خبر

مشهد اکسچنج

رتبه:
( تعداد: 10 )

مدل کسب و کار: صرافی

پشتیبانی از شبکه TRC20:

کیف پول اختصاصی:

کارمزد معاملات:

اپلیکیشن‌ها:

ورود دو مرحله‌ای:

پشتیبانی: تیکت، چت، تلفن

زمان احراز هویت:

پایه پولی: تومان

BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
32,754,423,500
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
1,572,003,900
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
USDT تتر / فروش
USDT
قیمت ریالی
505,000
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
XRP ریپل / فروش
XRP
قیمت ریالی
263,470
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵

قیمت ارزهای دیجیتال در مشهد اکسچنج

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
BTC 32,754,423,500 ریال 333,640,110 (1.03%) 32,760,797,850 ریال 31,889,978,060 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BTC 32,359,167,350 ریال 329,613,990 (1.03%) 32,365,464,780 ریال 31,505,153,390 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ETH 1,572,003,900 ریال 8,765,370 (0.56%) 1,572,003,900 ریال 1,528,899,920 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ETH 1,553,034,120 ریال 8,659,600 (0.56%) 1,553,034,120 ریال 1,510,450,280 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 505,000 ریال 0 (0%) 505,000 ریال 50,500 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 500,000 ریال 0 (0%) 500,000 ریال 50,000 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 263,470 ریال 8,600 (3.37%) 265,390 ریال 251,440 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 260,290 ریال 8,490 (3.37%) 262,190 ریال 248,400 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BCH 251,890,650 ریال 8,239,650 (3.38%) 253,306,050 ریال 238,039,950 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BCH 248,851,020 ریال 8,140,220 (3.38%) 250,249,340 ریال 235,167,460 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
LTC 42,360,900 ریال 1,329,460 (3.24%) 42,360,900 ریال 40,364,180 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
LTC 41,849,720 ریال 1,313,420 (3.24%) 41,849,720 ریال 39,877,090 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ADA 247,900 ریال 10,250 (4.31%) 251,740 ریال 233,760 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ADA 245,450 ریال 10,150 (4.31%) 249,250 ریال 231,450 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DOT 3,521,310 ریال 103,620 (3.03%) 3,521,310 ریال 3,336,810 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DOT 3,478,820 ریال 102,380 (3.03%) 3,478,820 ریال 3,296,540 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
LINK 7,372,720 ریال 319,480 (4.53%) 7,373,730 ریال 6,943,040 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
LINK 7,283,750 ریال 315,620 (4.53%) 7,284,750 ریال 6,859,260 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 15,392,480 ریال 252,750 (1.67%) 15,412,700 ریال 14,765,660 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 15,206,730 ریال 249,700 (1.67%) 15,226,710 ریال 14,587,470 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
NEO 9,311,310 ریال 50,550 (0.55%) 9,468,020 ریال 9,043,400 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
NEO 9,198,950 ریال 49,940 (0.55%) 9,353,760 ریال 8,934,270 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
XEM 19,750 ریال 840 (4.44%) 19,750 ریال 18,480 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
XEM 19,520 ریال 840 (4.5%) 19,520 ریال 18,260 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
XMR 59,943,500 ریال 3,787,500 (6.74%) 59,943,500 ریال 56,055,000 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
XMR 59,350,000 ریال 3,750,000 (6.74%) 59,350,000 ریال 55,500,000 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ETC 13,784,990 ریال 480,230 (3.61%) 13,790,040 ریال 13,021,680 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ETC 13,618,640 ریال 474,430 (3.61%) 13,623,630 ریال 12,864,540 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ONT 184,460 ریال 400 (0.22%) 201,190 ریال 179,200 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ONT 182,230 ریال 400 (0.22%) 198,760 ریال 177,040 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ZEC 11,596,170 ریال 272,970 (2.41%) 11,596,170 ریال 11,080,560 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ZEC 11,456,240 ریال 269,680 (2.41%) 11,456,240 ریال 10,946,850 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
LSK 891,700 ریال 0 (0%) 916,980 ریال 857,830 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
LSK 880,940 ریال 0 (0%) 905,910 ریال 847,480 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
WAVES 1,300,650 ریال 30,330 (2.39%) 1,300,650 ریال 1,243,020 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
WAVES 1,284,960 ریال 29,970 (2.39%) 1,284,960 ریال 1,228,020 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SC 3,720 ریال 180 (5.08%) 3,730 ریال 3,480 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SC 3,670 ریال 170 (4.86%) 3,680 ریال 3,440 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CVC 87,700 ریال 5,560 (6.77%) 87,700 ریال 80,930 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CVC 86,650 ریال 5,500 (6.78%) 86,650 ریال 79,950 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
IOTA 120,460 ریال 5,000 (4.33%) 120,460 ریال 112,420 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
IOTA 119,010 ریال 4,950 (4.34%) 119,010 ریال 111,070 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
USDC 505,400 ریال 150 (0.03%) 505,400 ریال 504,850 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
USDC 499,300 ریال 150 (0.03%) 499,850 ریال 499,100 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
KMD 215,800 ریال 9,910 (4.81%) 219,290 ریال 200,380 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
KMD 213,190 ریال 9,780 (4.81%) 216,640 ریال 197,960 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
QTUM 2,096,310 ریال 40,440 (1.97%) 2,096,310 ریال 2,001,270 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
QTUM 2,071,010 ریال 39,950 (1.97%) 2,071,010 ریال 1,977,120 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
STORJ 282,170 ریال 10,510 (3.87%) 282,170 ریال 265,440 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
STORJ 278,770 ریال 10,390 (3.87%) 278,770 ریال 262,230 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
EOS 411,780 ریال 15,520 (3.92%) 411,780 ریال 387,260 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
EOS 406,810 ریال 15,330 (3.92%) 406,810 ریال 382,590 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
XLM 58,030 ریال 1,460 (2.58%) 58,030 ریال 55,760 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
XLM 57,330 ریال 1,450 (2.59%) 57,330 ریال 55,080 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 79,880 ریال 2,480 (3.2%) 79,940 ریال 76,280 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 78,920 ریال 2,450 (3.2%) 78,980 ریال 75,360 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BNB 287,022,900 ریال 3,841,800 (1.36%) 287,022,900 ریال 277,620,600 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BNB 283,559,320 ریال 3,795,440 (1.36%) 283,559,320 ریال 274,270,480 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
VET 21,230 ریال 600 (2.91%) 21,230 ریال 20,180 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
VET 20,970 ریال 580 (2.84%) 20,970 ریال 19,940 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 3,252,890 ریال 121,320 (3.87%) 3,252,890 ریال 3,066,870 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 3,213,640 ریال 119,860 (3.87%) 3,213,640 ریال 3,029,860 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AAVE 45,055,220 ریال 1,334,520 (3.05%) 45,055,220 ریال 42,664,200 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AAVE 44,511,520 ریال 1,318,410 (3.05%) 44,511,520 ریال 42,149,360 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FTM 373,210 ریال 19,810 (5.61%) 373,210 ریال 342,580 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FTM 368,710 ریال 19,580 (5.61%) 368,710 ریال 338,440 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 28,742,730 ریال 788,580 (2.82%) 28,742,730 ریال 27,312,170 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 28,395,880 ریال 779,060 (2.82%) 28,395,880 ریال 26,982,580 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 525,210 ریال 24,760 (4.95%) 525,210 ریال 489,830 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 518,880 ریال 24,470 (4.95%) 518,880 ریال 483,920 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CHZ 58,470 ریال 3,100 (5.6%) 58,470 ریال 54,040 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CHZ 57,770 ریال 3,070 (5.61%) 57,770 ریال 53,390 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
JST 16,830 ریال 280 (1.69%) 16,830 ریال 16,280 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
JST 16,630 ریال 280 (1.71%) 16,630 ریال 16,080 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DGB 6,620 ریال 60 (0.91%) 6,630 ریال 6,340 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DGB 6,540 ریال 60 (0.93%) 6,550 ریال 6,270 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 788,070 ریال 33,360 (4.42%) 788,070 ریال 736,510 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 778,560 ریال 32,960 (4.42%) 778,560 ریال 727,630 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ALGO 94,380 ریال 5,410 (6.08%) 94,380 ریال 87,150 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ALGO 93,240 ریال 5,350 (6.09%) 93,240 ریال 86,100 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 4,278,050 ریال 107,170 (2.57%) 4,278,050 ریال 4,065,230 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 4,226,420 ریال 105,870 (2.57%) 4,226,420 ریال 4,016,170 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
RVN 16,050 ریال 450 (2.88%) 16,050 ریال 15,230 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
RVN 15,860 ریال 440 (2.85%) 15,860 ریال 15,050 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
THETA 1,110,580 ریال 59,650 (5.68%) 1,112,610 ریال 1,024,650 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
THETA 1,097,180 ریال 58,930 (5.68%) 1,099,180 ریال 1,012,280 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ZIL 13,030 ریال 350 (2.76%) 13,030 ریال 12,370 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ZIL 12,870 ریال 370 (2.96%) 12,870 ریال 12,230 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
NANO 1,086,830 ریال 1,080 (0.1%) 1,086,830 ریال 1,085,750 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
NANO 1,073,710 ریال 1,290 (0.12%) 1,075,000 ریال 1,073,710 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FLM 49,690 ریال 1,160 (2.39%) 49,740 ریال 47,420 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FLM 49,090 ریال 1,150 (2.4%) 49,140 ریال 46,840 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ANT 3,744,240 ریال 3,700 (0.1%) 3,744,240 ریال 3,740,540 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ANT 3,699,060 ریال 4,440 (0.12%) 3,703,500 ریال 3,699,060 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
TOMO 698,550 ریال 690 (0.1%) 698,550 ریال 697,860 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
TOMO 690,120 ریال 830 (0.12%) 690,950 ریال 690,120 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
TRX 55,650 ریال 100 (0.18%) 55,890 ریال 55,090 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
TRX 54,970 ریال 100 (0.18%) 55,220 ریال 54,430 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 60 ریال 10 (16.67%) 70 ریال 60 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 60 ریال 10 (16.67%) 70 ریال 60 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 1,230 ریال 50 (4.24%) 1,230 ریال 1,150 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 1,220 ریال 70 (6.09%) 1,220 ریال 1,140 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DENT 700 ریال 20 (2.94%) 700 ریال 660 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DENT 690 ریال 20 (2.99%) 690 ریال 650 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BTS 2,730 ریال 90 (3.3%) 2,840 ریال 2,610 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BTS 2,700 ریال 10 (0.37%) 2,700 ریال 2,690 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
UMA 1,410,350 ریال 57,630 (4.26%) 1,410,350 ریال 1,323,400 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
UMA 1,393,330 ریال 56,940 (4.26%) 1,393,330 ریال 1,307,430 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ONG 319,980 ریال 2,480 (0.78%) 338,890 ریال 312,100 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ONG 316,120 ریال 2,450 (0.78%) 334,800 ریال 308,330 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ONE 10,890 ریال 500 (4.81%) 10,890 ریال 10,150 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ONE 10,760 ریال 500 (4.87%) 10,760 ریال 10,030 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 1,110 ریال 60 (5.71%) 1,110 ریال 1,040 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 1,100 ریال 60 (5.77%) 1,100 ریال 1,020 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SUSHI 512,580 ریال 29,830 (6.18%) 512,580 ریال 467,590 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SUSHI 506,390 ریال 29,460 (6.18%) 506,390 ریال 461,950 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
پولیگان 356,480 ریال 16,030 (4.71%) 356,480 ریال 335,450 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
پولیگان 352,180 ریال 15,830 (4.71%) 352,180 ریال 331,400 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ZRX 274,080 ریال 7,680 (2.88%) 274,080 ریال 259,070 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ZRX 270,770 ریال 7,590 (2.88%) 270,770 ریال 255,940 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
OXT 505,000 ریال 452,480 (861.54%) 505,000 ریال 52,520 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
OXT 500,000 ریال 448,110 (863.58%) 500,000 ریال 51,890 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SNX 1,541,270 ریال 38,420 (2.56%) 1,541,270 ریال 1,472,520 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SNX 1,522,670 ریال 37,950 (2.56%) 1,522,670 ریال 1,454,750 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
UNI 3,886,990 ریال 61,110 (1.6%) 3,886,990 ریال 3,724,380 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
UNI 3,848,500 ریال 60,500 (1.6%) 3,848,500 ریال 3,687,500 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
OMG 345,760 ریال 11,120 (3.32%) 346,270 ریال 326,050 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
OMG 341,590 ریال 10,990 (3.32%) 342,090 ریال 322,110 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
MKR 1,556,940,000 ریال 50,044,500 (3.32%) 1,556,940,000 ریال 1,474,543,500 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
MKR 1,538,152,000 ریال 49,440,600 (3.32%) 1,538,152,000 ریال 1,456,749,800 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 131,280 ریال 5,260 (4.17%) 131,280 ریال 122,890 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 129,690 ریال 5,190 (4.17%) 129,690 ریال 121,400 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 716,650 ریال 79,160 (12.42%) 745,460 ریال 619,240 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 708,000 ریال 78,210 (12.42%) 736,470 ریال 611,770 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
KSM 16,448,970 ریال 505,500 (3.17%) 16,448,970 ریال 15,539,070 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
KSM 16,250,480 ریال 499,400 (3.17%) 16,250,480 ریال 15,351,560 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 32,510 ریال 1,180 (3.77%) 32,510 ریال 30,550 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 32,120 ریال 1,170 (3.78%) 32,120 ریال 30,180 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
LRC 133,760 ریال 4,550 (3.52%) 133,760 ریال 125,520 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
LRC 132,140 ریال 4,490 (3.52%) 132,140 ریال 124,000 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ICX 122,840 ریال 3,950 (3.32%) 122,840 ریال 115,660 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ICX 121,350 ریال 3,890 (3.31%) 121,350 ریال 114,260 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
KNC 310,430 ریال 11,780 (3.94%) 310,430 ریال 291,270 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
KNC 306,680 ریال 11,630 (3.94%) 306,680 ریال 287,750 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
YFII 219,927,500 ریال 0 (0%) 219,927,500 ریال 21,992,750 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
YFII 217,750,000 ریال 0 (0%) 217,750,000 ریال 21,775,000 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
EGLD 21,817,380 ریال 1,026,160 (4.94%) 21,817,380 ریال 20,482,860 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
EGLD 21,554,100 ریال 1,013,780 (4.94%) 21,554,100 ریال 20,235,690 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 575,970 ریال 1,270 (0.22%) 576,070 ریال 551,450 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 569,020 ریال 1,250 (0.22%) 569,120 ریال 544,800 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 226,360 ریال 5,360 (2.43%) 226,410 ریال 215,340 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 223,630 ریال 5,290 (2.42%) 223,680 ریال 212,740 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 1,900 ریال 140 (7.95%) 1,900 ریال 1,760 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 1,870 ریال 130 (7.47%) 1,870 ریال 1,740 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DCR 11,040,120 ریال 303,300 (2.82%) 11,040,120 ریال 10,489,130 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DCR 10,906,900 ریال 299,640 (2.82%) 10,906,900 ریال 10,362,550 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ENJ 173,080 ریال 3,940 (2.33%) 173,080 ریال 165,400 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ENJ 170,990 ریال 3,890 (2.33%) 170,990 ریال 163,400 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SXP 180,160 ریال 7,130 (4.12%) 180,160 ریال 169,240 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SXP 177,990 ریال 7,050 (4.12%) 177,990 ریال 167,200 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
STX 1,353,320 ریال 97,710 (7.78%) 1,357,220 ریال 1,216,080 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
STX 1,336,990 ریال 96,530 (7.78%) 1,340,840 ریال 1,201,410 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 505,000 ریال 76,030 (17.72%) 505,000 ریال 428,970 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 500,000 ریال 76,210 (17.98%) 500,000 ریال 423,790 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
IOST 4,950 ریال 110 (2.27%) 4,960 ریال 4,710 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
IOST 4,890 ریال 110 (2.3%) 4,900 ریال 4,650 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
MANA 231,270 ریال 10,820 (4.91%) 231,270 ریال 215,800 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
MANA 228,480 ریال 10,690 (4.91%) 228,480 ریال 213,190 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SOL 74,404,550 ریال 1,314,300 (1.8%) 74,404,550 ریال 70,876,160 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SOL 73,506,690 ریال 1,298,440 (1.8%) 73,506,690 ریال 70,020,870 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
IOTX 28,990 ریال 1,290 (4.66%) 28,990 ریال 26,990 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
IOTX 28,640 ریال 1,270 (4.64%) 28,640 ریال 26,670 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ANKR 24,780 ریال 1,290 (5.49%) 25,540 ریال 22,950 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ANKR 24,480 ریال 1,270 (5.47%) 25,230 ریال 22,680 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FUN 3,000 ریال 50 (1.69%) 3,010 ریال 2,870 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FUN 2,970 ریال 60 (2.06%) 2,970 ریال 2,830 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 13,870 ریال 320 (2.36%) 13,880 ریال 13,270 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 13,700 ریال 320 (2.39%) 13,710 ریال 13,110 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AKRO 3,690 ریال 530 (16.77%) 3,830 ریال 3,100 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AKRO 3,650 ریال 530 (16.99%) 3,780 ریال 3,060 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DREP 12,940 ریال 10 (0.08%) 12,940 ریال 12,930 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DREP 12,780 ریال 20 (0.16%) 12,800 ریال 12,780 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
STMX 4,010 ریال 170 (4.43%) 4,010 ریال 3,730 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
STMX 3,980 ریال 180 (4.74%) 3,980 ریال 3,690 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
PERL 2,330 ریال 10 (0.43%) 2,330 ریال 2,320 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
PERL 2,300 ریال 10 (0.44%) 2,300 ریال 2,290 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
COS 6,540 ریال 710 (12.18%) 6,800 ریال 5,710 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
COS 6,460 ریال 700 (12.15%) 6,720 ریال 5,640 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DUSK 197,850 ریال 4,850 (2.51%) 198,260 ریال 188,550 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DUSK 195,470 ریال 4,800 (2.52%) 195,860 ریال 186,280 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
RLC 1,453,820 ریال 56,620 (4.05%) 1,456,350 ریال 1,354,230 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
RLC 1,436,270 ریال 55,930 (4.05%) 1,438,770 ریال 1,337,890 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AVAX 18,491,190 ریال 738,030 (4.16%) 18,491,190 ریال 17,323,490 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AVAX 18,268,050 ریال 729,120 (4.16%) 18,268,050 ریال 17,114,440 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
1INCH 216,910 ریال 5,360 (2.53%) 216,910 ریال 206,090 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
1INCH 214,290 ریال 5,290 (2.53%) 214,290 ریال 203,610 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 3,230 ریال 220 (7.31%) 3,230 ریال 2,930 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 3,190 ریال 240 (8.14%) 3,190 ریال 2,890 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AXS 3,714,920 ریال 173,390 (4.9%) 3,714,920 ریال 3,462,170 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AXS 3,670,090 ریال 171,290 (4.9%) 3,670,090 ریال 3,420,390 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 28,757,900 ریال 369,020 (1.3%) 28,757,900 ریال 27,382,940 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
تلور
تلور
Tellor
TRB 28,410,870 ریال 364,570 (1.3%) 28,410,870 ریال 27,052,500 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 2,828,270 ریال 76,830 (2.79%) 2,828,270 ریال 2,658,930 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 2,794,140 ریال 75,910 (2.79%) 2,794,140 ریال 2,626,840 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 505,300 ریال 500 (0.1%) 505,300 ریال 504,800 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
پاکسوس استاندارد
پاکسوس استاندارد
Paxos Standard Token
PAX 499,200 ریال 600 (0.12%) 499,800 ریال 499,200 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BAL 1,995,210 ریال 34,880 (1.78%) 1,995,210 ریال 1,907,760 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BAL 1,971,130 ریال 34,460 (1.78%) 1,971,130 ریال 1,884,740 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
OCEAN 478,200 ریال 33,710 (7.58%) 479,570 ریال 434,280 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
OCEAN 472,430 ریال 33,310 (7.59%) 473,780 ریال 429,030 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SRM 123,550 ریال 120 (0.1%) 123,550 ریال 123,430 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SRM 122,060 ریال 150 (0.12%) 122,210 ریال 122,060 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
NMR 13,618,170 ریال 758,250 (5.9%) 13,618,170 ریال 12,521,240 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
NMR 13,453,840 ریال 749,100 (5.9%) 13,453,840 ریال 12,370,140 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FET 1,171,900 ریال 96,450 (8.97%) 1,172,910 ریال 1,048,760 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FET 1,157,760 ریال 95,290 (8.97%) 1,158,760 ریال 1,036,110 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
NULS 347,330 ریال 9,450 (2.8%) 349,200 ریال 331,760 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
NULS 343,140 ریال 9,340 (2.8%) 344,990 ریال 327,760 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CAKE 1,451,290 ریال 35,380 (2.5%) 1,451,290 ریال 1,384,560 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CAKE 1,433,780 ریال 34,960 (2.5%) 1,433,780 ریال 1,367,860 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
MTL 858,840 ریال 10,110 (1.19%) 860,360 ریال 817,390 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
MTL 848,480 ریال 9,990 (1.19%) 849,980 ریال 807,530 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR 1,523,580 ریال 33,870 (2.27%) 1,525,090 ریال 1,464,940 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
بارسلونا
بارسلونا
Titanium Blockchain
BAR 1,505,190 ریال 33,460 (2.27%) 1,506,690 ریال 1,447,260 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
NKN 64,600 ریال 2,070 (3.31%) 64,600 ریال 60,810 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
NKN 63,820 ریال 2,040 (3.3%) 63,820 ریال 60,080 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 6,890 ریال 60 (0.88%) 6,900 ریال 6,770 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 6,810 ریال 60 (0.89%) 6,820 ریال 6,690 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
INJ 14,502,800 ریال 394,290 (2.79%) 14,507,850 ریال 13,865,870 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
INJ 14,327,790 ریال 389,540 (2.79%) 14,332,780 ریال 13,698,540 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
OGN 80,170 ریال 2,320 (2.98%) 80,170 ریال 75,720 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
OGN 79,200 ریال 2,290 (2.98%) 79,200 ریال 74,810 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
GTO 6,230 ریال 10 (0.16%) 6,240 ریال 6,230 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
GTO 6,160 ریال 10 (0.16%) 6,170 ریال 6,160 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
XVS 5,333,030 ریال 111,210 (2.13%) 5,333,030 ریال 5,105,550 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
XVS 5,268,670 ریال 109,870 (2.13%) 5,268,670 ریال 5,043,940 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
GRT 143,060 ریال 11,380 (8.64%) 143,410 ریال 128,500 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
GRT 141,330 ریال 11,240 (8.64%) 141,680 ریال 126,950 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ZEN 4,554,560 ریال 141,540 (3.21%) 4,554,560 ریال 4,311,920 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ZEN 4,499,590 ریال 139,830 (3.21%) 4,499,590 ریال 4,259,880 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CELO 425,530 ریال 19,010 (4.68%) 425,530 ریال 397,120 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CELO 420,390 ریال 18,770 (4.67%) 420,390 ریال 392,330 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA 61,220 ریال 1,620 (2.72%) 61,220 ریال 58,490 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
آلفا فایننس
آلفا فایننس
Alpha Finance Lab
ALPHA 60,480 ریال 1,600 (2.72%) 60,480 ریال 57,780 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO 230,560 ریال 16,730 (7.82%) 233,540 ریال 211,450 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
توکو توکن
توکو توکن
Tokocrypto Token
TKO 227,780 ریال 16,530 (7.82%) 230,720 ریال 208,900 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
COTI 61,010 ریال 2,780 (4.77%) 61,010 ریال 56,950 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
COTI 60,270 ریال 2,740 (4.76%) 60,270 ریال 56,270 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
HBAR 42,260 ریال 760 (1.83%) 42,310 ریال 40,090 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
HBAR 41,750 ریال 750 (1.83%) 41,800 ریال 39,600 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CHR 162,470 ریال 6,270 (4.01%) 162,470 ریال 151,700 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CHR 160,510 ریال 6,200 (4.02%) 160,510 ریال 149,870 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 2,372,820 ریال 82,900 (3.62%) 2,372,820 ریال 2,264,640 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 2,344,180 ریال 81,900 (3.62%) 2,344,180 ریال 2,237,310 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
TFUEL 45,940 ریال 1,930 (4.39%) 45,980 ریال 42,810 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
TFUEL 45,390 ریال 1,910 (4.39%) 45,430 ریال 42,290 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
MITH 1,740 ریال 10 (0.57%) 1,750 ریال 1,740 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
MITH 1,720 ریال 10 (0.58%) 1,730 ریال 1,720 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
WRX 120,510 ریال 5,660 (4.93%) 121,570 ریال 111,460 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
WRX 119,060 ریال 5,600 (4.94%) 120,110 ریال 110,120 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 3,021,880 ریال 202,200 (7.17%) 3,021,880 ریال 2,782,270 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 2,985,410 ریال 199,760 (7.17%) 2,985,410 ریال 2,748,700 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
LIT 555,040 ریال 26,290 (4.97%) 555,040 ریال 518,640 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
LIT 548,340 ریال 25,970 (4.97%) 548,340 ریال 512,380 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST 2,704,430 ریال 2,680 (0.1%) 2,704,430 ریال 2,701,750 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
بیت کوین هش ریت
بیت کوین هش ریت
BTC Standard Hashrate Token
BTCST 2,671,790 ریال 3,210 (0.12%) 2,675,000 ریال 2,671,790 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 428,660 ریال 9,750 (2.33%) 436,550 ریال 410,970 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
سیف پال
سیف پال
SafePal (BEP-20)
SFP 423,490 ریال 9,640 (2.33%) 431,280 ریال 406,010 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
PUNDIX 353,950 ریال 29,220 (8.26%) 389,240 ریال 343,180 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
PUNDIX 349,680 ریال 28,870 (8.26%) 384,540 ریال 339,040 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
KEY 3,720 ریال 150 (4.2%) 3,800 ریال 3,430 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
KEY 3,670 ریال 140 (3.97%) 3,750 ریال 3,390 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 83,510 ریال 3,080 (3.83%) 83,510 ریال 78,250 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 82,500 ریال 3,050 (3.84%) 82,500 ریال 77,310 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
KAVA 353,500 ریال 13,650 (4.02%) 353,500 ریال 332,720 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
KAVA 349,230 ریال 13,480 (4.01%) 349,230 ریال 328,710 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 235,460 ریال 10,060 (4.46%) 235,460 ریال 220,250 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 232,620 ریال 9,940 (4.46%) 232,620 ریال 217,590 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
LINA 4,210 ریال 170 (4.21%) 4,210 ریال 3,930 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
LINA 4,160 ریال 170 (4.26%) 4,160 ریال 3,880 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CTSI 106,410 ریال 4,200 (4.11%) 106,410 ریال 100,040 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CTSI 105,120 ریال 4,140 (4.1%) 105,120 ریال 98,830 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 8,540 ریال 340 (4.15%) 8,540 ریال 8,000 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 8,430 ریال 330 (4.07%) 8,430 ریال 7,910 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP 26,490 ریال 30 (0.11%) 26,490 ریال 26,460 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
رمپ
رمپ
Ramp DeFi (ERC-20)
RAMP 26,170 ریال 30 (0.11%) 26,200 ریال 26,170 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
HARD 102,520 ریال 310 (0.3%) 102,720 ریال 98,880 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
HARD 101,280 ریال 300 (0.3%) 101,480 ریال 97,680 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
NBS 840 ریال 0 (0%) 840 ریال 84 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
NBS 830 ریال 0 (0%) 830 ریال 83 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
VITE 12,630 ریال 70 (0.56%) 12,640 ریال 11,930 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
VITE 12,480 ریال 70 (0.56%) 12,490 ریال 11,790 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL 497,660 ریال 2,930 (0.59%) 500,290 ریال 482,400 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
بلا پروتکل
بلا پروتکل
Bella Protocol (BEP-20)
BEL 491,660 ریال 2,900 (0.59%) 494,260 ریال 476,580 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
دیا
دیا
DIAdata
DIA 259,780 ریال 1,970 (0.76%) 262,050 ریال 251,390 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
دیا
دیا
DIAdata
DIA 256,640 ریال 1,950 (0.76%) 258,890 ریال 248,350 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AUDIO 96,950 ریال 3,130 (3.34%) 97,010 ریال 91,650 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AUDIO 95,780 ریال 3,090 (3.33%) 95,830 ریال 90,540 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
RIF 108,830 ریال 3,890 (3.71%) 108,990 ریال 101,660 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
RIF 107,520 ریال 3,840 (3.7%) 107,670 ریال 100,430 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU 69,260 ریال 10,800 (18.47%) 69,260 ریال 55,590 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
تراست توکن
تراست توکن
Truebit Protocol
TRU 68,430 ریال 10,670 (18.47%) 68,430 ریال 54,920 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
OG 2,456,220 ریال 41,950 (1.74%) 2,509,810 ریال 2,377,870 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
OG 2,426,580 ریال 41,450 (1.74%) 2,479,520 ریال 2,349,180 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FIS 305,930 ریال 3,840 (1.27%) 306,230 ریال 291,070 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FIS 302,240 ریال 3,800 (1.27%) 302,540 ریال 287,550 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AUTO 48,174,150 ریال 47,650 (0.1%) 48,174,150 ریال 48,126,500 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AUTO 47,592,820 ریال 57,180 (0.12%) 47,650,000 ریال 47,592,820 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ASR 2,137,250 ریال 12,630 (0.59%) 2,145,340 ریال 2,076,590 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ASR 2,111,460 ریال 12,480 (0.59%) 2,119,450 ریال 2,051,540 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CTXC 169,440 ریال 15,060 (9.76%) 170,100 ریال 150,490 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CTXC 167,400 ریال 14,880 (9.76%) 168,050 ریال 148,670 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
IRIS 15,760 ریال 490 (3.21%) 15,790 ریال 14,970 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
IRIS 15,570 ریال 460 (3.04%) 15,600 ریال 14,790 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BADGER 2,327,320 ریال 99,580 (4.47%) 2,331,870 ریال 2,175,670 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BADGER 2,299,240 ریال 98,380 (4.47%) 2,303,730 ریال 2,149,420 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 2,391,020 ریال 2,370 (0.1%) 2,391,020 ریال 2,388,650 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
اگر
اگر
Augur
REP 2,362,160 ریال 2,840 (0.12%) 2,365,000 ریال 2,362,160 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
TCT 1,580 ریال 0 (0%) 1,580 ریال 158 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
TCT 1,560 ریال 0 (0%) 1,560 ریال 156 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FIRO 862,540 ریال 29,290 (3.52%) 862,540 ریال 819,110 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FIRO 854,000 ریال 29,000 (3.52%) 854,000 ریال 811,000 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 886,950 ریال 880 (0.1%) 886,950 ریال 886,070 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
کوکوس
کوکوس
Cocos-BCX
COCOS 876,250 ریال 1,050 (0.12%) 877,300 ریال 876,250 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
OM 356,180 ریال 9,620 (2.7%) 369,630 ریال 343,700 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
OM 351,880 ریال 9,500 (2.7%) 365,170 ریال 339,560 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BNT 366,990 ریال 5,100 (1.41%) 366,990 ریال 351,270 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BNT 362,560 ریال 5,040 (1.41%) 362,560 ریال 347,030 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ACM 1,233,420 ریال 27,800 (2.31%) 1,236,960 ریال 1,186,410 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ACM 1,218,540 ریال 27,470 (2.31%) 1,222,030 ریال 1,172,090 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DATA 31,290 ریال 2,120 (7.27%) 31,290 ریال 28,490 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DATA 30,910 ریال 2,090 (7.25%) 30,910 ریال 28,150 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
UTK 51,660 ریال 1,970 (3.96%) 51,710 ریال 48,380 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
UTK 51,040 ریال 1,950 (3.97%) 51,090 ریال 47,790 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SUPER 540,830 ریال 21,230 (4.09%) 540,830 ریال 503,430 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SUPER 534,310 ریال 20,980 (4.09%) 534,310 ریال 497,350 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING 3,381,800 ریال 151,650 (4.69%) 3,386,850 ریال 3,149,270 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
وینگ
وینگ
Wing Finance
WING 3,340,990 ریال 149,820 (4.69%) 3,345,980 ریال 3,111,260 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CFX 127,390 ریال 8,400 (7.06%) 127,390 ریال 115,360 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CFX 125,850 ریال 8,290 (7.05%) 125,850 ریال 113,960 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FIO 19,700 ریال 1,070 (5.74%) 19,700 ریال 18,190 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FIO 19,460 ریال 1,090 (5.93%) 19,460 ریال 17,970 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
STRAX 44,890 ریال 2,880 (6.86%) 48,580 ریال 41,300 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
STRAX 44,350 ریال 2,850 (6.87%) 47,990 ریال 40,800 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
WAN 147,960 ریال 3,240 (2.24%) 148,470 ریال 140,480 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
WAN 146,170 ریال 3,190 (2.23%) 146,670 ریال 138,780 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 170,300 ریال 7,880 (4.85%) 170,560 ریال 159,030 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 168,250 ریال 7,790 (4.85%) 168,500 ریال 157,110 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT 40,400 ریال 2,030 (5.29%) 40,400 ریال 37,440 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
مژربل دیتا توکن
مژربل دیتا توکن
Measurable Data Token
MDT 39,920 ریال 2,010 (5.3%) 39,920 ریال 36,990 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
والتون
والتون
Waltonchain
WTC 5,210 ریال 10 (0.19%) 5,210 ریال 5,200 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
والتون
والتون
Waltonchain
WTC 5,140 ریال 10 (0.19%) 5,150 ریال 5,140 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ATM 1,734,880 ریال 11,630 (0.67%) 1,765,210 ریال 1,661,580 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ATM 1,713,940 ریال 11,490 (0.67%) 1,743,900 ریال 1,641,530 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA 350,460 ریال 20,170 (6.11%) 354,610 ریال 323,520 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
تراولا
تراولا
Travala.com
AVA 346,230 ریال 19,920 (6.1%) 350,330 ریال 319,620 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
LTO 103,680 ریال 4,910 (4.97%) 104,230 ریال 96,550 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
LTO 102,430 ریال 4,850 (4.97%) 102,980 ریال 95,390 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DEGO 1,193,490 ریال 22,750 (1.94%) 1,193,490 ریال 1,135,350 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DEGO 1,179,080 ریال 22,470 (1.94%) 1,179,080 ریال 1,121,650 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
POND 12,530 ریال 550 (4.59%) 12,580 ریال 11,720 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
POND 12,380 ریال 550 (4.65%) 12,430 ریال 11,580 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
PERP 553,090 ریال 17,770 (3.32%) 553,090 ریال 522,160 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
PERP 546,410 ریال 17,550 (3.32%) 546,410 ریال 515,860 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 84,870 ریال 80 (0.09%) 84,870 ریال 84,790 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 83,850 ریال 100 (0.12%) 83,950 ریال 83,850 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 1,974,990 ریال 68,240 (3.58%) 1,974,990 ریال 1,860,750 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
یونیفای پروتکل
یونیفای پروتکل
Unifi Protocol DAO (BEP-20)
UNFI 1,951,160 ریال 67,420 (3.58%) 1,951,160 ریال 1,838,290 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
PNT 17,690 ریال 10 (0.06%) 17,690 ریال 17,680 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
PNT 17,480 ریال 20 (0.11%) 17,500 ریال 17,480 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DOCK 16,080 ریال 810 (5.3%) 16,080 ریال 14,880 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DOCK 15,890 ریال 810 (5.37%) 15,890 ریال 14,700 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ARPA 37,170 ریال 1,140 (3.16%) 37,290 ریال 34,950 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ARPA 36,720 ریال 1,130 (3.18%) 36,840 ریال 34,530 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
MIR 71,620 ریال 70 (0.1%) 71,620 ریال 71,550 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
MIR 70,760 ریال 80 (0.11%) 70,840 ریال 70,760 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ARDR 54,850 ریال 2,580 (4.94%) 54,950 ریال 51,410 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ARDR 54,180 ریال 2,540 (4.92%) 54,280 ریال 50,790 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
TROY 1,320 ریال 70 (5.6%) 1,360 ریال 1,230 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
TROY 1,300 ریال 60 (4.84%) 1,340 ریال 1,220 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DNT 18,200 ریال 20 (0.11%) 18,200 ریال 18,180 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DNT 17,980 ریال 20 (0.11%) 18,000 ریال 17,980 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ORN 801,770 ریال 53,630 (7.17%) 828,870 ریال 727,470 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ORN 792,100 ریال 52,990 (7.17%) 818,870 ریال 718,690 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BEAM 32,960 ریال 30 (0.09%) 32,960 ریال 32,930 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BEAM 32,560 ریال 40 (0.12%) 32,600 ریال 32,560 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AION 4,770 ریال 10 (0.21%) 4,770 ریال 4,760 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AION 4,710 ریال 10 (0.21%) 4,720 ریال 4,710 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
MFT 2,660 ریال 10 (0.38%) 2,660 ریال 2,650 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
MFT 2,620 ریال 10 (0.38%) 2,630 ریال 2,620 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ 208,470 ریال 4,500 (2.21%) 219,180 ریال 199,370 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
بلوزل
بلوزل
BlazeCoin
BLZ 205,950 ریال 4,440 (2.2%) 216,540 ریال 196,960 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CTK 380,940 ریال 1,170 (0.31%) 382,110 ریال 366,490 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CTK 376,350 ریال 1,150 (0.31%) 377,500 ریال 362,070 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 51,790 ریال 1,580 (3.15%) 51,790 ریال 48,930 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 51,160 ریال 1,550 (3.12%) 51,160 ریال 48,340 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
PAXG 1,210,672,500 ریال 2,527,500 (0.21%) 1,214,211,000 ریال 1,203,595,500 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
PAXG 1,196,063,000 ریال 2,497,000 (0.21%) 1,199,558,800 ریال 1,189,071,400 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SKL 47,650 ریال 470 (1%) 47,840 ریال 45,680 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SKL 47,070 ریال 460 (0.99%) 47,260 ریال 45,130 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 674,340 ریال 28,310 (4.38%) 674,340 ریال 631,880 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 666,200 ریال 27,970 (4.38%) 666,200 ریال 624,250 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
MBL 2,310 ریال 90 (4.05%) 2,310 ریال 2,170 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
MBL 2,290 ریال 110 (5.05%) 2,290 ریال 2,140 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
STPT 28,730 ریال 1,310 (4.78%) 28,730 ریال 26,800 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
STPT 28,390 ریال 1,300 (4.8%) 28,390 ریال 26,480 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
WNXM 32,503,650 ریال 652,090 (2.05%) 32,528,930 ریال 31,250,010 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
WNXM 32,111,420 ریال 644,230 (2.05%) 32,136,390 ریال 30,872,910 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
HNT 2,360,690 ریال 2,340 (0.1%) 2,360,690 ریال 2,358,350 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
HNT 2,332,200 ریال 2,800 (0.12%) 2,335,000 ریال 2,332,200 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
JUV 1,373,440 ریال 24,770 (1.84%) 1,373,440 ریال 1,314,810 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
JUV 1,356,870 ریال 24,470 (1.84%) 1,356,870 ریال 1,298,940 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB 10,330 ریال 320 (3.2%) 10,330 ریال 9,690 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
نروس نتورک
نروس نتورک
Nervos Network
CKB 10,200 ریال 310 (3.13%) 10,200 ریال 9,570 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BTG 8,922,080 ریال 8,830 (0.1%) 8,922,080 ریال 8,913,250 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BTG 8,814,410 ریال 10,590 (0.12%) 8,825,000 ریال 8,814,410 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 2,318,730 ریال 88,970 (3.99%) 2,413,260 ریال 2,216,110 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 2,290,750 ریال 87,900 (3.99%) 2,384,140 ریال 2,189,370 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SHIB 20 ریال 0 (0%) 20 ریال 20 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SHIB 20 ریال 0 (0%) 20 ریال 20 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 411,020 ریال 6,220 (1.54%) 411,580 ریال 396,260 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 406,060 ریال 6,140 (1.54%) 406,610 ریال 391,480 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX 31,680 ریال 1,130 (3.7%) 31,760 ریال 29,940 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ام‌دکس
ام‌دکس
MANDALA EXCHANGE TOKEN
MDX 31,300 ریال 1,120 (3.71%) 31,370 ریال 29,570 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
LPT 505,000 ریال 3,670,430 (726.82%) 4,175,430 ریال 505,000 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
LPT 500,000 ریال 3,625,040 (725.01%) 4,125,040 ریال 500,000 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SLP 2,140 ریال 70 (3.38%) 2,140 ریال 2,010 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SLP 2,120 ریال 80 (3.92%) 2,120 ریال 1,990 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BAKE 128,800 ریال 5,760 (4.68%) 128,800 ریال 118,640 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BAKE 127,250 ریال 5,700 (4.69%) 127,250 ریال 117,210 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BURGER 256,740 ریال 3,590 (1.42%) 256,740 ریال 247,490 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BURGER 253,650 ریال 3,550 (1.42%) 253,650 ریال 244,510 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
YFI 3,571,357,500 ریال 85,935,000 (2.47%) 3,573,885,000 ریال 3,411,619,500 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
YFI 3,528,261,000 ریال 84,898,000 (2.47%) 3,530,758,000 ریال 3,370,450,600 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 1,522,060 ریال 74,810 (5.17%) 1,522,060 ریال 1,409,840 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
بارن بریج
بارن بریج
Bonded Finance
BOND 1,503,690 ریال 73,910 (5.17%) 1,503,690 ریال 1,392,830 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
MLN 11,636,610 ریال 247,690 (2.17%) 11,737,710 ریال 11,115,950 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
MLN 11,496,190 ریال 244,710 (2.17%) 11,596,070 ریال 10,981,810 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ATA 85,880 ریال 6,670 (8.42%) 85,880 ریال 77,240 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ATA 84,850 ریال 6,590 (8.42%) 84,850 ریال 76,310 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN 2,388,990 ریال 132,940 (5.89%) 2,388,990 ریال 2,202,460 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
اترنیتی چین
اترنیتی چین
Ethernity Chain
ERN 2,360,160 ریال 131,340 (5.89%) 2,360,160 ریال 2,175,890 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AR 15,839,840 ریال 1,772,280 (12.6%) 15,839,840 ریال 13,746,060 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AR 15,648,700 ریال 1,750,900 (12.6%) 15,648,700 ریال 13,580,180 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
KLAY 98,220 ریال 3,690 (3.9%) 98,220 ریال 93,110 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
KLAY 97,030 ریال 3,640 (3.9%) 97,030 ریال 91,990 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 2,960 ریال 100 (3.5%) 2,960 ریال 2,790 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ورج
ورج
Verge
XVG 2,930 ریال 110 (3.9%) 2,930 ریال 2,750 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ALPACA 98,980 ریال 1,620 (1.66%) 99,180 ریال 94,580 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ALPACA 97,780 ریال 1,600 (1.66%) 97,980 ریال 93,440 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
NU 274,790 ریال 270 (0.1%) 274,790 ریال 274,520 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
NU 271,470 ریال 330 (0.12%) 271,800 ریال 271,470 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
QNT 54,189,600 ریال 758,250 (1.42%) 54,240,150 ریال 52,268,700 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
QNT 53,535,680 ریال 749,100 (1.42%) 53,585,620 ریال 51,637,960 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 629,350 ریال 29,320 (4.89%) 629,850 ریال 585,870 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
گیت کوین
گیت کوین
Global Tour Coin
GTC 621,750 ریال 28,960 (4.89%) 622,250 ریال 578,800 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP 315,990 ریال 310 (0.1%) 315,990 ریال 315,680 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
کیپ نتورک
کیپ نتورک
Keep Network
KEEP 312,170 ریال 380 (0.12%) 312,550 ریال 312,170 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 7,685,620 ریال 529,260 (7.4%) 7,685,620 ریال 6,994,100 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 7,592,880 ریال 522,870 (7.4%) 7,592,880 ریال 6,909,700 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
MASK 1,803,620 ریال 50,040 (2.85%) 1,803,620 ریال 1,711,620 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
MASK 1,781,860 ریال 49,440 (2.85%) 1,781,860 ریال 1,690,970 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
GHST 1,023,130 ریال 16,680 (1.66%) 1,023,130 ریال 987,240 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
GHST 1,010,790 ریال 16,480 (1.66%) 1,010,790 ریال 975,330 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FARM 36,279,740 ریال 773,420 (2.18%) 36,572,930 ریال 34,490,270 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FARM 35,841,940 ریال 764,080 (2.18%) 36,131,590 ریال 34,074,060 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
REQ 66,070 ریال 500 (0.76%) 67,430 ریال 63,740 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
REQ 65,270 ریال 500 (0.77%) 66,620 ریال 62,970 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 465,060 ریال 16,680 (3.72%) 465,060 ریال 438,270 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 459,450 ریال 16,480 (3.72%) 459,450 ریال 432,980 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
TORN 2,052,330 ریال 2,030 (0.1%) 2,052,330 ریال 2,050,300 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
TORN 2,027,560 ریال 2,440 (0.12%) 2,030,000 ریال 2,027,560 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
C98 148,620 ریال 4,200 (2.91%) 148,620 ریال 140,280 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
C98 146,820 ریال 4,140 (2.9%) 146,820 ریال 138,580 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 27,320 ریال 20 (0.07%) 27,320 ریال 27,300 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 26,990 ریال 40 (0.15%) 27,030 ریال 26,990 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
WAXP 35,320 ریال 1,300 (3.82%) 35,320 ریال 33,120 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
WAXP 34,900 ریال 1,330 (3.96%) 34,900 ریال 32,720 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FOR 11,110 ریال 290 (2.68%) 11,150 ریال 10,520 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FOR 10,980 ریال 290 (2.71%) 11,010 ریال 10,390 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
MBOX 160,290 ریال 3,330 (2.12%) 160,290 ریال 152,160 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
MBOX 158,360 ریال 3,300 (2.13%) 158,360 ریال 150,320 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CLV 42,330 ریال 2,390 (5.98%) 42,330 ریال 38,960 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CLV 41,810 ریال 2,350 (5.96%) 41,810 ریال 38,490 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DEXE 6,917,770 ریال 407,940 (6.27%) 6,962,250 ریال 6,428,440 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DEXE 6,834,290 ریال 403,020 (6.27%) 6,878,240 ریال 6,350,870 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
PHA 100,950 ریال 2,430 (2.47%) 101,000 ریال 96,600 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
PHA 99,730 ریال 2,400 (2.47%) 99,780 ریال 95,440 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DAR 81,140 ریال 2,060 (2.6%) 81,150 ریال 77,040 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DAR 80,160 ریال 2,040 (2.61%) 80,170 ریال 76,110 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DAI 505,500 ریال 500 (0.1%) 505,500 ریال 505,000 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DAI 499,400 ریال 600 (0.12%) 500,000 ریال 499,400 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SYS 125,310 ریال 9,450 (8.16%) 150,840 ریال 113,790 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SYS 123,800 ریال 9,340 (8.16%) 149,020 ریال 112,410 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DYDX 1,179,840 ریال 15,670 (1.35%) 1,179,840 ریال 1,135,350 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
DYDX 1,165,600 ریال 15,480 (1.35%) 1,165,600 ریال 1,121,650 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BNX 363,250 ریال 6,920 (1.94%) 372,350 ریال 349,250 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BNX 358,870 ریال 6,840 (1.94%) 367,860 ریال 345,040 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 466,370 ریال 28,510 (6.51%) 467,590 ریال 428,820 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 460,750 ریال 28,170 (6.51%) 461,950 ریال 423,640 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BETA 38,000 ریال 1,690 (4.65%) 38,190 ریال 35,430 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BETA 37,540 ریال 1,670 (4.66%) 37,720 ریال 35,000 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
GALA 23,820 ریال 1,230 (5.44%) 23,820 ریال 21,940 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
GALA 23,530 ریال 1,210 (5.42%) 23,530 ریال 21,670 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 428,260 ریال 21,790 (5.36%) 428,260 ریال 397,270 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 423,090 ریال 21,520 (5.36%) 423,090 ریال 392,480 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT 7,299,420 ریال 7,220 (0.1%) 7,299,420 ریال 7,292,200 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
راری گاورنس توکن
راری گاورنس توکن
Rari Governance Token
RGT 7,211,340 ریال 8,660 (0.12%) 7,220,000 ریال 7,211,340 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
RAY 832,310 ریال 33,060 (4.14%) 832,310 ریال 775,390 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
RAY 822,260 ریال 32,310 (4.09%) 822,260 ریال 766,030 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ILV 49,609,770 ریال 1,182,870 (2.44%) 49,609,770 ریال 47,400,740 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ILV 49,011,120 ریال 1,168,600 (2.44%) 49,011,120 ریال 46,828,740 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
LAZIO 1,504,370 ریال 66,730 (4.64%) 1,504,370 ریال 1,415,400 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
LAZIO 1,486,210 ریال 65,920 (4.64%) 1,486,210 ریال 1,398,320 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AGLD 591,940 ریال 14,660 (2.54%) 591,940 ریال 563,130 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AGLD 584,800 ریال 14,490 (2.54%) 584,800 ریال 556,330 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
TUSD 505,700 ریال 200 (0.04%) 505,750 ریال 505,350 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
TUSD 499,600 ریال 200 (0.04%) 499,650 ریال 499,250 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
TRIBE 102,010 ریال 100 (0.1%) 102,010 ریال 101,910 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
TRIBE 100,780 ریال 120 (0.12%) 100,900 ریال 100,780 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ADX 109,440 ریال 1,770 (1.64%) 109,440 ریال 105,750 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ADX 108,120 ریال 1,750 (1.65%) 108,120 ریال 104,470 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
IDEX 31,650 ریال 1,070 (3.5%) 31,650 ریال 29,890 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
IDEX 31,270 ریال 1,060 (3.51%) 31,270 ریال 29,530 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
RARE 68,090 ریال 3,490 (5.4%) 68,190 ریال 63,440 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
RARE 67,270 ریال 3,450 (5.41%) 67,370 ریال 62,670 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
VIDT 18,990 ریال 480 (2.59%) 19,000 ریال 18,020 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
VIDT 18,760 ریال 480 (2.63%) 18,770 ریال 17,800 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
پاولی
پاولی
Polymath
POLY 136,280 ریال 130 (0.1%) 136,280 ریال 136,150 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
پاولی
پاولی
Polymath
POLY 134,640 ریال 160 (0.12%) 134,800 ریال 134,640 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
RAD 923,040 ریال 38,410 (4.34%) 923,040 ریال 866,930 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
RAD 911,900 ریال 37,950 (4.34%) 911,900 ریال 856,470 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FRONT 414,210 ریال 28,870 (7.49%) 414,210 ریال 376,090 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FRONT 409,210 ریال 28,520 (7.49%) 409,210 ریال 371,550 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AUCTION 9,179,880 ریال 151,650 (1.68%) 9,179,880 ریال 8,740,100 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AUCTION 9,069,100 ریال 149,820 (1.68%) 9,069,100 ریال 8,634,630 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF 25,640 ریال 470 (1.83%) 26,230 ریال 24,810 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
دی فورس
دی فورس
dForce Token
DF 25,330 ریال 470 (1.86%) 25,910 ریال 24,510 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK 30,760 ریال 160 (0.52%) 31,200 ریال 29,820 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
کوییک‌ سواپ
کوییک‌ سواپ
Quickswap (ERC-20)
QUICK 30,390 ریال 150 (0.49%) 30,820 ریال 29,460 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ENS 7,405,580 ریال 318,470 (4.49%) 7,415,690 ریال 6,905,130 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ENS 7,316,210 ریال 314,620 (4.49%) 7,326,200 ریال 6,821,800 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 4,269,960 ریال 227,480 (5.63%) 4,269,960 ریال 3,938,350 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 4,218,430 ریال 224,730 (5.63%) 4,218,430 ریال 3,890,830 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
JASMY 9,570 ریال 180 (1.92%) 9,580 ریال 9,060 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
JASMY 9,450 ریال 200 (2.16%) 9,470 ریال 8,950 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BUSD 505,650 ریال 500 (0.1%) 505,650 ریال 505,150 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
BUSD 499,550 ریال 600 (0.12%) 500,150 ریال 499,550 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
UST 124,240 ریال 120 (0.1%) 124,240 ریال 124,120 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
UST 122,740 ریال 150 (0.12%) 122,890 ریال 122,740 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CVX 1,315,310 ریال 29,320 (2.28%) 1,316,320 ریال 1,254,150 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
CVX 1,299,440 ریال 28,970 (2.28%) 1,300,440 ریال 1,239,010 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AMP 3,810 ریال 90 (2.42%) 3,810 ریال 3,650 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
AMP 3,760 ریال 90 (2.45%) 3,760 ریال 3,600 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
USDP 507,570 ریال 1,560 (0.31%) 507,830 ریال 505,900 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
USDP 501,450 ریال 1,550 (0.31%) 501,700 ریال 499,800 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 229,900 ریال 2,320 (1.02%) 230,260 ریال 218,930 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 227,130 ریال 2,300 (1.02%) 227,480 ریال 216,290 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SPELL 460 ریال 20 (4.55%) 460 ریال 430 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
SPELL 460 ریال 30 (6.98%) 460 ریال 430 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
GNO 179,048,100 ریال 3,033,000 (1.72%) 179,048,100 ریال 172,881,000 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
GNO 176,887,480 ریال 2,996,400 (1.72%) 176,887,480 ریال 170,794,800 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 41,800 ریال 2,830 (7.26%) 42,160 ریال 38,270 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 41,300 ریال 2,800 (7.27%) 41,650 ریال 37,800 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
IMX 1,076,410 ریال 32,550 (3.12%) 1,076,560 ریال 1,014,990 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
IMX 1,063,420 ریال 32,160 (3.12%) 1,063,570 ریال 1,002,750 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
GLMR 164,090 ریال 6,420 (4.07%) 164,090 ریال 153,720 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
GLMR 162,110 ریال 6,350 (4.08%) 162,110 ریال 151,870 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
PEOPLE 13,160 ریال 460 (3.62%) 13,160 ریال 12,360 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
PEOPLE 13,000 ریال 460 (3.67%) 13,000 ریال 12,210 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FLUX 477,750 ریال 9,860 (2.11%) 477,750 ریال 451,360 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FLUX 471,980 ریال 9,740 (2.11%) 471,980 ریال 445,910 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FXS 2,574,510 ریال 42,460 (1.68%) 2,574,510 ریال 2,475,940 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
FXS 2,543,440 ریال 41,950 (1.68%) 2,543,440 ریال 2,446,060 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ANC 15,930 ریال 20 (0.13%) 15,930 ریال 15,910 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ANC 15,740 ریال 20 (0.13%) 15,760 ریال 15,740 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
XNO 590,420 ریال 44,480 (8.15%) 590,420 ریال 532,290 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
XNO 583,300 ریال 43,950 (8.15%) 583,300 ریال 525,870 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 2,564,910 ریال 70,770 (2.84%) 2,564,910 ریال 2,471,390 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 2,533,960 ریال 69,920 (2.84%) 2,533,960 ریال 2,441,570 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
پومسکی
پومسکی
Pomskey
PM 492,000 ریال 0 (0%) 492,000 ریال 49,200 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
پومسکی
پومسکی
Pomskey
PM 478,000 ریال 0 (0%) 478,000 ریال 47,800 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
XEC 30 ریال 0 (0%) 30 ریال 30 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو
XEC 30 ریال 10 (50%) 30 ریال 20 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ - ۲۰:۳۵
آرشیو

مشخصات مشهد اکسچنج

توضیحات

مشهد اکسچنج با نام تجاری Mchanger یک صرافی آنلاین هوشمند و معتبر در زمینه ارزهای دیجیتال است که از اسفندماه سال 1395 با هدف فراهم آوردن بستری امن و سریع برای خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال شروع به فعالیت کرده است .در این میان همواره تمامی سعی ما در مشهداکسچنج رفع نیاز های مشتریان بوده به شکلی که همیشه سعی کرده ایم بهترین و بروزترین خدمات را با نرخ منصفانه، کمترین کارمزد و بالاترین سطح امنیت و کیفیت در اختیار مشتریان عزیزمان قرار دهیم.

نظرات مشهد اکسچنج

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین