خبر

نفت خام (WTI)

Crude Oil WTI
نرخ فعلی:: 83.24 0.84
بازار جهانی

نرخ فعلی: : 83.24 0.84

واحد حجمی : بارل

نرخ فعلی: : 83.24 0.84

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار جهانی

واحد حجمی : بارل

نوع بازار : بازار جهانی