خبر

دلار / ین ژاپن

USD/JPY Ask
نرخ فعلی:: 154.84 0.12
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 154.84 0.12

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 154.84 0.12

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی