خبر
BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
38,951,597,140
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
LTC لایت کوین / فروش
LTC
قیمت ریالی
41,494,240
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
2,005,448,820
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
DOT پولکادات / فروش
DOT
قیمت ریالی
3,581,440
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴

قیمت ارزهای دیجیتال در ربیتال

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
BTC 38,951,597,140 ریال 232,329,450 (0.6%) 39,311,984,460 ریال 38,631,715,630 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
LTC 41,494,240 ریال 1,011,620 (2.44%) 43,158,540 ریال 41,321,940 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
ETH 2,005,448,820 ریال 22,092,390 (1.1%) 2,044,230,810 ریال 1,994,840,530 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
DOT 3,581,440 ریال 98,950 (2.76%) 3,718,290 ریال 3,570,340 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
BCH 228,756,220 ریال 503,190 (0.22%) 232,278,060 ریال 223,575,730 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
LINK 8,161,190 ریال 333,070 (4.08%) 8,639,060 ریال 8,138,290 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
UNI 4,583,800 ریال 63,050 (1.38%) 4,702,560 ریال 4,537,360 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
BNB 343,452,450 ریال 2,699,640 (0.79%) 347,804,240 ریال 341,809,480 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 354,330 ریال 12,440 (3.64%) 357,060 ریال 340,150 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 578,400 ریال 2,440 (0.42%) 579,720 ریال 574,520 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
TRX 77,330 ریال 30 (0.04%) 79,190 ریال 77,150 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
XLM 60,730 ریال 540 (0.9%) 61,380 ریال 59,390 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 81,050 ریال 630 (0.78%) 82,250 ریال 78,840 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
VRA 1,883 ریال 10 (0.53%) 1,895 ریال 1,849 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
XPR 546 ریال 14 (2.56%) 560 ریال 543 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 53 ریال 1 (1.92%) 53 ریال 52 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
ORDI 24,372,310 ریال 1 (0.24%) 24,942,622 ریال 406 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
ENS 14,535,193 ریال 0 (0%) 15,181,218 ریال 243 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
MOVR 6,715,733 ریال 49,577 (0.74%) 6,775,568 ریال 111 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
APT 4,122,079 ریال 52,542 (1.29%) 4,156,200 ریال 69 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
WIF 1,039,726 ریال 7,338 (0.71%) 1,064,800 ریال 17 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
DYM 952,725 ریال 17,681 (1.89%) 960,670 ریال 16 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
SOL 1,340 ریال 1 (0.07%) 1,351 ریال 1,332 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
USDC 596,316 ریال 80 (0.01%) 597,206 ریال 592,184 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 54 ریال 2 (3.85%) 54 ریال 51 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
AVAX 253 ریال 0 (0%) 260 ریال 253 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
MATIC 6 ریال 0 (0%) 6 ریال 6 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 81 ریال 2 (2.47%) 84 ریال 81 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
FTM 6 ریال 0 (0%) 6 ریال 6 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
AGIX 6 ریال 0 (0%) 6 ریال 6 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
ARB 8 ریال 0 (0%) 8 ریال 8 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 73 ریال 0 (0%) 75 ریال 73 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
INJ 210 ریال 1 (0.48%) 215 ریال 209 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 44 ریال 1 (2.27%) 45 ریال 44 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
OP 18 ریال 0 (0%) 18 ریال 18 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
ETHFI 34 ریال 1 (3.03%) 34 ریال 33 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
TIA 64 ریال 0 (0%) 65 ریال 63 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 68 ریال 0 (0%) 68 ریال 67 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
AR 270 ریال 0 (0%) 279 ریال 270 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
FET 15 ریال 0 (0%) 15 ریال 15 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
JUP 8 ریال 0 (0%) 8 ریال 8 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
SEI 4 ریال 0 (0%) 4 ریال 4 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 3 ریال 0 (0%) 3 ریال 3 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
XMR 1,646 ریال 2 (0.12%) 1,682 ریال 1,646 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
TON 77 ریال 1 (1.39%) 77 ریال 72 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
YFI 58,627 ریال 99 (0.17%) 59,000 ریال 57,813 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
XCH 237 ریال 0 (0%) 238 ریال 234 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 491 ریال 2 (0.41%) 496 ریال 487 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
EOS 6 ریال 0 (0%) 6 ریال 6 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 4 ریال 0 (0%) 4 ریال 4 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
AAVE 826 ریال 0 (0%) 828 ریال 811 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
ETC 233 ریال 2 (0.86%) 235 ریال 232 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
WLD 30 ریال 0 (0%) 30 ریال 29 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
PAXG 23,137 ریال 2 (0.01%) 23,222 ریال 23,120 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
MKR 24,204 ریال 17 (0.07%) 24,700 ریال 22,571 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
MASK 25 ریال 0 (0%) 25 ریال 25 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 10 ریال 0 (0%) 10 ریال 10 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
STX 17 ریال 0 (0%) 17 ریال 16 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 8 ریال 0 (0%) 8 ریال 8 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
IMX 15 ریال 0 (0%) 16 ریال 15 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
UMA 26 ریال 0 (0%) 26 ریال 26 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
DYDX 14 ریال 849,276 (6066260%) 849,290 ریال 14 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
KSM 240 ریال 1 (0.42%) 243 ریال 239 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
APE 9 ریال 0 (0%) 9 ریال 9 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
THETA 15 ریال 0 (0%) 16 ریال 15 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
MANA 3 ریال 0 (0%) 3 ریال 3 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
AIOZ 5 ریال 0 (0%) 5 ریال 5 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
KLAY 2 ریال 0 (0%) 94,837 ریال 2 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 6 ریال 0 (0%) 6 ریال 6 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 3 ریال 0 (0%) 3 ریال 3 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
NEO 113 ریال 1 (0.88%) 115 ریال 113 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
WAVES 10 ریال 0 (0%) 568,902 ریال 10 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
OXT 1 ریال 0 (0%) 42,914 ریال 1 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 2 ریال 0 (0%) 126,678 ریال 2 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
CAKE 23 ریال 0 (0%) 23 ریال 22 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
SUSHI 8 ریال 0 (0%) 480,941 ریال 8 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
EGLD 288 ریال 0 (0%) 293 ریال 285 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
METIS 494 ریال 0 (0%) 498 ریال 487 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
AXS 60 ریال 0 (0%) 61 ریال 60 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
STG 4 ریال 0 (0%) 243,256 ریال 4 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
NAKA 11 ریال 0 (0%) 665,636 ریال 11 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
KDA 6 ریال 350,576 (5842930%) 356,639 ریال 6 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
GLMR 2 ریال 0 (0%) 117,064 ریال 2 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
BAL 1,872,538 ریال 1,872,506 (5851580%) 1,876,630 ریال 31 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
SNX 20 ریال 434 (0%) 1,217,247 ریال 20 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
ENJ 2 ریال 282 (0.25%) 116,110 ریال 2 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
UPO 1 ریال 1,413 (3.13%) 46,568 ریال 1 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
SLP 1,858 ریال 0 (0%) 1,858 ریال 1,858 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو
IOTX 25,155 ریال 0 (0%) 25,155 ریال 25,155 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۲:۲۴
آرشیو

مشخصات ربیتال

توضیحات

نظرات ربیتال

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین