خبر

بیترافی

رتبه:
( تعداد: 1 )

مدل کسب و کار: صرافی

پشتیبانی از شبکه TRC20:

کیف پول اختصاصی:

کارمزد معاملات:

اپلیکیشن‌ها:

ورود دو مرحله‌ای:

پشتیبانی: ایمیل، تلفن

زمان احراز هویت:

پایه پولی: ریال

USDT تتر / فروش
USDT
قیمت ریالی
653,250
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
43,471,631,775
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
2,091,562,785
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
BNB بایننس کوین / فروش
BNB
قیمت ریالی
390,251,550
زمان بروزرسانی
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹

قیمت ارزهای دیجیتال در بیترافی

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
تتر
تتر
Tether
USDT 653,250 ریال 1,500 (0.23%) 654,250 ریال 650,250 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 364,500 ریال 0 (0%) 365,000 ریال 361,000 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
BTC 43,471,631,775 ریال 1,330,085,400 (3.16%) 43,700,039,925 ریال 42,061,906,650 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
BTC 5,918,386,500 ریال 0 (0%) 5,978,160,000 ریال 5,796,107,700 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
ETH 2,091,562,785 ریال 40,066,950 (1.95%) 2,104,579,500 ریال 2,044,556,604 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
ETH 428,163,570 ریال 0 (0%) 438,553,630 ریال 418,817,760 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
BNB 390,251,550 ریال 14,355,310 (3.82%) 395,909,141 ریال 374,911,995 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
BNB 107,822,745 ریال 0 (0%) 113,351,834 ریال 104,407,698 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
DOT 4,875,988 ریال 232,686 (5.01%) 4,932,893 ریال 4,629,800 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
DOT 1,896,529 ریال 0 (0%) 1,948,461 ریال 1,829,479 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 434,476 ریال 10,644 (2.51%) 438,280 ریال 421,223 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 559,944 ریال 0 (0%) 589,946 ریال 544,532 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 356,746 ریال 14,276 (4.17%) 359,804 ریال 341,114 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 139,862 ریال 0 (0%) 145,638 ریال 135,050 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
ADA 338,056 ریال 12,127 (3.72%) 339,817 ریال 323,045 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
ADA 112,505 ریال 0 (0%) 115,018 ریال 108,341 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 105,062 ریال 2,072 (2.01%) 106,202 ریال 102,279 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 35,047 ریال 0 (0%) 38,129 ریال 33,097 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
EOS 554,805 ریال 27,005 (5.12%) 555,261 ریال 527,213 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
EOS 328,888 ریال 0 (0%) 342,913 ریال 319,737 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
TRX 73,164 ریال 634 (0.87%) 73,276 ریال 71,918 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
TRX 19,437 ریال 0 (0%) 19,562 ریال 18,696 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
LTC 56,054,076 ریال 1,152,237 (2.1%) 56,210,202 ریال 54,811,828 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
LTC 26,935,456 ریال 0 (0%) 27,477,515 ریال 25,672,099 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
ALGO 126,861 ریال 4,956 (4.07%) 127,317 ریال 121,840 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
ALGO 85,402 ریال 0 (0%) 88,878 ریال 82,019 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 20,564,310 ریال 533,713 (2.66%) 20,693,850 ریال 19,945,805 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 14,565,420 ریال 0 (0%) 15,089,799 ریال 14,010,410 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
ETC 18,497,622 ریال 567,531 (3.17%) 18,601,220 ریال 17,858,717 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
ETC 7,016,078 ریال 0 (0%) 7,334,725 ریال 6,701,676 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
SHIB 17 ریال 1 (5.88%) 18 ریال 17 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
SHIB 3 ریال 0 (0%) 3 ریال 3 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 5,810,462 ریال 132,887 (2.34%) 5,877,742 ریال 5,647,115 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,578,260 ریال 0 (0%) 3,681,369 ریال 3,414,374 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
BCH 335,933,812 ریال 7,773,792 (2.37%) 337,763,105 ریال 324,031,627 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
BCH 40,036,680 ریال 0 (0%) 40,793,000 ریال 38,388,740 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
TOMO 162,428 ریال 0 (0%) 163,497 ریال 160,901 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
TOMO 142,531 ریال 0 (0%) 142,531 ریال 142,494 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
XMR 80,434,672 ریال 4,708,447 (6.22%) 80,434,672 ریال 75,667,522 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
XMR 48,897,770 ریال 0 (0%) 48,951,130 ریال 48,897,770 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
USDC 652,910 ریال 811 (0.12%) 653,916 ریال 649,794 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
USDC 363,924 ریال 0 (0%) 364,423 ریال 360,465 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
BUSD 653,707 ریال 1,501 (0.23%) 654,707 ریال 650,705 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
BUSD 363,854 ریال 0 (0%) 364,562 ریال 359,945 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
SOL 101,159,028 ریال 4,189,021 (4.32%) 101,920,373 ریال 95,851,768 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 1,047,159 ریال 85,743 (8.92%) 1,079,594 ریال 919,724 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 39,123,142 ریال 953,472 (2.5%) 39,461,480 ریال 38,166,480 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
DGB 8,727 ریال 124 (1.44%) 8,869 ریال 8,558 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
AAVE 62,980,485 ریال 3,643,346 (6.14%) 63,220,831 ریال 59,056,903 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 306,112 ریال 11,230 (3.81%) 309,083 ریال 293,708 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
MKR 1,911,180,862 ریال 42,444,860 (2.22%) 1,984,032,630 ریال 1,871,408,880 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
UNI 5,284,792 ریال 273,099 (5.45%) 5,339,122 ریال 4,999,757 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
DAO 712,042 ریال 9,569 (1.36%) 734,609 ریال 701,821 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
LINK 10,066,843 ریال 386,019 (3.99%) 10,458,959 ریال 9,668,823 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
SUSHI 681,862 ریال 15,328 (2.3%) 692,267 ریال 662,802 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
1INCH 288,207 ریال 10,447 (3.76%) 288,720 ریال 277,760 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
KMD 289,324 ریال 3,248 (1.14%) 297,132 ریال 283,446 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 9,873,873 ریال 25,977 (0.26%) 10,173,827 ریال 9,621,785 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
FTM 504,237 ریال 19,707 (4.07%) 515,498 ریال 482,867 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
KNC 415,728 ریال 19,748 (4.99%) 415,981 ریال 395,677 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
MANA 315,336 ریال 15,275 (5.09%) 316,984 ریال 299,650 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
THETA 1,524,554 ریال 74,864 (5.16%) 1,542,811 ریال 1,442,708 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
ONE 14,639 ریال 562 (3.99%) 14,861 ریال 14,020 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
آلکمی
آلکمی
Alchemy
ACOIN 1,569 ریال 3 (0.19%) 1,572 ریال 1,562 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو
ONT 308,438 ریال 48,654 (18.73%) 310,363 ریال 259,784 ریال ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ - ۲۲:۵۹
آرشیو

مشخصات بیترافی

توضیحات

بیترافی، یک سامانه مبادله رمزارز آنلاین برای خرید و فروش رمزارزهای معتبر است؛ در بیترافی، می‌توانید به سادگی، بیتکوین و سایر رمز ارزها را بخرید و یا بفروشید. 

همچنین، یک پلتفرم چابک معاملات آنلاین است که بستری ایمن و آسان را برای سرمایه گذاران بازارهای مالی فراهم کرده تا بتوانند با استفاده از پشتیبانی سریع و ایمن ، معاملات رمزارز خود را در آن انجام دهند.

نظرات بیترافی

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین