خبر

بازارهای ارزی

ترین‌ها ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
EURUSD
1.06560 0.00% 0 0.30% -1.66% -3.49% Apr 22 -
GBPUSD
1.23553 -0.11% 0.0013 -0.73% -2.21% -1.02% Apr 22 -
AUDUSD
0.64493 0.49% 0.0031 0.12% -1.37% -3.68% Apr 22 -
NZDUSD
0.59191 0.55% 0.0032 0.29% -1.36% -4.00% Apr 22 -
USDJPY
154.769 0.09% 0.137 0.36% 2.22% 15.31% Apr 22 -
USDCNY
7.25198 0.03% 0.0022 -0.12% 0.00% 5.10% Apr 22 -
USDCHF
0.91096 0.06% 0.0006 -0.10% 1.31% 2.67% Apr 22 -
USDCAD
1.36967 -0.37% 0.0051 -0.65% 0.83% 1.16% Apr 22 -
USDMXN
17.1058 0.14% 0.0236 2.38% 2.60% -4.79% Apr 22 -
USDINR
83.3766 0.00% 0.0035 -0.16% -0.03% 1.74% Apr 22 -
USDBRL
5.17380 -0.54% 0.0282 -0.22% 3.99% 2.78% Apr 22 -
USDRUB
93.4700 0.34% 0.3175 -0.30% 0.62% 16.12% Apr 22 -
USDKRW
1377.07 0.16% 2.15 -0.80% 2.86% 3.34% Apr 22 -
DXY
106.098 -0.02% 0.019 -0.10% 1.60% 4.34% Apr 22 -
USDTRY
32.5179 0.14% 0.0459 0.26% 1.26% 67.52% Apr 22 -
USDSEK
10.88908 -0.26% 0.0288 0.07% 3.00% 6.37% Apr 22 -
USDPLN
4.05019 0.22% 0.009 0.00% 1.93% -2.66% Apr 22 -
USDNOK
11.00432 -0.07% 0.0073 0.64% 2.84% 4.48% Apr 22 -
USDZAR
19.1720 0.39% 0.0736 1.00% 1.53% 5.74% Apr 22 -
USDDKK
7.00127 0.01% 0.0005 -0.29% 1.74% 3.77% Apr 22 -
USDSGD
1.36164 0.02% 0.0002 -0.11% 1.19% 2.12% Apr 22 -
USDHKD
7.83630 0.05% 0.0041 0.09% 0.19% -0.16% Apr 22 -
USDCLP
951.750 -0.34% 3.25 -2.77% -2.65% 16.94% Apr 22 -
USDPKR
278.540 -0.04% 0.11 0.21% 0.23% -1.58% Apr 22 -
USDCZK
23.7047 0.31% 0.0739 -0.43% 1.72% 11.69% Apr 22 -
USDHUF
370.000 0.05% 0.197 -0.20% 1.04% 8.76% Apr 22 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
EURUSD
1.06560 0.00% 0 0.30% -1.66% -3.49% Apr 22 -
GBPUSD
1.23553 -0.11% 0.0013 -0.73% -2.21% -1.02% Apr 22 -
USDCHF
0.91096 0.06% 0.0006 -0.10% 1.31% 2.67% Apr 22 -
USDRUB
93.4700 0.34% 0.3175 -0.30% 0.62% 16.12% Apr 22 -
USDTRY
32.5179 0.14% 0.0459 0.26% 1.26% 67.52% Apr 22 -
USDSEK
10.88908 -0.26% 0.0288 0.07% 3.00% 6.37% Apr 22 -
USDPLN
4.05019 0.22% 0.009 0.00% 1.93% -2.66% Apr 22 -
USDNOK
11.00432 -0.07% 0.0073 0.64% 2.84% 4.48% Apr 22 -
USDDKK
7.00127 0.01% 0.0005 -0.29% 1.74% 3.77% Apr 22 -
USDCZK
23.7047 0.31% 0.0739 -0.43% 1.72% 11.69% Apr 22 -
USDRON
4.67010 0.02% 0.0008 -0.27% 1.86% 4.64% Apr 22 -
USDHUF
370.000 0.05% 0.197 -0.20% 1.04% 8.76% Apr 22 -
USDUAH
39.7946 -0.06% 0.0229 0.60% 1.34% 7.76% Apr 22 -
USDBYR
3.27496 0.07% 0.0022 0.12% 0.27% 30.06% Apr 22 -
USDHRV
7.03850 -0.37% 0.0264 -0.83% -1.84% 6.52% Dec 30 -
USDRSD
109.962 0.04% 0.044 -0.24% 1.78% 3.63% Apr 22 -
USDBIH
1.83570 -0.01% 0.0001 -0.26% 1.58% 3.71% Apr 22 -
USDISK
141.150 -0.06% 0.08 -0.36% 2.71% 3.87% Apr 22 -
USDALL
95.053 0.14% 0.133 -0.15% 0.55% -5.71% Apr 22 -
USDMKD
57.7856 -0.05% 0.0273 -0.35% 2.02% 3.58% Apr 22 -
USDMDL
17.8651 -0.26% 0.046 1.38% 1.39% -0.27% Apr 22 -
USDBGN
1.83690 0.04% 0.0008 -0.22% 1.81% 3.77% Apr 22 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
USDCAD
1.36967 -0.37% 0.0051 -0.65% 0.83% 1.16% Apr 22 -
USDMXN
17.1058 0.14% 0.0236 2.38% 2.60% -4.79% Apr 22 -
USDBRL
5.17380 -0.54% 0.0282 -0.22% 3.99% 2.78% Apr 22 -
DXY
106.098 -0.02% 0.019 -0.10% 1.60% 4.34% Apr 22 -
USDARS
872.237 0.12% 1.007 0.48% 1.90% 296.08% Apr 22 -
USDCOP
3911.87 0.11% 4.37 0.67% 0.45% -12.32% Apr 22 -
USDCLP
951.750 -0.34% 3.25 -2.77% -2.65% 16.94% Apr 22 -
USDPEN
3.71790 -0.59% 0.0221 0.33% 0.70% -0.50% Apr 22 -
USDCUC
24.0000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Apr 19 -
USDDOP
59.4000 0.04% 0.025 -0.06% 0.64% 9.07% Apr 22 -
USDGTQ
7.78653 0.11% 0.0084 0.05% 0.02% 0.02% Apr 22 -
USDURY
38.5568 0.41% 0.1588 -0.60% 1.76% -1.04% Apr 22 -
USDCRC
500.966 -0.25% 1.272 0.07% 0.31% -5.59% Apr 22 -
USDPAB
1.00091 0.09% 0.0009 0.14% 0.09% 0.09% Apr 22 -
USDBOB
6.94078 0.22% 0.0155 0.49% 1.33% 1.33% Apr 22 -
USDPYG
7416.28 0.24% 17.61 0.16% 1.00% 3.05% Apr 22 -
USDSVC
8.75727 0.08% 0.0069 0.13% 0.09% 0.09% Apr 22 -
USDTTD
6.78479 -0.09% 0.0063 -0.09% 0.14% 0.38% Apr 22 -
USDHNL
24.7081 -0.17% 0.0419 -0.17% 0.29% 0.72% Apr 22 -
USDJMD
155.843 -0.01% 0.02 0.64% 2.27% 3.21% Apr 22 -
USDNIO
36.8371 -0.33% 0.1229 0.24% 0.62% 1.90% Apr 22 -
USDHTG
132.717 0.04% 0.054 0.14% 0.05% -13.26% Apr 22 -
USDBSD
1.00090 0.08% 0.0009 0.14% 0.09% 0.09% Apr 22 -
USDSRD
34.2575 -0.09% 0.03 -1.07% -1.73% -6.91% Apr 22 -
USDGYD
208.900 0.00% 0 -0.19% 0.29% -1.00% Apr 22 -
USDKYD
0.83000 0.61% 0.005 0.61% 0.00% 0.61% Apr 19 -
USDVES
36.29667 0.00% 3.0E-5 0.30% 0.28% 48.06% Apr 19 -
CLPCLF
31675.7 0.03% 9.2 0.13% 0.99% 7.87% Mar 14 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
USDJPY
154.769 0.09% 0.137 0.36% 2.22% 15.31% Apr 22 -
USDCNY
7.25198 0.03% 0.0022 -0.12% 0.00% 5.10% Apr 22 -
USDINR
83.3766 0.00% 0.0035 -0.16% -0.03% 1.74% Apr 22 -
USDKRW
1377.07 0.16% 2.15 -0.80% 2.86% 3.34% Apr 22 -
USDIDR
16228.2 0.08% 12.5 0.69% 2.74% 9.35% Apr 22 -
USDSAR
3.75098 -0.01% 0.0004 0.00% 0.02% 0.01% Apr 22 -
USDTWD
32.6060 0.21% 0.0695 0.62% 2.47% 6.39% Apr 22 -
USDIRR
42075.0 0.03% 12.5 0.12% 0.18% 0.18% Apr 22 -
USDAED
3.67270 0.00% 0.0001 0.01% 0.02% 0.01% Apr 22 -
USDTHB
37.0600 0.60% 0.222 0.76% 1.98% 7.92% Apr 22 -
USDMYR
4.77800 -0.13% 0.006 -0.02% 1.16% 7.73% Apr 22 -
USDSGD
1.36164 0.02% 0.0002 -0.11% 1.19% 2.12% Apr 22 -
USDHKD
7.83630 0.05% 0.0041 0.09% 0.19% -0.16% Apr 22 -
USDPHP
57.4880 -0.11% 0.0635 0.87% 2.19% 3.30% Apr 22 -
USDPKR
278.540 -0.04% 0.11 0.21% 0.23% -1.58% Apr 22 -
USDIQD
1310.00 -0.01% 0.1 0.00% 0.08% -0.68% Apr 22 -
USDKZT
445.790 -0.14% 0.625 -0.67% -0.91% -2.39% Apr 22 -
USDQAR
3.64050 -0.15% 0.0055 -0.01% -0.12% -0.30% Apr 22 -
USDVND
25460.0 0.06% 15 1.05% 2.91% 8.37% Apr 22 -
USDBDT
86.0200 -0.10% 0.09 0.13% 0.29% 2.37% Mar 25 -
USDOMR
0.38500 0.00% 0 0.03% 0.08% 0.08% Mar 25 -
USDAZN
1.69480 0.11% 0.0018 0.11% 0.11% 0.11% Mar 25 -
USDLKR
290.000 1.75% 5 5.45% 44.34% 46.10% Mar 25 -
USDSYP
2511.00 0.04% 1 0.00% 0.00% 99.92% Mar 25 -
USDMMK
1769.50 0.00% 0 0.00% 0.00% 26.39% Mar 25 -
USDUZS
11481.9 -0.20% 22.7 -0.20% 5.65% 9.30% Mar 25 -
USDMOP
8.05900 0.01% 0.001 0.00% 0.14% 0.71% Mar 25 -
USDTMT
3.49000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDLBP
1505.50 -0.01% 0.2 0.00% 0.00% -0.01% Mar 25 -
USDYER
249.980 0.01% 0.03 -0.01% 0.01% 1.02% Mar 25 -
USDBHD
0.37700 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.11% Mar 25 -
USDAFN
72.1900 0.28% 0.2 1.18% 1.40% -16.28% Apr 22 -
USDNPR
121.920 -0.21% 0.26 0.54% 1.14% 5.09% Mar 25 -
USDBND
1.35770 0.03% 0.0004 0.22% 0.23% 0.93% Mar 25 -
USDKHR
4040.00 0.00% 0 0.35% -0.39% 0.12% Mar 25 -
USDGEL
3.19000 -0.78% 0.025 0.47% 1.27% -4.41% Mar 25 -
USDKPW
130.000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDMNT
2915.00 0.34% 10 1.22% 2.28% 3.37% Mar 25 -
USDLAK
11610.0 -0.04% 5 1.22% 1.69% 23.64% Mar 25 -
USDAMD
489.300 0.24% 1.15 0.35% 2.04% -7.07% Mar 25 -
USDTJS
12.9300 -0.23% 0.03 -0.23% 14.63% 14.42% Mar 25 -
USDKGS
88.9060 -0.12% 0.1105 -0.22% -0.67% 1.58% Apr 22 -
USDMVR
15.4200 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDKWD
0.30370 -0.03% 0.0001 -0.07% 0.50% 0.56% Mar 22 01:00
USDJOD
0.70800 0.00% 0 0.06% 0.00% 0.00% Mar 25 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
AUDUSD
0.64493 0.49% 0.0031 0.12% -1.37% -3.68% Apr 22 -
NZDUSD
0.59191 0.55% 0.0032 0.29% -1.36% -4.00% Apr 22 -
USDPGK
3.52355 0.00% 0 0.41% -0.51% 0.33% Mar 24 -
USDXPF
108.330 0.10% 0.11 0.61% 1.98% 7.24% Mar 25 -
USDFJD
2.08655 0.04% 0.0009 -1.56% -2.30% 0.74% Mar 24 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
USDNGN
415.250 0.00% 0 -0.04% -0.07% 9.12% Mar 25 -
USDZAR
19.1720 0.39% 0.0736 1.00% 1.53% 5.74% Apr 22 -
USDZMW
17.8000 -0.01% 0.0014 0.60% 0.48% -19.21% Mar 25 -
USDEGP
48.1453 -0.38% 0.1818 -0.33% 3.09% 56.06% Apr 22 -
USDDZD
141.900 -0.48% 0.685 -0.24% 0.62% 6.45% Mar 25 -
USDAOA
449.887 0.23% 1.017 -0.03% -8.39% -27.57% Mar 25 -
USDMAD
9.70150 0.09% 0.0086 -0.69% 1.65% 7.23% Mar 25 -
USDSDG
445.399 0.00% 0 0.00% 0.52% 17.52% Mar 25 -
USDKES
114.700 0.17% 0.2 0.35% 0.84% 4.61% Mar 25 -
USDETB
50.9510 0.02% 0.0112 0.10% 0.34% 23.90% Mar 25 -
USDTZS
2315.00 0.00% 0 0.09% 0.22% 0.04% Mar 25 -
USDTND
2.94900 -0.84% 0.0251 0.83% 1.45% 7.00% Mar 25 -
USDLYD
4.87500 -0.09% 0.0046 0.93% 1.50% 2.58% Apr 22 -
USDGHS
7.40000 2.21% 0.16 0.68% 11.28% 28.92% Mar 25 -
USDCDF
1994.15 0.00% 0.01 -0.05% -0.10% 0.88% Mar 25 -
USDUGX
3590.00 -0.22% 8 0.28% 1.57% -1.70% Mar 25 -
USDMZN
63.2000 0.00% 0 0.00% 0.00% -9.23% Mar 25 -
USDBWP
13.8696 0.14% 0.0192 0.48% 1.39% 6.10% Apr 22 -
USDXAF
597.250 0.19% 1.14 0.65% 2.15% 8.00% Mar 25 -
USDNAD
14.5400 0.14% 0.02 -2.70% -5.59% -2.77% Mar 25 -
USDSSP
423.653 0.00% 0 -0.15% -0.58% 141.66% Mar 25 -
USDMUR
44.3000 0.00% 0 0.34% 2.19% 10.20% Mar 25 -
USDMGA
3985.57 0.14% 5.57 0.09% 0.14% 5.71% Mar 25 -
USDRWF
1008.21 0.04% 0.43 0.07% 0.28% 1.47% Mar 25 -
USDGNF
8815.00 -0.14% 12 0.26% -0.81% -11.76% Mar 25 -
USDMRO
39.5070 -0.21% 0.083 -0.59% -0.84% 15.79% Apr 22 -
USDSLL
11714.0 0.82% 94.9 0.82% 1.16% 15.64% Mar 25 -
USDXOF
591.250 -0.04% 0.25 0.42% 1.37% 7.16% Mar 25 -
USDMWK
809.900 1.03% 8.25 0.12% 0.78% 4.46% Mar 25 -
USDERN
15.0700 0.47% 0.07 0.47% 0.47% 0.47% Mar 25 -
USDSZL
14.5373 0.12% 0.0173 -2.86% -5.51% -3.24% Mar 25 -
USDBIF
2003.35 0.07% 1.35 0.10% 0.24% 3.06% Mar 25 -
USDLSL
14.5313 0.12% 0.0175 -2.86% -5.51% -2.96% Mar 25 -
USDLRD
152.000 0.00% 0 -0.26% -0.59% -11.83% Mar 25 -
USDCVE
100.2000 -0.06% 0.06 0.45% 1.96% 7.28% Mar 25 -
USDDJF
177.500 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDSCR
13.9310 0.73% 0.101 0.73% 0.95% -33.18% Mar 25 -
USDSOS
575.000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDGMD
53.9000 0.19% 0.1 0.47% 1.32% 6.52% Mar 25 -
USDKMF
447.040 -0.11% 0.47 0.09% 1.83% 7.01% Mar 25 -
USDSTD
22.3051 0.13% 0.0284 0.64% 2.14% 7.47% Mar 25 -
RTGS
132.071 0.00% 0 3.02% 8.11% 59.65% Mar 22 01:00
ترین‌ها ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
EURUSD
1.06560 0.00% 0 1.06706 1.05563 1.0443 1.03319
GBPUSD
1.23553 -0.11% 0.0013 1.24749 1.2331 1.21897 1.20496
AUDUSD
0.64493 0.49% 0.0031 0.64208 0.6321 0.62232 0.61267
NZDUSD
0.59191 0.55% 0.0032 0.58864 0.57937 0.57028 0.56137
USDJPY
154.769 0.09% 0.137 153.534 155.714 157.924 160.164
USDCNY
7.25198 0.03% 0.0022 7.30023 7.34953 7.39956 7.45032
USDCHF
0.91096 0.06% 0.0006 0.91167 0.92222 0.93294 0.94376
USDCAD
1.36967 -0.37% 0.0051 1.3651 1.37741 1.38972 1.4023
USDMXN
17.1058 0.14% 0.0236 16.8303 17.1085 17.3899 17.678
USDINR
83.3766 0.00% 0.0035 83.6834 84.0168 84.3502 84.6919
USDBRL
5.17380 -0.54% 0.0282 5.10056 5.18733 5.27559 5.36537
USDRUB
93.4700 0.34% 0.3175 95.3939 98.3006 101.2999 104.3918
USDKRW
1377.07 0.16% 2.15 1,368.13 1,387.42 1,406.99 1,426.82
DXY
106.098 -0.02% 0.019 105.487 106.448 107.41 108.393
USDTRY
32.5179 0.14% 0.0459 33.1363 33.8436 34.5639 35.3004
USDSEK
10.88908 -0.26% 0.0288 10.86666 11.05466 11.24586 11.44027
USDPLN
4.05019 0.22% 0.009 4.04597 4.1148 4.18482 4.25603
USDNOK
11.00432 -0.07% 0.0073 11.05723 11.27412 11.49535 11.71984
USDZAR
19.1720 0.39% 0.0736 19.265 19.7076 20.1614 20.6247
USDDKK
7.00127 0.01% 0.0005 6.98946 7.06414 7.13952 7.21628
USDSGD
1.36164 0.02% 0.0002 1.35773 1.36664 1.37567 1.38484
USDHKD
7.83630 0.05% 0.0041 7.83551 7.84647 7.85742 7.86838
USDCLP
951.750 -0.34% 3.25 1,000.605 1,022.730 1,045.344 1,068.448
USDPKR
278.540 -0.04% 0.11 281.774 286.103 290.515 294.983
USDCZK
23.7047 0.31% 0.0739 23.7758 24.1087 24.4464 24.7887
USDHUF
370.000 0.05% 0.197 372.074 378.942 385.956 393.117
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
EURUSD
1.06560 0.00% 0 1.06706 1.05563 1.0443 1.03319
GBPUSD
1.23553 -0.11% 0.0013 1.24749 1.2331 1.21897 1.20496
USDCHF
0.91096 0.06% 0.0006 0.91167 0.92222 0.93294 0.94376
USDRUB
93.4700 0.34% 0.3175 95.3939 98.3006 101.2999 104.3918
USDTRY
32.5179 0.14% 0.0459 33.1363 33.8436 34.5639 35.3004
USDSEK
10.88908 -0.26% 0.0288 10.86666 11.05466 11.24586 11.44027
USDPLN
4.05019 0.22% 0.009 4.04597 4.1148 4.18482 4.25603
USDNOK
11.00432 -0.07% 0.0073 11.05723 11.27412 11.49535 11.71984
USDDKK
7.00127 0.01% 0.0005 6.98946 7.06414 7.13952 7.21628
USDCZK
23.7047 0.31% 0.0739 23.7758 24.1087 24.4464 24.7887
USDRON
4.67010 0.02% 0.0008 4.65727 4.70841 4.76046 4.81252
USDHUF
370.000 0.05% 0.197 372.074 378.942 385.956 393.117
USDUAH
39.7946 -0.06% 0.0229 39.4213 39.8965 40.3795 40.8702
USDBYR
3.27496 0.07% 0.0022 3.4134 3.56723 3.72825 3.89646
USDHRV
7.03850 -0.37% 0.0264 7.15534 7.27429 7.39465 7.51782
USDRSD
109.962 0.04% 0.044 108.58 109.729 110.89 112.072
USDBIH
1.83570 -0.01% 0.0001 1.83373 1.85494 1.87651 1.89826
USDISK
141.150 -0.06% 0.08 141.085 143.089 145.12 147.178
USDALL
95.053 0.14% 0.133 96.615 98.259 99.931 101.631
USDMKD
57.7856 -0.05% 0.0273 57.486 58.1678 58.8608 59.5653
USDMDL
17.8651 -0.26% 0.046 17.698 17.8698 18.0433 18.2186
USDBGN
1.83690 0.04% 0.0008 1.82181 1.8411 1.86057 1.8804
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
USDCAD
1.36967 -0.37% 0.0051 1.3651 1.37741 1.38972 1.4023
USDMXN
17.1058 0.14% 0.0236 16.8303 17.1085 17.3899 17.678
USDBRL
5.17380 -0.54% 0.0282 5.10056 5.18733 5.27559 5.36537
DXY
106.098 -0.02% 0.019 105.487 106.448 107.41 108.393
USDARS
872.237 0.12% 1.007 970.507 1,098.445 1,243.189 1,407.055
USDCOP
3911.87 0.11% 4.37 3,948.80 4,042.91 4,138.95 4,237.69
USDCLP
951.750 -0.34% 3.25 1,000.605 1,022.730 1,045.344 1,068.448
USDPEN
3.71790 -0.59% 0.0221 3.7531 3.79357 3.83479 3.876
USDCUC
24.0000 0.00% 0 24 24 24 24
USDDOP
59.4000 0.04% 0.025 59.2271 59.5041 59.7871 60.0642
USDGTQ
7.78653 0.11% 0.0084 7.7959 7.8068 7.8177 7.8286
USDURY
38.5568 0.41% 0.1588 37.9293 38.3123 38.699 39.0896
USDCRC
500.966 -0.25% 1.272 503.285 507.23 511.176 515.171
USDPAB
1.00091 0.09% 0.0009 1 1 1 1
USDBOB
6.94078 0.22% 0.0155 6.87329 6.89658 6.91987 6.94385
USDPYG
7416.28 0.24% 17.61 7,412.81 7,452.63 7,493.18 7,533.73
USDSVC
8.75727 0.08% 0.0069 8.75825 8.767 8.77575 8.7845
USDTTD
6.78479 -0.09% 0.0063 6.79931 6.83852 6.8784 6.91829
USDHNL
24.7081 -0.17% 0.0419 24.6433 24.7366 24.8299 24.9256
USDJMD
155.843 -0.01% 0.02 154.867 156.749 158.661 160.604
USDNIO
36.8371 -0.33% 0.1229 36.7638 36.9175 37.0749 37.2287
USDHTG
132.717 0.04% 0.054 134.753 137.045 139.377 141.749
USDBSD
1.00090 0.08% 0.0009 1 1 1 1
USDSRD
34.2575 -0.09% 0.03 35.5643 36.207 36.8637 37.5309
USDGYD
208.900 0.00% 0 209.165 210.04 210.935 211.81
USDKYD
0.83000 0.61% 0.005 0.82698 0.82896 0.83094 0.83292
USDVES
36.29667 0.00% 3.0E-5 36.47763 36.75998 37.04233 37.32831
CLPCLF
31675.7 0.03% 9.2 36.3 35.9 35.6 35.2
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
USDJPY
154.769 0.09% 0.137 153.534 155.714 157.924 160.164
USDCNY
7.25198 0.03% 0.0022 7.30023 7.34953 7.39956 7.45032
USDINR
83.3766 0.00% 0.0035 83.6834 84.0168 84.3502 84.6919
USDKRW
1377.07 0.16% 2.15 1,368.13 1,387.42 1,406.99 1,426.82
USDIDR
16228.2 0.08% 12.5 15,975.2 16,102.0 16,228.8 16,357.2
USDSAR
3.75098 -0.01% 0.0004 3.7499 3.7499 3.7499 3.7499
USDTWD
32.6060 0.21% 0.0695 32.1979 32.4439 32.69 32.936
USDIRR
42075.0 0.03% 12.5 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0
USDAED
3.67270 0.00% 0.0001 3.6721 3.6721 3.6721 3.6721
USDTHB
37.0600 0.60% 0.222 36.8283 37.2938 37.763 38.2394
USDMYR
4.77800 -0.13% 0.006 4.765 4.80798 4.85095 4.89487
USDSGD
1.36164 0.02% 0.0002 1.35773 1.36664 1.37567 1.38484
USDHKD
7.83630 0.05% 0.0041 7.83551 7.84647 7.85742 7.86838
USDPHP
57.4880 -0.11% 0.0635 56.6486 57.1428 57.637 58.1424
USDPKR
278.540 -0.04% 0.11 281.774 286.103 290.515 294.983
USDIQD
1310.00 -0.01% 0.1 1,336.88 1,365.42 1,394.48 1,424.19
USDKZT
445.790 -0.14% 0.625 451.717 457.603 463.534 469.554
USDQAR
3.64050 -0.15% 0.0055 3.65812 3.67124 3.68437 3.69785
USDVND
25460.0 0.06% 15 24,894.1 24,998.2 25,104.8 25,209.0
USDBDT
86.0200 -0.10% 0.09 86.4931 86.7862 87.0792 87.3809
USDOMR
0.38500 0.00% 0 0.3847 0.3847 0.3847 0.3847
USDAZN
1.69480 0.11% 0.0018 1.6948 1.6948 1.6948 1.6948
USDLKR
290.000 1.75% 5 279.648 284.378 289.19 294.058
USDSYP
2511.00 0.04% 1 2,630.73 2,757.24 2,890.01 3,028.82
USDMMK
1769.50 0.00% 0 1,793.21 1,817.28 1,841.52 1,866.29
USDUZS
11481.9 -0.20% 22.7 11,556.4 11,608.1 11,661.1 11,712.8
USDMOP
8.05900 0.01% 0.001 8.062 8.062 8.062 8.062
USDTMT
3.49000 0.00% 0 3.49 3.49 3.49 3.49
USDLBP
1505.50 -0.01% 0.2 1,505.70 1,505.70 1,505.70 1,505.70
USDYER
249.980 0.01% 0.03 250.43 250.88 251.33 251.78
USDBHD
0.37700 0.00% 0 0.377 0.377 0.377 0.377
USDAFN
72.1900 0.28% 0.2 72.7086 74.3927 76.1195 77.8889
USDNPR
121.920 -0.21% 0.26 122.38 122.879 123.391 123.891
USDBND
1.35770 0.03% 0.0004 1.36084 1.36477 1.36871 1.37278
USDKHR
4040.00 0.00% 0 4,035.00 4,035.00 4,035.00 4,035.00
USDGEL
3.19000 -0.78% 0.025 3.23513 3.26558 3.29634 3.32711
USDKPW
130.000 0.00% 0 130 130 130 130
USDMNT
2915.00 0.34% 10 2,906.29 2,917.58 2,928.87 2,940.45
USDLAK
11610.0 -0.04% 5 11,535.2 11,583.5 11,632.9 11,681.1
USDAMD
489.300 0.24% 1.15 490.885 493.909 496.983 500.057
USDTJS
12.9300 -0.23% 0.03 13.1116 13.2646 13.4201 13.5769
USDKGS
88.9060 -0.12% 0.1105 89.7392 90.0076 90.276 90.5534
USDMVR
15.4200 0.00% 0 15.4616 15.5033 15.5449 15.5865
USDKWD
0.30370 -0.03% 0.0001 0.31 0.31 0.3 0.3
USDJOD
0.70800 0.00% 0 0.7 0.82 0.82 0.82
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
AUDUSD
0.64493 0.49% 0.0031 0.64208 0.6321 0.62232 0.61267
NZDUSD
0.59191 0.55% 0.0032 0.58864 0.57937 0.57028 0.56137
USDPGK
3.52355 0.00% 0 3.53905 3.55456 3.57041 3.58592
USDXPF
108.330 0.10% 0.11 108.453 109.046 109.65 110.254
USDFJD
2.08655 0.04% 0.0009 2.11657 2.12689 2.13742 2.14774
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
USDNGN
415.250 0.00% 0 417.965 420.541 423.158 425.775
USDZAR
19.1720 0.39% 0.0736 19.265 19.7076 20.1614 20.6247
USDZMW
17.8000 -0.01% 0.0014 17.8812 18.116 18.3525 18.5925
USDEGP
48.1453 -0.38% 0.1818 50.2252 53.533 57.0623 60.8225
USDDZD
141.900 -0.48% 0.685 142.038 142.407 142.775 143.143
USDAOA
449.887 0.23% 1.017 452.59 455.736 458.927 462.163
USDMAD
9.70150 0.09% 0.0086 9.74469 9.78158 9.81847 9.85633
USDSDG
445.399 0.00% 0 447.561 449.122 450.683 452.289
USDKES
114.700 0.17% 0.2 114.45 114.45 114.45 114.45
USDETB
50.9510 0.02% 0.0112 50.9204 50.9204 50.9204 50.9204
USDTZS
2315.00 0.00% 0 2,311.00 2,311.00 2,311.00 2,311.00
USDTND
2.94900 -0.84% 0.0251 2.96183 2.98096 3.00038 3.02009
USDLYD
4.87500 -0.09% 0.0046 4.85848 4.88505 4.91211 4.93917
USDGHS
7.40000 2.21% 0.16 7.46068 7.5221 7.58352 7.64568
USDCDF
1994.15 0.00% 0.01 2,005.12 2,016.09 2,027.25 2,038.42
USDUGX
3590.00 -0.22% 8 3,605.43 3,615.85 3,626.28 3,637.06
USDMZN
63.2000 0.00% 0 63.6993 64.2049 64.7105 65.2224
USDBWP
13.8696 0.14% 0.0192 13.8808 14.0657 14.252 14.4424
USDXAF
597.250 0.19% 1.14 598.574 602.558 606.601 610.703
USDNAD
14.5400 0.14% 0.02 14.9956 15.1646 15.3366 15.5101
USDSSP
423.653 0.00% 0 444.738 470.946 498.666 528.024
USDMUR
44.3000 0.00% 0 44.4115 44.8773 45.3476 45.8267
USDMGA
3985.57 0.14% 5.57 4,006.33 4,026.66 4,047.38 4,068.11
USDRWF
1008.21 0.04% 0.43 1,021.21 1,029.81 1,038.42 1,047.13
USDGNF
8815.00 -0.14% 12 8,830.38 8,849.77 8,869.15 8,888.54
USDMRO
39.5070 -0.21% 0.083 40.2297 40.8634 41.5129 42.1664
USDSLL
11714.0 0.82% 94.9 11,662.6 11,710.2 11,759.0 11,806.6
USDXOF
591.250 -0.04% 0.25 599.361 604.531 609.701 614.93
USDMWK
809.900 1.03% 8.25 814.158 819.416 824.754 830.174
USDERN
15.0700 0.47% 0.07 15.07 15.07 15.07 15.07
USDSZL
14.5373 0.12% 0.0173 14.9841 15.1515 15.3219 15.4938
USDBIF
2003.35 0.07% 1.35 2,002.70 2,002.70 2,002.70 2,002.70
USDLSL
14.5313 0.12% 0.0175 14.9842 15.1516 15.322 15.4939
USDLRD
152.000 0.00% 0 152.714 153.429 154.158 154.873
USDCVE
100.2000 -0.06% 0.06 100.4396 100.9592 101.4887 102.0183
USDDJF
177.500 0.00% 0 177.5 177.5 177.5 177.5
USDSCR
13.9310 0.73% 0.101 15.0897 16.0166 16.999 18.044
USDSOS
575.000 0.00% 0 575 575 575 575
USDGMD
53.9000 0.19% 0.1 54.0116 54.1731 54.3347 54.5016
USDKMF
447.040 -0.11% 0.47 448.447 450.633 452.865 455.051
USDSTD
22.3051 0.13% 0.0284 22.4188 22.5812 22.7437 22.9062
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین