خبر

صندوق های معاملاتی

صندوق های معاملاتی آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Dollar Custodial Certificates 179550 179550 179550 179550 310.00 0.17% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۵۹
FNB FORDQ NOV25 1878 1878 1878 1878 84.00 4.68% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۵۹
FNB GSACHSQ NOV25 2178 2178 2178 2178 16.00 0.74% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۵۹
FNB JPMORGQ NOV25 1954 1954 1954 1954 50.00 2.63% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۵۹
FNB on COKEC SEP25 1410 1410 1410 1410 17.00 1.22% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۵۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers MSCI EM LatAm UCITS 1C 3387.5 3387.5 3387.5 3387.5 29.00 0.86% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۴۰
Xtrackers Stoxx Europe 600 Telecommunications Swap 6130.5 6130.5 6130.5 6130.5 125.50 2.09% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۴۰
Xtrackers Stoxx Europe 600 Utilities Swap UCITS ET 11058 11020 11004 11058 124.00 1.13% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۴۰
Xtrackers Stoxx Europe 600 Food & Beverage Swap UC 12731 12752.2 12731 12752.2 147.00 1.17% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۴۰
Xtrackers Stoxx Europe 600 Banks Swap UCITS ETF 1C 4187.3 4191.9 4187.3 4191.9 64.00 1.55% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۴۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR MSCI World StrategicFactors 116.17 114.99 114.99 116.17 1.64 1.43% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۵
SPDR MSCI Emer Mkts StrategicFactors 56.47 56.47 56.47 56.47 0.31 0.55% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۵
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond 21.14 21.14 21.14 21.14 0.24 1.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۵
SPDR S&P Telecom 68.27 68.17 68.17 68.27 0.56 0.83% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۵
iShares MSCI USA Size Factor 134.51 134.66 133.37 134.66 1.36 1.02% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Deka DAX UCITS 157.22 157.22 157.22 157.22 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۴۴
db x-trackers FTSE MIB UCITS DR 32.99 32.99 32.99 32.99 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۴۴
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR 51.29 51.29 51.29 51.29 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۴۴
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C 135.12 135.12 135.12 135.12 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۴۴
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS 105.12 105.12 105.12 105.12 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۴۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR 110.36 110.28 109.46 110.36 1.62 1.49% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۸
BBVA Accion DJ Eurostoxx 50 49.635 49.655 49.42 49.775 0.31 0.62% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۸
Lyxor Ibex 35 Doble Inverso Diario 1.082 1.084 1.082 1.095 0.03 3.05% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۸
Accion IBEX 35 Cotizado Armonizado FI 10.98 10.95 10.89 10.98 0.16 1.48% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۸
Lyxor Ibex 35 Doble Apalancado Diario C-EUR 24.545 24.54 24.09 24.545 0.69 2.87% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۸
بیشتر

صندوق های معاملاتی استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P/ASX Small Ordinaries 13.96 13.96 13.94 13.98 0.15 1.09% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۴۸
VanEck Australian Subordinated Debt 25.06 25.06 25.04 25.1 0.02 0.08% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۴۸
VanEck Vectors Australian Floating Rate 24.91 24.91 24.91 24.93 0.01 0.04% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۴۸
ETFS Physical Platinum 134.4 134.4 134.4 134.9 1.60 1.19% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۱۳
Global X Uranium AUD Inc 15.79 15.79 15.65 15.8 0.10 0.64% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۱۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Premier IDX30 Open 545 545 541 547 1.00 0.18% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴:۴۹
Batavia IDX30 535 535 535 535 2.00 0.37% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴:۴۹
Sam Sri Kehati 756 756 756 756 1.00 0.13% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴:۴۹
Bahana Bisnis 27 599 599 599 599 1.00 0.17% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴:۴۹
Ashmore LQ45 ALPHA 1002 1002 1002 992 1.00 0.10% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴:۴۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI Canada ETF USD 174 174.84 174 174.84 0.44 0.25% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۷
Lyxor UCITS Stoxx Europe 600 Chemicals 169.44 169.2 169.2 169.44 1.60 0.95% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۷
Lyxor UCITS Japan Topix Daily Hedged D-EUR 210.77 209.85 209.85 210.77 0.65 0.31% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۷
Amundi Index Solutions - Amundi Index US Corp SRI 51.91 51.91 51.91 51.91 0.06 0.12% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۷
Amundi ETF Govt Bond Highest Rated EuroMTS Investm 200 199.4 199.4 200 0.18 0.09% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۷
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FinEx MSCI USA UCITS USD 83.4 83.4 83.4 83.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۳
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 155.04 155.04 155.04 155.04 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۳
FinEx MSCI USA UCITS USD 59.7 59.7 59.7 59.7 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 10507 10507 10507 10507 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ساعت ۱۳:۱۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Landsbref LEQ 2296 2296 2296 2299 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ساعت ۱۶:۴۷
Landsbref LEQ 2211 2211 2211 2211 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI Canada BDR 48.55 48.55 48.55 48.55 0.60 1.25% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
iShares Core MSCI Europe ETF 48.65 48.51 48.51 48.65 0.41 0.85% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
iShares MSCI All Country Asia ex Japan BDR 34.34 34.34 34.34 34.34 0.30 0.88% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE 84.85 83.59 83.44 84.85 0.90 1.07% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
BTG Pactual ESG Fundo de indice S&P/B3 Brazil ESG 101.74 102.15 101.51 102.15 0.16 0.16% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS USD Inc 41.23 41.27 40.89 44.9 0.34 0.83% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
iShares Euro Covered Bond UCITS 138.13 138.39 138.13 138.39 0.25 0.18% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۴۰
Lyxor FTSE 100 Monthly Hedged C-USD 173.05 173.05 173.05 173.05 2.88 1.69% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۴۰
GraniteShares 3x Short Rolls-Royce Daily 238.4 238.4 238.4 238.4 18.20 7.63% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۴۰
GraniteShares 3x Long Royal Dutch Shell Daily 4106.5 4106.5 4106.5 4106.5 229.50 5.92% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۴۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS BEL 20 TR 56.89 56.89 56.79 57 0.75 1.34% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۱:۰۴
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 1.41 1.41 1.41 1.41 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۱۸:۵۱
Lyxor UCITS BEL 20 TR 52.95 52.95 52.95 52.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۲۱
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll C-EUR 1.98 1.98 1.98 1.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۲۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EXPAT Bulgaria SOFIX 1.16 1.16 1.16 1.16 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ساعت ۲۲:۲۷
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.991 0.991 0.991 0.991 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ ساعت ۱۰:۲۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor Nikkei 225 UCITS 24.18 24.18 24.18 24.18 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Lyxor Core DAX (DR) UCITS 135.5 135.5 135.5 135.5 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Lyxor MSCI World (LUX) UCITS 71.03 71.03 71.03 71.03 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS 44.88 44.88 44.88 44.88 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
Lyxor Dow Jones Industrial Average (LUX) UCITS 333.05 333.05 333.05 333.05 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares MSCI Chile Capped 25.59 25.59 25.59 25.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ ساعت ۴:۲۲
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 98.18 98.18 98.18 98.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۴۸
iShares MSCI Chile Capped 29.34 29.34 29.34 29.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۵
SPDR S&P Emerging Asia Pacific 102.62 102.62 102.62 102.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۵
Horizons Marijuana Life Sciences 8.69 8.69 8.69 8.69 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ ساعت ۲۱:۵۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MTrack Energy 5.1 5.11 5.09 5.12 0.04 0.79% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۵
ThaiDEX SET50 8.07 8.08 8.06 8.08 0.11 1.38% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۵
KTAM Gold Tracker 3.55 3.56 3.54 3.58 0.10 2.82% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۵
BCAP MSCI Thailand Fund 9.54 9.57 9.54 9.58 0.09 0.95% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴:۵۰
ThaiDEX SET High Dividend 9.6 9.61 9.57 9.61 0.09 0.95% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴:۵۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cathay Dow Jones Industrial Average 13.81 13.81 13.81 13.81 0.20 1.47% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴:۱۹
Cathay FTSE China A50 6.31 6.31 6.31 6.31 0.01 0.16% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴:۱۹
Yuanta P shares MSCI Taiwan 71.4 71.4 71.4 71.4 0.10 0.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴:۱۹
MasterLink S&P China New Sector 11.11 11.11 11.11 11.11 0.06 0.54% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴:۱۹
Cathay US Treasury 20+ YR Inv 1X 22.1 22.1 22.1 22.1 0.29 1.33% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴:۱۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ABD US Treasury Dolar B Type 3056 3053 3053 3060 11.00 0.36% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
Ziraat Prtfl Non-Bank Liquid 10 155 155.35 155 157.7 0.15 0.10% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
Ziraat Portfolio BIST 30 Equal Weighted Index Stoc 125.9 126.3 125.9 128.45 0.40 0.32% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
Ziraat Portfolio Yldz Market Liquid Dividend Index 125.05 125.25 125.05 127.8 2.20 1.76% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
Ziraat Portfoy BIST Likit Banka Endeksi Hisse Sene 144.6 144.45 143.95 148.5 3.90 2.70% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۰۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Yinhua SZSE 100 1.04 1.04 1.038 1.047 0.00 0.10% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۱۶
Ping An MSCI China A low vola 1.202 1.202 1.197 1.206 0.01 0.67% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۱۶
SWS MU SSE 50 3.04 3.04 3.03 3.06 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۱۶
Yinhua GEM Midcap 200 0.86 0.86 0.837 0.863 0.00 0.47% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۱۶
Bosera CSI 5G Industry 50 0.947 0.947 0.929 0.947 0.01 0.74% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۱۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Sparinvest DJSI World 198.8 199.15 198.75 199.8 0.70 0.35% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۵۶
Xact Kapitalforvaltning 198.68 198.7 197 198.7 1.78 0.90% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۵۶
SKAGEN Vekst A 3078 3067 3067 3078 38.00 1.25% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۲۱
Sparinvest Europa Growth 159.6 160.15 159.15 160.15 0.60 0.38% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۲۱
Sparinvest Europa Small Cap 167.1 167.05 166.15 167.25 1.65 1.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۲۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GROD DOHOD RUS GROWTH IND 977.5 978 969 978 3.50 0.36% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
DOKHOD Indeks dividenddnykh aktsiy RF BPIFRFI 1332.8 1332.6 1324.8 1332.8 8.20 0.62% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
TINKOFF BONDS 5.83 5.84 5.83 5.84 0.01 0.17% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
SBMM Sber Money Market 12.876 12.875 12.875 12.876 0.01 0.05% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
VTB-Likvidnost BPIFRFI 1.3839 1.384 1.3838 1.384 0.00 0.04% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FDI ETF BET Tradeville 25.66 25.66 25.66 25.66 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۱۳
FDI ETF BET Tradeville 18.85 18.85 18.85 18.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
بیشتر

صندوق های معاملاتی ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WisdomTree Gasoline 8811 8930 8811 9060 289.00 3.28% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۱:۱۷
Global X Japan Fintech 2405 2388 2206 2405 49.00 2.08% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۱:۱۷
Global X Office J-REIT 976 980 971 980 8.00 0.83% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۱:۱۷
NEXT FUNDS TOPIX-17 Foods 38000 37970 37580 38000 1090.00 2.95% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۱:۱۷
NEXT FUNDS Thai Stock SET50 3155 3140 3140 3155 5.00 0.16% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۱:۱۷
بیشتر

صندوق های معاملاتی سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SPDR S&P 500 499.88 500 498.7 500 0.78 0.16% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴:۱۸
SPDR Gold Shares 297.9 297.5 296.8 300.2 2.71 0.91% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴:۱۸
iShares MSCI India SG 13.41 13.4 13.28 13.44 0.24 1.82% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴:۱۸
Lyxor MSCI India UCITS SG 31.4 31 31 31.4 0.37 1.19% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴:۱۸
db x-trackers FTSE Vietnam UCITS 1C 25.87 25.63 25.63 25.87 0.12 0.47% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴:۱۸
بیشتر

صندوق های معاملاتی سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Virtune Chainlink 16.72 16.72 16.72 16.72 1.57 10.36% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
XACT OMXSB 636.5 637.3 634.8 638.2 1.40 0.22% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۵۹
Ether Tracker Euro XBT Provider 280 280.6 279 282.83 11.65 4.34% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۵۹
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider 2904.03 2939.99 2904.03 2939.99 69.56 2.45% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۵۹
XACT Bull 2 1728 1735.2 1725.4 1740.6 14.40 0.84% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۵۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی سووییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
db x-trackers MSCI World Index DR 1C 102.68 102.57 102.57 102.97 0.07 0.07% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۸
Amundi ETF MSCI Nordic UCITS 665.3 665.3 665.3 665.3 11.20 1.71% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۸
UBS ETF MSCI USA UCITS USD A-dis 479.75 479.75 479.75 479.75 1.25 0.26% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۸
Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS Acc 52.8 52.8 52.8 52.8 0.90 1.70% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۸
UBS ETF MSCI World UCITS USD A-dis 327.9 328.4 327.9 328.4 3.45 1.05% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۸
بیشتر

صندوق های معاملاتی عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Albilad MSCI US Tech 14.26 14.24 14.24 14.26 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
Alinma Saudi Government Sukuk - Short Maturity 10.48 10.5 10.48 10.5 0.02 0.19% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
Albilad Gold 12.64 12.7 12.64 12.74 0.26 2.06% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۷:۰۶
Falcom Petrochemical 31.95 31.85 31.8 32.45 0.05 0.16% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۵
HSBC Amanah Saudi 20 47.5 47.8 47.5 47.8 0.15 0.32% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS USD (Ac 11.97 11.97 11.97 11.97 0.05 0.42% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۳
Lyxor Euro Stoxx 300 DR D 185.88 185.94 185.88 185.94 1.88 1.02% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۷
Amundi MSCI World Low Carbon EU 440.25 440.15 440.1 441.8 0.60 0.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Lyxor UCITS Commodities Thomson Reuters/Corecommod 23.68 23.66 23.47 23.71 0.07 0.30% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۶
Amundi MSCI World 8 515.12 516.3 515.12 516.3 4.86 0.94% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
بیشتر

صندوق های معاملاتی فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Seligson & Co OMX Helsinki 25 64.64 64.63 64.11 64.68 0.74 1.16% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۵
LahiTapiola Osake 100 28.98 28.98 28.95 28.98 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ساعت ۲۲:۴۷
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc 48.6 48.6 47.88 48.6 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ساعت ۲۲:۴۷
BetaBuilders US Equity UCITS USD Dist 45.44 45.44 44.77 45.44 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ ساعت ۲۲:۴۷
LahiTapiola Korko 100 12.72 12.72 12.72 12.72 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ساعت ۲۰:۵۶
بیشتر

صندوق های معاملاتی کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Evolve Future Leadership Hedged 18.5 18.5 18.5 18.5 0.30 1.65% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
PowerShares FTSE RAFI US Fundam 44.09 44.09 44.09 44.09 0.27 0.62% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
BMO Low Volatility US Equity USD 36.8 36.8 36.8 36.8 0.73 2.02% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
Mackenzie US Large Cap Equity CAD Hedged 165.88 165.88 165.88 165.88 1.19 0.72% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
Fidelity U.S. High Dividend Index Units Series L 33.56 33.56 33.56 33.56 0.15 0.45% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Mirae Asset TIGER 200 Industrials 6505 6480 6415 6505 130.00 2.04% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۲۰
Nh-amundi Hanaro Agriculture Business 10180 10170 10035 10180 230.00 2.31% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۲۰
Shinhan SOL 200 Top10 8680 8660 8575 8680 165.00 1.94% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۲۰
NH-Amundi HANARO K-Game 3965 3945 3910 3995 90.00 2.32% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۲۰
NH-Amundi HANARO KOSDAQ150 14085 14075 13990 14085 160.00 1.15% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۲۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 14320 14320 14320 14320 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۴۴
iShares COLCAP (Fondo Bursátil) 13560.5 13560.5 13560.5 13560.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۴۴
iShares COLCAP (Fondo Bursátil) 11890 11890 11890 11890 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
Horizons Fondo Bursatil Colombia Select de S&P 11700 11700 11700 11700 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor S&P 500 D-EUR 209.7 210.05 209.6 210.95 0.30 0.14% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۵۹
BETA S&P 500 PLN-Hedged 86.49 86.6 86.49 86.88 0.21 0.24% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۵۹
BETA TBSP Portfelowy FIZ 202 201.5 201.1 202 0.70 0.35% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۵۹
Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ 93.81 93.4 93.22 93.81 0.69 0.74% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۵۹
BETA ETF WIG20short Portfelowy FIZ 266.8 267.8 266.8 271.4 6.20 2.32% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۵۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
TradePlus Shariah Gold 3.55 3.56 3.55 3.59 0.05 1.41% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۴:۱۸
ABF Malaysia Bond 1.233 1.233 1.233 1.233 0.01 0.57% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۴۴
TradePlus S&P New China Tracker 4.19 4.22 4.18 4.22 0.03 0.72% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۱۹
FTSE Bursa Malaysia KLCI KL 1.65 1.645 1.645 1.65 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۸:۳۵
MyETF Dow Jones Islamic Market U.S. Titans 50 2.41 2.41 2.41 2.41 0.05 1.87% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۷:۳۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Core DAX UCITS 58700 58700 58700 58700 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۱:۱۹
UBS - MSCI EMU Socially Responsible (EUR) A-dis 45300 45300 45300 45300 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۱:۱۹
iShares NASDAQ-100 UCITS 62000 62000 62000 62000 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۱:۱۹
iShares Core S&P 500 UCITS 194900 194900 194900 194900 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۱:۱۹
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 2519.5 2519.5 2519.5 2519.5 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ ساعت ۲۱:۱۹
بیشتر

صندوق های معاملاتی مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Egyptian Exchange 30 31.53 31.4 31.4 32 0.32 1.03% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۷:۳۰
Egyptian Exchange 30 19.35 19.35 19.35 19.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۱
بیشتر

صندوق های معاملاتی مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
iShares Russell 2000 Value 2540 2540 2540 2540 17.49 0.69% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
iShares S&P/VALMER Mexico UDITRAC 125.82 125.82 125.82 125.82 0.73 0.58% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
Global X Lithium 725 725 725 725 12.00 1.66% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
ProShares Ultra QQQ 1336 1336 1336 1336 36.00 2.77% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
Vanguard Financials 1690 1690 1690 1690 62.00 3.81% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۳:۱۳
بیشتر

صندوق های معاملاتی منطقه یورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Lyxor UCITS Stoxx 50 Daily Leverage 52.73 52.73 52.73 52.73 2.42 4.59% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۵۶
iShares SMI 117.52 117.24 116.9 117.52 0.70 0.60% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۲۱
UBS SMI CHF A-dis 115.88 115.62 115.62 115.88 0.86 0.75% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۲۱
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 786.8 785 783.9 786.8 14.00 1.81% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۹:۲۱
iShares $ TIPS UCITS ETF USD 187.15 187.15 187.15 187.15 2.59 1.40% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۷:۳۰
بیشتر

صندوق های معاملاتی نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DNB OBX 118 118.42 118 118.42 0.10 0.08% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۸:۱۳
DNB OBX 105.7 105.7 105.7 105.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۷
XACT Derivative Bear 12.21 12.21 12.21 12.37 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹:۰۸
XACT Derivative Bull 288 288 284.75 288 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۹:۰۸
XACT OBX NOK 103.8 103.8 103.7 104 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ ساعت ۱۸:۳۸
بیشتر

صندوق های معاملاتی هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Leverage Shares -3x Short US 500 2.5158 2.5158 2.5158 2.5158 0.03 1.05% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۲:۳۴
iShares EUR Govt Bond 5-7 EUR 142.83 142.42 142.42 142.83 0.33 0.23% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۷
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C 65.42 65.42 65.42 65.42 0.26 0.40% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۷
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF (EUR) A 25.68 25.74 25.68 25.74 0.12 0.47% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۷
SPDR MSCI World Value UCITS 28.22 28.15 28.15 28.26 0.28 1.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۲۰:۳۷
بیشتر

صندوق های معاملاتی هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LIC MF Sensex 807.79 796.01 796.01 807.79 11.79 1.48% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
LIC MF Nifty 100 245 248.7 245 248.7 1.29 0.53% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Invesco India Gold 6457 6462 6457 6487.7 64.05 0.99% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
Axis Technology ETF 353.78 352.48 351.99 353.78 2.22 0.63% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
BHARAT Bond ETF April 2030 Growth 1352.44 1352.44 1352.44 1352.44 0.07 0.01% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۶:۳۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Haitong MSCI China A ESG 1.03 1.02 1.02 1.03 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۴۲
Hang Seng China A Industry Top 48.74 48.74 48.38 48.74 0.48 0.99% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۴۲
CSOP S&P New China Sectors HKD Inc 5.97 5.97 5.97 6.05 0.00 0.00% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۴۲
Global X FinTech 36.56 36.56 36.44 36.68 0.22 0.61% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۴۲
Hang Seng FTSE China 50 108.95 108.95 108.95 109.9 0.55 0.51% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۳:۴۲
بیشتر

صندوق های معاملاتی ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
VFMVN30 20930 20860 20750 20930 260.00 1.26% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۵۴
MAFM VN30 14330 14260 14260 15100 210.00 1.49% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۵۴
SSIAM VNX50 19170 18010 17950 19170 1130.00 6.26% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۵۴
VFMVN Diamond 29000 28950 28920 29090 200.00 0.69% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۵۴
SSIAM VNFIN LEAD 19800 19880 19580 19880 400.00 2.06% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۲:۵۴
بیشتر

صندوق های معاملاتی یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS 34.87 34.85 34.4 34.87 0.77 2.26% ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ ساعت ۱۸:۵۲
ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap Equity UCITS 31.32 31.32 31.32 31.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۲:۵۳
بیشتر
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین