خبر
USDT تتر / فروش
USDT
قیمت ریالی
576,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
PM پومسکی / فروش
PM
قیمت ریالی
558,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
UUSD / فروش
UUSD
قیمت ریالی
570,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
ENS / فروش
ENS
قیمت ریالی
15,310,200
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹

قیمت ارزهای دیجیتال در ایکس پی

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
تتر
تتر
Tether
USDT 576,000 ریال 2,000 (0.35%) 576,000 ریال 574,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 582,000 ریال 0 (0%) 582,000 ریال 582,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
پومسکی
پومسکی
Pomskey
PM 558,000 ریال 0 (0%) 558,000 ریال 558,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
پومسکی
پومسکی
Pomskey
PM 584,000 ریال 0 (0%) 584,000 ریال 584,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
UUSD 570,000 ریال 0 (0%) 570,000 ریال 570,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
UUSD 590,000 ریال 0 (0%) 590,000 ریال 590,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
ENS 15,310,200 ریال 79,800 (0.52%) 15,771,900 ریال 15,310,200 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
ENS 15,739,960 ریال 82,040 (0.52%) 16,214,620 ریال 15,739,960 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 336,300 ریال 5,700 (1.69%) 342,000 ریال 330,600 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 345,740 ریال 5,860 (1.69%) 351,600 ریال 339,880 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
XMR 93,138,000 ریال 228,000 (0.24%) 94,164,000 ریال 92,055,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
XMR 95,752,400 ریال 234,400 (0.24%) 96,807,200 ریال 94,639,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
ETH 1,971,174,000 ریال 36,525,600 (1.85%) 2,026,555,200 ریال 1,960,030,500 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
ETH 2,026,505,200 ریال 37,550,880 (1.85%) 2,083,440,960 ریال 2,015,048,900 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
MKR 1,592,580,000 ریال 6,840,000 (0.43%) 1,599,420,000 ریال 1,592,580,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
MKR 1,637,284,000 ریال 7,032,000 (0.43%) 1,644,316,000 ریال 1,637,284,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
AAVE 56,943,000 ریال 171,000 (0.3%) 56,943,000 ریال 56,772,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
AAVE 58,541,400 ریال 175,800 (0.3%) 58,541,400 ریال 58,365,600 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
UNI 4,617,000 ریال 28,500 (0.62%) 4,651,200 ریال 4,617,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
UNI 4,746,600 ریال 29,300 (0.62%) 4,781,760 ریال 4,746,600 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
1INCH 242,820 ریال 2,280 (0.94%) 247,950 ریال 239,400 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
1INCH 249,640 ریال 2,340 (0.94%) 254,910 ریال 246,120 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
BNB 337,274,130 ریال 5,837,370 (1.73%) 344,683,560 ریال 335,882,190 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
BNB 346,741,470 ریال 6,001,230 (1.73%) 354,358,890 ریال 345,310,460 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
TRX 76,320 ریال 350 (0.46%) 77,980 ریال 76,270 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
TRX 78,470 ریال 350 (0.45%) 80,160 ریال 78,410 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
BTC 38,216,277,000 ریال 605,739,000 (1.59%) 39,000,198,000 ریال 37,971,519,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
BTC 39,289,014,600 ریال 622,742,200 (1.59%) 40,094,940,400 ریال 39,037,386,200 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
YFI 3,376,110,000 ریال 112,860,000 (3.34%) 3,488,970,000 ریال 3,376,110,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
YFI 3,470,878,000 ریال 116,028,000 (3.34%) 3,586,906,000 ریال 3,470,878,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
MATIC 305,630 ریال 5,250 (1.72%) 314,640 ریال 304,720 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
MATIC 314,210 ریال 5,390 (1.72%) 323,470 ریال 313,280 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,731,790 ریال 22,800 (0.61%) 3,743,760 ریال 3,692,460 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,836,540 ریال 23,440 (0.61%) 3,848,850 ریال 3,796,110 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
LINK 8,082,600 ریال 336,300 (4.16%) 8,544,300 ریال 8,008,500 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
LINK 8,309,480 ریال 345,740 (4.16%) 8,784,140 ریال 8,233,300 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
JST 16,760 ریال 280 (1.67%) 17,150 ریال 16,760 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
JST 17,230 ریال 290 (1.68%) 17,630 ریال 17,230 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
FTM 296,000 ریال 9,520 (3.22%) 310,760 ریال 293,270 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
FTM 304,310 ریال 9,790 (3.22%) 319,490 ریال 301,500 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 450,870 ریال 11,400 (2.53%) 463,980 ریال 450,870 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 466,830 ریال 9,230 (1.98%) 477,820 ریال 466,830 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 3,525,450 ریال 63,270 (1.79%) 3,673,650 ریال 3,524,880 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 3,624,410 ریال 65,050 (1.79%) 3,776,770 ریال 3,623,820 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
SNX 1,074,450 ریال 14,820 (1.38%) 1,095,540 ریال 1,074,450 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
SNX 1,104,610 ریال 15,240 (1.38%) 1,126,290 ریال 1,104,610 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 191,460 ریال 6,790 (3.55%) 199,610 ریال 189,640 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 196,840 ریال 6,970 (3.54%) 205,220 ریال 194,960 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
TON 4,008,750 ریال 98,840 (2.47%) 4,111,300 ریال 4,004,360 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
TON 4,121,280 ریال 101,610 (2.47%) 4,226,700 ریال 4,116,770 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
LTC 41,035,440 ریال 1,039,680 (2.53%) 42,512,880 ریال 40,851,900 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
LTC 42,187,310 ریال 1,068,870 (2.53%) 43,706,220 ریال 41,998,620 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
BCH 223,428,600 ریال 2,547,900 (1.14%) 230,285,700 ریال 220,253,700 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
BCH 229,700,280 ریال 2,619,420 (1.14%) 236,749,860 ریال 226,436,260 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 79,230 ریال 570 (0.72%) 80,940 ریال 77,520 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 81,450 ریال 590 (0.72%) 83,210 ریال 79,700 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
ADA 246,010 ریال 1,660 (0.67%) 255,870 ریال 245,960 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
ADA 252,920 ریال 1,700 (0.67%) 263,060 ریال 252,860 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
ZEC 18,012,000 ریال 196,650 (1.09%) 18,502,200 ریال 17,876,340 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
ZEC 18,517,600 ریال 202,170 (1.09%) 19,021,560 ریال 18,378,130 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
NEO 6,612,000 ریال 228,000 (3.45%) 6,908,400 ریال 6,566,400 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
NEO 6,797,600 ریال 234,400 (3.45%) 7,102,320 ریال 6,750,720 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
ETC 13,366,500 ریال 302,100 (2.26%) 13,856,700 ریال 13,241,100 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
ETC 13,741,700 ریال 310,580 (2.26%) 14,245,660 ریال 13,612,780 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
DOT 3,534,000 ریال 108,300 (3.06%) 3,687,900 ریال 3,534,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
DOT 3,633,200 ریال 111,340 (3.06%) 3,791,420 ریال 3,633,200 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
XLM 60,360 ریال 60 (0.1%) 60,420 ریال 60,360 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
XLM 62,060 ریال 60 (0.1%) 62,120 ریال 62,060 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
ZIL 10,040 ریال 240 (2.39%) 10,400 ریال 9,950 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
ZIL 10,320 ریال 250 (2.42%) 10,690 ریال 10,230 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
ALGO 87,270 ریال 2,960 (3.39%) 91,200 ریال 87,270 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
ALGO 89,720 ریال 3,040 (3.39%) 93,760 ریال 89,720 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 5,871,000 ریال 57,000 (0.97%) 6,241,500 ریال 5,802,600 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 6,035,800 ریال 58,600 (0.97%) 6,416,700 ریال 5,965,480 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
ONE 8,680 ریال 130 (1.5%) 9,010 ریال 8,530 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
ONE 8,920 ریال 130 (1.46%) 9,260 ریال 8,770 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 15,903,000 ریال 342,000 (2.15%) 16,359,000 ریال 15,846,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 16,349,400 ریال 351,600 (2.15%) 16,818,200 ریال 16,290,800 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
MANA 203,090 ریال 2,620 (1.29%) 207,940 ریال 203,090 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
MANA 208,790 ریال 2,700 (1.29%) 213,770 ریال 208,790 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 2,656,200 ریال 57,000 (2.15%) 2,741,700 ریال 2,616,300 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 2,730,760 ریال 58,600 (2.15%) 2,818,660 ریال 2,689,740 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 359,100 ریال 8,550 (2.38%) 374,490 ریال 356,820 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 369,180 ریال 8,790 (2.38%) 385,000 ریال 366,840 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
APE 474,810 ریال 10,830 (2.28%) 496,470 ریال 471,390 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
APE 488,140 ریال 11,130 (2.28%) 510,410 ریال 484,620 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
AXS 3,534,000 ریال 102,600 (2.9%) 3,682,200 ریال 3,499,800 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
AXS 3,633,200 ریال 105,480 (2.9%) 3,785,560 ریال 3,598,040 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 88,860 ریال 2,170 (2.44%) 92,450 ریال 88,120 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 91,360 ریال 2,220 (2.43%) 95,050 ریال 90,600 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
MASK 1,376,550 ریال 43,320 (3.15%) 1,436,400 ریال 1,376,550 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
MASK 1,415,190 ریال 44,540 (3.15%) 1,476,720 ریال 1,415,190 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
ENJ 113,430 ریال 1,140 (1.01%) 116,850 ریال 111,720 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
ENJ 116,610 ریال 1,180 (1.01%) 120,130 ریال 114,860 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
EOS 338,580 ریال 9,120 (2.69%) 349,980 ریال 338,010 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
EOS 348,080 ریال 9,380 (2.69%) 359,800 ریال 347,500 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
FLOKI 110 ریال 0 (0%) 120 ریال 110 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
FLOKI 120 ریال 10 (9.09%) 120 ریال 110 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
NOT 8,930 ریال 290 (3.25%) 9,270 ریال 8,920 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
NOT 9,180 ریال 290 (3.16%) 9,530 ریال 9,180 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
SOL 102,674,100 ریال 2,137,500 (2.08%) 105,341,700 ریال 100,907,100 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
SOL 105,556,180 ریال 2,197,500 (2.08%) 108,298,660 ریال 103,739,580 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
CHZ 41,610 ریال 1,310 (3.15%) 43,260 ریال 41,380 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
CHZ 42,780 ریال 1,350 (3.16%) 44,480 ریال 42,540 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
QNT 43,434,000 ریال 228,000 (0.52%) 43,662,000 ریال 43,434,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
QNT 44,653,200 ریال 234,400 (0.52%) 44,887,600 ریال 44,653,200 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
AVAX 18,177,300 ریال 267,900 (1.47%) 18,781,500 ریال 17,909,400 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو
AVAX 18,687,540 ریال 275,420 (1.47%) 19,308,700 ریال 18,412,120 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۰:۴۹
آرشیو

مشخصات ایکس پی

توضیحات

نظرات ایکس پی

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین