خبر

انس طلا

2,329.64
قیمت روز
62.75 (2.69%)
تغییر روزانه
3 اردیبهشت 1403
ساعت 23:53:09
309.74 (15.33%)
تغییر ۳ ماهه
348 (17.56%)
تغییر ۶ ماهه
346 (17.44%)
نوسان سالیانه

نرخ انس

قیمت زنده تغییر روزانه کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
انس طلا2,329.57(2.7%) 62.822,325.482,392.39۲۳:۵۲:۱۵(7.74%) 167.42(15.33%) 309.67(17.55%) 347.93(17.43%) 345.93
انس نقره27.24(5.33%) 1.4527.1228.69۲۳:۵۲:۱۵(10.48%) 2.5855(23.49%) 5.1825(16.54%) 3.8665(8.56%) 2.15
انس پلاتین931.55(1.26%) 11.75925.90946.85۲۳:۵۲:۱۶(3.86%) 34.7(3.21%) 29.05(3.09%) 27.95(18.37%) 209.75
انس پالادیوم1,018.28(1.64%) 16.721,007.531,036.28۲۳:۵۲:۱۶(2.25%) 22.5(8.46%) 79.5(7.63%) 84.22(36.43%) 583.72

مثقال طلا

157,690,000
قیمت روز
3,090,000 (1.96%)
تغییر روزانه
3 اردیبهشت 1403
ساعت 19:59:07
40,380,000 (34.42%)
تغییر ۳ ماهه
52,640,000 (50.10%)
تغییر ۶ ماهه
44,860,000 (39.75%)
نوسان سالیانه

مظنه / مثقال طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
مثقال طلا157,690,000(1.96%) 3,090,000156,990,000160,920,000۱۹:۵۹:۰۷(11.86%) 16,720,000(34.42%) 40,380,000(50.10%) 52,640,000(39.75%) 44,860,000
مثقال / عیار جهانی158,259,000(2.69%) 4,262,000158,193,000160,426,000۱۹:۵۹:۲۵(16.46%) 22,372,000(38.47%) 43,969,000(50.93%) 53,404,000(47.18%) 50,732,000
مثقال / حواله دلار622,000(180.74%) 1,124,190151,9602,781,090۱۹:۵۹:۵۳(87.54%) 4,373,810(80.89%) 2,632,920(1,269.74%) 576,590(88.31%) 4,701,100
مثقال / بر مبنای سکه191,268,830(0.23%) 441,630191,140,750191,714,880۱۹:۵۹:۳۰(11.66%) 19,984,110(35.54%) 50,161,200(49.88%) 63,657,650(37.09%) 51,751,100

طلای 18 عیار

36,410,000
قیمت روز
716,000 (1.97%)
تغییر روزانه
3 اردیبهشت 1403
ساعت 19:58:36
9,302,000 (34.31%)
تغییر ۳ ماهه
12,151,000 (50.08%)
تغییر ۶ ماهه
10,354,000 (39.73%)
نوسان سالیانه

قیمت طلا

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
طلای 18 عیار36,410,000(1.97%) 716,00036,248,00037,144,000۱۹:۵۸:۳۶(11.90%) 3,874,000(34.31%) 9,302,000(50.08%) 12,151,000(39.73%) 10,354,000
طلای 24 عیار48,546,000(1.97%) 954,00048,331,00049,525,000۱۹:۵۸:۳۶(11.90%) 5,165,000(34.31%) 12,402,000(50.08%) 16,200,000(39.74%) 13,806,000
طلای 18 عیار / 74035,924,000(1.97%) 707,00035,765,00036,649,000۱۹:۵۸:۳۶(11.90%) 3,822,000(34.31%) 9,177,000(50.08%) 11,988,000(39.73%) 10,216,000
طلای دست دوم35,924,390(1.97%) 706,14035,764,94036,648,750۱۹:۵۸:۳۶(11.90%) 3,822,280(34.31%) 9,177,570(50.08%) 11,988,470(39.73%) 10,216,280

آبشده نقدی

157,700,000
قیمت روز
3,100,000 (1.97%)
تغییر روزانه
3 اردیبهشت 1403
ساعت 19:57:49
40,200,000 (34.21%)
تغییر ۳ ماهه
52,590,000 (50.03%)
تغییر ۶ ماهه
44,860,000 (39.75%)
نوسان سالیانه

قیمت آبشده

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
آبشده نقدی157,700,000(1.97%) 3,100,000157,000,000160,900,000۱۹:۵۷:۴۹(11.88%) 16,750,000(34.21%) 40,200,000(50.03%) 52,590,000(39.75%) 44,860,000
آبشده کمتر از کیلو157,810,000(1.96%) 3,100,000157,110,000160,990,000۱۹:۵۸:۳۵(11.89%) 16,780,000(34.28%) 40,290,000(50.15%) 52,710,000(39.80%) 44,930,000
آبشده بنکداری157,760,000(1.97%) 3,100,000157,060,000160,940,000۱۹:۵۸:۳۵(11.90%) 16,780,000(34.29%) 40,290,000(50.06%) 52,630,000(39.72%) 44,850,000
آبشده شنبه ای108,520,000(0%) 0108,380,000109,150,000۱۰ دی(0%) 0(0%) 0(7.98%) 8,020,000(7.98%) 8,020,000
به جهت نوسانات گسترده و عدم امکان کشف و حصول نرخ های صحیح، به جهت صیانت از حقوق هموطنان گرامی، تا رفع ابهام و بازگشت بازار به روند معمول، نرخ های سکه اعلام نمی گردد .

سکه امامی

433,040,000
قیمت روز
900,000 (0.21%)
تغییر روزانه
3 اردیبهشت 1403
ساعت 19:59:58
113,660,000 (35.58%)
تغییر ۳ ماهه
144,150,000 (49.89%)
تغییر ۶ ماهه
117,180,000 (37.09%)
نوسان سالیانه
108,520,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۰ دی ۱۴۰۲
ساعت 00:00:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
8,020,000 (7.98%)
تغییر ۶ ماهه
8,020,000 (7.98%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / معاملاتی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی433,040,000(0.21%) 900,000432,800,000434,100,000۱۹:۵۹:۵۸(11.59%) 44,980,000(35.58%) 113,660,000(49.89%) 144,150,000(37.09%) 117,180,000
سکه بهار آزادی401,900,000(0.53%) 2,150,000400,150,000404,300,000۱۹:۵۸:۴۵(11.56%) 41,650,000(39.40%) 113,600,000(56.46%) 145,040,000(41.10%) 117,070,000
نیم سکه254,000,000(0.39%) 1,000,000254,000,000256,000,000۱۳:۳۶:۵۳(9.48%) 22,000,000(41.11%) 74,000,000(64.93%) 100,000,000(35.10%) 66,000,000
ربع سکه155,000,000(0.65%) 1,000,000155,000,000156,200,000۱۳:۳۶:۵۴(7.63%) 11,000,000(41.55%) 45,500,000(49.03%) 51,000,000(32.81%) 38,300,000
سکه گرمی71,000,000(1.41%) 1,000,00071,000,00071,000,000۱۳:۳۶:۴۷(1.42%) 1,000,000(18.33%) 11,000,000(22.41%) 13,000,000(2.89%) 2,000,000
433,040,000
قیمت روز
900,000 (0.21%)
تغییر روزانه
۳ اردیبهشت ۱۴۰۳
ساعت 19:59:58
106,940,000 (32.79%)
تغییر ۳ ماهه
145,170,000 (50.43%)
تغییر ۶ ماهه
117,180,000 (37.10%)
نوسان سالیانه

قیمت سکه / تک فروشی

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان تغییر ماهانه تغییر ۳ ماهه تغییر ۶ ماهه تغییر سالیانه
سکه امامی434,590,000(0.23%) 1,000,000434,300,000435,600,000۱۹:۵۹:۳۰(11.62%) 45,250,000(35.38%) 113,580,000(49.62%) 144,140,000(36.91%) 117,180,000
سکه بهار آزادی402,800,000(0.51%) 2,050,000401,100,000405,200,000۱۹:۵۹:۲۹(11.56%) 41,750,000(39.47%) 114,000,000(56.17%) 144,890,000(40.85%) 116,830,000
نیم سکه254,600,000(0.39%) 1,000,000254,600,000256,600,000۱۳:۳۶:۳۲(9.45%) 22,000,000(40.97%) 74,000,000(64.68%) 100,000,000(34.92%) 65,900,000
ربع سکه155,400,000(0.64%) 1,000,000155,400,000156,600,000۱۳:۳۶:۳۹(7.61%) 11,000,000(41.40%) 45,500,000(48.85%) 51,000,000(32.70%) 38,300,000
سکه گرمی71,200,000(1.4%) 1,000,00071,200,00071,200,000۱۱:۲۷:۴۵(1.42%) 1,000,000(18.27%) 11,000,000(22.33%) 13,000,000(2.89%) 2,000,000
246,950,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۱۵ بهمن ۱۴۰۱
ساعت 20:30:00
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (0.00%)
نوسان سالیانه

دلار ( نرخ لحظه ای )

647,000
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
18 فروردین 1403
ساعت 00:00:00
106,490 (19.70%)
تغییر ۳ ماهه
140,620 (27.76%)
تغییر ۶ ماهه
129,540 (25.03%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
دلار647,000(0%) 0641,300647,050۱۸ فروردین
یورو692,260(0.13%) 870689,660694,380۱۹:۵۹:۲۶
پوند802,220(0.28%) 2,260798,060805,910۱۹:۵۹:۲۶
درهم امارات177,800(0.06%) 110177,190178,100۱۹:۵۹:۳۲
لیر ترکیه20,150(0%) 019,95020,150۱۹:۵۹:۲۷
فرانک سوئیس712,700(0.2%) 1,400711,000714,800۱۹:۵۹:۳۵
یوان چین89,700(0.11%) 10089,40089,900۱۹:۳۷:۴۰
ین ژاپن419,840(0.18%) 770418,670421,130۱۹:۵۹:۳۸
دلار کانادا475,300(0.15%) 700473,300475,500۱۹:۵۹:۲۷
دلار استرالیا418,700(0.31%) 1,300416,500418,900۱۹:۵۹:۲۷
دلار نیوزیلند384,200(0.34%) 1,300382,500384,600۱۹:۵۹:۲۸
دلار سنگاپور477,100(0.13%) 600475,600478,400۱۹:۵۹:۲۷
روپیه هند7,800(0%) 07,7707,810۱۹:۵۹:۲۷
روپیه پاکستان2,336(0.09%) 22,3362,353۱۹:۵۹:۲۸
دینار عراق496(0.2%) 1496508۱۹:۵۸:۴۱
کرون نروژ59,000(0.17%) 10058,70059,100۱۹:۵۶:۳۴

نرخ ارز آزاد

قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
کرون سوئد59,600(0%) 059,30059,700۱۹:۵۶:۴۰
کرون دانمارک92,700(0.22%) 20092,50093,000۱۹:۵۸:۳۹
ریال عربستان173,510(0.05%) 80172,900173,790۱۹:۵۹:۳۳
ریال قطر178,600(0.11%) 200178,000178,900۱۹:۵۹:۴۸
ریال عمان1,692,700(0.19%) 3,3001,686,9001,697,300۱۹:۵۹:۴۷
دینار کویت2,111,800(0.03%) 6002,105,2002,116,000۱۹:۵۹:۳۲
دینار بحرین1,723,800(0.83%) 14,3001,723,6001,740,400۱۹:۵۹:۲۸
رینگیت مالزی136,100(0.07%) 100135,500136,200۱۹:۲۶:۳۰
بات تایلند17,480(0.86%) 15017,47017,580۱۹:۵۹:۵۴
دلار هنگ کنگ82,900(0.24%) 20082,70083,100۱۹:۵۹:۵۰
روبل روسیه6,950(0.43%) 306,9406,990۱۹:۵۵:۱۴
منات آذربایجان382,300(0.08%) 300381,000383,000۱۹:۵۹:۲۷
درام ارمنستان1,660(0%) 01,6501,660۱۳:۰۲:۰۹
لاری گرجستان245,100(0.33%) 800244,700246,600۱۹:۵۹:۲۸
افغانی9,060(0.44%) 408,9609,110۱۹:۵۹:۵۴
پوند سوریه258(0.39%) 1258259۱۹:۵۹:۴۹

دلار ( نرخ روز گذشته )

437,250
قیمت روز
98 (0.02%)
تغییر روزانه
3 اردیبهشت 1403
ساعت 13:36:25
8,022 (1.86%)
تغییر ۳ ماهه
24,944 (6.04%)
تغییر ۶ ماهه
12,743 (3.00%)
نوسان سالیانه

نرخ ارز سنا (اسکناس)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 437,250(0.02%) 98---
یورو 465,364(0.14%) 630---
درهم 119,061(0.02%) 27---
روپیه هند 5,244(0%) 0---
لیر ترکیه 13,440(0.1%) 14---
روبل روسیه 4,697(0.02%) 1---
یوان چین 60,392(0.01%) 9---
هزار وون کره 317,993(0.02%) 63---
فرانک سوئیس 480,334(0.02%) 103---
صد ین ژاپن 282,554(0.06%) 176---
دلار کانادا 316,999(0.22%) 693---
پوند 541,312(0.08%) 452---
کرون سوئد 40,052(0.03%) 12---
کرون نروژ 39,685(0.02%) 9---
صد دینار عراق 33,371(0.02%) 8---
دلار استرالیا 280,476(0.04%) 108---
دلار 433,315(0.02%) 97---
یورو 461,176(0.14%) 624---
درهم 117,989(0.02%) 26---
روپیه هند 5,197(0%) 0---
لیر ترکیه 13,319(0.11%) 14---
روبل روسیه 4,655(0.02%) 1---
یوان چین 59,848(0.01%) 8---
هزار وون کره 315,131(0.02%) 62---
فرانک سوئیس 476,011(0.02%) 102---
صد ین ژاپن 280,011(0.06%) 174---
دلار کانادا 314,146(0.22%) 687---
پوند 536,440(0.08%) 448---
کرون سوئد 39,692(0.03%) 12---
کرون نروژ 39,328(0.02%) 9---
صد دینار عراق 33,071(0.02%) 8---
دلار استرالیا 277,952(0.04%) 107---

نرخ ارز نیما (حواله)

قیمت روزانه تغییر قیمت هفتگی قیمت ماهیانه
خرید
فروش
دلار 408,057(0.02%) 98---
یورو 434,294(0.13%) 581---
درهم 111,112(0.02%) 27---
روپیه هند 4,894(0%) 0---
لیر ترکیه 12,543(0.11%) 14---
روبل روسیه 4,384(0.02%) 1---
یوان چین 56,360(0.02%) 9---
هزار وون کره 296,763(0.02%) 64---
فرانک سوئیس 448,264(0.02%) 103---
صد ین ژاپن 263,689(0.06%) 160---
دلار کانادا 295,835(0.22%) 641---
پوند 505,172(0.09%) 430---
کرون سوئد
کرون نروژ
صد دینار عراق 31,143(0.03%) 8---
دلار استرالیا 261,750(0.04%) 97---
دلار 404,384(0.02%) 97---
یورو 430,385(0.13%) 576---
درهم 110,112(0.02%) 27---
روپیه هند 4,850(0%) 0---
لیر ترکیه 12,430(0.11%) 14---
روبل روسیه 4,345(0.02%) 1---
یوان چین 55,853(0.02%) 9---
هزار وون کره 294,092(0.02%) 63---
فرانک سوئیس
صد ین ژاپن 261,316(0.06%) 158---
دلار کانادا
پوند
کرون سوئد
کرون نروژ
صد دینار عراق 30,863(0.03%) 8---
دلار استرالیا 259,394(0.04%) 96---

بورس تهران

2,201,986.89
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
28 فروردین 1403
ساعت 00:00:00
55,423.57 (2.58%)
تغییر ۳ ماهه
169,774.78 (8.35%)
تغییر ۶ ماهه
122,145.81 (5.25%)
نوسان سالیانه

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص كل 2,201,986.9 0
شاخص كل هم وزن 723,352.64 2647.56
شاخص كل فرابورس 24,599.66 109.09
بازار اول فرابورس 8,409.97 45.17
بازار دوم فرابورس 9,518.9 39.14
شاخص بازار اول 1.709 میلیون 3227.55

بورس تهران

ارزش تغییر
شاخص بازار دوم 4.142 میلیون 11006.01
شاخص 30 شركت بزرگ 137,547.16 206.62
شاخص 50 شركت فعالتر 87,266.13 178.05
شاخص قیمت 50 شركت 5.321 میلیون 18454.96
شاخص قیمت هم وزن 405,470.84 1500.93
شاخص قیمت وزنی ارزشی 458,502.62 1024.65
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین