خبر

شاخص‌های بورس کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Merval 1026837.06 1026837.06 1026837.06 1026837.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Bolsa G 44316872 44316872 44316872 44316872 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P Merval 921876.88 921876.88 921876.88 921876.88 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/BYMA Argentina General 39958876 39958876 39958876 39958876 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/JSE Top 40 67133 67133 67133 67133 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE South Africa 3799.38 3799.38 3799.38 3799.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE/JSE All Share 73425.91 73425.91 73425.91 73425.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE South Africa 3861.91 3861.91 3861.91 3861.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
South Africa Top 40 68395 68395 68395 68395 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE/JSE All Share 76960.61 76960.61 76960.61 76960.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
South Africa 40 5717.7 5717.7 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DAX 18052.55 18052.55 18052.55 18088.75 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۲۷
دکس آلمان 18052.55 18052.55 18052.55 18088.75 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۰۰
یورو استاکس 50 4987.75 4987.75 4987.75 5003.25 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Technology All Share 4074.73 4074.73 4074.73 4074.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
HDAX 9593.59 9593.59 9593.59 9593.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
SDAX 14012.71 14012.71 14012.71 14012.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Midcap 26341.79 26341.79 26341.79 26341.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
TecDAX 3459.19 3459.19 3459.19 3459.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Euro Stoxx 50 5015.25 5015.25 5015.25 5015.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Prime All Share 7086.05 7086.05 7086.05 7086.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Classic All Share 8985.28 8985.28 8985.28 8985.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
DAX 17989.56 17989.56 17989.56 17989.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
HDAX 8991.8 8991.8 8991.8 8991.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
SDAX 13728.63 13728.63 13728.63 13728.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Midcap 27114.14 27114.14 27114.14 27114.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
TecDAX 3330.8 3330.8 3330.8 3330.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Prime All Share 6636.79 6636.79 6636.79 6636.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Classic All Share 9127.6 9127.6 9127.6 9127.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Technology All Share 3969.99 3969.99 3969.99 3969.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
XETRA DAX Price 14687.41 14687.41 14687.41 14704.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۴۸
DAX 10226.88 10226.88 10226.88 10295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Euro Stoxx 50 2826.62 2826.62 2821.05 2843.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nasdaq 15451.3 15451.3 15273.75 15538.82 169.29 1.11% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۳۹
داو جونز 38239.98 38239.98 37998.48 38444.65 253.58 0.67% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۳۹
Nasdaq 15451.3 15451.3 15273.75 15538.82 169.29 1.11% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۳۹
Dow Jones 38239.98 38239.98 37998.48 38444.65 253.58 0.67% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۳۹
Small Cap 2000 1994.05 1994.05 1994.05 2003.17 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۲۷
S&P 500 VIX 17.4 17.4 17.08 17.4 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۲۷
S&P 500 ( آمریکا ) 5132.87 5132.87 5123.41 5132.87 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۲۷
اس & پی 500 5132.87 5132.87 5123.41 5132.87 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۰۰
S&P 500 VIX 12.49 12.49 12.49 12.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nasdaq 14905.19 14905.19 14905.19 14905.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P 100 2227.17 2227.17 2227.17 2227.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Dow Jones 37306.02 37306.02 37306.02 37306.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
DJ Utility 879.57 879.57 879.57 879.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
DJ Composite 12184.2 12184.2 12184.2 12184.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NYSE Composite 16656.8 16656.8 16656.8 16656.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Small Cap 2000 1984.05 1984.05 1984.05 1984.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
DJ Transportation 15963 15963 15963 15963 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NYSE AMEX Composite 4599.7 4599.7 4599.7 4599.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P 100 2139.86 2139.86 2139.86 2139.86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
DJ Utility 879.33 879.33 879.33 879.33 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P 500 VIX 13.18 13.18 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
DJ Composite 11779.3 11779.3 11779.3 11779.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
NYSE Composite 16092.4 16092.4 16092.4 16092.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
NYSE AMEX Composite 4514.1 4514.1 4514.1 4514.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Dow 30 36054.43 36054.43 36054.43 36054.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nasdaq 14146.71 14146.71 14146.71 14146.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P 500 4549.34 4549.34 4549.34 4549.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nasdaq 100 15788.05 15788.05 15788.05 15788.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
SmallCap 2000 1852.05 1852.05 1852.05 1852.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
DJ Transportation 15230 15230 15230 15230 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P 500 2669.38 2669.38 2661.9 2697.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Nasdaq 100 8072.6 8072.6 8047.9 8148.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM ADR 1653.49 1653.49 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1370.92 1370.92 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 3554.19 3554.19 3528.04 3563.9 17.19 0.49% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۲۸
ATX Prime 1701.69 1701.69 1701.69 1701.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Immobilien ATX EUR 335.15 335.15 335.15 335.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
New Europe Blue Chip EUR 1335.91 1335.91 1335.91 1335.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
ATX 3376.71 3376.71 3376.71 3376.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
ATX 5 1558.52 1558.52 1558.52 1558.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
FTSE Austria 338.24 338.24 338.24 338.24 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Immobilien ATX EUR 322.92 322.92 322.92 322.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
New Europe Blue Chip EUR 1298.06 1298.06 1298.06 1298.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
ATX 3379.04 3379.04 3379.04 3379.04 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
ATX 5 1538.93 1538.93 1538.93 1538.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
ATX Prime 1696.92 1696.92 1696.92 1696.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
FTSE Austria 342.38 342.38 342.38 342.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE AllShare 4512.69 4512.69 4512.69 4512.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Amman SE General 2494.23 2494.23 2494.23 2494.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Amman SE General 2424.89 2424.89 2424.89 2424.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Amman SE AllShare 4417.81 4417.81 4417.81 4417.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IBEX 35 10687.5 10687.5 10687.5 10688.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۲۷
آیبکس 35 10687.5 10687.5 10687.5 10688.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۰۰
VIBEX 11.6 11.6 11.6 11.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
IBEX 35 10539.73 10539.73 10539.73 10539.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
General Madrid 1039.55 1039.55 1039.55 1039.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
IBEX Small Cap 7847.2 7847.2 7847.2 7847.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
IBEX Medium Cap 13172.8 13172.8 13172.8 13172.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE Latibex   2377.4 2377.4 2377.4 2377.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
VIBEX 11.8 11.8 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Latibex 2541 2541 2541 2541 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
General Madrid 995.45 995.45 995.45 995.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
IBEX Small Cap 7897.5 7897.5 7897.5 7897.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
IBEX Medium Cap 13601.1 13601.1 13601.1 13601.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
IBEX 35 6967.5 6967.5 6899.05 7117.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 200 7649.2 7649.2 7583 7677.9 81.90 1.08% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۹:۵۳
S&P/ASX 300 7685.7 7685.7 7685.7 7685.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
ASX All Ordinaries 7989.5 7989.5 7989.5 7989.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/ASX All Australian 50 7645.4 7645.4 7645.4 7645.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/ASX All Australian 200 7745 7745 7745 7745 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/ASX 20 4314.2 4314.2 4314.2 4314.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/ASX 50 7567.1 7567.1 7567.1 7567.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/ASX 100 6485.3 6485.3 6485.3 6485.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/ASX 200 7729.4 7729.4 7729.4 7729.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/ASX Midcap 50 9656.3 9656.3 9656.3 9656.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
ASX Small Ordinaries 3054.5 3054.5 3054.5 3054.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/ASX 20 4259.4 4259.4 4259.4 4259.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX 50 7363.7 7363.7 7363.7 7363.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX 100 6289.1 6289.1 6289.1 6289.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX 300 7434.2 7434.2 7434.2 7434.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX Midcap 50 9155 9155 9155 9155 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
ASX All Ordinaries 7715.9 7715.9 7715.9 7715.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
ASX Small Ordinaries 2893.5 2893.5 2893.5 2893.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX All Australian 50 7404.8 7404.8 7404.8 7404.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX All Australian 200 7487.4 7487.4 7487.4 7487.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX 200 5227.25 5227.25 5227.25 5279.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1748.99 1748.99 1748.99 1748.99 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ساعت ۱۶:۵۴
Tallinn SE General 1775.73 1775.73 1775.73 1775.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 309.23 309.23 309.23 309.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
SAX 315.42 315.42 315.42 315.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 1410.61 1410.61 1410.61 1410.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Blue-Chip SBITOP 1229.7 1229.7 1229.7 1229.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 175.60 175.60 175.60 175.60 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۱۰
Ecuador General Adj 1278.71 1278.71 1278.71 1278.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۱۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ADX General 9243.81 9243.81 9243.81 9243.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
DFM General 4252.77 4252.77 4252.77 4252.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
DFM General 3990.6 3990.6 3990.6 3990.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE ADX General 9493.75 9493.75 9493.75 9493.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX Composite 7083 7083 7033.41 7111.3 13.56 0.19% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۱:۵۲
IDX LQ45 1003.48 1003.48 1003.48 1003.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
IDX Kompas 100 1197.15 1197.15 1197.15 1197.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
IDX PEFINDO-25 217.82 217.82 217.82 217.82 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
IDX Composite 7431.7 7431.7 7431.7 7431.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE Indonesia 3862.31 3862.31 3862.31 3862.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ساعت ۱۶:۴۴
IDX LQ45 959.6 959.6 959.6 959.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
IDX Composite 7187.85 7187.85 7187.85 7187.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Indonesia 3596.43 3596.43 3596.43 3596.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
IDX Kompas 100 1160.22 1160.22 1160.22 1160.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
IDX PEFINDO-25 218.31 218.31 218.31 218.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 507.03 507.03 507.03 507.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
PFTS 507.03 507.03 507.03 507.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 945.15 945.15 945.15 945.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Uganda All Share 874.89 874.89 874.89 874.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE MIB 33999 33999 33999 34100 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۲۷
Italy 40 3271.1 3271.1 3271.1 3271.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE MIB TR EUR 81695.46 81695.46 81695.46 81695.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE IT Mid Cap 46891.26 46891.26 46891.26 46891.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE IT Small Cap 27626.38 27626.38 27626.38 27626.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE Italia All Share 36096.89 36096.89 36096.89 36096.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Italy 40 2981.3 2981.3 2981.3 2981.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE IT Mid Cap 44121.64 44121.64 44121.64 44121.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE MIB TR EUR 72876.81 72876.81 72876.81 72876.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE IT Small Cap 27262.27 27262.27 27262.27 27262.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Italia All Share 32343.64 32343.64 32343.64 32343.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
فتسی (ام آی بی) 30302 30302 30204 30343 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 435.5 435.5 435.5 435.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ساعت ۱۶:۴۰
ISEQ Overall 9673.64 9673.64 9673.64 9673.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ساعت ۱۶:۴۰
ISEQ 20 Price 1606.89 1606.89 1606.89 1606.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ساعت ۱۶:۴۰
ISEQ Small Capital 1039.84 1039.84 1039.84 1039.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ ساعت ۱۶:۴۰
FTSE Ireland 394.22 394.22 394.22 394.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ISEQ Overall 8604.47 8604.47 8604.47 8604.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ISEQ 20 Price 1482.15 1482.15 1482.15 1482.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ISEQ Small Capital 1143.73 1143.73 1143.73 1143.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ISEQ General 8456.81 8456.81 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 2192.11 2192.11 2192.11 2192.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Iceland 6 PI ISK 2447.09 2447.09 2447.09 2447.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Iceland Mid Cap PI 116.71 116.71 116.71 116.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Iceland Small Cap PI 378.17 378.17 378.17 378.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
ICEX All Share Total Return 1265.3 1265.3 1265.3 1265.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
ICEX Main 2039.14 2039.14 2039.14 2039.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Iceland 6 PI ISK 2367.51 2367.51 2367.51 2367.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Iceland Mid Cap PI 115.09 115.09 115.09 115.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Iceland Small Cap PI 351.29 351.29 351.29 351.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ICEX All Share Total Return 1171.15 1171.15 1171.15 1171.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 2034.2 2034.2 2034.2 2034.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Bahrain All Share 1915.18 1915.18 1915.18 1915.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bovespa 125556 125556 124633 125995 432.00 0.35% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۴۸
Brazil 50 21213.51 21213.51 21213.51 21213.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Tag Along 28347.41 28347.41 28347.41 28347.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Brazil Index 53773.52 53773.52 53773.52 53773.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Small Cap Index 2229.12 2229.12 2229.12 2229.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Brazil broad-Based 5040.34 5040.34 5040.34 5040.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Mid-Large Cap Index 2548.09 2548.09 2548.09 2548.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Bovespa 127668 127668 127668 127668 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Tag Along 29113.18 29113.18 29113.18 29113.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Small Cap Index 2319.19 2319.19 2319.19 2319.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Bovespa 131084 131084 131084 131084 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Brazil 50 21694.59 21694.59 21694.59 21694.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Brazil Index 55122.19 55122.19 55122.19 55122.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Brazil broad-Based 5162.35 5162.35 5162.35 5162.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Mid-Large Cap Index 2604.35 2604.35 2604.35 2604.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE 100 7973.11 7973.11 7963.12 7973.11 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۲۷
فتسی 100 7973.11 7973.11 7963.12 7973.11 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۰۰
UK 100 1260 1260 1260 1260 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE 100 7750.7 7750.7 7750.7 7750.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE 250 19580.32 19580.32 19580.32 19580.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE 350 4278.62 4278.62 4278.62 4278.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE AIM 100 3588.91 3588.91 3588.91 3588.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
UK 100 1237.5 1237.5 1237.5 1237.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE 250 19320.91 19320.91 19320.91 19320.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE 350 4205.22 4205.22 4205.22 4205.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE AIM 100 3601.88 3601.88 3601.88 3601.88 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE SmallCap 4504.58 4504.58 4504.58 4586.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
FTSE All-Share 3152.66 3152.66 3152.66 3209.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
FTSE AIM All Share 805.78 805.78 805.78 816.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
FTSE TechMARK Focus 4923.96 4923.96 4923.96 4998.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
FTSE 100 5635.26 5635.26 5630.54 5668.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL 20 3858.6 3858.6 3858.6 3860.4 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۲۷
BEL 20 GR 11816.09 11816.09 11816.09 11816.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
BEL Small 9149.5 9149.5 9149.5 9149.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
BEL 20 Net Return 8755.79 8755.79 8755.79 8755.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
BEL 20 3745.3 3745.3 3745.3 3745.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
BEL Mid 6852.78 6852.78 6852.78 6852.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
BEL 20 3739.5 3739.5 3739.5 3739.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
BEL Mid 6936.97 6936.97 6936.97 6936.97 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
BEL 20 GR 11706.68 11706.68 11706.68 11706.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
BEL Small 8847.58 8847.58 8847.58 8847.58 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
BEL 20 Net Return 8677.88 8677.88 8677.88 8677.88 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 165.45 165.45 165.45 165.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
BGTR30 812.43 812.43 812.43 812.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
BSE SOFIX 810.13 810.13 810.13 810.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
BGBX40 154.26 154.26 154.26 154.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
BGTR30 783.35 783.35 783.35 783.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
BSE SOFIX 743.83 743.83 743.83 743.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 2063.83 2063.83 2063.83 2063.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
DSE Broad 6006.88 6006.88 6006.88 6006.88 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
DSE 30 2097.54 2097.54 2097.54 2097.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۷:۱۲
DSE Broad 6251.17 6251.17 6251.17 6251.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۷:۱۲
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Foreign Company 2472.84 2472.84 2472.84 2472.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
BSE Domestic Company 9053.13 9053.13 9053.13 9053.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
BSE Domestic Company 8915.47 8915.47 8915.47 8915.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
BSE Foreign Company 2464.82 2464.82 2464.82 2464.82 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 964.3 964.3 964.3 964.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
BIRS 935.18 935.18 935.18 935.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Sarajevo 10 940.9 940.9 940.9 940.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Sarajevo 30 1780.85 1780.85 1780.85 1780.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 100 71453.61 71453.61 70910.39 71861.18 509.41 0.72% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴:۴۲
Karachi 30 21526.18 21526.18 21526.18 21526.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Karachi 100 64209.72 64209.72 64209.72 64209.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE Pakistan 1013.71 1013.71 1013.71 1013.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
KMI All Shares 30707.47 30707.47 30707.47 30707.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Karachi All Share 42652.81 42652.81 42652.81 42652.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Karachi Meezan 30 108580.32 108580.32 108580.32 108580.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Karachi 30 20953.39 20953.39 20953.39 20953.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Karachi 100 62722.39 62722.39 62722.39 62722.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Pakistan 1017.81 1017.81 1017.81 1017.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KMI All Shares 30558.83 30558.83 30558.83 30558.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Karachi All Share 41874.43 41874.43 41874.43 41874.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Karachi Meezan 30 105629.97 105629.97 105629.97 105629.97 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI 6515.47 6515.47 6307.22 6515.47 220.35 3.50% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۱۳
PSI 20 6152.03 6152.03 6152.03 6152.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
PSI All Share GR 4202.74 4202.74 4202.74 4202.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
PSI 6379.43 6379.43 6379.43 6379.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
PSI All Share GR 4665.33 4665.33 4665.33 4665.33 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Lima Select 37159.33 37159.33 37159.33 37159.33 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
S&P Peru Select 764.49 764.49 764.49 764.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
S&P Lima General 28822.76 28822.76 28822.76 28822.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
S&P Lima Select 31797.63 31797.63 31797.63 31797.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P Peru Select 637.13 637.13 637.13 637.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P Lima General 24962.39 24962.39 24962.39 24962.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P Lima Corporate Gov 187.45 187.45 187.45 187.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ساعت ۰:۰۰
FTSE Peru 124.58 124.58 124.58 124.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 1763.99 1763.99 1763.99 1763.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Tanzania All Share 1734.98 1734.98 1734.98 1734.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SET 1349.52 1349.52 1340.43 1350.35 17.44 1.31% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۴۰
MAI 415.36 415.36 415.36 415.36 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
SET 50 846.75 846.75 846.75 846.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
SET 100 1876.03 1876.03 1876.03 1876.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE SET Mid Cap 1854.35 1854.35 1854.35 1854.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE SET Shariah 1112.99 1112.99 1112.99 1112.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE SET All-Share 1553.91 1553.91 1553.91 1553.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE SET Large Cap 1467.98 1467.98 1467.98 1467.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE SET Mid Small Cap 1938.85 1938.85 1938.85 1938.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
SET 1384.51 1384.51 1384.51 1384.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
MAI 400.31 400.31 400.31 400.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
SET 50 866.96 866.96 866.96 866.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
SET 100 1918.68 1918.68 1918.68 1918.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE SET Shariah 1129.87 1129.87 1129.87 1129.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE SET Large Cap 1483.95 1483.95 1483.95 1483.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE SET Mid Small Cap 1934.35 1934.35 1934.35 1934.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
SET 1394.9 1394.9 1394.9 1394.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE SET Mid Cap 1869.95 1869.95 1869.95 1869.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE SET All-Share 1563.32 1563.32 1563.32 1563.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Weighted 19527.12 19527.12 19527.12 19527.12 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۹:۰۱
TPEx 249.21 249.21 249.21 249.21 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
TPEx 50 281.74 281.74 281.74 281.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
MSCI Taiwan 786.96 786.96 786.96 786.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
TSEC Taiwan 50 15558.6 15558.6 15558.6 15558.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Taiwan Weighted 19928.51 19928.51 19928.51 19928.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
TPEx 231.08 231.08 231.08 231.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
TPEx 50 254.39 254.39 254.39 254.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
MSCI Taiwan 672.69 672.69 672.69 672.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
TSEC Taiwan 50 13156.5 13156.5 13156.5 13156.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Taiwan Weighted 17576.55 17576.55 17576.55 17576.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 8365.59 8365.59 8365.59 8365.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BIST 100-30 14034.77 14034.77 14034.77 14034.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BIST All - 100 26415.55 26415.55 26415.55 26415.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BIST All Shares 8827.57 8827.57 8827.57 8827.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BIST 50 6812.33 6812.33 6812.33 6812.33 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BIST 100 7703.54 7703.54 7703.54 7703.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex20 3829.67 3829.67 3829.67 3829.67 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Tunindex 8669.08 8669.08 8669.08 8669.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Tunindex 8611.3 8611.3 8611.3 8611.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Tunindex20 3759.17 3759.17 3759.17 3759.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE Market 330803 330803 330803 330803 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
JSE All Jamaican Composite 370635 370635 370635 370635 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
JSE All Jamaican Composite 313186 313186 313186 313186 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
JSE Market 348455 348455 348455 348455 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2059.66 2059.66 2059.66 2059.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ساعت ۱۷:۱۴
Semdex 2044.68 2044.68 2044.68 2044.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PX-GLOB 1931.31 1931.31 1931.31 1931.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ساعت ۱۷:۰۶
OETOB Czech Traded (EUR) 1878.94 1878.94 1878.94 1878.94 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ساعت ۱۷:۰۶
PX 1486.64 1486.64 1486.64 1486.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ساعت ۱۷:۰۶
FTSE Czech Republic 1597.54 1597.54 1597.54 1597.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ساعت ۱۷:۰۶
OETOB Czech Traded (CZK) 1738.19 1738.19 1738.19 1738.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ساعت ۱۷:۰۶
OETOB Czech Traded (USD) 2046.71 2046.71 2046.71 2046.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ ساعت ۱۷:۰۶
FTSE Czech Republic 1561.72 1561.72 1561.72 1561.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
PX 1379.69 1379.69 1379.69 1379.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
PX-GLOB 1834.59 1834.59 1834.59 1834.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
OETOB Czech Traded (CZK) 1560.91 1560.91 1560.91 1560.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
OETOB Czech Traded (EUR) 1762.18 1762.18 1762.18 1762.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
OETOB Czech Traded (USD) 1900.6 1900.6 1900.6 1900.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SZSE Component 9239.14 9239.14 9216.75 9317.98 40.32 0.44% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۰:۵۵
China A50 12198.92 12198.92 12192.88 12305.42 11.07 0.09% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۰:۵۵
شانگهای 3044.6 3044.6 3042.6 3072.83 20.66 0.68% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۰:۴۱
Shanghai 3044.6 3044.6 3042.6 3072.83 20.66 0.68% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۰:۴۱
SSE 100 5268.2 5268.2 5268.2 5268.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/CITIC50 3262.21 3262.21 3262.21 3262.21 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Shanghai SE A Share 3190.7 3190.7 3190.7 3190.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
CSI 1000 5521.78 5521.78 5521.78 5521.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Shanghai 3043.83 3043.83 3043.83 3043.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
China A50 12137.22 12137.22 12137.22 12137.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/CITIC300 3277.99 3277.99 3277.99 3277.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
SZSE Component 9604.99 9604.99 9604.99 9604.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
SSE 100 5187.93 5187.93 5187.93 5187.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
CSI 1000 5863.54 5863.54 5863.54 5863.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Shanghai 2932.39 2932.39 2932.39 2932.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
China A50 11127.23 11127.23 11127.23 11127.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/CITIC50 2953.83 2953.83 2953.83 2953.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/CITIC300 3040.32 3040.32 3040.32 3040.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
SZSE Component 9289.34 9289.34 9289.34 9289.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Shanghai SE A Share 3074.47 3074.47 3074.47 3074.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXC25 1904.9 1905.61 1888.59 1908.14 19.24 1.02% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۶
OMX Copenhagen 25 1956.03 1956.03 1956.03 1956.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Copenhagen Mid Cap 863.91 863.91 863.91 863.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Copenhagen Benchmark 4359.48 4359.48 4359.48 4359.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Copenhagen Small Cap 517.89 517.89 517.89 517.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMXC20 2732.09 2732.09 2732.09 2732.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Copenhagen All shares 3531.68 3531.68 3531.68 3531.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMXC20 2224.76 2224.76 2224.76 2224.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMXC25 1775.81 1775.81 1775.81 1775.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Copenhagen Mid Cap 763.8 763.8 763.8 763.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Copenhagen Benchmark 3555.53 3555.53 3555.53 3555.53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Copenhagen Small Cap 504.11 504.11 504.11 504.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Copenhagen All shares 2949.8 2949.8 2949.8 2949.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda All Share 144.47 144.47 144.47 144.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۴۵
Rwanda All Share 143.7 143.7 143.7 143.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ ساعت ۱۶:۴۶
Rwanda Share 110.34 110.34 110.34 110.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
Rwanda Share 110.34 110.34 110.34 110.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RTSI 1173.02 1173.02 1170.4 1174.4 0.67 0.06% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۱۹
MOEX 3478.53 3478.53 3462.92 3479.64 9.50 0.27% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۱۹
Russian VIX 25 25 25 25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
MOEX 3324.16 3324.16 3324.16 3324.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
RTSI 1143.17 1143.17 1143.17 1143.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
MICEX 10 6483.31 6483.31 6483.31 6483.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
RTS Standard 21005.7 21005.7 21005.7 21005.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
MOEX 3076.05 3076.05 3076.05 3076.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
RTSI 1073.3 1073.3 1073.3 1073.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
MOEX 10 5797.75 5797.75 5797.75 5797.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Russian VIX 26.71 26.71 26.71 26.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
MOEX Blue Chip 19636.75 19636.75 19636.75 19636.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BET 16232.1 16232.1 16232.1 16232.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Bucharest BET-XT 1386.48 1386.48 1386.48 1386.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Bucharest BET-XT 1330.7 1330.7 1330.7 1330.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BET 15472.07 15472.07 15472.07 15472.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 2562.24 2562.24 2562.24 2562.24 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ساعت ۱۷:۱۴
LSE All Share 12707.53 12707.53 12707.53 12707.53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ساعت ۱۷:۱۴
LSE EN 2368.73 2368.73 2368.73 2368.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
LSE All Share 11070.58 11070.58 11070.58 11070.58 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
LSE Inv 350.98 350.98 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
LSE Inv 350.98 350.98 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZSE Top 15 314750.56 314750.56 314750.56 314750.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
ZSE Top 25 476028.81 476028.81 476028.81 476028.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
ZSE All Share 536942.25 536942.25 536942.25 536942.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
ZSE Medium Cap 2171774 2171774 2171774 2171774 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Zimbabwe Industrial 729168.56 729168.56 729168.56 729168.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
ZSE Top 10 239644.05 239644.05 239644.05 239644.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
ZSE Small Cap 12702580 12702580 12702580 12702580 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ ساعت ۱۶:۴۴
Zimbabwe Mining 216488.94 216488.94 216488.94 216488.94 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ ساعت ۱۷:۲۱
ZSE Top 15 105937.11 105937.11 105937.11 105937.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ZSE Top 25 168007.72 168007.72 168007.72 168007.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ZSE All Share 187499.78 187499.78 187499.78 187499.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ZSE Medium Cap 879725.56 879725.56 879725.56 879725.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ZSE Industrials 297906.63 297906.63 297906.63 297906.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ZSE Top 10 77127.43 77127.43 77127.43 77127.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ZSE Small Cap 5344424 5344424 5344424 5344424 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۷:۱۳
ZSE Mining 145542.27 145542.27 145542.27 145542.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikkei 225 39209.5 39209.5 39209.5 39209.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
نیکی 225 39209.5 39209.5 39209.5 39209.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Topix 100 1819.24 1819.24 1819.24 1819.24 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Topix 500 2069.99 2069.99 2069.99 2069.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Nikkei 300 568.07 568.07 568.07 568.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Nikkei 500 3326.28 3326.28 3326.28 3326.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Topix 1000 2505.9 2505.9 2505.9 2505.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
JPX-Nikkei 400 23932.33 23932.33 23932.33 23932.33 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
TOPIX 2648.51 2648.51 2648.51 2648.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Nikkei 225 38687.5 38687.5 38687.5 38687.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Nikkei Volatility 21.52 21.52 21.52 21.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
TOPIX 2333.81 2333.81 2333.81 2333.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Topix 100 1565.42 1565.42 1565.42 1565.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Topix 500 1818.12 1818.12 1818.12 1818.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nikkei 300 494.32 494.32 494.32 494.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nikkei 500 3009.58 3009.58 3009.58 3009.58 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Topix 1000 2206.51 2206.51 2206.51 2206.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
JPX-Nikkei 400 21069.08 21069.08 21069.08 21069.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nikkei Volatility 17.08 17.08 17.08 17.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
JASDAQ 160.23 160.23 160.23 160.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
JASDAQ 20 4395.37 4395.37 4395.37 4395.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
TOPIX Composite 2371.96 2371.96 2371.96 2371.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Nikkei JQ Average 3542.16 3542.16 3542.16 3542.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Nikkei 1000 2357.74 2357.74 2357.74 2357.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Nikkei 225 19081 19081 19081 19193.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM Composite 212.76 212.76 212.76 212.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
BRVM 10 175.2 175.2 175.2 175.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
BRVM 10 172.32 172.32 172.32 172.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
BRVM Composite 208.62 208.62 208.62 208.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 11828.22 11828.22 11828.22 11828.22 75.18 0.64% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۵:۴۱
CSE All-Share 11175.4 11175.4 11175.4 11175.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
S&P Sri Lanka 20 3181.33 3181.33 3181.33 3181.33 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
CSE All-Share 10672.69 10672.69 10672.69 10672.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P Sri Lanka 20 3075.41 3075.41 3075.41 3075.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSCI Singapore 285.52 285.52 285.52 285.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
STI Index 3160.72 3160.72 3160.72 3160.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE Singapore 332.46 332.46 332.46 332.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE Singapore 331.45 331.45 331.45 331.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
MSCI Singapore 273.27 273.27 273.27 273.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
STI Index 3116.62 3116.62 3116.62 3116.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXS30 2511.41 2511.41 2508.11 2525.21 9.34 0.37% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۰۶
OMXS30 2523.63 2523.63 2523.63 2523.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Nordic 40 2840.15 2840.15 2840.15 2840.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Stockholm 950.74 950.74 950.74 950.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Stockholm Mid Cap 1449.53 1449.53 1449.53 1449.53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Stockholm Benchmark 807.6 807.6 807.6 807.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Stockholm Small Cap 1175.4 1175.4 1175.4 1175.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMXS30 2386.06 2386.06 2386.06 2386.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Nordic 40 2494.83 2494.83 2494.83 2494.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Stockholm 898.9 898.9 898.9 898.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Stockholm Mid Cap 1400.49 1400.49 1400.49 1400.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Stockholm Benchmark 762.03 762.03 762.03 762.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Stockholm Small Cap 1168.91 1168.91 1168.91 1168.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMI 11402.7 11402.7 11402.7 11419.41 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۱۸:۲۷
Swiss Mid Price 2649.39 2649.39 2649.39 2649.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Swiss All Share Cumulative Dividend 15238.01 15238.01 15238.01 15238.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
SMI 11788.2 11788.2 11788.2 11788.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE Switzerland 613.87 613.87 613.87 613.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Swiss Mid Price 2593.13 2593.13 2593.13 2593.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Switzerland 586.7 586.7 586.7 586.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Swiss All Share Cumulative Dividend 14486.95 14486.95 14486.95 14486.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
SMI 9376.5 9376.5 9369 9437.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IPSA Select 6502.18 6502.18 6502.18 6502.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
IGPA General 32923.77 32923.77 32923.77 32923.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P CLX IGPA 30636.51 30636.51 30636.51 30636.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P CLX IPSA 6051.52 6051.52 6051.52 6051.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Inter 10 6136.77 6136.77 6136.77 6136.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 957.43 957.43 957.43 957.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Belex 15 877.66 877.66 877.66 877.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 919.56 919.56 919.56 919.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
ISX Main 60 645.14 645.14 645.14 645.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 12508.93 12508.93 12475.13 12570.16 9.29 0.07% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۶:۰۰
MSCI TADAWUL 30 1609.03 1609.03 1609.03 1609.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Tadawul All Share 12732.1 12732.1 12732.1 12732.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
NOMU Parallel Market Capped 26635.14 26635.14 26635.14 26635.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Tadawul All Share 11683.59 11683.59 11683.59 11683.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NOMU Parallel Market Capped 23750.73 23750.73 23750.73 23750.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
MSCI TADAWUL 30 1347.2 1347.2 1347.2 1347.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4772.45 4772.45 4772.45 4772.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
MSM 30 4588.92 4588.92 4588.92 4588.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
کک 40 8040.36 8040.36 8007.89 8065.99 17.95 0.22% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۱۳
CAC 40 8040.36 8040.36 8007.89 8065.99 17.95 0.22% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۱۳
Next 150 3298.94 3298.94 3298.94 3298.94 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
CAC Small 11472.27 11472.27 11472.27 11472.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
CAC Mid 60 14246.49 14246.49 14246.49 14246.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
CAC Large 60 8683.95 8683.95 8683.95 8683.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
EuroNext 100 1491.54 1491.54 1491.54 1491.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
CAC All Shares 9793.79 9793.79 9793.79 9793.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
CAC Mid & Small 13889.47 13889.47 13889.47 13889.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
CAC 40 8130.12 8130.12 8130.12 8130.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
SBF 120 6104.59 6104.59 6104.59 6104.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
CAC Next 20 11144.83 11144.83 11144.83 11144.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
CAC All-Tradable 5971.16 5971.16 5971.16 5971.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Next 150 3158.66 3158.66 3158.66 3158.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
CAC Mid 60 13575.74 13575.74 13575.74 13575.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
CAC Large 60 8161.94 8161.94 8161.94 8161.94 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
EuroNext 100 1396.76 1396.76 1396.76 1396.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
CAC All Shares 9163.46 9163.46 9163.46 9163.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
CAC Mid & Small 13279.29 13279.29 13279.29 13279.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
SBF 120 5741.81 5741.81 5741.81 5741.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
CAC Small 11283.6 11283.6 11283.6 11283.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
CAC Next 20 11383.62 11383.62 11383.62 11383.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
CAC All-Tradable 5617.83 5617.83 5617.83 5617.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
CAC 40 4373.01 4373.01 4369.26 4401.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 543.08 543.08 543.08 543.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Al-Quds 572.02 572.02 572.02 572.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 9882.49 9882.49 9882.49 9882.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Helsinki 25 Growth 6656.54 6656.54 6656.54 6656.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Helsinki 25 4445.4 4445.4 4445.4 4445.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Helsinki Cap PI 7226.39 7226.39 7226.39 7226.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Helsinki Mid Cap 385.88 385.88 385.88 385.88 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Helsinki Benchmark 52.8 52.8 52.8 52.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Helsinki Small Cap PI 453.29 453.29 453.29 453.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Helsinki 10012.52 10012.52 10012.52 10012.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Helsinki 25 4478.19 4478.19 4478.19 4478.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Helsinki Cap PI 7235.09 7235.09 7235.09 7235.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Helsinki Mid Cap 384.06 384.06 384.06 384.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Helsinki 25 Growth 6671.13 6671.13 6671.13 6671.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Helsinki Benchmark 53 53 53 53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Helsinki Small Cap PI 435.98 435.98 435.98 435.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSEi Composite 6444.08 6444.08 6441.64 6508.69 1.08 0.02% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۰:۴۵
PHS All Shares 3614.2 3614.2 3614.2 3614.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
PSEi Composite 6965.51 6965.51 6965.51 6965.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE Philippines 620.12 620.12 620.12 620.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
PHS All Shares 3432.71 3432.71 3432.71 3432.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
PSEi Composite 6521.27 6521.27 6521.27 6521.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Philippines 583.85 583.85 583.85 583.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Main Market 112.99 112.99 112.99 112.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Cyprus Alternative Market 1190.72 1190.72 1190.72 1190.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Cyprus Main and Parallel Market 145.26 145.26 145.26 145.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
Cyprus Alternative Market 1174.2 1174.2 1174.2 1174.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Cyprus Main and Parallel Market 135.01 135.01 135.01 135.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Cyprus Main Market 102.48 102.48 102.48 102.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 4953.71 4953.71 4953.71 4953.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
KASE 4151.54 4151.54 4151.54 4151.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE All Shares 3522.67 3522.67 3522.67 3522.67 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
QE General 10192.13 10192.13 10192.13 10192.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE NASDAQ Qatar 10 6040.3 6040.3 6040.3 6040.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
QE General 10474.91 10474.91 10474.91 10474.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۴۵
QE All Shares 3552.03 3552.03 3552.03 3552.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۴۵
FTSE NASDAQ Qatar 10 6231.49 6231.49 6231.49 6231.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۴۵
QE General 10142.71 10142.71 10142.71 10142.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
QE All Shares 3405.76 3405.76 3405.76 3405.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE NASDAQ Qatar 10 6180.7 6180.7 6180.7 6180.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 11893.08 11893.08 11893.08 11893.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ ساعت ۱۶:۴۴
Costa Rica Indice Accionario 11892.61 11892.61 11892.61 11892.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 21871.96 21871.96 21735.31 21930.89 64.59 0.30% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۳۹
S&P/TSX 60 1318.28 1318.28 1318.28 1318.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/TSX 21831.02 21831.02 21831.02 21831.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/TSX MidCap 1273.87 1273.87 1273.87 1273.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/TSX Venture 553.57 553.57 553.57 553.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/TSX Small Cap 723.89 723.89 723.89 723.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
S&P/TSX 20622.71 20622.71 20622.71 20622.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/TSX 60 1244.9 1244.9 1244.9 1244.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/TSX Venture 533.55 533.55 533.55 533.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/TSX Smallcap 690.54 690.54 690.54 690.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/TSX Completion 1205.08 1205.08 1205.08 1205.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSPI 2629.44 2629.44 2605.46 2629.44 37.45 1.44% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۰:۰۹
KOSDAQ 889.93 889.93 889.93 889.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
KQ 100 2117.63 2117.63 2117.63 2117.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
KRX 100 5721.01 5721.01 5721.01 5721.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
KOSPI 100 2753.76 2753.76 2753.76 2753.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
KOSPI 200 363.04 363.04 363.04 363.04 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE Korea 406.59 406.59 406.59 406.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
KOSPI Large Sized 2699.83 2699.83 2699.83 2699.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
KOSPI Small Sized 2312.59 2312.59 2312.59 2312.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
KOSPI Medium Sized 2839.74 2839.74 2839.74 2839.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
KOSPI 2693.57 2693.57 2693.57 2693.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
KOSPI 50 2541.87 2541.87 2541.87 2541.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
KOSDAQ 858.3 858.3 858.3 858.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KQ 100 2022.29 2022.29 2022.29 2022.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KOSPI 100 2594.19 2594.19 2594.19 2594.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KOSPI Large Sized 2547.63 2547.63 2547.63 2547.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KOSPI Small Sized 2282.6 2282.6 2282.6 2282.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KOSPI Medium Sized 2765.76 2765.76 2765.76 2765.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KOSPI 2568.55 2568.55 2568.55 2568.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KRX 100 5360.46 5360.46 5360.46 5360.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KOSPI 50 2383.23 2383.23 2383.23 2383.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KOSPI 200 343.95 343.95 343.95 343.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Korea 384.19 384.19 384.19 384.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 2810.98 2810.98 2810.98 2810.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
CROBEX10 1688.08 1688.08 1688.08 1688.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
CROBEX 2491.29 2491.29 2491.29 2491.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
CROBEX10 1526.29 1526.29 1526.29 1526.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COLCAP 1278.65 1278.65 1278.65 1278.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
COLEQTY 913.22 913.22 913.22 913.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
FTSE Colombia 3712.85 3712.85 3712.85 3712.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۴
COLCAP 1163.33 1163.33 1163.33 1163.33 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
COLEQTY 812.51 812.51 812.51 812.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
FTSE Colombia 3603.73 3603.73 3603.73 3603.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 1492.16 1492.16 1492.16 1492.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۵۹
Nairobi All Share 93.37 93.37 93.37 93.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۵۹
FTSE NSE Kenya 15 205.93 205.93 205.93 205.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
FTSE NSE Kenya 25 216.6 216.6 216.6 216.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
بیشتر

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KSX 15 6112.39 6112.39 6112.39 6112.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Kuwait Main 8195.32 8195.32 8195.32 8195.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Main Market 50 5973.38 5973.38 5973.38 5973.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Kuwait Parallel Market 7473.55 7473.55 7473.55 7473.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
All Share PR 6765.7 6765.7 6765.7 6765.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
Main Market 50 5372.28 5372.28 5372.28 5372.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
Main Market PR 5497.88 5497.88 5497.88 5497.88 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
Premier Market PR 7430.99 7430.99 7430.99 7430.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 1705.41 1705.41 1705.41 1705.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
BLOM Stock 1781.57 1781.57 1781.57 1781.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BDL STOCK IX 3445.25 3445.25 3445.25 3445.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
Beirut Stock 39.62 39.62 39.62 39.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
Beirut Stock 39.62 39.62 39.62 39.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
BDL STOCK IX 3445.25 3445.25 3445.25 3445.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1336.7 1336.7 1336.7 1336.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Riga General 1340.01 1340.01 1340.01 1340.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG20 2508.34 2510.74 2474.11 2511.36 44.30 1.80% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۸:۳۶
WIG 81907.7 81907.7 81907.7 81907.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
mWIG40 6213.22 6213.22 6213.22 6213.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
sWIG80 24077.38 24077.38 24077.38 24077.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
WIG20 2411.69 2411.69 2411.69 2411.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
WIG30 3002.93 3002.93 3002.93 3002.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
WIG 78935.89 78935.89 78935.89 78935.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
WIG20 2365.4 2365.4 2365.4 2365.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
WIG30 2934.28 2934.28 2934.28 2934.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
mWIG40 5866.91 5866.91 5866.91 5866.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
sWIG80 22663.17 22663.17 22663.17 22663.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 952.99 952.99 952.99 952.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Vilnius SE General 941.44 941.44 941.44 941.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
49.15 49.15 49.15 49.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۶
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 3806.32 3806.32 3806.32 3806.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
MSE 3665.25 3665.25 3665.25 3665.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia Top 100 11105.22 11105.22 11105.22 11105.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
KLCI 1538.13 1538.13 1538.13 1538.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Malaysia ACE 4706.42 4706.42 4706.42 4706.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE Malaysia 221.63 221.63 221.63 221.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE BM Mid 70 15549.51 15549.51 15549.51 15549.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Malaysia Top 100 10530.52 10530.52 10530.52 10530.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KLCI 1465.67 1465.67 1465.67 1465.67 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Malaysia ACE 5183.13 5183.13 5183.13 5183.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Malaysia 209.59 209.59 209.59 209.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE BM Mid 70 14534.02 14534.02 14534.02 14534.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Budapest SE 65045.06 65045.06 65045.06 65045.06 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ساعت ۹:۱۹
BUMIX 5809.43 5809.43 5809.43 5809.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
HTX (EUR) 5370.89 5370.89 5370.89 5370.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
HTX (HUF) 13920.26 13920.26 13920.26 13920.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
HTX (USD) 5863.93 5863.93 5863.93 5863.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Budapest SE 66455.07 66455.07 66455.07 66455.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE Hungary 5498.98 5498.98 5498.98 5498.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
BUMIX 5179.06 5179.06 5179.06 5179.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
HTX (EUR) 5029.49 5029.49 5029.49 5029.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
HTX (HUF) 12555.79 12555.79 12555.79 12555.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
HTX (USD) 5489.69 5489.69 5489.69 5489.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Budapest SE 60538.62 60538.62 60538.62 60538.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Hungary 5012.29 5012.29 5012.29 5012.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE CSE Morocco 15 11906.59 11906.59 11906.59 11906.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Moroccan All Shares 12862.92 12862.92 12862.92 12862.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE CSE Morocco All-Liquid 10778.47 10778.47 10778.47 10778.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE CSE Morocco All-Liquid 10249.92 10249.92 10249.92 10249.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE CSE Morocco 15 11280.1 11280.1 11280.1 11280.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Moroccan All Shares 12188.41 12188.41 12188.41 12188.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
MADEX 10807.69 10807.69 10804.52 10855.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 28506.16 28506.16 28506.16 28506.16 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ساعت ۱۶:۰۸
EGX 70 6480.79 6480.79 6480.79 6480.79 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ساعت ۱۶:۰۸
EGX 20 Capped 34845.13 34845.13 34845.13 34845.13 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ساعت ۱۶:۰۸
S&P/ESG Egypt 671.38 671.38 671.38 671.38 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ساعت ۱۶:۰۸
EGX 30 25289.38 25289.38 25289.38 25289.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
EGX 70 5465.84 5465.84 5465.84 5465.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
EGX 30 Capped 30505.13 30505.13 30505.13 30505.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ESG Egypt 862.39 862.39 862.39 862.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 43744.66 43744.66 43744.66 43744.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
MNE Top 20 39026.66 39026.66 39026.66 39026.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/BMV IPC 56563.11 56563.11 55781.62 56563.11 700.26 1.25% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۵۰
IPC CompMx 483.2 483.2 483.2 483.2 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۴۵
INMEX 3572.69 3572.69 3572.69 3572.69 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۴۵
S&P/BMV IPC 58092.44 58092.44 58092.44 58092.44 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۴۵
FTSE BIVA Real Time Price 1191.91 1191.91 1191.91 1191.91 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ساعت ۱۵:۴۵
S&P/BMV IPC 57732.81 57732.81 57732.81 57732.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P/BMV INMEX 3549.92 3549.92 3549.92 3549.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P/BMV IPC CompMx 480.84 480.84 480.84 480.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE BIVA Real Time Price 1190.98 1190.98 1190.98 1190.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 14961.63 14961.63 14961.63 14961.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ساعت ۱۷:۱۴
MONEX 15538.5 15538.5 15538.5 15538.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
MNSE 10 1026.43 1026.43 1026.43 1026.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
MNSE 10 1026.43 1026.43 1026.43 1026.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1546.9 1546.9 1546.9 1546.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
NSX Local 673.8 673.8 673.8 673.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ساعت ۱۷:۱۴
NSX 1527.2 1527.2 1527.2 1527.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NSX Local 670.9 670.9 670.9 670.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 1185.59 1185.59 1185.59 1185.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OBX Price 564.94 564.94 564.94 564.94 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OMX Oslo 20 674.91 674.91 674.91 674.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
OSE Benchmark 1282.05 1282.05 1282.05 1282.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Oslo All Share 1485.05 1485.05 1485.05 1485.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Oslo OBX 1192.08 1192.08 1192.08 1192.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OBX Price 571.59 571.59 571.59 571.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Oslo 20 707.07 707.07 707.07 707.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OSE Benchmark 1303.17 1303.17 1303.17 1303.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Oslo All Share 1514.64 1514.64 1514.64 1514.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 3869.85 3869.85 3869.85 3869.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
NSE All Share 103970.08 103970.08 103970.08 103970.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
NSE 30 2673.8 2673.8 2673.8 2673.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NSE All Share 72423.18 72423.18 72423.18 72423.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand 326.25 326.25 321.74 326.35 2.80 0.87% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
NZX 50 11809.02 11809.02 11809.02 11809.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
NZX All 1769.7 1769.7 1769.7 1769.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
NZX MidCap 5059.9 5059.9 5059.9 5059.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
NZX SmallCap 17849.48 17849.48 17849.48 17849.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
DJ New Zealand 333.96 333.96 333.96 333.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
DJ New Zealand (USD) 380.04 380.04 380.04 380.04 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
NZX All 1753.25 1753.25 1753.25 1753.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NZX SmallCap 18331.24 18331.24 18331.24 18331.24 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
DJ New Zealand (USD) 371.23 371.23 371.23 371.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NZX 50 11617.37 11617.37 11617.37 11617.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NZX MidCap 4874.97 4874.97 4874.97 4874.97 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
DJ New Zealand 322.09 322.09 322.09 322.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P/NZAX All Price 427.58 427.58 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AEX 866.51 866.51 864.63 868.44 6.50 0.76% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۱۳
AMS Small Cap 1201.57 1201.57 1201.57 1201.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
AEX 864.21 864.21 864.21 864.21 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
AMX 906.63 906.63 906.63 906.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
AEX All Share 1168.15 1168.15 1168.15 1168.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Next 150 3298.94 3298.94 3298.94 3298.94 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
EuroNext 100 1491.54 1491.54 1491.54 1491.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
AEX 792.56 792.56 792.56 792.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
AMX 913.84 913.84 913.84 913.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
AEX All Share 1071.99 1071.99 1071.99 1071.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
AMS Small Cap 1194.79 1194.79 1194.79 1194.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sensex  73648.62 73648.62 73247.07 73765.37 560.29 0.77% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۵
BSE Sensex 73648.62 73648.62 73247.07 73765.37 560.29 0.77% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۵۵
Nifty 50 22336.4 22336.4 22203.25 22371 189.40 0.86% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۴۲
India VIX 14.4325 14.4325 14.4325 14.4325 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Nifty 100 22399 22399 22399 22399 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Nifty Next 50 57149.55 57149.55 57149.55 57149.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Nifty 200 12008.8 12008.8 12008.8 12008.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Nifty 500 19646.3 19646.3 19646.3 19646.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Nifty 50 USD 9349.67 9349.67 9349.67 9349.67 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Nifty Midcap 50 13189.05 13189.05 13189.05 13189.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
NIFTY Free Float Midcap 100 45971.4 45971.4 45971.4 45971.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
NIFTY Free Float Smallcap 100 14295.05 14295.05 14295.05 14295.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
BSE MidCap 37591.15 37591.15 37591.15 37591.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
S&P BSE-100 22769.01 22769.01 22769.01 22769.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
S&P BSE-200 9826.32 9826.32 9826.32 9826.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
S&P BSE-500 31073.54 31073.54 31073.54 31073.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
BSE SmallCap 40641.67 40641.67 40641.67 40641.67 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
S&P BSE ALLCAP 9004.61 9004.61 9004.61 9004.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Nifty 50 Value 20 12254.1 12254.1 12254.1 12254.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
NIfty smallcap 50 6617.8 6617.8 6617.8 6617.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Nifty Smallcap 250 13473.2 13473.2 13473.2 13473.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Nifty 50 21997.7 21997.7 21997.7 21997.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
BSE Sensex 72761.89 72761.89 72761.89 72761.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Nifty Midcap 150 16948.25 16948.25 16948.25 16948.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
India VIX 13.8675 13.8675 13.8675 13.8675 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nifty 100 21622.95 21622.95 21622.95 21622.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nifty 500 19169.25 19169.25 19169.25 19169.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nifty 50 USD 8935.05 8935.05 8935.05 8935.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nifty Next 50 52387.2 52387.2 52387.2 52387.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nifty Midcap 50 12977.65 12977.65 12977.65 12977.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NIFTY Midcap 100 45512.45 45512.45 45512.45 45512.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nifty 50 21453.1 21453.1 21453.1 21453.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nifty 200 11637.45 11637.45 11637.45 11637.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BSE MidCap 36186.1 36186.1 36186.1 36186.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BSE Sensex 71437.19 71437.19 71437.19 71437.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P BSE-100 22095.9 22095.9 22095.9 22095.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P BSE-200 9509.59 9509.59 9509.59 9509.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P BSE-500 30303.95 30303.95 30303.95 30303.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BSE SmallCap 42327.6 42327.6 42327.6 42327.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P BSE ALLCAP 8820.18 8820.18 8820.18 8820.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nifty Midcap 150 16836.75 16836.75 16836.75 16836.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nifty 50 Value 20 11473.35 11473.35 11473.35 11473.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NIfty smallcap 50 6978.95 6978.95 6978.95 6978.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NIFTY Smallcap 100 14951.2 14951.2 14951.2 14951.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nifty Smallcap 250 13888.95 13888.95 13888.95 13888.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hang Seng 16600.46 16600.46 16600.46 16600.46 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۱۴:۳۲
هنگ سنگ 16600.46 16600.46 16600.46 16600.46 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۰:۰۰
Hang Seng CCI 3527.9 3527.9 3527.9 3527.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Hang Seng 17082.11 17082.11 17082.11 17082.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE China 50 11298.78 11298.78 11298.78 11298.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Hang Seng CEI 5932.46 5932.46 5932.46 5932.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1141.51 1141.51 1141.51 1141.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Hang Seng CEI 5595.52 5595.52 5595.52 5595.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1180.41 1180.41 1180.41 1180.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE China 50 10742.67 10742.67 10742.67 10742.67 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۷:۱۲
Hang Seng CCI 3220.7 3220.7 3220.7 3220.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۷:۱۲
FTSE CHI Hong Kong 11489.13 11489.13 11489.13 11489.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Hang Seng 24092 24092 23731.5 24581.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 52193.78 52193.78 52193.78 52193.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Bursatil 54493.93 54493.93 54493.93 54493.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Merinvest Composite 22286.12 22286.12 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VN 1270.51 1270.51 1270.51 1270.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
HNX 238.2 238.2 238.2 238.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
VN 30 1272.28 1272.28 1272.28 1272.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
VN100 1276.48 1276.48 1276.48 1276.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
HNX 30 503.55 503.55 503.55 503.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE Vietnam 398.02 398.02 398.02 398.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE Vietnam All 1222.7 1222.7 1222.7 1222.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
HNX 227.27 227.27 227.27 227.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
VNI 1096.3 1096.3 1096.3 1096.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
VN 30 1091.87 1091.87 1091.87 1091.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
VN100 1102.81 1102.81 1102.81 1102.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Vietnam 355.44 355.44 355.44 355.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Vietnam All 1080 1080 1080 1080 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
HNX 30 481.79 481.79 481.79 481.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۷:۱۳
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 3388.77 3388.77 3388.77 3388.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
Athens General 1402.25 1402.25 1402.25 1402.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ساعت ۱۶:۵۵
FTSE/Athex 20 3139.99 3139.99 3139.99 3139.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Athens General Composite 1297.12 1297.12 1297.12 1297.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین