خبر

نرخ وام بانکی

کشور آخرین زمان قبلی واحد اندازه گیری
آنگولا
17.62 9.66 18.12 24.98
آلمان
5.77 1.76 5.81 6.55
آلبانی
7.54 7.71 10.14 11.36
آفریقای جنوبی
11.75 5.5 11.75 25.5
استرالیا
10.79 6.51 10.79 21.05
اوکراین
20.47 10.9 19.52 53.4
اسلوونی
5.45 1.86 5.41 7.32
اسلواکی
6.08 2.09 6.09 6.17
ایرلند
4.15 0.54 4.13 25
استونی
7.35 2.16 7.6 9.97
اردن
11.39 6 11.4 11.4
اتریش
5.53 1.57 5.49 7.02
ایالات متحده
8.5 2 8.5 20.5
اسپانیا
3.94 0.71 4.18 6.29
انگلستان
6.25 0 6.25 18
ایتالیا
5.81 1.61 5.77 6.48
بحرین
6.14 4.26 6.53 9.3
بلژیک
5.46 1.49 5.41 5.52
برزیل
52.46 37.2 54.23 254
بولیوی
6.36 4.62 6.57 23.85
باربادوس
4 0 4 14.5
بوتسوانا
6.51 5.25 6.51 16.5
باهاما
10.69 8.59 10.89 13.27
پرو
0.92 0.45 0.93 58.3
تایلند
7 5.75 7 16.5
تانزانیا
13.4 7.53 13.44 17.91
تایوان
3.14 2.44 3.13 16.5
چین
4.35 4.35 4.35 10.98
دانمارک
3.75 0.45 3.75 15
روسیه
16.84 5.88 16.11 449
زیمبابوه
69.02 8.86 70.15 99.37
ژاپن
1.6 0.9 1.5 9.9
سنگاپور
5.25 2021 06 5.25 در صد
سری لانکا
11.42 5.51 11.91 27.89
شیلی
12.39 4.44 12.71 16.61
فنلاند
8.4 3.21 8.3 9.73
فرانسه
4.52 0.38 4.5 6.29
فیلیپین
6.54 2019 12 6.77 در صد
کنیا
15.2 9 14.43 32.28
کرواسی
5.04 2.58 4.97 8.45
کشور پرتغال
5.86 1.63 5.9 8.08
کره جنوبی
4.85 2.63 5.04 17.01
کانادا
7.2 2.25 7.2 22.75
کویت
4.93 3.6 4.85 9.1
لوکزامبورگ
4.48 1.3 4.51 6.24
لیبریا
12.44 12.4 12.44 25
لتونی
7.1 2.9 7.07 9.99
مالزی
5.34 3.28 5.4 13.53
مجارستان
9.25 0.9 10 25
موریس
9.5 6.85 9.5 13
مصر
20 9.3 19.5 21.15
مالت
4.41 3.52 5.09 6.42
منطقه یورو
5.46 1.42 5.39 6.52
نیوزلند
12.66 7.5 12.58 16.02
نیکاراگوئه
9.17 8.08 10.17 17.45
هنگ کنگ
5.88 5 5.88 19.61
هلند
4.21 0.26 4.24 6.26
هندوستان
10.25 8 10.25 20
یونان
6 3.57 5.81 7.4
کشور فعلی زمان فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم واحد اندازه گیری
آنگولا
17.62 9.66 17.62 17.62 16.62 15.62 24.98
آلمان
5.77 1.76 5.52 5.27 4.77 4.52 6.55
آلبانی
7.54 7.71 7.29 6.79 6.54 6.54 11.36
آفریقای جنوبی
11.75 5.5 11.75 11.75 11 10.5 25.5
استرالیا
10.79 6.51 10.79 10.54 10.29 10.04 21.05
اسلوونی
5.45 1.86 5.2 4.95 4.45 4.2 7.32
اسلواکی
6.08 2.09 5.83 5.58 5.08 4.83 6.17
ایرلند
4.15 0.54 3.9 3.65 3.15 2.9 25
استونی
7.35 2.16 7.1 6.85 6.35 6.1 9.97
اتریش
5.53 1.57 5.28 5.03 4.53 4.28 7.02
ایالات متحده
8.5 2 8.3 8 5 5 20.5
اسپانیا
3.94 0.71 3.69 3.44 2.94 2.69 6.29
انگلستان
6.25 0 6.25 6 5.75 5.5 18
ایتالیا
5.81 1.61 5.56 5.31 4.81 4.56 6.48
بحرین
6.14 4.26 5.89 5.64 5.39 5.39 9.3
بلژیک
5.46 1.49 5.21 4.96 4.46 4.21 5.52
برزیل
52.46 37.2 51.96 51.46 50.96 50.71 254
بولیوی
6.36 4.62 6.08 5.83 5.63 5.63 23.85
باربادوس
4 0 5 5 5 5 14.5
بوتسوانا
6.51 5.25 6.26 5.76 5.76 5.76 16.5
تایلند
7 5.75 6.75 6.75 6.5 6.5 16.5
تایوان
3.14 2.44 3.02 3.02 3.02 3.02 16.5
چین
4.35 4.35 4.05 4.05 4.05 4.05 10.98
دانمارک
3.75 0.45 3.5 3.25 2.75 2.25 15
روسیه
16.84 5.88 16.84 15.84 14.84 12.84 449
ژاپن
1.6 0.9 1.6 1.6 1.7 1.7 9.9
سنگاپور
5.25 2021 06 5.37 5.43 5.53 5.63 در صد
سری لانکا
11.42 5.51 9.92 9.92 8.92 7.92 27.89
شیلی
12.39 4.44 11.89 11.89 11.39 10.89 16.61
فنلاند
8.4 3.21 8.15 7.9 7.4 7.15 9.73
فرانسه
4.52 0.38 4.27 4.02 3.52 3.27 6.29
فیلیپین
6.54 2019 12 7.04 7.29 7.54 7.54 در صد
کنیا
15.2 9 15.2 14.7 12.7 11.7 32.28
کرواسی
5.04 2.58 4.79 4.54 4.04 3.79 8.45
کشور پرتغال
5.86 1.63 5.61 5.36 4.86 4.61 8.08
کره جنوبی
4.85 2.63 4.85 4.6 4.35 4.1 17.01
کانادا
7.2 2.25 7.2 6.7 6.2 5.7 22.75
کویت
4.93 3.6 4.68 4.43 4.18 4.18 9.1
لوکزامبورگ
4.48 1.3 4.23 3.98 3.48 3.23 6.24
لیبریا
12.44 12.4 12.5 12.5 12.5 12.5 25
لتونی
7.1 2.9 6.85 6.6 6.1 5.85 9.99
مالزی
5.34 3.28 4.85 4.6 4.6 4.6 13.53
مجارستان
9.25 0.9 8.75 8 7.25 7 25
موریس
9.5 6.85 9.5 9 9 8 13
مصر
20 9.3 20 17.75 14.75 12.75 21.15
مالت
4.41 3.52 4.16 3.91 3.41 3.16 6.42
منطقه یورو
5.46 1.42 5.21 4.96 4.46 4.21 6.52
نیوزلند
12.66 7.5 12.66 12.66 12.66 12.41 16.02
هنگ کنگ
5.88 5 5.63 5.38 5.38 5.38 19.61
هلند
4.21 0.26 3.96 3.71 3.21 2.96 6.26
هندوستان
10.25 8 10.25 10 9.75 9.5 20
یونان
6 3.57 5.75 5.5 5 4.75 7.4
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین