خبر

دلار / لیره ترکیه

USD/TRY Ask
نرخ فعلی:: 32.4987 0.23
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 32.4987 0.23

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 32.4987 0.23

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی