خبر

توایکس

رتبه:
( تعداد: 9 )

مدل کسب و کار: صرافی

پشتیبانی از شبکه TRC20:

کیف پول اختصاصی:

کارمزد معاملات:

اپلیکیشن‌ها: اندروید

ورود دو مرحله‌ای:

پشتیبانی:

زمان احراز هویت:

پایه پولی: تومان

USDT تتر / فروش
USDT
قیمت ریالی
581,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
39,009,560,100
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
2,009,330,400
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
IRON آیرون استیبل کوین / فروش
IRON
قیمت ریالی
479,810
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱

قیمت ارزهای دیجیتال در توایکس

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
تتر
تتر
Tether
USDT 581,000 ریال 1,100 (0.19%) 581,000 ریال 579,900 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 574,000 ریال 0 (0%) 574,000 ریال 574,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BTC 39,009,560,100 ریال 383,631,300 (0.98%) 39,571,523,400 ریال 38,813,821,200 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BTC 38,539,565,400 ریال 377,369,800 (0.98%) 39,093,111,200 ریال 38,346,184,800 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ETH 2,009,330,400 ریال 29,872,860 (1.49%) 2,056,828,020 ریال 2,002,910,350 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ETH 1,985,121,600 ریال 29,428,080 (1.48%) 2,031,961,360 ریال 1,978,778,900 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
IRON 479,810 ریال 1,210 (0.25%) 481,020 ریال 479,040 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
IRON 475,170 ریال 1,190 (0.25%) 476,360 ریال 474,400 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
OBI 5,888 ریال 259 (4.4%) 6,149 ریال 5,878 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
OBI 5,831 ریال 257 (4.41%) 6,090 ریال 5,821 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NALS 57,580 ریال 1,450 (2.52%) 59,030 ریال 57,430 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NALS 57,020 ریال 1,440 (2.53%) 58,460 ریال 56,880 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FSN 49,810 ریال 50 (0.1%) 50,240 ریال 49,470 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FSN 49,330 ریال 50 (0.1%) 49,750 ریال 48,990 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NOS 1,662,220 ریال 131,640 (7.92%) 1,796,950 ریال 1,517,160 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NOS 1,646,130 ریال 130,340 (7.92%) 1,779,530 ریال 1,502,460 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BAMBOO 1,128 ریال 168 (14.89%) 1,335 ریال 1,127 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BAMBOO 1,117 ریال 167 (14.95%) 1,322 ریال 1,116 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FIWA 39 ریال 1 (2.63%) 39 ریال 38 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FIWA 39 ریال 1 (2.63%) 39 ریال 37 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SWAY 2,324 ریال 30 (1.31%) 2,325 ریال 2,256 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SWAY 2,302 ریال 30 (1.32%) 2,302 ریال 2,234 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
O3 12,670 ریال 70 (0.56%) 12,770 ریال 12,420 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
O3 12,550 ریال 70 (0.56%) 12,650 ریال 12,300 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HIT 2 ریال 1 (50%) 3 ریال 2 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HIT 2 ریال 1 (50%) 3 ریال 2 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PYME 74 ریال 0 (0%) 74 ریال 74 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PYME 74 ریال 1 (1.37%) 74 ریال 73 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BLANKV2 15,610 ریال 0 (0%) 15,610 ریال 15,610 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BLANKV2 15,450 ریال 0 (0%) 15,450 ریال 15,450 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XETA 2,995 ریال 85 (2.84%) 3,083 ریال 2,934 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XETA 2,966 ریال 84 (2.83%) 3,053 ریال 2,906 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FAN 52 ریال 1 (1.92%) 53 ریال 52 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FAN 52 ریال 1 (1.92%) 53 ریال 52 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SAMO 5,715 ریال 186 (3.25%) 5,901 ریال 5,624 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SAMO 5,659 ریال 185 (3.27%) 5,844 ریال 5,570 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KUB 844,930 ریال 2,540 (0.3%) 848,830 ریال 842,270 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KUB 836,750 ریال 2,500 (0.3%) 840,600 ریال 834,100 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SAO 680 ریال 19 (2.79%) 699 ریال 679 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SAO 674 ریال 18 (2.67%) 692 ریال 673 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MOTG 349 ریال 0 (0%) 349 ریال 349 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MOTG 346 ریال 1 (0.29%) 346 ریال 345 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MAPE 2,771 ریال 1 (0.04%) 2,771 ریال 2,764 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MAPE 2,744 ریال 1 (0.04%) 2,744 ریال 2,738 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CNNS 33 ریال 0 (0%) 33 ریال 33 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CNNS 33 ریال 0 (0%) 33 ریال 33 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BIFIF 1,259 ریال 4 (0.32%) 1,259 ریال 1,255 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BIFIF 1,246 ریال 3 (0.24%) 1,246 ریال 1,243 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BORING 1,456 ریال 37 (2.61%) 1,456 ریال 1,400 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BORING 1,442 ریال 36 (2.56%) 1,442 ریال 1,386 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ITGR 2,794 ریال 8 (0.29%) 2,802 ریال 2,787 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ITGR 2,767 ریال 7 (0.25%) 2,774 ریال 2,760 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KLO 857 ریال 7 (0.82%) 873 ریال 850 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KLO 849 ریال 7 (0.83%) 864 ریال 842 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
POLC 6,003 ریال 16 (0.27%) 6,036 ریال 5,939 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
POLC 5,945 ریال 16 (0.27%) 5,977 ریال 5,881 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LITH 571 ریال 7 (1.23%) 578 ریال 559 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LITH 566 ریال 6 (1.06%) 572 ریال 553 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MLS 2,372 ریال 110 (4.64%) 2,482 ریال 2,368 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MLS 2,349 ریال 109 (4.64%) 2,458 ریال 2,345 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HCT 84 ریال 0 (0%) 87 ریال 74 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HCT 83 ریال 1 (1.2%) 86 ریال 73 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DIVER 7,267 ریال 116 (1.6%) 7,390 ریال 7,250 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DIVER 7,197 ریال 114 (1.58%) 7,318 ریال 7,179 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
RBN 304,170 ریال 13,190 (4.34%) 317,360 ریال 294,950 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
RBN 301,220 ریال 13,060 (4.34%) 314,280 ریال 292,090 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ULTIMA 1,609,768,000 ریال 16,778,300 (1.04%) 1,646,849,500 ریال 1,587,982,600 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ULTIMA 1,594,189,600 ریال 16,590,500 (1.04%) 1,630,886,500 ریال 1,572,590,200 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GDAO 23,450 ریال 40 (0.17%) 23,450 ریال 23,400 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GDAO 23,220 ریال 40 (0.17%) 23,220 ریال 23,170 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
STRM 1,257 ریال 54 (4.49%) 1,257 ریال 1,203 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
STRM 1,243 ریال 54 (4.54%) 1,243 ریال 1,189 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
QTC 28,890 ریال 230 (0.8%) 29,120 ریال 28,660 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
QTC 28,550 ریال 230 (0.81%) 28,780 ریال 28,320 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GHNY 1,288,130 ریال 0 (0%) 1,288,130 ریال 1,288,130 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GHNY 1,273,570 ریال 0 (0%) 1,273,570 ریال 1,273,570 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
RENA 813 ریال 2 (0.25%) 813 ریال 811 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
RENA 804 ریال 2 (0.25%) 804 ریال 802 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KNJ 86,660 ریال 0 (0%) 86,660 ریال 86,660 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KNJ 85,680 ریال 0 (0%) 85,680 ریال 85,680 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CYS 3,189 ریال 3 (0.09%) 3,192 ریال 3,189 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CYS 3,153 ریال 3 (0.1%) 3,156 ریال 3,153 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WRT 14,910 ریال 20 (0.13%) 14,910 ریال 14,890 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WRT 14,740 ریال 20 (0.14%) 14,740 ریال 14,720 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ESG 162,540 ریال 690 (0.42%) 163,230 ریال 162,540 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ESG 160,710 ریال 670 (0.42%) 161,380 ریال 160,710 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DOME 193 ریال 0 (0%) 193 ریال 193 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DOME 190 ریال 0 (0%) 190 ریال 190 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
AGRS 1,457,120 ریال 11,140 (0.77%) 1,457,120 ریال 1,445,980 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
AGRS 1,440,640 ریال 11,010 (0.77%) 1,440,640 ریال 1,429,630 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
RITE 14,080 ریال 20 (0.14%) 14,080 ریال 14,060 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
RITE 13,920 ریال 10 (0.07%) 13,920 ریال 13,910 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
REALM 1,005 ریال 5 (0.5%) 1,010 ریال 1,005 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
REALM 993 ریال 5 (0.5%) 998 ریال 993 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WZM 113 ریال 0 (0%) 113 ریال 113 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WZM 112 ریال 0 (0%) 112 ریال 112 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CAPS 6,595 ریال 26 (0.39%) 6,621 ریال 6,595 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CAPS 6,521 ریال 25 (0.38%) 6,546 ریال 6,521 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LOOP 13,370 ریال 550 (4.11%) 13,920 ریال 13,370 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LOOP 13,210 ریال 560 (4.24%) 13,770 ریال 13,210 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
THG 36,720 ریال 0 (0%) 36,720 ریال 36,720 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
THG 36,340 ریال 0 (0%) 36,340 ریال 36,340 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FORT 115,250 ریال 120 (0.1%) 115,250 ریال 115,130 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FORT 113,760 ریال 70 (0.06%) 113,830 ریال 113,760 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ABT 1,514,070 ریال 26,000 (1.72%) 1,540,070 ریال 1,514,070 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ABT 1,494,500 ریال 28,150 (1.88%) 1,522,650 ریال 1,494,500 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KRL 287,270 ریال 1,120 (0.39%) 288,390 ریال 287,270 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KRL 283,560 ریال 1,570 (0.55%) 285,130 ریال 283,560 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM 15,400 ریال 80 (0.52%) 15,480 ریال 15,400 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
اسمبل پروتکل
اسمبل پروتکل
Assemble Protocol
ASM 15,200 ریال 110 (0.72%) 15,310 ریال 15,200 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BFT 989 ریال 3 (0.3%) 992 ریال 989 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BFT 976 ریال 5 (0.51%) 981 ریال 976 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MUBI 71,100 ریال 0 (0%) 71,100 ریال 71,100 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MUBI 70,370 ریال 0 (0%) 70,370 ریال 70,370 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
P00LS 46,580 ریال 0 (0%) 46,580 ریال 46,580 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
P00LS 46,100 ریال 0 (0%) 46,100 ریال 46,100 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SOLS 188,230 ریال 0 (0%) 188,230 ریال 188,230 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SOLS 186,410 ریال 0 (0%) 186,410 ریال 186,410 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XAVA 301,940 ریال 0 (0%) 301,940 ریال 301,940 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XAVA 299,020 ریال 0 (0%) 299,020 ریال 299,020 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NYM 78,600 ریال 0 (0%) 78,600 ریال 78,600 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NYM 77,830 ریال 0 (0%) 77,830 ریال 77,830 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
UBXS 97,550 ریال 0 (0%) 97,550 ریال 97,550 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
UBXS 96,600 ریال 0 (0%) 96,600 ریال 96,600 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
METAX 10,010 ریال 0 (0%) 10,010 ریال 10,010 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
METAX 9,923 ریال 0 (0%) 9,923 ریال 9,923 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FBX 147 ریال 0 (0%) 147 ریال 147 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FBX 146 ریال 0 (0%) 146 ریال 146 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TAO 144,474,600 ریال 0 (0%) 144,474,600 ریال 144,474,600 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TAO 143,074,200 ریال 0 (0%) 143,074,200 ریال 143,074,200 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FCON 262 ریال 0 (0%) 262 ریال 262 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FCON 260 ریال 0 (0%) 260 ریال 260 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NSDX 33,380 ریال 20 (0.06%) 33,380 ریال 33,360 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NSDX 33,050 ریال 10 (0.03%) 33,050 ریال 33,040 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CWS 165,330 ریال 930 (0.56%) 166,260 ریال 165,330 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CWS 163,730 ریال 920 (0.56%) 164,650 ریال 163,730 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NAKA 666,780 ریال 10,340 (1.55%) 677,120 ریال 666,780 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NAKA 660,320 ریال 10,240 (1.55%) 670,560 ریال 660,320 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VELODROME 45,780 ریال 1,070 (2.34%) 46,850 ریال 45,780 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VELODROME 45,330 ریال 1,060 (2.34%) 46,390 ریال 45,330 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DMS 47 ریال 1 (2.13%) 48 ریال 47 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DMS 47 ریال 3 (6.38%) 50 ریال 47 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CS 1,269 ریال 0 (0%) 1,269 ریال 1,269 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CS 1,257 ریال 92 (7.32%) 1,349 ریال 1,257 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
METAL 26,450 ریال 60 (0.23%) 26,510 ریال 26,450 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
METAL 26,190 ریال 60 (0.23%) 26,250 ریال 26,190 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BUY 14,710 ریال 80 (0.54%) 14,790 ریال 14,710 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BUY 14,570 ریال 80 (0.55%) 14,650 ریال 14,570 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XMC 156,540 ریال 60 (0.04%) 156,540 ریال 156,480 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XMC 155,020 ریال 60 (0.04%) 155,020 ریال 154,960 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BRY 14,390 ریال 30 (0.21%) 14,420 ریال 14,390 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BRY 14,250 ریال 30 (0.21%) 14,280 ریال 14,250 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VEE 50 ریال 0 (0%) 50 ریال 50 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VEE 49 ریال 0 (0%) 49 ریال 49 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FST 15,930 ریال 1,170 (7.93%) 15,930 ریال 14,760 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FST 15,770 ریال 1,150 (7.87%) 15,770 ریال 14,620 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
POLI 505 ریال 5 (0.99%) 510 ریال 505 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
POLI 500 ریال 5 (1%) 505 ریال 500 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ICE 2,571 ریال 29 (1.13%) 2,600 ریال 2,571 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ICE 2,546 ریال 29 (1.14%) 2,575 ریال 2,546 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PCNT 2,603 ریال 9 (0.35%) 2,612 ریال 2,603 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PCNT 2,578 ریال 9 (0.35%) 2,587 ریال 2,578 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GOD 381,670 ریال 0 (0%) 381,670 ریال 381,670 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GOD 377,970 ریال 0 (0%) 377,970 ریال 377,970 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ALEX 44,010 ریال 120 (0.27%) 44,130 ریال 44,010 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ALEX 43,580 ریال 120 (0.28%) 43,700 ریال 43,580 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KYVE 22,030 ریال 50 (0.23%) 22,080 ریال 22,030 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KYVE 21,820 ریال 50 (0.23%) 21,870 ریال 21,820 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GMMT 6,103 ریال 55 (0.91%) 6,103 ریال 6,048 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GMMT 6,044 ریال 55 (0.92%) 6,044 ریال 5,989 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
Blockchain Cuties Universe Governance Token
BCUG 24,550 ریال 10 (0.04%) 24,550 ریال 24,540 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
بلاکچین کیوتیز ینیورس گاورنس توکن
Blockchain Cuties Universe Governance Token
BCUG 24,310 ریال 0 (0%) 24,310 ریال 24,310 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HOTCROSS 6,131 ریال 13 (0.21%) 6,144 ریال 6,131 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HOTCROSS 6,072 ریال 12 (0.2%) 6,084 ریال 6,072 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XNL 5,670 ریال 50 (0.88%) 5,720 ریال 5,670 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XNL 5,615 ریال 49 (0.87%) 5,664 ریال 5,615 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LMWR 208,100 ریال 3,720 (1.79%) 211,820 ریال 208,100 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LMWR 206,090 ریال 3,670 (1.78%) 209,760 ریال 206,090 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XDB 219 ریال 1 (0.46%) 220 ریال 219 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XDB 217 ریال 1 (0.46%) 218 ریال 217 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DLC 78,790 ریال 940 (1.19%) 79,730 ریال 78,790 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DLC 78,020 ریال 940 (1.2%) 78,960 ریال 78,020 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
OPUL 55,830 ریال 260 (0.47%) 56,090 ریال 55,830 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
OPUL 55,290 ریال 260 (0.47%) 55,550 ریال 55,290 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KLV 1,781 ریال 5 (0.28%) 1,786 ریال 1,781 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KLV 1,764 ریال 5 (0.28%) 1,769 ریال 1,764 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WAXL 371,770 ریال 3,710 (1%) 375,480 ریال 371,770 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WAXL 368,160 ریال 3,680 (1%) 371,840 ریال 368,160 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GRND 67,460 ریال 40 (0.06%) 67,460 ریال 67,420 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GRND 66,810 ریال 40 (0.06%) 66,810 ریال 66,770 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DPR 2,032 ریال 15 (0.74%) 2,047 ریال 2,032 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DPR 2,012 ریال 15 (0.75%) 2,027 ریال 2,012 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HAO 420 ریال 34 (8.1%) 454 ریال 420 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HAO 416 ریال 33 (7.93%) 449 ریال 416 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
F2C 220 ریال 0 (0%) 220 ریال 220 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
F2C 218 ریال 0 (0%) 218 ریال 218 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MPL 7,122,210 ریال 21,670 (0.31%) 7,122,210 ریال 7,100,540 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MPL 7,053,170 ریال 21,450 (0.31%) 7,053,170 ریال 7,031,720 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XCH 13,234,220 ریال 49,520 (0.38%) 13,234,220 ریال 13,184,700 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XCH 13,105,940 ریال 49,040 (0.38%) 13,105,940 ریال 13,056,900 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CTT 174,740 ریال 0 (0%) 174,740 ریال 174,740 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CTT 173,040 ریال 0 (0%) 173,040 ریال 173,040 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TALK 24,610 ریال 0 (0%) 24,610 ریال 24,610 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TALK 24,370 ریال 0 (0%) 24,370 ریال 24,370 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BVT 8,431 ریال 20 (0.24%) 8,451 ریال 8,431 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BVT 8,349 ریال 20 (0.24%) 8,369 ریال 8,349 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GXA 839 ریال 0 (0%) 839 ریال 839 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GXA 831 ریال 0 (0%) 831 ریال 831 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ZEUM 628 ریال 0 (0%) 628 ریال 628 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ZEUM 622 ریال 0 (0%) 622 ریال 622 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LKR 3,198 ریال 1 (0.03%) 3,198 ریال 3,197 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LKR 3,167 ریال 1 (0.03%) 3,167 ریال 3,166 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
UNQ 129 ریال 5 (4.03%) 129 ریال 124 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
UNQ 128 ریال 5 (4.07%) 128 ریال 123 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MARO 379 ریال 0 (0%) 379 ریال 379 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MARO 375 ریال 0 (0%) 375 ریال 375 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
EVER 33,090 ریال 170 (0.52%) 33,090 ریال 32,920 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
EVER 32,770 ریال 170 (0.52%) 32,770 ریال 32,600 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WISTA 1,333 ریال 0 (0%) 1,333 ریال 1,333 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WISTA 1,320 ریال 0 (0%) 1,320 ریال 1,320 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BEPRO 374 ریال 0 (0%) 374 ریال 374 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BEPRO 371 ریال 0 (0%) 371 ریال 371 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
STRONG 1,631,060 ریال 0 (0%) 1,631,060 ریال 1,631,060 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
STRONG 1,615,250 ریال 0 (0%) 1,615,250 ریال 1,615,250 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FIRE 432 ریال 23 (5.32%) 455 ریال 432 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FIRE 428 ریال 22 (5.14%) 450 ریال 428 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CGV 25,600 ریال 320 (1.25%) 25,920 ریال 25,600 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CGV 25,350 ریال 320 (1.26%) 25,670 ریال 25,350 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GALO 123,860 ریال 0 (0%) 123,860 ریال 123,860 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GALO 122,660 ریال 0 (0%) 122,660 ریال 122,660 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
EOSDAC 247 ریال 1 (0.4%) 248 ریال 247 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
EOSDAC 245 ریال 1 (0.41%) 246 ریال 245 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
POOLX 1,352,510 ریال 8,670 (0.64%) 1,361,180 ریال 1,352,510 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
POOLX 1,339,400 ریال 8,580 (0.64%) 1,347,980 ریال 1,339,400 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TROSS 10 ریال 0 (0%) 10 ریال 10 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TROSS 9 ریال 0 (0%) 9 ریال 9 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
AIEPK 3,483 ریال 18 (0.52%) 3,501 ریال 3,483 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
AIEPK 3,449 ریال 18 (0.52%) 3,467 ریال 3,449 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CATHEON 274 ریال 7 (2.62%) 274 ریال 267 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CATHEON 271 ریال 7 (2.65%) 271 ریال 264 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WEAR 214 ریال 0 (0%) 214 ریال 214 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WEAR 212 ریال 0 (0%) 212 ریال 212 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
AFC 537,600 ریال 3,150 (0.59%) 540,750 ریال 537,600 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
AFC 532,390 ریال 3,120 (0.59%) 535,510 ریال 532,390 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ATK 184 ریال 0 (0%) 184 ریال 184 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ATK 182 ریال 0 (0%) 182 ریال 182 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PHTR 2,213 ریال 2 (0.09%) 2,213 ریال 2,211 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PHTR 2,191 ریال 1 (0.05%) 2,191 ریال 2,190 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SPS 4,033 ریال 18 (0.45%) 4,051 ریال 4,033 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SPS 3,994 ریال 17 (0.43%) 4,011 ریال 3,994 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
IGU 5,595 ریال 69 (1.23%) 5,664 ریال 5,595 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
IGU 5,541 ریال 69 (1.25%) 5,610 ریال 5,541 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
THALES 154,060 ریال 0 (0%) 154,060 ریال 154,060 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
THALES 152,570 ریال 0 (0%) 152,570 ریال 152,570 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CRP 2,507 ریال 20 (0.8%) 2,507 ریال 2,487 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CRP 2,483 ریال 21 (0.85%) 2,483 ریال 2,462 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HAI 26,050 ریال 90 (0.35%) 26,140 ریال 26,050 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HAI 25,800 ریال 90 (0.35%) 25,890 ریال 25,800 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MNW 391,700 ریال 1,480 (0.38%) 393,180 ریال 391,700 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MNW 387,900 ریال 1,470 (0.38%) 389,370 ریال 387,900 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ATEM 4,172 ریال 19 (0.46%) 4,191 ریال 4,172 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ATEM 4,132 ریال 18 (0.44%) 4,150 ریال 4,132 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
COPI 22,290 ریال 130 (0.58%) 22,420 ریال 22,290 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
COPI 22,070 ریال 130 (0.59%) 22,200 ریال 22,070 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BOX 318,590 ریال 0 (0%) 318,590 ریال 318,590 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BOX 315,510 ریال 0 (0%) 315,510 ریال 315,510 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NOOT 608 ریال 1 (0.16%) 609 ریال 608 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NOOT 603 ریال 0 (0%) 603 ریال 603 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SHOPX 7,880 ریال 18 (0.23%) 7,898 ریال 7,880 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SHOPX 7,803 ریال 19 (0.24%) 7,822 ریال 7,803 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PMON 147,070 ریال 1,300 (0.89%) 147,070 ریال 145,770 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PMON 145,640 ریال 1,280 (0.89%) 145,640 ریال 144,360 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BIFI 311 ریال 1 (0.32%) 311 ریال 310 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BIFI 308 ریال 1 (0.33%) 308 ریال 307 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TRIAS 3,095,000 ریال 92,230 (2.98%) 3,187,230 ریال 3,095,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TRIAS 3,065,000 ریال 91,330 (2.98%) 3,156,330 ریال 3,065,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DYP 18,970 ریال 160 (0.84%) 19,130 ریال 18,970 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DYP 18,790 ریال 160 (0.85%) 18,950 ریال 18,790 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TRADE 368,730 ریال 1,490 (0.4%) 370,220 ریال 368,730 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TRADE 365,160 ریال 1,470 (0.4%) 366,630 ریال 365,160 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KPAD 973 ریال 1 (0.1%) 974 ریال 973 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KPAD 963 ریال 1 (0.1%) 964 ریال 963 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SCY 90 ریال 0 (0%) 90 ریال 90 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SCY 89 ریال 0 (0%) 89 ریال 89 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KFT 2,334 ریال 0 (0%) 2,334 ریال 2,334 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KFT 2,311 ریال 0 (0%) 2,311 ریال 2,311 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DOGGY 271 ریال 1 (0.37%) 271 ریال 270 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DOGGY 268 ریال 0 (0%) 268 ریال 268 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ZTX 5,543 ریال 52 (0.94%) 5,595 ریال 5,543 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ZTX 5,489 ریال 51 (0.93%) 5,540 ریال 5,489 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CETUS 40,190 ریال 390 (0.97%) 40,580 ریال 40,190 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CETUS 39,800 ریال 380 (0.95%) 40,180 ریال 39,800 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NVG 1,804 ریال 60 (3.44%) 1,804 ریال 1,744 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NVG 1,787 ریال 60 (3.47%) 1,787 ریال 1,727 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR 12,600 ریال 60 (0.48%) 12,600 ریال 12,540 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
کسپر نتورک
کسپر نتورک
Casper Network
CSPR 12,480 ریال 70 (0.56%) 12,480 ریال 12,410 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ZCN 49,940 ریال 50 (0.1%) 49,940 ریال 49,890 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ZCN 49,460 ریال 60 (0.12%) 49,460 ریال 49,400 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MCRN 18,770 ریال 130 (0.69%) 18,900 ریال 18,770 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MCRN 18,590 ریال 130 (0.7%) 18,720 ریال 18,590 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PSUB 175 ریال 7 (4%) 182 ریال 175 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PSUB 174 ریال 6 (3.45%) 180 ریال 174 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MRCH 4,235 ریال 2 (0.05%) 4,235 ریال 4,233 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MRCH 4,194 ریال 2 (0.05%) 4,194 ریال 4,192 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MTS 2,510 ریال 37 (1.47%) 2,547 ریال 2,510 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MTS 2,486 ریال 36 (1.45%) 2,522 ریال 2,486 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KOK 439 ریال 21 (4.78%) 460 ریال 439 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KOK 435 ریال 20 (4.6%) 455 ریال 435 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
STOX 4,375 ریال 75 (1.74%) 4,375 ریال 4,300 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
STOX 4,333 ریال 75 (1.76%) 4,333 ریال 4,258 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
EQ 17 ریال 0 (0%) 17 ریال 17 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
EQ 17 ریال 0 (0%) 17 ریال 17 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ORO 986 ریال 0 (0%) 986 ریال 986 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ORO 975 ریال 0 (0%) 975 ریال 975 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TENET 7,230 ریال 353 (4.88%) 7,583 ریال 7,230 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TENET 7,160 ریال 349 (4.87%) 7,509 ریال 7,160 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BOO 554,250 ریال 7,240 (1.32%) 554,250 ریال 547,010 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BOO 548,880 ریال 7,180 (1.33%) 548,880 ریال 541,700 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HMTT 2 ریال 0 (0%) 3 ریال 2 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HMTT 2 ریال 0 (0%) 3 ریال 2 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HOGE 8 ریال 0 (0%) 8 ریال 8 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HOGE 8 ریال 0 (0%) 8 ریال 8 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ORAO 1,279 ریال 9 (0.7%) 1,288 ریال 1,279 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ORAO 1,267 ریال 9 (0.71%) 1,276 ریال 1,267 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
JFI 3,870,600 ریال 1,240 (0.03%) 3,874,940 ریال 3,870,600 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
JFI 3,833,080 ریال 1,230 (0.03%) 3,837,380 ریال 3,833,080 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MARSH 44,560 ریال 780 (1.75%) 45,340 ریال 44,560 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MARSH 44,130 ریال 770 (1.74%) 44,900 ریال 44,130 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PNL 11,440 ریال 10 (0.09%) 11,450 ریال 11,440 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PNL 11,330 ریال 10 (0.09%) 11,340 ریال 11,330 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ML 80,090 ریال 1,300 (1.62%) 81,390 ریال 80,090 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ML 79,320 ریال 1,280 (1.61%) 80,600 ریال 79,320 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
OPA 104 ریال 0 (0%) 104 ریال 104 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
OPA 103 ریال 0 (0%) 103 ریال 103 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FIN 381 ریال 1 (0.26%) 381 ریال 380 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FIN 378 ریال 2 (0.53%) 378 ریال 376 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
توکن پوکت
توکن پوکت
Token Pocket
TPT 3,816 ریال 1 (0.03%) 3,817 ریال 3,816 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
توکن پوکت
توکن پوکت
Token Pocket
TPT 3,779 ریال 1 (0.03%) 3,780 ریال 3,779 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FOREX 1,327 ریال 72 (5.74%) 1,327 ریال 1,255 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FOREX 1,314 ریال 71 (5.71%) 1,314 ریال 1,243 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
AD 7 ریال 1 (14.29%) 8 ریال 7 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
AD 7 ریال 1 (14.29%) 8 ریال 7 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BAKED 824 ریال 1 (0.12%) 825 ریال 824 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BAKED 816 ریال 1 (0.12%) 817 ریال 816 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ARRR 112,410 ریال 490 (0.44%) 112,900 ریال 112,410 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ARRR 111,320 ریال 490 (0.44%) 111,810 ریال 111,320 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DOSE 1,078 ریال 21 (1.95%) 1,099 ریال 1,078 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DOSE 1,068 ریال 20 (1.87%) 1,088 ریال 1,068 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GMAT 31 ریال 1 (3.23%) 32 ریال 31 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GMAT 31 ریال 0 (0%) 31 ریال 31 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GAIA 2,590 ریال 3 (0.12%) 2,590 ریال 2,587 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GAIA 2,565 ریال 3 (0.12%) 2,565 ریال 2,562 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VELO 5,441 ریال 99 (1.85%) 5,441 ریال 5,342 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VELO 5,388 ریال 98 (1.85%) 5,388 ریال 5,290 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ARES 301 ریال 2 (0.66%) 303 ریال 301 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ARES 298 ریال 0 (0%) 298 ریال 298 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DMLG 236 ریال 0 (0%) 236 ریال 236 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DMLG 234 ریال 0 (0%) 234 ریال 234 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SUTER 131 ریال 3 (2.34%) 131 ریال 128 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SUTER 129 ریال 2 (1.57%) 129 ریال 127 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
EURT 647,720 ریال 0 (0%) 647,720 ریال 647,720 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
EURT 641,440 ریال 0 (0%) 641,440 ریال 641,440 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BONE 278,790 ریال 1,610 (0.58%) 278,790 ریال 277,180 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BONE 276,090 ریال 1,590 (0.58%) 276,090 ریال 274,500 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BAGS 143,420 ریال 60 (0.04%) 143,420 ریال 143,360 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BAGS 142,030 ریال 60 (0.04%) 142,030 ریال 141,970 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KAS 104,480 ریال 1,080 (1.03%) 105,560 ریال 104,480 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KAS 103,470 ریال 1,070 (1.03%) 104,540 ریال 103,470 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ETHF 54,800 ریال 120 (0.22%) 54,920 ریال 54,800 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ETHF 54,260 ریال 130 (0.24%) 54,390 ریال 54,260 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BFT1 15,580 ریال 0 (0%) 15,580 ریال 15,580 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BFT1 15,430 ریال 0 (0%) 15,430 ریال 15,430 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
نیم چنجینگ توکن
نیم چنجینگ توکن
Name Changing Token
NCT 9,217 ریال 179 (1.94%) 9,396 ریال 9,217 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
نیم چنجینگ توکن
نیم چنجینگ توکن
Name Changing Token
NCT 9,128 ریال 177 (1.94%) 9,305 ریال 9,128 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ERG 552,270 ریال 6,810 (1.23%) 559,080 ریال 552,270 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ERG 546,910 ریال 6,750 (1.23%) 553,660 ریال 546,910 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
IOEN 1,586 ریال 0 (0%) 1,586 ریال 1,586 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
IOEN 1,571 ریال 0 (0%) 1,571 ریال 1,571 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SFTY 524 ریال 2 (0.38%) 526 ریال 524 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SFTY 519 ریال 2 (0.39%) 521 ریال 519 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LARIX 96 ریال 1 (1.04%) 97 ریال 96 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LARIX 95 ریال 1 (1.05%) 96 ریال 95 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PDEX 132,650 ریال 4,450 (3.35%) 137,100 ریال 132,650 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PDEX 131,360 ریال 4,410 (3.36%) 135,770 ریال 131,360 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GS 5,215 ریال 0 (0%) 5,215 ریال 5,215 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GS 5,161 ریال 0 (0%) 5,161 ریال 5,161 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
INSP 13,430 ریال 10 (0.07%) 13,430 ریال 13,420 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
INSP 13,300 ریال 10 (0.08%) 13,300 ریال 13,290 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GOLC 16,050 ریال 160 (1%) 16,210 ریال 16,050 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GOLC 15,900 ریال 150 (0.94%) 16,050 ریال 15,900 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PAAL 136,480 ریال 3,780 (2.77%) 140,260 ریال 136,480 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PAAL 135,160 ریال 3,740 (2.77%) 138,900 ریال 135,160 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BP 1,125 ریال 18 (1.6%) 1,143 ریال 1,125 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BP 1,114 ریال 18 (1.62%) 1,132 ریال 1,114 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PBX 564 ریال 5 (0.89%) 569 ریال 564 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PBX 559 ریال 4 (0.72%) 563 ریال 559 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XY 41,220 ریال 3,400 (8.25%) 44,620 ریال 41,220 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XY 40,820 ریال 3,370 (8.26%) 44,190 ریال 40,820 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
IQT 6,209 ریال 31 (0.5%) 6,240 ریال 6,209 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
IQT 6,148 ریال 31 (0.5%) 6,179 ریال 6,148 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
EGS 399 ریال 0 (0%) 399 ریال 399 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
EGS 395 ریال 0 (0%) 395 ریال 395 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DERI 12,330 ریال 30 (0.24%) 12,360 ریال 12,330 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DERI 12,210 ریال 30 (0.25%) 12,240 ریال 12,210 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ADEL 2,965 ریال 1 (0.03%) 2,966 ریال 2,965 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ADEL 2,936 ریال 1 (0.03%) 2,937 ریال 2,936 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CUSD 619,300 ریال 70 (0.01%) 619,370 ریال 619,300 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CUSD 613,300 ریال 60 (0.01%) 613,360 ریال 613,300 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SLM 559,080 ریال 680 (0.12%) 559,760 ریال 559,080 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SLM 553,660 ریال 670 (0.12%) 554,330 ریال 553,660 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BMEX 120,140 ریال 440 (0.37%) 120,580 ریال 120,140 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BMEX 118,980 ریال 430 (0.36%) 119,410 ریال 118,980 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ZIG 60,630 ریال 240 (0.4%) 60,630 ریال 60,390 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ZIG 60,040 ریال 230 (0.38%) 60,040 ریال 59,810 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BIOP 18,440 ریال 20 (0.11%) 18,460 ریال 18,440 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BIOP 18,260 ریال 20 (0.11%) 18,280 ریال 18,260 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KCT 960 ریال 55 (6.08%) 960 ریال 905 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KCT 951 ریال 55 (6.14%) 951 ریال 896 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
RIN 48,320 ریال 740 (1.53%) 49,060 ریال 48,320 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
RIN 47,850 ریال 740 (1.55%) 48,590 ریال 47,850 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MMSS 26,110 ریال 80 (0.31%) 26,190 ریال 26,110 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MMSS 25,860 ریال 80 (0.31%) 25,940 ریال 25,860 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
د کریپتو پروفسیز
د کریپتو پروفسیز
The Crypto Prophecies
TCP 509 ریال 0 (0%) 509 ریال 509 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
د کریپتو پروفسیز
د کریپتو پروفسیز
The Crypto Prophecies
TCP 504 ریال 0 (0%) 504 ریال 504 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ORB 10,950 ریال 160 (1.46%) 11,110 ریال 10,950 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ORB 10,850 ریال 150 (1.38%) 11,000 ریال 10,850 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MAT 2,261 ریال 8 (0.36%) 2,261 ریال 2,253 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MAT 2,239 ریال 8 (0.36%) 2,239 ریال 2,231 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BLIN 1,238 ریال 139 (12.65%) 1,238 ریال 1,099 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BLIN 1,226 ریال 137 (12.58%) 1,226 ریال 1,089 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VDR 440 ریال 6 (1.36%) 446 ریال 440 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VDR 436 ریال 6 (1.38%) 442 ریال 436 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LOON 65 ریال 1 (1.56%) 65 ریال 64 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LOON 64 ریال 1 (1.59%) 64 ریال 63 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BEYOND 447 ریال 10 (2.24%) 457 ریال 447 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BEYOND 443 ریال 10 (2.26%) 453 ریال 443 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
YLD 2,482 ریال 173 (7.49%) 2,482 ریال 2,309 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
YLD 2,458 ریال 172 (7.52%) 2,458 ریال 2,286 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PLACE 85 ریال 0 (0%) 85 ریال 85 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PLACE 84 ریال 0 (0%) 84 ریال 84 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CTRC 462 ریال 75 (19.38%) 462 ریال 387 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CTRC 458 ریال 74 (19.27%) 458 ریال 384 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KUBE 1,343 ریال 7 (0.52%) 1,343 ریال 1,336 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KUBE 1,330 ریال 7 (0.53%) 1,330 ریال 1,323 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ASTRA 333 ریال 17 (5.38%) 333 ریال 316 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ASTRA 330 ریال 17 (5.43%) 330 ریال 313 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NEON 268,640 ریال 10,960 (4.08%) 279,600 ریال 268,640 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NEON 266,040 ریال 10,850 (4.08%) 276,890 ریال 266,040 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
RED 1,106 ریال 0 (0%) 1,106 ریال 1,106 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
RED 1,096 ریال 0 (0%) 1,096 ریال 1,096 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WICC 2,604 ریال 28 (1.08%) 2,632 ریال 2,604 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WICC 2,579 ریال 27 (1.05%) 2,606 ریال 2,579 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ARG 735,920 ریال 0 (0%) 735,920 ریال 735,920 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ARG 728,790 ریال 0 (0%) 728,790 ریال 728,790 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DPY 1,377 ریال 0 (0%) 1,377 ریال 1,377 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DPY 1,363 ریال 0 (0%) 1,363 ریال 1,363 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PSP 10,740 ریال 0 (0%) 10,740 ریال 10,740 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PSP 10,640 ریال 0 (0%) 10,640 ریال 10,640 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ASK 209 ریال 0 (0%) 209 ریال 209 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ASK 207 ریال 0 (0%) 207 ریال 207 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DMTR 50,470 ریال 590 (1.17%) 51,060 ریال 50,470 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DMTR 49,990 ریال 580 (1.16%) 50,570 ریال 49,990 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ZIX 49 ریال 0 (0%) 49 ریال 49 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ZIX 48 ریال 0 (0%) 48 ریال 48 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PAY 3,541 ریال 1 (0.03%) 3,541 ریال 3,540 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PAY 3,507 ریال 1 (0.03%) 3,507 ریال 3,506 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
STOS 290,430 ریال 13,620 (4.69%) 304,050 ریال 290,430 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
STOS 287,610 ریال 13,490 (4.69%) 301,100 ریال 287,610 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VADER 8 ریال 0 (0%) 8 ریال 8 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VADER 8 ریال 0 (0%) 8 ریال 8 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CIRUS 5,262 ریال 18 (0.34%) 5,280 ریال 5,262 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CIRUS 5,211 ریال 18 (0.35%) 5,229 ریال 5,211 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WBT 5,826,020 ریال 5,570 (0.1%) 5,831,590 ریال 5,826,020 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WBT 5,769,550 ریال 5,520 (0.1%) 5,775,070 ریال 5,769,550 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NODL 2,387 ریال 26 (1.09%) 2,413 ریال 2,387 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NODL 2,364 ریال 25 (1.06%) 2,389 ریال 2,364 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TNC 108 ریال 0 (0%) 108 ریال 108 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TNC 106 ریال 0 (0%) 106 ریال 106 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GOVI 86,110 ریال 10 (0.01%) 86,110 ریال 86,100 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GOVI 85,280 ریال 20 (0.02%) 85,280 ریال 85,260 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WNDR 10,690 ریال 30 (0.28%) 10,720 ریال 10,690 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WNDR 10,580 ریال 30 (0.28%) 10,610 ریال 10,580 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BDT 19 ریال 0 (0%) 19 ریال 19 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BDT 19 ریال 0 (0%) 19 ریال 19 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VEMP 3,078 ریال 184 (6.36%) 3,078 ریال 2,894 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VEMP 3,048 ریال 182 (6.35%) 3,048 ریال 2,866 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XWG 333 ریال 0 (0%) 333 ریال 333 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XWG 330 ریال 0 (0%) 330 ریال 330 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HT 287,770 ریال 250 (0.09%) 288,020 ریال 287,770 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HT 284,980 ریال 240 (0.08%) 285,220 ریال 284,980 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NAFT 292 ریال 1 (0.34%) 293 ریال 292 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NAFT 290 ریال 0 (0%) 290 ریال 290 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GGG 21,740 ریال 10 (0.05%) 21,750 ریال 21,740 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GGG 21,530 ریال 10 (0.05%) 21,540 ریال 21,530 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BNSX 37,200 ریال 480 (1.29%) 37,680 ریال 37,200 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BNSX 36,840 ریال 470 (1.28%) 37,310 ریال 36,840 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MMPRO 66,130 ریال 10 (0.02%) 66,130 ریال 66,120 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MMPRO 65,490 ریال 10 (0.02%) 65,490 ریال 65,480 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CELT 31 ریال 0 (0%) 31 ریال 31 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CELT 31 ریال 0 (0%) 31 ریال 31 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ALTB 62 ریال 0 (0%) 62 ریال 62 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ALTB 61 ریال 0 (0%) 61 ریال 61 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MYRIA 1,942 ریال 18 (0.93%) 1,960 ریال 1,942 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MYRIA 1,924 ریال 17 (0.88%) 1,941 ریال 1,924 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
RSS3 124,410 ریال 1,240 (1%) 125,650 ریال 124,410 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
RSS3 123,210 ریال 1,220 (0.99%) 124,430 ریال 123,210 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BACON 250 ریال 0 (0%) 250 ریال 250 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BACON 248 ریال 0 (0%) 248 ریال 248 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
EUL 2,779,920 ریال 11,770 (0.42%) 2,791,690 ریال 2,779,920 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
EUL 2,752,980 ریال 11,650 (0.42%) 2,764,630 ریال 2,752,980 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SBR 1,053 ریال 14 (1.35%) 1,053 ریال 1,039 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SBR 1,043 ریال 14 (1.36%) 1,043 ریال 1,029 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LBR 61,960 ریال 180 (0.29%) 62,140 ریال 61,960 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LBR 61,360 ریال 180 (0.29%) 61,540 ریال 61,360 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MAJO 9,365 ریال 7 (0.07%) 9,372 ریال 9,365 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MAJO 9,275 ریال 6 (0.06%) 9,281 ریال 9,275 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GFI 1,404,510 ریال 8,660 (0.62%) 1,413,170 ریال 1,404,510 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GFI 1,390,890 ریال 8,580 (0.62%) 1,399,470 ریال 1,390,890 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ORBS 13,280 ریال 40 (0.3%) 13,280 ریال 13,240 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ORBS 13,150 ریال 40 (0.31%) 13,150 ریال 13,110 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ARTEM 2,745 ریال 14 (0.51%) 2,759 ریال 2,745 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ARTEM 2,718 ریال 14 (0.52%) 2,732 ریال 2,718 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CGG 14,970 ریال 640 (4.28%) 15,610 ریال 14,970 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CGG 14,820 ریال 640 (4.32%) 15,460 ریال 14,820 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SENATE 29,630 ریال 0 (0%) 29,630 ریال 29,630 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SENATE 29,340 ریال 0 (0%) 29,340 ریال 29,340 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ALU 16,710 ریال 100 (0.6%) 16,810 ریال 16,710 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ALU 16,550 ریال 90 (0.54%) 16,640 ریال 16,550 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BABI 1,686 ریال 7 (0.42%) 1,693 ریال 1,686 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BABI 1,670 ریال 7 (0.42%) 1,677 ریال 1,670 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
INTR 8,505 ریال 235 (2.76%) 8,740 ریال 8,505 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
INTR 8,423 ریال 233 (2.77%) 8,656 ریال 8,423 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PRARE 1,323 ریال 1 (0.08%) 1,323 ریال 1,322 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PRARE 1,311 ریال 2 (0.15%) 1,311 ریال 1,309 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WALV 3,979 ریال 17 (0.43%) 3,996 ریال 3,979 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WALV 3,940 ریال 17 (0.43%) 3,957 ریال 3,940 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TT 1,824 ریال 10 (0.55%) 1,834 ریال 1,824 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TT 1,807 ریال 9 (0.5%) 1,816 ریال 1,807 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KEX 31,860 ریال 170 (0.53%) 32,030 ریال 31,860 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KEX 31,550 ریال 170 (0.54%) 31,720 ریال 31,550 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KASTA 9,304 ریال 0 (0%) 9,304 ریال 9,304 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KASTA 9,213 ریال 0 (0%) 9,213 ریال 9,213 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FEAR 42,460 ریال 110 (0.26%) 42,460 ریال 42,350 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FEAR 42,050 ریال 110 (0.26%) 42,050 ریال 41,940 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
88MPH 285,350 ریال 0 (0%) 285,350 ریال 285,350 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
88MPH 282,590 ریال 0 (0%) 282,590 ریال 282,590 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LYX 1,492,400 ریال 7,430 (0.5%) 1,499,830 ریال 1,492,400 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LYX 1,477,940 ریال 7,350 (0.5%) 1,485,290 ریال 1,477,940 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TXT 817 ریال 3 (0.37%) 820 ریال 817 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TXT 809 ریال 3 (0.37%) 812 ریال 809 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
REIGN 226 ریال 0 (0%) 226 ریال 226 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
REIGN 224 ریال 0 (0%) 224 ریال 224 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
STRP 435,030 ریال 250 (0.06%) 435,280 ریال 435,030 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
STRP 430,810 ریال 250 (0.06%) 431,060 ریال 430,810 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GRAIL 508,322,800 ریال 742,800 (0.15%) 509,065,600 ریال 508,322,800 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GRAIL 503,395,600 ریال 735,600 (0.15%) 504,131,200 ریال 503,395,600 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
JULD 1,000 ریال 0 (0%) 1,000 ریال 1,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
JULD 991 ریال 0 (0%) 991 ریال 991 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WIF 1,104,290 ریال 23,520 (2.13%) 1,127,810 ریال 1,104,290 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WIF 1,093,590 ریال 23,290 (2.13%) 1,116,880 ریال 1,093,590 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ELEC 229 ریال 3 (1.31%) 232 ریال 229 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ELEC 226 ریال 2 (0.88%) 228 ریال 226 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BLD 47,420 ریال 280 (0.59%) 47,700 ریال 47,420 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BLD 46,960 ریال 270 (0.57%) 47,230 ریال 46,960 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DOGNFT 2,610 ریال 77 (2.95%) 2,687 ریال 2,610 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DOGNFT 2,585 ریال 76 (2.94%) 2,661 ریال 2,585 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ALPA 5,777 ریال 4 (0.07%) 5,781 ریال 5,777 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ALPA 5,721 ریال 4 (0.07%) 5,725 ریال 5,721 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MOT 650 ریال 13 (2%) 663 ریال 650 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MOT 644 ریال 13 (2.02%) 657 ریال 644 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SHOE 1,385 ریال 3 (0.22%) 1,388 ریال 1,385 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SHOE 1,372 ریال 2 (0.15%) 1,374 ریال 1,372 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NWC 41,030 ریال 360 (0.88%) 41,390 ریال 41,030 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NWC 40,640 ریال 350 (0.86%) 40,990 ریال 40,640 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VEXT 12,750 ریال 10 (0.08%) 12,760 ریال 12,750 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VEXT 12,620 ریال 20 (0.16%) 12,640 ریال 12,620 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CRAFT 1,907 ریال 139 (7.29%) 2,046 ریال 1,907 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CRAFT 1,888 ریال 138 (7.31%) 2,026 ریال 1,888 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PMG 115,700 ریال 910 (0.79%) 116,610 ریال 115,700 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PMG 114,580 ریال 900 (0.79%) 115,480 ریال 114,580 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LSD 9,991 ریال 0 (0%) 9,991 ریال 9,991 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LSD 9,888 ریال 0 (0%) 9,888 ریال 9,888 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DOGA 3,832 ریال 0 (0%) 3,832 ریال 3,832 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DOGA 3,795 ریال 0 (0%) 3,795 ریال 3,795 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FODL 673 ریال 0 (0%) 673 ریال 673 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FODL 666 ریال 0 (0%) 666 ریال 666 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
THE 210 ریال 0 (0%) 210 ریال 210 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
THE 208 ریال 0 (0%) 208 ریال 208 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BS 14,500 ریال 30 (0.21%) 14,530 ریال 14,500 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BS 14,360 ریال 30 (0.21%) 14,390 ریال 14,360 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WILD 217,450 ریال 7,240 (3.33%) 224,690 ریال 217,450 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
WILD 215,340 ریال 7,170 (3.33%) 222,510 ریال 215,340 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SLIM 89,070 ریال 180 (0.2%) 89,250 ریال 89,070 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SLIM 88,210 ریال 180 (0.2%) 88,390 ریال 88,210 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BEEFI 187,061,800 ریال 742,800 (0.4%) 187,804,600 ریال 187,061,800 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BEEFI 185,248,600 ریال 735,600 (0.4%) 185,984,200 ریال 185,248,600 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
AKT 2,015,460 ریال 32,810 (1.65%) 2,015,460 ریال 1,982,650 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
AKT 1,995,920 ریال 32,490 (1.65%) 1,995,920 ریال 1,963,430 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VPR 5,194 ریال 20 (0.39%) 5,214 ریال 5,194 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VPR 5,144 ریال 20 (0.39%) 5,164 ریال 5,144 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SWAP 77,010 ریال 170 (0.22%) 77,180 ریال 77,010 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SWAP 76,260 ریال 170 (0.22%) 76,430 ریال 76,260 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CELL 221,910 ریال 13,860 (6.25%) 235,770 ریال 221,910 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CELL 219,760 ریال 13,730 (6.25%) 233,490 ریال 219,760 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SOPH 32,070 ریال 940 (2.93%) 33,010 ریال 32,070 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SOPH 31,750 ریال 940 (2.96%) 32,690 ریال 31,750 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FROG 52,260 ریال 1,070 (2.05%) 53,330 ریال 52,260 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FROG 51,750 ریال 1,070 (2.07%) 52,820 ریال 51,750 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HE 500 ریال 1 (0.2%) 500 ریال 499 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HE 495 ریال 1 (0.2%) 495 ریال 494 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
OX 4,680 ریال 168 (3.59%) 4,848 ریال 4,680 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
OX 4,635 ریال 166 (3.58%) 4,801 ریال 4,635 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ALY 290 ریال 18 (6.21%) 308 ریال 290 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ALY 288 ریال 17 (5.9%) 305 ریال 288 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FX 70,150 ریال 3,560 (5.07%) 73,710 ریال 70,150 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FX 69,470 ریال 3,530 (5.08%) 73,000 ریال 69,470 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TIP 41 ریال 0 (0%) 41 ریال 41 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TIP 40 ریال 1 (2.5%) 41 ریال 40 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LPOOL 62,390 ریال 2,660 (4.26%) 65,050 ریال 62,390 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LPOOL 61,790 ریال 2,630 (4.26%) 64,420 ریال 61,790 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XCN 900 ریال 20 (2.22%) 920 ریال 900 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XCN 891 ریال 20 (2.24%) 911 ریال 891 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CANTO 50,310 ریال 890 (1.77%) 51,200 ریال 50,310 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CANTO 49,830 ریال 870 (1.75%) 50,700 ریال 49,830 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LEMO 60 ریال 0 (0%) 60 ریال 60 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LEMO 59 ریال 0 (0%) 59 ریال 59 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XDEFI 44,400 ریال 560 (1.28%) 44,400 ریال 43,840 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XDEFI 43,970 ریال 550 (1.27%) 43,970 ریال 43,420 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TOX 70,960 ریال 0 (0%) 70,960 ریال 70,960 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
TOX 70,230 ریال 0 (0%) 70,230 ریال 70,230 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LAVA 10,060 ریال 140 (1.39%) 10,200 ریال 10,060 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LAVA 9,967 ریال 133 (1.33%) 10,100 ریال 9,967 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
AURA 13,950 ریال 0 (0%) 13,950 ریال 13,950 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
AURA 13,820 ریال 10 (0.07%) 13,820 ریال 13,810 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SAVG 1,931 ریال 9 (0.47%) 1,940 ریال 1,931 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SAVG 1,912 ریال 9 (0.47%) 1,921 ریال 1,912 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SAUBER 305,350 ریال 440 (0.14%) 305,350 ریال 304,910 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SAUBER 302,390 ریال 430 (0.14%) 302,390 ریال 301,960 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
RATING 59 ریال 2 (3.39%) 61 ریال 59 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
RATING 59 ریال 2 (3.39%) 61 ریال 59 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MGA 2,454 ریال 18 (0.74%) 2,454 ریال 2,436 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MGA 2,430 ریال 17 (0.7%) 2,430 ریال 2,413 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PEPEBRC 70,460 ریال 1,600 (2.27%) 72,060 ریال 70,460 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PEPEBRC 69,770 ریال 1,590 (2.28%) 71,360 ریال 69,770 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NEST 1,119 ریال 10 (0.9%) 1,119 ریال 1,109 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NEST 1,108 ریال 10 (0.91%) 1,108 ریال 1,098 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GOFX 2,368 ریال 0 (0%) 2,368 ریال 2,368 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GOFX 2,345 ریال 0 (0%) 2,345 ریال 2,345 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
تریکل
تریکل
Treecle
TRCL 647 ریال 0 (0%) 647 ریال 647 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
تریکل
تریکل
Treecle
TRCL 641 ریال 0 (0%) 641 ریال 641 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GSE 26 ریال 0 (0%) 26 ریال 26 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GSE 25 ریال 0 (0%) 25 ریال 25 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SWEAT 3,392 ریال 143 (4.4%) 3,392 ریال 3,249 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SWEAT 3,359 ریال 142 (4.41%) 3,359 ریال 3,217 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MEAN 12,470 ریال 50 (0.4%) 12,520 ریال 12,470 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MEAN 12,350 ریال 50 (0.4%) 12,400 ریال 12,350 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GST 4,303 ریال 96 (2.23%) 4,399 ریال 4,303 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
GST 4,262 ریال 94 (2.21%) 4,356 ریال 4,262 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CHAMP 1,878 ریال 14 (0.75%) 1,878 ریال 1,864 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CHAMP 1,860 ریال 14 (0.76%) 1,860 ریال 1,846 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PAF 149 ریال 1 (0.67%) 150 ریال 149 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PAF 148 ریال 1 (0.68%) 149 ریال 148 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CERE 2,191 ریال 12 (0.55%) 2,191 ریال 2,179 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CERE 2,170 ریال 12 (0.56%) 2,170 ریال 2,158 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LIFE 52 ریال 0 (0%) 52 ریال 52 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LIFE 52 ریال 0 (0%) 52 ریال 52 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
RJV 10,140 ریال 100 (0.99%) 10,240 ریال 10,140 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
RJV 10,040 ریال 100 (1%) 10,140 ریال 10,040 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XCUR 6,164 ریال 12 (0.2%) 6,164 ریال 6,152 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XCUR 6,104 ریال 12 (0.2%) 6,104 ریال 6,092 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
رابی کرنسی
رابی کرنسی
Ruby Currency
RBC 10,260 ریال 120 (1.17%) 10,380 ریال 10,260 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
رابی کرنسی
رابی کرنسی
Ruby Currency
RBC 10,160 ریال 120 (1.18%) 10,280 ریال 10,160 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
UNO 12,690 ریال 20 (0.16%) 12,690 ریال 12,670 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
UNO 12,570 ریال 30 (0.24%) 12,570 ریال 12,540 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ZODI 260 ریال 5 (1.92%) 265 ریال 260 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ZODI 257 ریال 5 (1.95%) 262 ریال 257 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
POKT 34,100 ریال 520 (1.52%) 34,620 ریال 34,100 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
POKT 33,770 ریال 510 (1.51%) 34,280 ریال 33,770 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SCNSOL 107,538,870 ریال 123,800 (0.12%) 107,538,870 ریال 107,415,070 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SCNSOL 106,496,490 ریال 122,600 (0.12%) 106,496,490 ریال 106,373,890 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MOOV 1,567 ریال 13 (0.83%) 1,580 ریال 1,567 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MOOV 1,552 ریال 12 (0.77%) 1,564 ریال 1,552 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HYVE 9,793 ریال 68 (0.69%) 9,861 ریال 9,793 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HYVE 9,698 ریال 67 (0.69%) 9,765 ریال 9,698 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NSURE 2,724 ریال 0 (0%) 2,724 ریال 2,724 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NSURE 2,698 ریال 0 (0%) 2,698 ریال 2,698 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
تمیس
تمیس
Themis
MIS 131,220 ریال 60 (0.05%) 131,220 ریال 131,040 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
تمیس
تمیس
Themis
MIS 129,950 ریال 60 (0.05%) 129,950 ریال 129,770 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SHX 2,867 ریال 59 (2.06%) 2,926 ریال 2,867 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SHX 2,839 ریال 59 (2.08%) 2,898 ریال 2,839 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
RATS 71 ریال 1 (1.41%) 72 ریال 71 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
RATS 70 ریال 1 (1.43%) 71 ریال 70 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LEO 3,553,060 ریال 4,330 (0.12%) 3,557,390 ریال 3,553,060 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LEO 3,518,620 ریال 4,290 (0.12%) 3,522,910 ریال 3,518,620 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DIS 882,010 ریال 0 (0%) 882,010 ریال 882,010 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DIS 873,460 ریال 0 (0%) 873,460 ریال 873,460 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MTRG 530,540 ریال 1,490 (0.28%) 532,030 ریال 530,540 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MTRG 525,400 ریال 1,470 (0.28%) 526,870 ریال 525,400 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FNCY 6,823 ریال 0 (0%) 6,823 ریال 6,823 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FNCY 6,757 ریال 0 (0%) 6,757 ریال 6,757 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SNET 1,011 ریال 4 (0.4%) 1,011 ریال 1,007 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SNET 1,002 ریال 4 (0.4%) 1,002 ریال 998 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CAGA 234 ریال 1 (0.43%) 234 ریال 233 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CAGA 231 ریال 0 (0%) 231 ریال 231 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KZEN 1,663 ریال 1 (0.06%) 1,663 ریال 1,662 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KZEN 1,647 ریال 1 (0.06%) 1,647 ریال 1,646 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SPA 4,535 ریال 24 (0.53%) 4,559 ریال 4,535 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SPA 4,491 ریال 24 (0.53%) 4,515 ریال 4,491 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FEG 204 ریال 1 (0.49%) 204 ریال 203 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FEG 202 ریال 1 (0.5%) 202 ریال 201 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DVP 163 ریال 1 (0.62%) 163 ریال 162 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DVP 161 ریال 1 (0.63%) 161 ریال 160 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SFUND 864,120 ریال 3,710 (0.43%) 867,830 ریال 864,120 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SFUND 855,740 ریال 3,680 (0.43%) 859,420 ریال 855,740 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SPIRIT 1,380 ریال 44 (3.19%) 1,424 ریال 1,380 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SPIRIT 1,367 ریال 44 (3.22%) 1,411 ریال 1,367 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BDX 23,310 ریال 10 (0.04%) 23,320 ریال 23,310 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BDX 23,080 ریال 10 (0.04%) 23,090 ریال 23,080 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MAPS 8,227 ریال 0 (0%) 8,227 ریال 8,227 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MAPS 8,147 ریال 0 (0%) 8,147 ریال 8,147 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
UMEE 1,086 ریال 1 (0.09%) 1,086 ریال 1,085 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
UMEE 1,076 ریال 1 (0.09%) 1,076 ریال 1,075 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
QWAN 4,921 ریال 12 (0.24%) 4,921 ریال 4,909 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
QWAN 4,873 ریال 12 (0.25%) 4,873 ریال 4,861 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VENT 2,993 ریال 22 (0.74%) 2,993 ریال 2,971 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VENT 2,964 ریال 22 (0.75%) 2,964 ریال 2,942 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LEMD 22 ریال 0 (0%) 22 ریال 22 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LEMD 22 ریال 0 (0%) 22 ریال 22 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DFND 163 ریال 0 (0%) 163 ریال 163 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DFND 161 ریال 0 (0%) 161 ریال 161 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MOBI 3,822 ریال 3 (0.08%) 3,822 ریال 3,819 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MOBI 3,785 ریال 3 (0.08%) 3,785 ریال 3,782 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PERA 316 ریال 22 (7.48%) 316 ریال 294 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PERA 312 ریال 21 (7.22%) 312 ریال 291 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
AICODE 586,500 ریال 5,390 (0.93%) 586,500 ریال 581,110 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
AICODE 580,810 ریال 5,330 (0.93%) 580,810 ریال 575,480 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SCT 9,984 ریال 56 (0.56%) 10,040 ریال 9,984 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SCT 9,888 ریال 55 (0.56%) 9,943 ریال 9,888 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
AXIS 36,230 ریال 10 (0.03%) 36,230 ریال 36,220 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
AXIS 35,880 ریال 10 (0.03%) 35,880 ریال 35,870 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SQUID 6,005 ریال 33 (0.55%) 6,038 ریال 6,005 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SQUID 5,947 ریال 33 (0.55%) 5,980 ریال 5,947 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VIDYX 229 ریال 0 (0%) 229 ریال 229 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VIDYX 227 ریال 0 (0%) 227 ریال 227 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CRPT 24,710 ریال 10 (0.04%) 24,710 ریال 24,700 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CRPT 24,470 ریال 10 (0.04%) 24,470 ریال 24,460 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
OCT 94,830 ریال 70 (0.07%) 94,830 ریال 94,760 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
OCT 93,910 ریال 60 (0.06%) 93,910 ریال 93,850 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NRFB 48 ریال 2 (4.35%) 48 ریال 46 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
NRFB 47 ریال 2 (4.44%) 47 ریال 45 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ITSB 218 ریال 7 (3.32%) 218 ریال 211 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
ITSB 216 ریال 7 (3.35%) 216 ریال 209 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BSCS 2,988 ریال 4 (0.13%) 2,988 ریال 2,984 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BSCS 2,959 ریال 4 (0.14%) 2,959 ریال 2,955 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
URUS 2,056,930 ریال 9,290 (0.45%) 2,066,220 ریال 2,056,930 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
URUS 2,036,990 ریال 9,200 (0.45%) 2,046,190 ریال 2,036,990 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
K21 52,260 ریال 460 (0.89%) 52,260 ریال 51,800 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
K21 51,760 ریال 460 (0.9%) 51,760 ریال 51,300 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LAVITA 5,111 ریال 398 (7.79%) 5,509 ریال 5,111 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LAVITA 5,062 ریال 394 (7.78%) 5,456 ریال 5,062 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SERO 3,647 ریال 108 (3.05%) 3,647 ریال 3,539 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SERO 3,611 ریال 106 (3.02%) 3,611 ریال 3,505 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PINE 3,776 ریال 4 (0.11%) 3,780 ریال 3,776 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
PINE 3,739 ریال 5 (0.13%) 3,744 ریال 3,739 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CUMMIES 2,212 ریال 8 (0.36%) 2,220 ریال 2,212 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
CUMMIES 2,191 ریال 7 (0.32%) 2,198 ریال 2,191 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VSP 255,330 ریال 120 (0.05%) 255,330 ریال 255,210 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
VSP 252,860 ریال 130 (0.05%) 252,860 ریال 252,730 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KON 117 ریال 1 (0.86%) 117 ریال 116 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
KON 116 ریال 1 (0.87%) 116 ریال 115 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XNA 594 ریال 0 (0%) 594 ریال 594 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XNA 588 ریال 0 (0%) 588 ریال 588 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BAJU 42,960 ریال 680 (1.58%) 43,640 ریال 42,960 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
BAJU 42,540 ریال 680 (1.6%) 43,220 ریال 42,540 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DCRN 60,360 ریال 0 (0%) 60,360 ریال 60,360 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
DCRN 59,770 ریال 0 (0%) 59,770 ریال 59,770 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HGET 50,150 ریال 940 (1.91%) 50,150 ریال 49,210 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
HGET 49,670 ریال 940 (1.93%) 49,670 ریال 48,730 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
RACA 98 ریال 0 (0%) 98 ریال 98 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
RACA 97 ریال 0 (0%) 97 ریال 97 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MOJITO 1,520 ریال 43 (2.83%) 1,563 ریال 1,520 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MOJITO 1,505 ریال 43 (2.86%) 1,548 ریال 1,505 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SUIP 19,300 ریال 590 (3.15%) 19,300 ریال 18,710 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
SUIP 19,110 ریال 580 (3.13%) 19,110 ریال 18,530 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LEV 1,960 ریال 0 (0%) 1,960 ریال 1,960 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
LEV 1,941 ریال 0 (0%) 1,941 ریال 1,941 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FRM 24,000 ریال 240 (1%) 24,240 ریال 24,000 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FRM 23,770 ریال 230 (0.97%) 24,000 ریال 23,770 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XRUNE 8,001 ریال 361 (4.73%) 8,001 ریال 7,640 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
XRUNE 7,924 ریال 358 (4.73%) 7,924 ریال 7,566 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FAR 10,930 ریال 140 (1.28%) 11,070 ریال 10,930 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
FAR 10,820 ریال 140 (1.29%) 10,960 ریال 10,820 ریال ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ - ۲۱:۳۱
آرشیو
MESA 89 ریال 1 (1.12%) 90 ریال