خبر

دلار / یوان چین

USD/CNY Ask
نرخ فعلی:: 7.2404 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 7.2404 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 7.2404 0.02

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی