خبر

هلواکس

رتبه:
( تعداد: 3 )

مدل کسب و کار: صرافی

پشتیبانی از شبکه TRC20:

کیف پول اختصاصی:

کارمزد معاملات: %0.1

اپلیکیشن‌ها:

ورود دو مرحله‌ای:

پشتیبانی: چت، تلفن

زمان احراز هویت: 5 دقیقه

پایه پولی: تومان

DYM / فروش
DYM
قیمت ریالی
2,418,098
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
RONIN / فروش
RONIN
قیمت ریالی
2,184,683
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
PYTH / فروش
PYTH
قیمت ریالی
381,586
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
JUP / فروش
JUP
قیمت ریالی
664,141
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴

قیمت ارزهای دیجیتال در هلواکس

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
DYM 2,418,098 ریال 42,822 (1.77%) 2,545,725 ریال 2,418,098 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DYM 2,393,297 ریال 42,290 (1.77%) 2,519,615 ریال 2,393,297 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
RONIN 2,184,683 ریال 8,317 (0.38%) 2,245,425 ریال 2,176,000 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
RONIN 2,162,276 ریال 8,149 (0.38%) 2,222,395 ریال 2,153,600 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PYTH 381,586 ریال 9,482 (2.48%) 399,740 ریال 381,586 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PYTH 377,672 ریال 9,370 (2.48%) 395,640 ریال 377,672 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
JUP 664,141 ریال 23,203 (3.49%) 700,518 ریال 664,141 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
JUP 657,329 ریال 22,939 (3.49%) 693,333 ریال 657,329 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ALT 271,635 ریال 3,649 (1.34%) 287,121 ریال 271,635 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ALT 268,849 ریال 3,602 (1.34%) 284,176 ریال 268,849 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
MANTA 1,328,145 ریال 10,095 (0.76%) 1,375,920 ریال 1,313,130 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
MANTA 1,314,523 ریال 9,941 (0.76%) 1,361,808 ریال 1,299,662 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XAI 466,011 ریال 6,725 (1.44%) 486,213 ریال 463,213 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XAI 461,231 ریال 6,639 (1.44%) 481,226 ریال 458,462 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AI 609,473 ریال 4,567 (0.75%) 632,678 ریال 603,330 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AI 603,222 ریال 4,497 (0.75%) 626,189 ریال 597,142 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
NFP 273,512 ریال 916 (0.33%) 284,227 ریال 270,035 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
NFP 270,707 ریال 896 (0.33%) 281,312 ریال 267,255 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ACE 3,413,592 ریال 19,728 (0.58%) 3,518,424 ریال 3,388,544 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ACE 3,378,581 ریال 19,396 (0.57%) 3,482,338 ریال 3,353,790 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
1000SATS 187 ریال 1 (0.54%) 194 ریال 184 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
1000SATS 185 ریال 1 (0.54%) 192 ریال 182 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AEUR 723,450 ریال 2,038 (0.28%) 724,610 ریال 721,072 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AEUR 716,030 ریال 2,044 (0.29%) 717,178 ریال 713,649 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BONK 10 ریال 0 (0%) 12 ریال 10 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BONK 10 ریال 1 (10%) 11 ریال 10 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
JTO 1,758,120 ریال 75,432 (4.29%) 1,855,103 ریال 1,758,120 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
JTO 1,740,088 ریال 74,589 (4.29%) 1,836,077 ریال 1,740,088 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PIVX 230,549 ریال 3,303 (1.43%) 236,009 ریال 230,549 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PIVX 228,184 ریال 3,261 (1.43%) 233,588 ریال 228,184 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
T 22,188 ریال 374 (1.69%) 23,123 ریال 22,188 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
T 21,961 ریال 369 (1.68%) 22,886 ریال 21,961 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
یونی لند
یونی لند
UniLend Finance
UFT 259,077 ریال 4,083 (1.58%) 266,789 ریال 258,122 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
یونی لند
یونی لند
UniLend Finance
UFT 256,420 ریال 4,031 (1.57%) 264,053 ریال 255,474 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PROS 239,148 ریال 2,388 (1%) 247,748 ریال 238,943 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PROS 236,695 ریال 2,355 (0.99%) 245,207 ریال 236,493 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ARK 476,590 ریال 3,898 (0.82%) 496,178 ریال 473,382 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ARK 471,702 ریال 3,840 (0.81%) 491,089 ریال 468,527 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
IQ 5,924 ریال 174 (2.94%) 6,300 ریال 5,924 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
IQ 5,863 ریال 172 (2.93%) 6,236 ریال 5,863 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TIA 6,913,725 ریال 426,525 (6.57%) 7,343,700 ریال 6,360,900 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TIA 6,842,815 ریال 422,395 (6.58%) 7,268,380 ریال 6,295,660 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ORDI 28,667,730 ریال 1,049,630 (3.66%) 30,294,810 ریال 28,667,730 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ORDI 28,373,702 ریال 1,037,744 (3.66%) 29,984,094 ریال 28,373,702 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME 17,325 ریال 101 (0.58%) 17,937 ریال 17,181 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ممز توکن
ممز توکن
Memez Token
MEME 17,148 ریال 99 (0.58%) 17,753 ریال 17,004 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
گس
گس
Gas
GAS 3,513,510 ریال 10,250 (0.29%) 3,722,355 ریال 3,487,720 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
گس
گس
Gas
GAS 3,477,474 ریال 10,012 (0.29%) 3,684,177 ریال 3,451,817 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BLUR 259,214 ریال 2,858 (1.1%) 271,840 ریال 259,214 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BLUR 256,555 ریال 2,819 (1.1%) 269,052 ریال 256,555 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
NTRN 472,631 ریال 445 (0.09%) 490,376 ریال 466,079 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
NTRN 467,784 ریال 422 (0.09%) 485,347 ریال 461,299 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XAUT 1,630,492,500 ریال 16,653,000 (1.03%) 1,630,492,500 ریال 1,613,839,500 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XAUT 1,613,769,500 ریال 16,482,200 (1.03%) 1,613,769,500 ریال 1,597,287,300 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
WBETH 2,166,876,075 ریال 10,817,125 (0.5%) 2,209,894,050 ریال 2,159,430,000 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
WBETH 2,144,651,705 ریال 10,624,065 (0.5%) 2,187,228,470 ریال 2,137,282,000 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
NULS 426,494 ریال 2,518 (0.59%) 445,946 ریال 425,476 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
NULS 422,120 ریال 2,476 (0.59%) 441,372 ریال 421,096 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OAX 131,040 ریال 4,756 (3.63%) 140,595 ریال 131,040 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OAX 129,696 ریال 4,702 (3.63%) 139,153 ریال 129,696 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AST 86,268 ریال 1,520 (1.76%) 88,930 ریال 86,268 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AST 85,383 ریال 1,501 (1.76%) 88,018 ریال 85,383 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AMB 5,412 ریال 110 (2.03%) 5,644 ریال 5,405 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AMB 5,357 ریال 108 (2.02%) 5,586 ریال 5,350 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
NYM 123,533 ریال 159 (0.13%) 123,828 ریال 122,672 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
NYM 122,266 ریال 153 (0.13%) 122,553 ریال 121,409 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TOMI 379,265 ریال 2,759 (0.73%) 392,847 ریال 376,877 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TOMI 375,375 ریال 2,716 (0.72%) 388,818 ریال 373,011 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SEI 328,556 ریال 10,356 (3.15%) 341,864 ریال 328,283 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SEI 325,186 ریال 10,237 (3.15%) 338,358 ریال 324,916 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
CYBER 5,579,438 ریال 45,522 (0.82%) 5,788,965 ریال 5,531,663 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
CYBER 5,522,213 ریال 44,843 (0.81%) 5,729,591 ریال 5,474,928 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
FDUSD 681,818 ریال 2,362 (0.35%) 682,091 ریال 679,456 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
FDUSD 674,825 ریال 2,363 (0.35%) 675,095 ریال 672,462 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ARKM 1,024,501 ریال 26,711 (2.61%) 1,086,472 ریال 1,024,501 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ARKM 1,013,993 ریال 26,398 (2.6%) 1,075,328 ریال 1,013,993 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PENDLE 4,375,644 ریال 132,824 (3.04%) 4,575,548 ریال 4,353,053 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PENDLE 4,330,766 ریال 131,291 (3.03%) 4,528,620 ریال 4,308,407 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
MAV 261,875 ریال 3,869 (1.48%) 272,591 ریال 260,168 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
MAV 259,189 ریال 3,819 (1.47%) 269,795 ریال 257,490 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
CREAM 31,954,650 ریال 2,018,150 (6.32%) 35,503,650 ریال 31,954,650 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
CREAM 31,626,910 ریال 1,996,170 (6.31%) 35,139,510 ریال 31,626,910 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OVR 260,169 ریال 1,903 (0.73%) 265,424 ریال 259,350 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OVR 257,501 ریال 1,873 (0.73%) 262,702 ریال 256,690 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SIN 4,949 ریال 63 (1.27%) 5,068 ریال 4,943 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SIN 4,898 ریال 63 (1.29%) 5,016 ریال 4,892 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BRN 353,310 ریال 9,837 (2.78%) 372,215 ریال 344,676 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BRN 349,686 ریال 9,723 (2.78%) 368,397 ریال 341,141 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
VEMP 4,133 ریال 27 (0.65%) 4,227 ریال 4,124 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
VEMP 4,090 ریال 27 (0.66%) 4,184 ریال 4,081 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
REVV 8,272 ریال 98 (1.2%) 8,367 ریال 8,088 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
REVV 8,187 ریال 98 (1.21%) 8,282 ریال 8,005 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SENSO 47,768 ریال 1,185 (2.48%) 49,270 ریال 47,181 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SENSO 47,278 ریال 1,171 (2.48%) 48,764 ریال 46,697 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
X2Y2 6,438 ریال 19 (0.3%) 6,600 ریال 6,351 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
X2Y2 6,372 ریال 19 (0.3%) 6,533 ریال 6,286 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SUDO 119,233 ریال 2,953 (2.54%) 119,301 ریال 114,648 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SUDO 118,010 ریال 2,927 (2.54%) 118,077 ریال 113,468 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DPX 24,365,250 ریال 3,011,550 (12.36%) 27,661,725 ریال 24,365,250 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DPX 24,115,350 ریال 2,979,630 (12.36%) 27,378,015 ریال 24,115,350 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
GRAIL 964,256,475 ریال 13,487,275 (1.42%) 970,057,725 ریال 944,211,450 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
GRAIL 954,366,665 ریال 13,384,795 (1.42%) 960,108,415 ریال 934,527,230 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XDB 501 ریال 1 (0.2%) 502 ریال 485 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XDB 496 ریال 1 (0.2%) 497 ریال 480 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
WOOF 187 ریال 3 (1.6%) 190 ریال 184 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
WOOF 185 ریال 4 (2.16%) 189 ریال 182 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PAW 2 ریال 1 (50%) 3 ریال 2 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PAW 2 ریال 1 (50%) 3 ریال 2 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DIS 30,098 ریال 6,622 (22%) 36,720 ریال 29,416 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DIS 29,790 ریال 6,552 (21.99%) 36,342 ریال 29,114 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
GLI 765,219 ریال 68,053 (8.89%) 837,769 ریال 742,151 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
GLI 757,371 ریال 67,323 (8.89%) 829,176 ریال 734,539 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
WLD 3,171,578 ریال 21,138 (0.67%) 3,310,808 ریال 3,112,200 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
WLD 3,139,049 ریال 21,040 (0.67%) 3,276,851 ریال 3,080,280 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TSUKA 19,096 ریال 379 (1.98%) 19,793 ریال 19,049 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TSUKA 18,900 ریال 375 (1.98%) 19,590 ریال 18,853 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 682,500 ریال 0 (0%) 682,500 ریال 682,500 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 675,500 ریال 0 (0%) 675,500 ریال 675,500 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SUI 778,937 ریال 14,079 (1.81%) 809,104 ریال 778,937 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SUI 770,948 ریال 13,905 (1.8%) 800,805 ریال 770,948 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
EDU 364,059 ریال 2,598 (0.72%) 378,009 ریال 355,674 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
EDU 360,325 ریال 2,585 (0.72%) 374,132 ریال 352,013 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PEPE 3 ریال 1 (33.33%) 4 ریال 3 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PEPE 3 ریال 0 (0%) 4 ریال 3 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
RDNT 140,527 ریال 2,069 (1.47%) 145,100 ریال 140,527 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
RDNT 139,085 ریال 2,043 (1.47%) 143,611 ریال 139,085 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ARB 762,762 ریال 22,026 (2.89%) 799,071 ریال 762,762 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ARB 754,939 ریال 21,770 (2.88%) 790,875 ریال 754,939 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ID 468,912 ریال 18,104 (3.86%) 496,246 ریال 467,724 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ID 464,102 ریال 17,901 (3.86%) 491,156 ریال 462,927 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LQTY 651,788 ریال 3,068 (0.47%) 678,405 ریال 642,233 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LQTY 645,103 ریال 3,061 (0.48%) 671,447 ریال 635,646 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SYN 703,931 ریال 12,993 (1.85%) 728,432 ریال 699,426 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SYN 696,711 ریال 12,833 (1.84%) 720,961 ریال 692,252 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
GNS 2,226,998 ریال 52,362 (2.35%) 2,292,518 ریال 2,218,125 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
GNS 2,204,157 ریال 51,739 (2.35%) 2,269,005 ریال 2,195,375 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL 13,404,300 ریال 420,100 (3.13%) 14,100,450 ریال 13,404,300 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL 13,266,820 ریال 415,270 (3.13%) 13,955,830 ریال 13,266,820 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
MAGIC 496,997 ریال 8,923 (1.8%) 513,991 ریال 494,881 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
MAGIC 491,899 ریال 8,813 (1.79%) 508,719 ریال 489,805 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
HOOK 596,642 ریال 3,750 (0.63%) 619,505 ریال 584,015 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
HOOK 590,522 ریال 3,733 (0.64%) 613,151 ریال 578,025 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
HFT 202,225 ریال 1,571 (0.78%) 208,913 ریال 200,314 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
HFT 200,151 ریال 1,547 (0.77%) 206,771 ریال 198,259 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AGIX 553,542 ریال 7,152 (1.29%) 579,941 ریال 551,827 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AGIX 547,864 ریال 7,058 (1.29%) 573,993 ریال 546,146 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KAS 79,879 ریال 1,218 (1.52%) 84,646 ریال 79,879 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KAS 79,060 ریال 1,203 (1.52%) 83,778 ریال 79,060 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TAMA 3,465 ریال 37 (1.08%) 3,645 ریال 3,387 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TAMA 3,430 ریال 37 (1.09%) 3,607 ریال 3,353 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OSMO 621,689 ریال 1,597 (0.26%) 641,004 ریال 614,455 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OSMO 615,313 ریال 1,604 (0.26%) 634,430 ریال 608,153 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BTM 6,606 ریال 156 (2.42%) 6,632 ریال 6,389 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BTM 6,538 ریال 154 (2.41%) 6,564 ریال 6,323 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AE 19,861 ریال 294 (1.48%) 20,257 ریال 19,697 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AE 19,657 ریال 291 (1.48%) 20,049 ریال 19,495 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
CENNZ 16,072 ریال 258 (1.61%) 16,420 ریال 15,698 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
CENNZ 15,907 ریال 255 (1.6%) 16,252 ریال 15,537 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SPA 10,009 ریال 120 (1.2%) 10,318 ریال 9,698 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SPA 9,906 ریال 118 (1.19%) 10,212 ریال 9,598 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
هندشیک
هندشیک
Handshake
HNS 12,121 ریال 116 (0.97%) 12,121 ریال 12,005 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
هندشیک
هندشیک
Handshake
HNS 11,997 ریال 115 (0.97%) 11,997 ریال 11,882 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
FSN 125,990 ریال 218 (0.17%) 127,969 ریال 124,761 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
FSN 124,697 ریال 212 (0.17%) 126,656 ریال 123,481 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
MTRG 969,150 ریال 10,350 (1.08%) 993,720 ریال 943,215 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
MTRG 959,210 ریال 10,280 (1.08%) 983,528 ریال 933,541 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
GMX 18,700,500 ریال 121,900 (0.65%) 19,232,850 ریال 18,591,300 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
GMX 18,508,700 ریال 119,940 (0.65%) 19,035,590 ریال 18,400,620 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
APT 6,078,891 ریال 105,437 (1.73%) 6,311,760 ریال 6,078,891 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
APT 6,016,543 ریال 104,123 (1.73%) 6,247,024 ریال 6,016,543 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
VIB 56,170 ریال 1,304 (2.32%) 58,169 ریال 55,160 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
VIB 55,594 ریال 1,288 (2.32%) 57,573 ریال 54,594 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
GLM 242,834 ریال 2,102 (0.87%) 251,433 ریال 242,488 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
GLM 240,343 ریال 2,072 (0.86%) 248,854 ریال 239,992 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB 1,030,097 ریال 3,909 (0.38%) 1,086,131 ریال 1,005,869 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB 1,019,532 ریال 3,908 (0.38%) 1,074,991 ریال 995,552 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OP 1,500,135 ریال 44,825 (2.99%) 1,573,163 ریال 1,500,135 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OP 1,484,749 ریال 44,307 (2.98%) 1,557,028 ریال 1,484,749 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DC 421 ریال 1 (0.24%) 431 ریال 406 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DC 417 ریال 1 (0.24%) 426 ریال 401 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
STG 343,775 ریال 511 (0.15%) 351,488 ریال 341,564 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
STG 340,249 ریال 519 (0.15%) 347,883 ریال 338,048 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SSV 26,003,250 ریال 33,950 (0.13%) 26,788,125 ریال 25,662,000 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SSV 25,736,550 ریال 32,620 (0.13%) 26,513,375 ریال 25,398,800 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PROM 6,353,393 ریال 349,367 (5.5%) 6,797,700 ریال 6,353,393 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PROM 6,288,230 ریال 345,531 (5.49%) 6,727,980 ریال 6,288,230 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM 52,266 ریال 67 (0.13%) 53,754 ریال 51,720 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM 51,730 ریال 64 (0.12%) 53,202 ریال 51,189 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
HIGH 1,459,185 ریال 6,025 (0.41%) 1,511,055 ریال 1,438,200 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
HIGH 1,444,219 ریال 6,018 (0.42%) 1,495,557 ریال 1,423,395 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC 43,006,208,700 ریال 66,616,500 (0.15%) 43,553,717,025 ریال 42,808,481,625 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC 42,565,119,380 ریال 64,309,090 (0.15%) 43,107,012,235 ریال 42,369,420,275 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BIFI 236,145,000 ریال 3,827,000 (1.62%) 243,857,250 ریال 236,145,000 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BIFI 233,723,000 ریال 3,778,700 (1.62%) 241,356,150 ریال 233,723,000 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LINKUP 4,150 ریال 0 (0%) 4,150 ریال 4,150 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LINKUP 4,107 ریال 0 (0%) 4,107 ریال 4,107 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LINKDOWN 611 ریال 0 (0%) 611 ریال 611 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LINKDOWN 605 ریال 0 (0%) 605 ریال 605 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XRPUP 58,354 ریال 0 (0%) 58,354 ریال 58,354 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XRPUP 57,755 ریال 0 (0%) 57,755 ریال 57,755 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XRPDOWN 49 ریال 1 (2.04%) 50 ریال 49 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XRPDOWN 49 ریال 0 (0%) 49 ریال 49 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BTCUP 11,329,500 ریال 0 (0%) 11,329,500 ریال 11,329,500 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BTCUP 11,213,300 ریال 0 (0%) 11,213,300 ریال 11,213,300 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BTCDOWN 809 ریال 0 (0%) 809 ریال 809 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BTCDOWN 800 ریال 0 (0%) 800 ریال 800 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ETHUP 7,951,808 ریال 0 (0%) 7,951,808 ریال 7,951,808 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ETHUP 7,870,251 ریال 0 (0%) 7,870,251 ریال 7,870,251 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ETHDOWN 31,190 ریال 0 (0%) 31,190 ریال 31,190 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ETHDOWN 30,870 ریال 0 (0%) 30,870 ریال 30,870 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BNBUP 42,178,500 ریال 0 (0%) 42,178,500 ریال 42,178,500 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BNBUP 41,745,900 ریال 0 (0%) 41,745,900 ریال 41,745,900 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BNBDOWN 1,468 ریال 0 (0%) 1,468 ریال 1,468 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BNBDOWN 1,453 ریال 0 (0%) 1,453 ریال 1,453 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ADAUP 70,980 ریال 0 (0%) 70,980 ریال 70,980 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ADAUP 70,252 ریال 0 (0%) 70,252 ریال 70,252 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ADADOWN 1,308 ریال 0 (0%) 1,308 ریال 1,308 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ADADOWN 1,295 ریال 0 (0%) 1,295 ریال 1,295 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
NEXO 876,330 ریال 37,890 (4.52%) 904,313 ریال 836,400 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
NEXO 867,342 ریال 37,533 (4.52%) 895,038 ریال 827,790 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
MOB 113,884 ریال 75,879 (199.66%) 171,125 ریال 38,005 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
MOB 112,788 ریال 75,150 (199.67%) 169,476 ریال 37,638 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL 2,632,403 ریال 124,317 (4.72%) 2,807,805 ریال 2,632,403 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL 2,605,404 ریال 122,938 (4.72%) 2,779,007 ریال 2,605,404 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LDO 1,365,000 ریال 33,080 (2.42%) 1,418,918 ریال 1,365,000 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LDO 1,351,000 ریال 32,688 (2.42%) 1,404,365 ریال 1,351,000 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LUNC 67 ریال 1 (1.49%) 69 ریال 66 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LUNC 66 ریال 0 (0%) 69 ریال 66 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 403,358 ریال 1,106 (0.27%) 415,574 ریال 399,568 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 399,221 ریال 1,079 (0.27%) 411,312 ریال 395,455 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
JASMY 11,919 ریال 423 (3.55%) 12,439 ریال 11,729 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
JASMY 11,797 ریال 418 (3.54%) 12,311 ریال 11,608 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
GLMR 201,679 ریال 2,185 (1.08%) 208,845 ریال 200,928 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
GLMR 199,610 ریال 2,155 (1.08%) 206,703 ریال 198,867 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SERO 2,787 ریال 6 (0.22%) 2,866 ریال 2,769 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SERO 3,626 ریال 0 (0%) 3,692 ریال 3,591 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SERO 2,759 ریال 7 (0.25%) 2,836 ریال 2,741 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SANTOS 5,142,514 ریال 0 (0%) 5,194,673 ریال 5,123,106 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SANTOS 3,488,258 ریال 10,342 (0.3%) 3,562,650 ریال 3,432,975 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SANTOS 5,091,640 ریال 0 (0%) 5,143,283 ریال 5,072,424 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SANTOS 3,452,481 ریال 10,104 (0.29%) 3,526,110 ریال 3,397,765 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
USTC 21,968 ریال 0 (0%) 22,083 ریال 21,955 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
USTC 11,357 ریال 125 (1.1%) 11,759 ریال 11,320 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
USTC 21,751 ریال 0 (0%) 21,864 ریال 21,738 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
USTC 11,241 ریال 123 (1.09%) 11,638 ریال 11,204 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 187,833 ریال 0 (0%) 188,985 ریال 187,772 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 156,770 ریال 2,078 (1.33%) 163,732 ریال 156,770 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 185,975 ریال 0 (0%) 187,116 ریال 185,915 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 155,162 ریال 2,051 (1.32%) 162,052 ریال 155,162 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BSW 53,713 ریال 551 (1.03%) 55,283 ریال 53,713 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BSW 91,582 ریال 0 (0%) 91,885 ریال 91,582 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BSW 90,676 ریال 0 (0%) 90,976 ریال 90,676 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BSW 53,162 ریال 543 (1.02%) 54,716 ریال 53,162 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ALPINE 1,609,651 ریال 0 (0%) 1,611,471 ریال 1,607,832 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ALPINE 1,275,593 ریال 4,167 (0.33%) 1,305,623 ریال 1,263,440 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ALPINE 1,593,727 ریال 0 (0%) 1,595,529 ریال 1,591,926 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ALPINE 1,262,510 ریال 4,076 (0.32%) 1,292,232 ریال 1,250,434 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
APE 787,605 ریال 12,075 (1.53%) 815,588 ریال 787,605 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
APE 1,323,383 ریال 0 (0%) 1,328,842 ریال 1,319,744 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
APE 779,527 ریال 11,921 (1.53%) 807,223 ریال 779,527 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
APE 1,310,291 ریال 0 (0%) 1,315,696 ریال 1,306,688 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LOKA 229,924 ریال 0 (0%) 230,773 ریال 229,075 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LOKA 172,741 ریال 2,019 (1.17%) 178,064 ریال 172,400 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LOKA 227,650 ریال 0 (0%) 228,490 ریال 226,809 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LOKA 170,969 ریال 1,992 (1.17%) 176,238 ریال 170,631 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AERGO 106,059 ریال 0 (0%) 106,974 ریال 106,059 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AERGO 98,014 ریال 1,504 (1.53%) 102,648 ریال 98,014 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AERGO 105,009 ریال 0 (0%) 105,916 ریال 105,009 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AERGO 97,009 ریال 1,485 (1.53%) 101,595 ریال 97,009 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DAO 739,991 ریال 0 (0%) 739,991 ریال 739,869 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DAO 758,940 ریال 756 (0.1%) 773,204 ریال 751,740 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DAO 732,670 ریال 0 (0%) 732,670 ریال 732,550 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DAO 751,156 ریال 720 (0.1%) 765,274 ریال 744,002 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
VRA 8,096 ریال 0 (0%) 8,134 ریال 8,096 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
VRA 3,744 ریال 64 (1.71%) 3,872 ریال 3,740 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
VRA 3,705 ریال 64 (1.73%) 3,832 ریال 3,702 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
VRA 8,015 ریال 0 (0%) 8,054 ریال 8,015 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SFUND 2,672,846 ریال 0 (0%) 2,672,846 ریال 2,659,988 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SFUND 2,059,649 ریال 88,947 (4.32%) 2,171,101 ریال 2,059,649 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SFUND 2,646,404 ریال 0 (0%) 2,646,404 ریال 2,633,673 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SFUND 2,038,524 ریال 87,954 (4.31%) 2,148,833 ریال 2,038,524 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SOLO 96,870 ریال 0 (0%) 97,161 ریال 96,828 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SOLO 81,374 ریال 2,266 (2.78%) 83,654 ریال 80,617 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SOLO 95,912 ریال 0 (0%) 96,200 ریال 95,870 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SOLO 80,540 ریال 2,239 (2.78%) 82,792 ریال 79,790 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
VOXEL 195,050 ریال 0 (0%) 195,657 ریال 194,383 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
VOXEL 156,156 ریال 4,188 (2.68%) 162,094 ریال 156,156 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
VOXEL 193,121 ریال 0 (0%) 193,721 ریال 192,460 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
VOXEL 154,554 ریال 4,139 (2.68%) 160,431 ریال 154,554 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TOKE 954,752 ریال 0 (0%) 954,752 ریال 951,902 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TOKE 558,695 ریال 5,991 (1.08%) 566,202 ریال 550,936 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TOKE 945,307 ریال 0 (0%) 945,307 ریال 942,485 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TOKE 552,964 ریال 5,950 (1.09%) 560,395 ریال 545,265 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XCH 20,242,950 ریال 123,050 (0.61%) 20,713,875 ریال 20,189,200 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XCH 32,180,890 ریال 0 (0%) 32,381,035 ریال 32,174,825 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XCH 31,862,530 ریال 0 (0%) 32,060,695 ریال 31,856,525 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XCH 20,035,330 ریال 121,020 (0.6%) 20,501,425 ریال 19,981,370 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SLIM 194,905 ریال 0 (0%) 194,935 ریال 194,868 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SLIM 147,236 ریال 1,215 (0.83%) 152,136 ریال 141,482 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SLIM 145,726 ریال 1,197 (0.82%) 150,576 ریال 140,031 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SLIM 192,977 ریال 0 (0%) 193,007 ریال 192,941 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KAI 20,559 ریال 0 (0%) 20,559 ریال 20,375 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KAI 8,905 ریال 56 (0.63%) 9,227 ریال 8,362 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KAI 20,355 ریال 0 (0%) 20,355 ریال 20,174 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KAI 8,813 ریال 55 (0.63%) 9,132 ریال 8,276 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
FXS 5,233,489 ریال 0 (0%) 5,233,489 ریال 5,200,131 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
FXS 3,321,045 ریال 36,795 (1.11%) 3,391,343 ریال 3,297,158 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
FXS 5,181,715 ریال 0 (0%) 5,181,715 ریال 5,148,687 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
FXS 3,286,983 ریال 36,291 (1.1%) 3,356,560 ریال 3,263,341 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH 19,851 ریال 0 (0%) 19,930 ریال 19,814 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH 19,062 ریال 389 (2.08%) 20,025 ریال 18,291 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH 19,654 ریال 0 (0%) 19,732 ریال 19,618 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH 18,867 ریال 386 (2.09%) 19,819 ریال 18,103 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
STEEM 170,625 ریال 1,101 (0.65%) 174,857 ریال 167,827 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
STEEM 197,294 ریال 0 (0%) 198,326 ریال 197,294 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
STEEM 168,875 ریال 1,096 (0.65%) 173,063 ریال 166,105 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
STEEM 195,343 ریال 0 (0%) 196,364 ریال 195,343 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LOOKS 77,953 ریال 0 (0%) 78,481 ریال 77,826 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LOOKS 73,178 ریال 1,112 (1.52%) 75,935 ریال 73,062 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LOOKS 77,182 ریال 0 (0%) 77,705 ریال 77,056 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LOOKS 72,427 ریال 1,098 (1.52%) 75,156 ریال 72,312 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KLV 2,281 ریال 0 (0%) 2,288 ریال 2,277 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KLV 1,969 ریال 44 (2.23%) 2,013 ریال 1,962 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KLV 2,258 ریال 0 (0%) 2,266 ریال 2,254 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KLV 1,949 ریال 43 (2.21%) 1,993 ریال 1,942 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AMPL 947,218 ریال 0 (0%) 947,257 ریال 947,133 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AMPL 657,955 ریال 2,807 (0.43%) 671,042 ریال 643,247 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AMPL 937,848 ریال 0 (0%) 937,886 ریال 937,764 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AMPL 651,207 ریال 2,753 (0.42%) 664,159 ریال 636,649 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
QKC 8,592 ریال 0 (0%) 8,646 ریال 8,592 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
QKC 8,724 ریال 251 (2.96%) 9,713 ریال 8,359 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
QKC 8,635 ریال 249 (2.97%) 9,613 ریال 8,273 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
QKC 8,507 ریال 0 (0%) 8,561 ریال 8,507 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ALCX 20,760,495 ریال 0 (0%) 20,863,600 ریال 20,736,235 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ALCX 17,663,100 ریال 30,500 (0.17%) 18,086,250 ریال 17,516,800 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ALCX 20,555,115 ریال 0 (0%) 20,657,200 ریال 20,531,095 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ALCX 17,481,940 ریال 29,520 (0.17%) 17,900,750 ریال 17,336,480 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
WNCG 61,808 ریال 0 (0%) 61,899 ریال 61,717 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
WNCG 64,046 ریال 255 (0.4%) 64,735 ریال 62,435 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
WNCG 63,389 ریال 255 (0.4%) 64,071 ریال 61,795 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
WNCG 61,197 ریال 0 (0%) 61,287 ریال 61,107 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BICO 328,784 ریال 0 (0%) 330,118 ریال 328,662 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BICO 332,173 ریال 7,351 (2.21%) 347,120 ریال 332,173 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BICO 328,766 ریال 7,263 (2.21%) 343,559 ریال 328,766 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BICO 325,531 ریال 0 (0%) 326,852 ریال 325,411 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PEOPLE 15,547 ریال 168 (1.08%) 16,080 ریال 15,418 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PEOPLE 29,076 ریال 0 (0%) 29,585 ریال 29,021 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PEOPLE 28,788 ریال 0 (0%) 29,292 ریال 28,734 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PEOPLE 15,388 ریال 165 (1.07%) 15,915 ریال 15,260 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TLOS 186,596 ریال 1,152 (0.62%) 188,950 ریال 184,951 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TLOS 282,914 ریال 0 (0%) 283,041 ریال 281,853 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TLOS 184,682 ریال 1,133 (0.61%) 187,012 ریال 183,054 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TLOS 280,115 ریال 0 (0%) 280,241 ریال 279,064 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
API3 2,248,902 ریال 0 (0%) 2,253,148 ریال 2,247,083 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
API3 1,503,548 ریال 14,892 (0.99%) 1,561,560 ریال 1,491,263 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
API3 1,488,127 ریال 14,682 (0.99%) 1,545,544 ریال 1,475,968 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
API3 2,226,654 ریال 0 (0%) 2,230,858 ریال 2,224,853 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
FLUX 634,035 ریال 0 (0%) 640,889 ریال 634,035 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
FLUX 599,645 ریال 2,903 (0.48%) 615,820 ریال 596,027 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
FLUX 627,763 ریال 0 (0%) 634,548 ریال 627,763 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
FLUX 593,494 ریال 2,851 (0.48%) 609,504 ریال 589,914 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PDA 167,879 ریال 0 (0%) 168,304 ریال 167,637 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PDA 55,556 ریال 68 (0.12%) 57,194 ریال 54,737 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PDA 166,218 ریال 0 (0%) 166,639 ریال 165,978 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
PDA 54,986 ریال 69 (0.13%) 56,607 ریال 54,175 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SNT 30,974 ریال 0 (0%) 31,047 ریال 30,962 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SNT 24,802 ریال 45 (0.18%) 25,669 ریال 24,528 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SNT 30,668 ریال 0 (0%) 30,740 ریال 30,656 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SNT 24,548 ریال 43 (0.18%) 25,406 ریال 24,275 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 6,024,365 ریال 0 (0%) 6,089,260 ریال 6,017,693 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 3,226,178 ریال 12,498 (0.39%) 3,308,760 ریال 3,193,418 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 5,964,767 ریال 0 (0%) 6,029,020 ریال 5,958,161 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 3,193,089 ریال 12,491 (0.39%) 3,274,824 ریال 3,160,665 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XWG 1,051 ریال 0 (0%) 1,069 ریال 1,051 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XWG 1,096 ریال 16 (1.46%) 1,112 ریال 1,082 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XWG 1,041 ریال 0 (0%) 1,059 ریال 1,041 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XWG 1,084 ریال 17 (1.57%) 1,101 ریال 1,071 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
JOE 341,796 ریال 5,072 (1.48%) 355,378 ریال 340,909 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
JOE 342,187 ریال 0 (0%) 344,007 ریال 342,187 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
JOE 338,802 ریال 0 (0%) 340,604 ریال 338,802 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
JOE 338,290 ریال 5,007 (1.48%) 351,733 ریال 337,412 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ASTR 93,644 ریال 0 (0%) 94,068 ریال 93,583 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ASTR 66,407 ریال 505 (0.76%) 68,250 ریال 65,892 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ASTR 92,717 ریال 0 (0%) 93,138 ریال 92,657 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ASTR 65,726 ریال 497 (0.76%) 67,550 ریال 65,214 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BOBA 307,423 ریال 0 (0%) 311,699 ریال 307,010 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BOBA 263,889 ریال 1,957 (0.74%) 269,861 ریال 260,892 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BOBA 261,182 ریال 1,927 (0.74%) 267,093 ریال 258,217 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BOBA 304,381 ریال 0 (0%) 308,615 ریال 303,973 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
HT 614,171 ریال 47,282 (7.7%) 698,796 ریال 614,171 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
HT 1,384,640 ریال 0 (0%) 1,388,885 ریال 1,381,001 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
HT 608,213 ریال 46,844 (7.7%) 692,028 ریال 608,213 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
HT 1,370,942 ریال 0 (0%) 1,375,145 ریال 1,367,339 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV 66,466,335 ریال 0 (0%) 67,479,190 ریال 66,314,710 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV 44,717,400 ریال 366,600 (0.82%) 46,983,300 ریال 44,601,375 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV 65,808,795 ریال 0 (0%) 66,811,630 ریال 65,658,670 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV 44,258,760 ریال 361,140 (0.82%) 46,501,420 ریال 44,143,925 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ANC 8,307 ریال 224 (2.7%) 9,146 ریال 8,289 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ANC 13,292 ریال 0 (0%) 13,336 ریال 13,291 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ANC 8,222 ریال 221 (2.69%) 9,052 ریال 8,204 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ANC 13,161 ریال 0 (0%) 13,204 ریال 13,159 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
CVX 3,105,280 ریال 0 (0%) 3,116,804 ریال 3,105,280 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
CVX 1,739,010 ریال 28,310 (1.63%) 1,797,023 ریال 1,736,280 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
CVX 1,721,174 ریال 27,953 (1.62%) 1,778,592 ریال 1,718,472 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
CVX 3,074,560 ریال 0 (0%) 3,085,970 ریال 3,074,560 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SGB 9,494 ریال 0 (0%) 9,704 ریال 9,454 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SGB 6,955 ریال 143 (2.1%) 7,371 ریال 6,775 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SGB 6,883 ریال 140 (2.08%) 7,295 ریال 6,706 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SGB 9,400 ریال 0 (0%) 9,608 ریال 9,361 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 411,571 ریال 0 (0%) 414,907 ریال 411,571 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 274,570 ریال 5,114 (1.86%) 283,579 ریال 274,570 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 271,754 ریال 5,051 (1.86%) 280,670 ریال 271,754 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 407,499 ریال 0 (0%) 410,802 ریال 407,499 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
CTC 452,449 ریال 0 (0%) 454,936 ریال 451,479 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
CTC 438,643 ریال 7,437 (1.7%) 463,486 ریال 436,118 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
CTC 447,973 ریال 0 (0%) 450,435 ریال 447,012 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
CTC 434,144 ریال 7,344 (1.69%) 458,732 ریال 431,645 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OKT 12,930,580 ریال 0 (0%) 12,960,905 ریال 12,845,670 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OKT 10,476,375 ریال 90,825 (0.87%) 10,844,925 ریال 10,121,475 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OKT 12,802,660 ریال 0 (0%) 12,832,685 ریال 12,718,590 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OKT 10,368,925 ریال 89,495 (0.86%) 10,733,695 ریال 10,017,665 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
POKT 110,231 ریال 0 (0%) 110,231 ریال 109,012 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
POKT 108,975 ریال 7,631 (7%) 117,035 ریال 108,975 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
POKT 109,141 ریال 0 (0%) 109,141 ریال 107,934 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
POKT 107,857 ریال 7,549 (7%) 115,835 ریال 107,857 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 80,846 ریال 0 (0%) 81,150 ریال 80,846 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 48,662 ریال 366 (0.75%) 50,573 ریال 48,458 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 80,047 ریال 0 (0%) 80,347 ریال 80,047 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 48,163 ریال 360 (0.75%) 50,055 ریال 47,961 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
METIS 59,740,250 ریال 0 (0%) 59,940,395 ریال 59,734,185 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
METIS 38,404,275 ریال 342,125 (0.89%) 39,516,750 ریال 37,953,825 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
METIS 38,010,385 ریال 337,155 (0.89%) 39,111,450 ریال 37,564,555 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
METIS 59,149,250 ریال 0 (0%) 59,347,415 ریال 59,143,245 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
HERO 1,661 ریال 0 (0%) 1,680 ریال 1,661 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
HERO 1,502 ریال 25 (1.66%) 1,541 ریال 1,494 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
HERO 1,644 ریال 0 (0%) 1,664 ریال 1,644 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
HERO 1,486 ریال 25 (1.68%) 1,525 ریال 1,479 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SPELL 801 ریال 0 (0%) 804 ریال 801 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SPELL 552 ریال 2 (0.36%) 572 ریال 544 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SPELL 546 ریال 2 (0.37%) 566 ریال 539 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SPELL 794 ریال 0 (0%) 796 ریال 794 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TON 1,672,121 ریال 0 (0%) 1,673,940 ریال 1,671,514 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TON 4,443,075 ریال 97,965 (2.2%) 4,570,020 ریال 4,368,000 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TON 1,655,579 ریال 0 (0%) 1,657,380 ریال 1,654,978 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TON 4,397,505 ریال 96,789 (2.2%) 4,523,148 ریال 4,323,200 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO 97,707 ریال 0 (0%) 99,387 ریال 97,707 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO 85,934 ریال 642 (0.75%) 88,377 ریال 84,572 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO 96,741 ریال 0 (0%) 98,404 ریال 96,741 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO 85,052 ریال 638 (0.76%) 87,470 ریال 83,701 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DAI 682,295 ریال 2,975 (0.44%) 682,295 ریال 679,116 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DAI 605,651 ریال 0 (0%) 605,712 ریال 605,590 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DAI 675,297 ریال 2,970 (0.44%) 675,297 ریال 672,125 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DAI 599,659 ریال 0 (0%) 599,719 ریال 599,599 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
WILD 489,385 ریال 0 (0%) 492,114 ریال 487,869 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
WILD 559,650 ریال 15,766 (2.82%) 598,280 ریال 559,650 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
WILD 484,543 ریال 0 (0%) 487,246 ریال 483,042 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
WILD 553,910 ریال 15,583 (2.81%) 592,143 ریال 553,910 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
POLIS 259,097 ریال 0 (0%) 262,311 ریال 259,036 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
POLIS 195,536 ریال 17,848 (9.13%) 215,261 ریال 194,649 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
POLIS 256,534 ریال 0 (0%) 259,716 ریال 256,474 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
POLIS 193,531 ریال 17,656 (9.12%) 213,053 ریال 192,653 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 5,977,664 ریال 0 (0%) 6,016,480 ریال 5,977,664 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 5,554,868 ریال 27,252 (0.49%) 5,796,473 ریال 5,503,240 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 5,918,528 ریال 0 (0%) 5,956,960 ریال 5,918,528 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 5,497,895 ریال 26,762 (0.49%) 5,737,022 ریال 5,446,589 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ACA 79,027 ریال 0 (0%) 79,452 ریال 79,027 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ACA 70,844 ریال 1,168 (1.65%) 73,301 ریال 70,366 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ACA 70,117 ریال 1,154 (1.65%) 72,549 ریال 69,644 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ACA 78,245 ریال 0 (0%) 78,666 ریال 78,245 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AMP 3,104 ریال 0 (0%) 3,121 ریال 3,103 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AMP 4,594 ریال 3 (0.07%) 4,727 ریال 4,520 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AMP 4,547 ریال 4 (0.09%) 4,679 ریال 4,473 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
AMP 3,073 ریال 0 (0%) 3,090 ریال 3,072 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KDA 1,015,281 ریال 0 (0%) 1,031,050 ریال 1,015,281 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KDA 597,188 ریال 7,332 (1.23%) 618,345 ریال 592,410 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KDA 1,005,237 ریال 0 (0%) 1,020,850 ریال 1,005,237 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KDA 591,063 ریال 7,234 (1.22%) 612,003 ریال 586,334 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OKB 35,539,081 ریال 0 (0%) 35,593,666 ریال 35,489,348 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OKB 41,766,953 ریال 1,030,193 (2.53%) 42,149,835 ریال 38,433,623 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OKB 35,187,499 ریال 0 (0%) 35,241,544 ریال 35,138,258 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OKB 41,338,574 ریال 1,021,163 (2.53%) 41,717,529 ریال 38,039,432 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
IMX 2,061,675 ریال 0 (0%) 2,070,773 ریال 2,061,675 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
IMX 1,307,329 ریال 76,743 (5.87%) 1,385,092 ریال 1,300,163 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
IMX 2,041,280 ریال 0 (0%) 2,050,287 ریال 2,041,280 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
IMX 1,293,920 ریال 75,904 (5.87%) 1,370,834 ریال 1,286,828 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BLOK 1,621 ریال 0 (0%) 1,627 ریال 1,618 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BLOK 1,063 ریال 4 (0.38%) 1,071 ریال 1,040 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BLOK 1,605 ریال 0 (0%) 1,611 ریال 1,602 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BLOK 1,052 ریال 4 (0.38%) 1,060 ریال 1,029 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
CEEK 42,388 ریال 0 (0%) 42,673 ریال 42,388 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
CEEK 36,821 ریال 599 (1.63%) 38,220 ریال 36,623 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
CEEK 41,969 ریال 0 (0%) 42,251 ریال 41,969 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
CEEK 36,443 ریال 592 (1.62%) 37,828 ریال 36,247 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OOE 18,163 ریال 0 (0%) 18,427 ریال 18,163 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OOE 11,256 ریال 323 (2.87%) 12,277 ریال 11,193 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OOE 17,983 ریال 0 (0%) 18,244 ریال 17,983 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OOE 11,140 ریال 320 (2.87%) 12,151 ریال 11,078 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ATLAS 4,301 ریال 0 (0%) 4,344 ریال 4,301 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ATLAS 3,320 ریال 256 (7.71%) 3,612 ریال 3,265 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ATLAS 4,258 ریال 0 (0%) 4,301 ریال 4,258 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ATLAS 3,286 ریال 253 (7.7%) 3,575 ریال 3,232 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DOGGY 615 ریال 0 (0%) 617 ریال 615 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DOGGY 489 ریال 10 (2.04%) 500 ریال 476 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DOGGY 609 ریال 0 (0%) 611 ریال 609 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DOGGY 484 ریال 10 (2.07%) 495 ریال 471 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SAMO 11,003 ریال 0 (0%) 11,003 ریال 10,862 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SAMO 5,242 ریال 140 (2.67%) 5,733 ریال 5,199 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SAMO 10,894 ریال 0 (0%) 10,894 ریال 10,755 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SAMO 5,189 ریال 136 (2.62%) 5,674 ریال 5,145 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
RACA 166 ریال 0 (0%) 167 ریال 166 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
RACA 162 ریال 5 (3.09%) 170 ریال 162 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
RACA 165 ریال 0 (0%) 165 ریال 165 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
RACA 161 ریال 4 (2.48%) 168 ریال 161 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
STARL 1 ریال 1 (100%) 2 ریال 1 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
STARL 3 ریال 0 (0%) 3 ریال 3 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
STARL 3 ریال 0 (0%) 3 ریال 3 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
STARL 1 ریال 1 (100%) 2 ریال 1 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 366,629 ریال 0 (0%) 367,964 ریال 366,387 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 189,530 ریال 258 (0.14%) 196,151 ریال 187,272 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 187,586 ریال 248 (0.13%) 194,139 ریال 185,344 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 363,002 ریال 0 (0%) 364,323 ریال 362,762 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
FLOKI 127 ریال 0 (0%) 127 ریال 124 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
FLOKI 94 ریال 1 (1.06%) 99 ریال 94 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
FLOKI 125 ریال 0 (0%) 125 ریال 122 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
FLOKI 93 ریال 1 (1.08%) 98 ریال 93 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DVI 12,414 ریال 0 (0%) 12,417 ریال 12,413 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DVI 15,685 ریال 337 (2.2%) 15,732 ریال 15,267 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DVI 12,292 ریال 0 (0%) 12,294 ریال 12,290 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DVI 15,524 ریال 337 (2.22%) 15,571 ریال 15,110 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BEAMX 24,144 ریال 0 (0%) 24,278 ریال 24,072 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BEAMX 17,832 ریال 413 (2.32%) 18,509 ریال 17,718 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BEAMX 23,905 ریال 0 (0%) 24,037 ریال 23,834 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BEAMX 17,649 ریال 408 (2.31%) 18,320 ریال 17,536 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KIN 13 ریال 0 (0%) 13 ریال 13 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KIN 12 ریال 1 (8.33%) 13 ریال 12 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KIN 12 ریال 0 (0%) 13 ریال 12 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KIN 12 ریال 1 (8.33%) 13 ریال 12 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
STC 734 ریال 0 (0%) 734 ریال 734 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
STC 1,035 ریال 94 (9.08%) 1,149 ریال 949 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
STC 727 ریال 0 (0%) 727 ریال 727 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
STC 1,025 ریال 92 (8.98%) 1,138 ریال 940 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BTC 40,842,377,150 ریال 0 (0%) 40,961,706,025 ریال 40,826,705,190 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BTC 42,981,120,000 ریال 62,873,200 (0.15%) 43,563,845,325 ریال 42,807,860,550 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BTC 40,438,330,550 ریال 0 (0%) 40,556,478,925 ریال 40,422,813,630 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BTC 42,540,288,000 ریال 60,605,270 (0.14%) 43,117,036,655 ریال 42,368,805,570 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ETH 2,091,862,500 ریال 11,737,900 (0.56%) 2,134,764,450 ریال 2,085,515,250 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ETH 2,392,393,835 ریال 0 (0%) 2,402,953,000 ریال 2,390,331,735 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ETH 2,368,726,295 ریال 0 (0%) 2,379,181,000 ریال 2,366,684,595 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ETH 2,070,407,500 ریال 11,538,190 (0.56%) 2,112,869,430 ریال 2,064,125,350 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 332,719 ریال 4,765 (1.43%) 340,909 ریال 332,582 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 380,154 ریال 0 (0%) 381,428 ریال 379,244 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 329,306 ریال 4,704 (1.43%) 337,412 ریال 329,171 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 376,393 ریال 0 (0%) 377,654 ریال 375,493 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LINK 9,063,600 ریال 166,720 (1.84%) 9,344,108 ریال 9,062,918 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LINK 12,111,199 ریال 0 (0%) 12,175,488 ریال 12,100,282 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LINK 8,970,640 ریال 164,662 (1.84%) 9,248,271 ریال 8,969,965 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LINK 11,991,385 ریال 0 (0%) 12,055,038 ریال 11,980,576 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BNB 294,880,300 ریال 0 (0%) 296,517,850 ریال 294,698,350 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BNB 370,665,750 ریال 6,870,250 (1.85%) 380,766,750 ریال 369,300,750 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BNB 291,963,100 ریال 0 (0%) 293,584,450 ریال 291,782,950 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BNB 366,864,050 ریال 6,785,550 (1.85%) 376,861,450 ریال 365,513,050 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DOT 6,333,073 ریال 0 (0%) 6,360,366 ریال 6,323,369 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DOT 4,487,438 ریال 54,962 (1.22%) 4,616,430 ریال 4,487,438 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DOT 6,270,421 ریال 0 (0%) 6,297,444 ریال 6,260,813 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DOT 4,441,413 ریال 54,227 (1.22%) 4,569,082 ریال 4,441,413 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BCH 263,160,350 ریال 0 (0%) 264,191,400 ریال 262,493,200 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BCH 327,668,250 ریال 14,779,750 (4.51%) 349,371,750 ریال 327,668,250 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BCH 260,556,950 ریال 0 (0%) 261,577,800 ریال 259,896,400 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BCH 324,307,550 ریال 14,615,250 (4.51%) 345,788,450 ریال 324,307,550 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LTC 52,995,970 ریال 0 (0%) 53,256,765 ریال 52,947,450 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LTC 52,661,700 ریال 425,900 (0.81%) 53,610,375 ریال 52,422,825 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LTC 52,471,690 ریال 0 (0%) 52,729,905 ریال 52,423,650 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LTC 52,121,580 ریال 419,530 (0.8%) 53,060,525 ریال 51,885,155 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
EOS 501,638 ریال 2,242 (0.45%) 519,178 ریال 499,596 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
EOS 732,106 ریال 0 (0%) 735,381 ریال 731,014 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
EOS 496,493 ریال 2,200 (0.44%) 513,853 ریال 494,453 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
EOS 724,864 ریال 0 (0%) 728,106 ریال 723,783 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ADA 443,473 ریال 0 (0%) 445,596 ریال 443,230 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ADA 310,879 ریال 1,547 (0.5%) 318,659 ریال 306,612 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ADA 439,086 ریال 0 (0%) 441,187 ریال 438,845 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ADA 307,690 ریال 1,542 (0.5%) 315,391 ریال 303,456 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TRX 83,412 ریال 0 (0%) 83,467 ریال 83,412 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TRX 75,717 ریال 40 (0.05%) 76,222 ریال 75,317 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TRX 82,587 ریال 0 (0%) 82,641 ریال 82,587 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TRX 74,940 ریال 42 (0.06%) 75,440 ریال 74,541 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 868,508 ریال 0 (0%) 872,147 ریال 867,902 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 668,850 ریال 8,430 (1.26%) 687,960 ریال 666,803 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 661,990 ریال 8,318 (1.26%) 680,904 ریال 659,964 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 859,916 ریال 0 (0%) 863,519 ریال 859,316 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
USDC 605,833 ریال 0 (0%) 605,833 ریال 605,772 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
USDC 682,227 ریال 2,567 (0.38%) 682,364 ریال 679,660 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
USDC 675,230 ریال 2,566 (0.38%) 675,365 ریال 672,664 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
USDC 599,839 ریال 0 (0%) 599,839 ریال 599,779 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XLM 87,457 ریال 0 (0%) 88,246 ریال 87,457 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XLM 72,345 ریال 143 (0.2%) 73,778 ریال 71,808 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XLM 86,592 ریال 0 (0%) 87,373 ریال 86,592 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
XLM 71,603 ریال 139 (0.19%) 73,022 ریال 71,069 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
IOTA 202,510 ریال 0 (0%) 204,087 ریال 202,328 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
IOTA 149,536 ریال 412 (0.28%) 153,358 ریال 147,215 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
IOTA 148,002 ریال 413 (0.28%) 151,785 ریال 145,705 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
IOTA 200,507 ریال 0 (0%) 202,068 ریال 200,327 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
NEO 13,226,850 ریال 14,450 (0.11%) 14,168,700 ریال 13,008,400 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
NEO 10,528,840 ریال 0 (0%) 10,613,750 ریال 10,528,840 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
NEO 13,091,190 ریال 14,800 (0.11%) 14,023,380 ریال 12,874,490 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
NEO 10,424,680 ریال 0 (0%) 10,508,750 ریال 10,424,680 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
YFI 6,278,488,000 ریال 0 (0%) 6,287,585,500 ریال 6,262,719,000 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
YFI 4,617,112,500 ریال 105,487,500 (2.28%) 4,773,405,000 ریال 4,617,112,500 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
YFI 6,216,376,000 ریال 0 (0%) 6,225,383,500 ریال 6,200,763,000 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
YFI 4,569,757,500 ریال 104,227,500 (2.28%) 4,724,447,000 ریال 4,569,757,500 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 5,453,858 ریال 58,222 (1.07%) 5,606,055 ریال 5,449,080 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 8,113,757 ریال 0 (0%) 8,132,559 ریال 8,107,086 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 8,033,489 ریال 0 (0%) 8,052,105 ریال 8,026,884 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 5,397,921 ریال 57,417 (1.06%) 5,548,557 ریال 5,393,192 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
UMA 2,556,398 ریال 0 (0%) 2,569,134 ریال 2,556,398 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
UMA 1,744,470 ریال 5,850 (0.34%) 1,806,578 ریال 1,726,043 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
UMA 2,531,108 ریال 0 (0%) 2,543,718 ریال 2,531,108 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
UMA 1,726,578 ریال 5,724 (0.33%) 1,788,049 ریال 1,708,340 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
VET 28,815 ریال 0 (0%) 28,948 ریال 28,791 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
VET 27,054 ریال 1,105 (4.08%) 28,651 ریال 27,000 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
VET 28,530 ریال 0 (0%) 28,662 ریال 28,506 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
VET 26,777 ریال 1,092 (4.08%) 28,357 ریال 26,723 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 24,047,725 ریال 0 (0%) 24,108,375 ریال 23,987,075 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 18,898,425 ریال 250,375 (1.32%) 19,580,925 ریال 18,898,425 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 23,809,825 ریال 0 (0%) 23,869,875 ریال 23,749,775 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 18,704,595 ریال 247,085 (1.32%) 19,380,095 ریال 18,704,595 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ZEC 14,236,950 ریال 219,850 (1.54%) 14,639,625 ریال 14,230,125 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ZEC 20,748,365 ریال 0 (0%) 20,802,950 ریال 20,693,780 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ZEC 20,543,105 ریال 0 (0%) 20,597,150 ریال 20,489,060 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ZEC 14,090,930 ریال 217,050 (1.54%) 14,489,475 ریال 14,084,175 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SNX 2,661,322 ریال 0 (0%) 2,669,207 ریال 2,658,290 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SNX 1,954,680 ریال 28,200 (1.44%) 2,030,438 ریال 1,945,808 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SNX 2,634,994 ریال 0 (0%) 2,642,801 ریال 2,631,992 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SNX 1,934,632 ریال 27,836 (1.44%) 2,009,613 ریال 1,925,851 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OMG 725,374 ریال 0 (0%) 725,374 ریال 722,342 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OMG 424,515 ریال 1,845 (0.43%) 441,578 ریال 421,103 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OMG 420,161 ریال 1,810 (0.43%) 437,049 ریال 416,784 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OMG 718,198 ریال 0 (0%) 718,198 ریال 715,196 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ONT 206,798 ریال 6,178 (2.99%) 222,017 ریال 205,023 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ONT 216,642 ریال 0 (0%) 217,188 ریال 216,278 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ONT 214,499 ریال 0 (0%) 215,039 ریال 214,138 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ONT 204,677 ریال 6,107 (2.98%) 219,740 ریال 202,920 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ONG 332,992 ریال 8,904 (2.75%) 345,413 ریال 313,745 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ONG 259,885 ریال 0 (0%) 261,220 ریال 259,885 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ONG 329,576 ریال 8,824 (2.75%) 341,871 ریال 310,527 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ONG 257,314 ریال 0 (0%) 258,635 ریال 257,314 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
MKR 1,257,274,500 ریال 0 (0%) 1,261,520,000 ریال 1,257,274,500 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
MKR 2,093,227,500 ریال 3,587,500 (0.17%) 2,119,845,000 ریال 2,066,520,000 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
MKR 1,244,836,500 ریال 0 (0%) 1,249,040,000 ریال 1,244,836,500 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
MKR 2,071,758,500 ریال 3,629,500 (0.18%) 2,098,103,000 ریال 2,045,247,000 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 53,372,000 ریال 0 (0%) 53,796,550 ریال 53,341,675 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 35,326,200 ریال 530,200 (1.5%) 36,425,025 ریال 35,326,200 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 52,844,000 ریال 0 (0%) 53,264,350 ریال 52,813,975 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 34,963,880 ریال 523,410 (1.5%) 36,051,435 ریال 34,963,880 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TUSD 607,167 ریال 0 (0%) 607,167 ریال 607,107 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TUSD 681,545 ریال 2,429 (0.36%) 681,818 ریال 678,980 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TUSD 601,161 ریال 0 (0%) 601,161 ریال 601,101 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
TUSD 674,554 ریال 2,429 (0.36%) 674,825 ریال 671,991 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
THETA 1,857,710 ریال 0 (0%) 1,882,576 ریال 1,854,071 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
THETA 1,347,255 ریال 24,985 (1.85%) 1,397,760 ریال 1,347,255 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
THETA 1,839,332 ریال 0 (0%) 1,863,952 ریال 1,835,729 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
THETA 1,333,437 ریال 24,677 (1.85%) 1,383,424 ریال 1,333,437 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ALGO 164,301 ریال 0 (0%) 165,271 ریال 164,180 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ALGO 115,889 ریال 17 (0.01%) 118,892 ریال 114,046 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ALGO 162,675 ریال 0 (0%) 163,636 ریال 162,555 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ALGO 114,700 ریال 21 (0.02%) 117,672 ریال 112,876 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 165,233 ریال 3,407 (2.06%) 170,830 ریال 165,233 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 204,027 ریال 0 (0%) 204,876 ریال 204,027 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 163,539 ریال 3,365 (2.06%) 169,078 ریال 163,539 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 202,008 ریال 0 (0%) 202,849 ریال 202,008 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 1,496,721 ریال 0 (0%) 1,500,906 ریال 1,494,295 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 836,336 ریال 7,204 (0.86%) 855,650 ریال 825,074 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 827,758 ریال 7,099 (0.86%) 846,874 ریال 816,612 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 1,481,914 ریال 0 (0%) 1,486,057 ریال 1,479,512 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ZRX 321,321 ریال 6,031 (1.88%) 332,992 ریال 320,980 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ZRX 313,500 ریال 0 (0%) 315,319 ریال 313,075 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ZRX 318,025 ریال 5,957 (1.87%) 329,576 ریال 317,688 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ZRX 310,398 ریال 0 (0%) 312,200 ریال 309,978 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 100,473 ریال 0 (0%) 102,159 ریال 100,406 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 105,651 ریال 3,074 (2.91%) 111,336 ریال 105,651 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 104,567 ریال 3,039 (2.91%) 110,194 ریال 104,567 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 99,479 ریال 0 (0%) 99,635 ریال 100,121 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KSM 32,362,840 ریال 0 (0%) 32,484,140 ریال 32,277,930 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KSM 20,434,050 ریال 81,650 (0.4%) 21,034,650 ریال 20,092,800 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KSM 32,042,680 ریال 0 (0%) 32,162,780 ریال 31,958,610 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KSM 20,224,470 ریال 81,580 (0.41%) 20,818,910 ریال 19,886,720 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DGB 9,116 ریال 0 (0%) 9,176 ریال 9,110 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DGB 8,572 ریال 71 (0.83%) 8,900 ریال 8,518 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DGB 9,026 ریال 0 (0%) 9,086 ریال 9,020 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DGB 8,484 ریال 70 (0.83%) 8,809 ریال 8,430 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 55,605 ریال 0 (0%) 55,874 ریال 55,541 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 40,227 ریال 185 (0.46%) 41,708 ریال 39,917 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 55,054 ریال 0 (0%) 55,321 ریال 54,991 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 39,814 ریال 182 (0.46%) 41,280 ریال 39,507 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LRC 215,489 ریال 0 (0%) 216,702 ریال 215,368 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LRC 167,076 ریال 3,196 (1.91%) 173,765 ریال 167,076 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LRC 213,358 ریال 0 (0%) 214,559 ریال 213,238 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LRC 165,362 ریال 3,157 (1.91%) 171,982 ریال 165,362 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ICX 195,900 ریال 0 (0%) 196,688 ریال 195,900 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ICX 150,423 ریال 2,781 (1.85%) 156,361 ریال 150,218 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ICX 193,962 ریال 0 (0%) 194,742 ریال 193,962 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ICX 148,880 ریال 2,747 (1.85%) 154,757 ریال 148,678 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SUSHI 1,204,509 ریال 0 (0%) 1,204,509 ریال 1,197,231 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SUSHI 644,280 ریال 22,120 (3.43%) 667,080 ریال 638,820 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SUSHI 1,192,593 ریال 0 (0%) 1,192,593 ریال 1,185,387 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SUSHI 637,672 ریال 21,868 (3.43%) 660,213 ریال 632,268 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
WAVES 1,568,385 ریال 16,015 (1.02%) 1,630,493 ریال 1,562,640 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
WAVES 2,020,858 ریال 0 (0%) 2,031,775 ریال 2,020,858 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
WAVES 2,000,866 ریال 0 (0%) 2,011,675 ریال 2,000,866 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
WAVES 1,552,299 ریال 15,791 (1.02%) 1,613,770 ریال 1,546,554 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
QTUM 2,713,620 ریال 79,140 (2.92%) 2,914,275 ریال 2,710,208 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
QTUM 3,077,381 ریال 0 (0%) 3,105,887 ریال 3,068,890 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
QTUM 2,685,788 ریال 78,223 (2.91%) 2,884,385 ریال 2,682,411 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
QTUM 3,046,937 ریال 0 (0%) 3,075,161 ریال 3,038,530 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KNC 517,648 ریال 0 (0%) 520,377 ریال 516,920 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KNC 383,429 ریال 657 (0.17%) 395,918 ریال 377,832 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KNC 512,527 ریال 0 (0%) 515,229 ریال 511,806 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
KNC 379,496 ریال 664 (0.18%) 391,858 ریال 373,957 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
USDP 605,712 ریال 0 (0%) 605,833 ریال 605,712 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
USDP 682,568 ریال 2,364 (0.35%) 683,114 ریال 680,204 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
USDP 599,719 ریال 0 (0%) 599,839 ریال 599,719 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
USDP 675,568 ریال 2,366 (0.35%) 676,108 ریال 673,202 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
YFII 418,303,050 ریال 0 (0%) 420,365,150 ریال 417,999,800 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
YFII 306,442,500 ریال 2,754,500 (0.91%) 313,199,250 ریال 300,914,250 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
YFII 414,164,850 ریال 0 (0%) 416,206,550 ریال 413,864,600 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
YFII 303,299,500 ریال 2,737,700 (0.91%) 309,986,950 ریال 297,827,950 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 1,536,265 ریال 0 (0%) 1,542,330 ریال 1,533,839 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 954,135 ریال 7,575 (0.8%) 986,213 ریال 931,613 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 1,521,067 ریال 0 (0%) 1,527,072 ریال 1,518,665 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 944,349 ریال 7,533 (0.8%) 976,098 ریال 922,058 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
EGLD 40,380,770 ریال 0 (0%) 40,659,760 ریال 40,362,575 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
EGLD 26,699,400 ریال 391,800 (1.47%) 27,491,100 ریال 26,651,625 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
EGLD 39,981,290 ریال 0 (0%) 40,257,520 ریال 39,963,275 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
EGLD 26,425,560 ریال 386,760 (1.46%) 27,209,140 ریال 26,378,275 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LSK 1,290,632 ریال 0 (0%) 1,295,484 ریال 1,288,813 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LSK 991,673 ریال 44,433 (4.69%) 1,003,275 ریال 932,978 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LSK 1,277,864 ریال 0 (0%) 1,282,668 ریال 1,276,063 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
LSK 981,502 ریال 44,013 (4.69%) 992,985 ریال 923,409 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ZIL 21,088 ریال 0 (0%) 21,209 ریال 21,076 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ZIL 16,162 ریال 219 (1.36%) 16,742 ریال 16,162 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ZIL 15,996 ریال 217 (1.36%) 16,570 ریال 15,996 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ZIL 20,879 ریال 0 (0%) 20,999 ریال 20,867 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BAL 2,586,675 ریال 48,325 (1.87%) 2,685,638 ریال 2,586,675 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BAL 3,530,437 ریال 0 (0%) 3,550,451 ریال 3,529,830 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BAL 2,560,145 ریال 47,730 (1.86%) 2,658,093 ریال 2,560,145 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
BAL 3,495,511 ریال 0 (0%) 3,515,327 ریال 3,494,910 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DCR 13,254,150 ریال 41,750 (0.32%) 13,540,800 ریال 13,130,800 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DCR 15,981,275 ریال 0 (0%) 16,023,730 ریال 15,866,040 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DCR 15,823,175 ریال 0 (0%) 15,865,210 ریال 15,709,080 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
DCR 13,118,210 ریال 41,820 (0.32%) 13,401,920 ریال 12,995,630 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ANT 6,310,327 ریال 50,519 (0.81%) 6,554,321 ریال 6,085,443 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ANT 6,066,941 ریال 0 (0%) 6,096,113 ریال 6,066,759 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ANT 6,245,605 ریال 50,236 (0.81%) 6,487,097 ریال 6,023,028 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ANT 6,006,922 ریال 0 (0%) 6,035,806 ریال 6,006,741 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SC 4,896 ریال 151 (3.18%) 5,044 ریال 4,692 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SC 5,776 ریال 0 (0%) 5,784 ریال 5,773 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SC 5,719 ریال 0 (0%) 5,727 ریال 5,716 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SC 4,845 ریال 149 (3.17%) 4,993 ریال 4,644 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ENJ 337,457 ریال 0 (0%) 338,548 ریال 337,214 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ENJ 212,735 ریال 2,213 (1.04%) 219,014 ریال 211,780 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ENJ 334,118 ریال 0 (0%) 335,199 ریال 333,878 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
ENJ 210,553 ریال 2,182 (1.04%) 216,768 ریال 209,608 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OCEAN 567,021 ریال 5,539 (0.98%) 591,591 ریال 560,388 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OCEAN 680,129 ریال 0 (0%) 685,891 ریال 679,098 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OCEAN 673,401 ریال 0 (0%) 679,105 ریال 672,380 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
OCEAN 561,205 ریال 5,461 (0.97%) 585,523 ریال 554,619 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SXP 293,364 ریال 0 (0%) 294,213 ریال 293,303 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SXP 223,655 ریال 677 (0.3%) 227,750 ریال 219,970 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SXP 290,462 ریال 0 (0%) 291,303 ریال 290,402 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
SXP 221,361 ریال 662 (0.3%) 225,414 ریال 217,714 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
STX 1,680,929 ریال 37,635 (2.24%) 1,753,957 ریال 1,680,929 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
STX 1,760,670 ریال 0 (0%) 1,761,943 ریال 1,753,695 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
STX 1,663,689 ریال 37,184 (2.24%) 1,735,967 ریال 1,663,689 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
STX 1,743,252 ریال 0 (0%) 1,744,513 ریال 1,736,346 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
RVN 16,861 ریال 0 (0%) 16,921 ریال 16,830 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
RVN 19,601 ریال 303 (1.55%) 20,339 ریال 19,601 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
RVN 16,694 ریال 0 (0%) 16,754 ریال 16,664 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
RVN 19,400 ریال 299 (1.54%) 20,130 ریال 19,400 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
IOST 7,563 ریال 0 (0%) 7,612 ریال 7,563 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
IOST 6,334 ریال 126 (1.99%) 6,668 ریال 6,334 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
IOST 6,269 ریال 125 (1.99%) 6,600 ریال 6,269 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
IOST 7,488 ریال 0 (0%) 7,536 ریال 7,488 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 3,475 ریال 0 (0%) 3,492 ریال 3,469 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 3,840 ریال 72 (1.88%) 3,991 ریال 3,840 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 3,441 ریال 0 (0%) 3,458 ریال 3,434 ریال ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ - ۸:۱۴
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 3,801 ریال 71 (1.87%) 3,950 ریال