خبر

شاخص‌های بورس کشورها

آرژانتین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Merval 921876.88 921876.88 921876.88 921876.88 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/BYMA Argentina General 39958876 39958876 39958876 39958876 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Merval 894502.31 894502.31 894502.31 894502.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Bolsa G 38433836 38433836 38433836 38433836 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

آفریقای جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE South Africa 3861.91 3861.91 3861.91 3861.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
South Africa Top 40 68395 68395 68395 68395 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE/JSE All Share 76960.61 76960.61 76960.61 76960.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
FTSE/JSE Top 40 68861.5 68861.5 68861.5 68861.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE South Africa 3852.73 3852.73 3852.73 3852.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE/JSE All Share 76960.61 76960.61 76960.61 76960.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
South Africa 40 5717.7 5717.7 5717.6 5759.9 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آلمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DAX 17419.33 17419.33 17358.15 17440.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۸
دکس آلمان 17419.33 17419.33 17358.15 17440.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
یورو استاکس 50 4872.25 4872.25 4850.75 4881.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
HDAX 8991.8 8991.8 8991.8 8991.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
SDAX 13728.63 13728.63 13728.63 13728.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Midcap 27114.14 27114.14 27114.14 27114.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
TecDAX 3330.8 3330.8 3330.8 3330.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Prime All Share 6636.79 6636.79 6636.79 6636.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Classic All Share 9127.6 9127.6 9127.6 9127.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Technology All Share 3969.99 3969.99 3969.99 3969.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Prime All Share 6587.68 6587.68 6587.68 6587.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Classic All Share 8935.4 8935.4 8935.4 8935.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Technology All Share 3762.54 3762.54 3762.54 3762.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
DAX 16625.55 16625.55 16625.55 16625.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
HDAX 8934.28 8934.28 8934.28 8934.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
SDAX 13078.6 13078.6 13078.6 13078.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Midcap 26421.83 26421.83 26421.83 26421.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
TecDAX 3213.19 3213.19 3213.19 3213.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Euro Stoxx 50 4474.65 4474.65 4474.65 4474.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
XETRA DAX Price 14687.41 14687.41 14687.41 14704.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ ساعت ۱۲:۴۸
DAX 10226.88 10226.88 10226.88 10295 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Euro Stoxx 50 2826.62 2826.62 2821.05 2843.62 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

آمریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P 500 VIX 13.75 13.75 13.75 13.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ساعت ۰:۴۳
Dow Jones 39131.53 39131.53 39069.11 39279.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ساعت ۰:۴۲
S&P 500 ( آمریکا ) 5088.04 5088.04 5082.96 5110.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ساعت ۰:۴۰
Nasdaq 15996.82 15996.82 15965.38 16132.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ساعت ۰:۴۰
Small Cap 2000 2016.85 2016.85 2002.8 2028.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ساعت ۰:۳۹
Nasdaq 15996.45 15996.45 15965.38 16132.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
اس & پی 500 5091.41 5091.41 5082.96 5110.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
داو جونز 39159.27 39159.27 39069.11 39279.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
S&P 500 VIX 12.49 12.49 12.49 12.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nasdaq 14905.19 14905.19 14905.19 14905.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P 100 2227.17 2227.17 2227.17 2227.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Dow Jones 37306.02 37306.02 37306.02 37306.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
DJ Utility 879.57 879.57 879.57 879.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
DJ Composite 12184.2 12184.2 12184.2 12184.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NYSE Composite 16656.8 16656.8 16656.8 16656.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Small Cap 2000 1984.05 1984.05 1984.05 1984.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
DJ Transportation 15963 15963 15963 15963 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NYSE AMEX Composite 4599.7 4599.7 4599.7 4599.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P 100 2139.86 2139.86 2139.86 2139.86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
DJ Utility 879.33 879.33 879.33 879.33 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P 500 VIX 13.18 13.18 13.18 13.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
DJ Composite 11779.3 11779.3 11779.3 11779.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
NYSE Composite 16092.4 16092.4 16092.4 16092.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
NYSE AMEX Composite 4514.1 4514.1 4514.1 4514.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Dow 30 36054.43 36054.43 36054.43 36054.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nasdaq 14146.71 14146.71 14146.71 14146.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P 500 4549.34 4549.34 4549.34 4549.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nasdaq 100 15788.05 15788.05 15788.05 15788.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
SmallCap 2000 1852.05 1852.05 1852.05 1852.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
DJ Transportation 15230 15230 15230 15230 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P 500 2669.38 2669.38 2661.9 2697.88 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
Nasdaq 100 8072.6 8072.6 8047.9 8148.4 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM ADR 1653.49 1653.49 1653.49 1653.59 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
OTCM QX ADR 30 1370.92 1370.92 1370.66 1370.92 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

اتریش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ATX 3384.84 3384.84 3378.33 3411.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۰
Immobilien ATX EUR 322.92 322.92 322.92 322.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
New Europe Blue Chip EUR 1298.06 1298.06 1298.06 1298.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
ATX 3379.04 3379.04 3379.04 3379.04 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
ATX 5 1538.93 1538.93 1538.93 1538.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
ATX Prime 1696.92 1696.92 1696.92 1696.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
FTSE Austria 342.38 342.38 342.38 342.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
ATX 3287.08 3287.08 3287.08 3287.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
ATX 5 1534.78 1534.78 1534.78 1534.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
ATX Prime 1647.52 1647.52 1647.52 1647.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE Austria 339.56 339.56 339.56 339.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Immobilien ATX EUR 312.65 312.65 312.65 312.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
New Europe Blue Chip EUR 1260.98 1260.98 1260.98 1260.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

اردن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Amman SE General 2424.89 2424.89 2424.89 2424.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Amman SE AllShare 4417.81 4417.81 4417.81 4417.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Amman SE AllShare 4331.75 4331.75 4331.75 4331.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Amman SE General 2381.91 2381.91 2381.91 2381.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

اسپانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IBEX 35 10130.6 10130.6 10065.85 10134.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۰
آیبکس 35 10130.6 10130.6 10065.85 10134.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
VIBEX 11.8 11.8 11.8 11.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Latibex 2541 2541 2541 2541 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
General Madrid 995.45 995.45 995.45 995.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
IBEX Small Cap 7897.5 7897.5 7897.5 7897.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
IBEX Medium Cap 13601.1 13601.1 13601.1 13601.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
General Madrid 1004.31 1004.31 1004.31 1004.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
IBEX Small Cap 7882.9 7882.9 7882.9 7882.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE Latibex   2465.5 2465.5 2465.5 2465.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
IBEX 35 10160.54 10160.54 10160.54 10160.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
IBEX Medium Cap 13392.6 13392.6 13392.6 13392.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
VIBEX 12.4 12.4 12.4 12.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۵۲
IBEX 35 6967.5 6967.5 6899.05 7117.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

استرالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/ASX 200 7643.6 7643.6 7624.2 7661.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۸:۴۷
S&P/ASX 20 4259.4 4259.4 4259.4 4259.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX 50 7363.7 7363.7 7363.7 7363.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX 100 6289.1 6289.1 6289.1 6289.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX 300 7434.2 7434.2 7434.2 7434.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX Midcap 50 9155 9155 9155 9155 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
ASX All Ordinaries 7715.9 7715.9 7715.9 7715.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
ASX Small Ordinaries 2893.5 2893.5 2893.5 2893.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX All Australian 50 7404.8 7404.8 7404.8 7404.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX All Australian 200 7487.4 7487.4 7487.4 7487.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ASX All Australian 50 7087.4 7087.4 7087.4 7087.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P/ASX All Australian 200 7165.8 7165.8 7165.8 7165.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P/ASX 20 4070.5 4070.5 4070.5 4070.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P/ASX 50 7056.3 7056.3 7056.3 7056.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P/ASX 100 6026.4 6026.4 6026.4 6026.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P/ASX 200 7173.3 7173.3 7173.3 7173.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P/ASX 300 7121.9 7121.9 7121.9 7121.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P/ASX Midcap 50 8771.2 8771.2 8771.2 8771.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
ASX All Ordinaries 7384.7 7384.7 7384.7 7384.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
ASX Small Ordinaries 2766 2766 2766 2766 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P/ASX 200 5227.25 5227.25 5227.25 5279.25 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

استونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tallinn SE General 1775.73 1775.73 1775.73 1775.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Tallinn SE General 1744.48 1744.48 1744.48 1744.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

اسلواکی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SAX 315.42 315.42 315.42 315.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ساعت ۱۶:۳۵
SAX 312.24 312.24 312.24 312.24 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

اسلوونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Blue-Chip SBITOP 1229.7 1229.7 1229.7 1229.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Blue-Chip SBITOP 1223.47 1223.47 1223.47 1223.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

اکوادور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Guayaquil Select 175.60 175.60 175.60 175.60 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۱۰
Ecuador General Adj 1278.71 1278.71 1278.71 1278.71 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ ساعت ۱۶:۱۰
بیشتر

امارات متحده عربی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DFM General 3990.6 3990.6 3990.6 3990.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE ADX General 9493.75 9493.75 9493.75 9493.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ADX General 9470.44 9470.44 9470.44 9470.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
DFM General 3969.17 3969.17 3969.17 3969.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

اندونزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
IDX Composite 7295.1 7295.1 7267.5 7327.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۴۷
IDX LQ45 959.6 959.6 959.6 959.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
IDX Composite 7187.85 7187.85 7187.85 7187.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Indonesia 3596.43 3596.43 3596.43 3596.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
IDX Kompas 100 1160.22 1160.22 1160.22 1160.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
IDX PEFINDO-25 218.31 218.31 218.31 218.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
IDX Kompas 100 1148.96 1148.96 1148.96 1148.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
IDX PEFINDO-25 215.1 215.1 215.1 215.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
IDX LQ45 945.44 945.44 945.44 945.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
IDX Composite 7134.62 7134.62 7134.62 7134.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE Indonesia 3573.8 3573.8 3573.8 3573.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

اوکراین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PFTS 507.03 507.03 507.03 507.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
PFTS 507.03 507.03 507.03 507.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

اوگاندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Uganda All Share 874.89 874.89 874.89 874.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Uganda All Share 893.98 893.98 893.98 893.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

ایتالیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE MIB 32700.92 32700.92 32404 32704 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۴۳
Italy 40 2981.3 2981.3 2981.3 2981.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE IT Mid Cap 44121.64 44121.64 44121.64 44121.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE MIB TR EUR 72876.81 72876.81 72876.81 72876.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE IT Small Cap 27262.27 27262.27 27262.27 27262.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Italia All Share 32343.64 32343.64 32343.64 32343.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
فتسی (ام آی بی) 30302 30302 30204 30343 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۰:۰۰
Italy 40 2981.5 2981.5 2981.5 2981.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE IT Mid Cap 42340.92 42340.92 42340.92 42340.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE IT Small Cap 26493.71 26493.71 26493.71 26493.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE Italia All Share 32292.52 32292.52 32292.52 32292.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE MIB TR EUR 72490.02 72490.02 72490.02 72490.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

ایرلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Ireland 394.22 394.22 394.22 394.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ISEQ Overall 8604.47 8604.47 8604.47 8604.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ISEQ 20 Price 1482.15 1482.15 1482.15 1482.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ISEQ Small Capital 1143.73 1143.73 1143.73 1143.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Ireland 396.84 396.84 396.84 396.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
ISEQ Overall 8570.46 8570.46 8570.46 8570.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
ISEQ 20 Price 1467.63 1467.63 1467.63 1467.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
ISEQ Small Capital 1156.41 1156.41 1156.41 1156.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
ISEQ General 8456.81 8456.81 8456.81 8456.81 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ایسلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ICEX Main 2039.14 2039.14 2039.14 2039.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Iceland 6 PI ISK 2367.51 2367.51 2367.51 2367.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Iceland Mid Cap PI 115.09 115.09 115.09 115.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Iceland Small Cap PI 351.29 351.29 351.29 351.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ICEX All Share Total Return 1171.15 1171.15 1171.15 1171.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ICEX Main 1969.63 1969.63 1969.63 1969.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OMX Iceland 6 PI ISK 2286.22 2286.22 2286.22 2286.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OMX Iceland Mid Cap PI 114.12 114.12 114.12 114.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OMX Iceland Small Cap PI 355.13 355.13 355.13 355.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
ICEX All Share Total Return 1133.02 1133.02 1133.02 1133.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

بحرین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bahrain All Share 1915.18 1915.18 1915.18 1915.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
Bahrain All Share 1942.85 1942.85 1942.85 1942.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

برزیل

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bovespa 129433 129433 129433 129444 36.00 0.03% ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ساعت ۰:۴۴
Tag Along 29113.18 29113.18 29113.18 29113.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Small Cap Index 2319.19 2319.19 2319.19 2319.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Bovespa 131084 131084 131084 131084 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Brazil 50 21694.59 21694.59 21694.59 21694.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Brazil Index 55122.19 55122.19 55122.19 55122.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Brazil broad-Based 5162.35 5162.35 5162.35 5162.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Mid-Large Cap Index 2604.35 2604.35 2604.35 2604.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Bovespa 125623 125623 125623 125623 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Brazil 50 20749.09 20749.09 20749.09 20749.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Tag Along 27829.62 27829.62 27829.62 27829.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Brazil Index 52805.61 52805.61 52805.61 52805.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Small Cap Index 2218.54 2218.54 2218.54 2218.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Brazil broad-Based 4944 4944 4944 4944 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Mid-Large Cap Index 2494.61 2494.61 2494.61 2494.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

بریتانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE 100 7706.28 7706.28 7676.6 7713.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۳۰
فتسی 100 7706.28 7706.28 7676.6 7713.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
UK 100 1237.5 1237.5 1237.5 1237.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE 250 19320.91 19320.91 19320.91 19320.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE 350 4205.22 4205.22 4205.22 4205.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE AIM 100 3601.88 3601.88 3601.88 3601.88 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
UK 100 1216.5 1216.5 1216.5 1216.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE 100 7505.44 7505.44 7505.44 7505.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE 250 18595.13 18595.13 18595.13 18595.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE 350 4131.59 4131.59 4131.59 4131.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE AIM 100 3462.69 3462.69 3462.69 3462.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE SmallCap 4504.58 4504.58 4504.58 4586.7 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
FTSE All-Share 3152.66 3152.66 3152.66 3209.53 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
FTSE AIM All Share 805.78 805.78 805.78 816.1 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
FTSE TechMARK Focus 4923.96 4923.96 4923.96 4998.34 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ساعت ۰:۰۰
FTSE 100 5635.26 5635.26 5630.54 5668.3 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

بلژیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BEL 20 3711.9 3711.9 3690.9 3714.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۰۹
BEL 20 3739.5 3739.5 3739.5 3739.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
BEL Mid 6936.97 6936.97 6936.97 6936.97 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
BEL 20 GR 11706.68 11706.68 11706.68 11706.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
BEL Small 8847.58 8847.58 8847.58 8847.58 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
BEL 20 Net Return 8677.88 8677.88 8677.88 8677.88 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
BEL 20 GR 11510.15 11510.15 11510.15 11510.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
BEL 20 Net Return 8532.2 8532.2 8532.2 8532.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
BEL 20 3650 3650 3650 3650 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
BEL Mid 6810.78 6810.78 6810.78 6810.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
BEL Small 8821.98 8821.98 8821.98 8821.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

بلغارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BGBX40 154.26 154.26 154.26 154.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
BGTR30 783.35 783.35 783.35 783.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
BSE SOFIX 743.83 743.83 743.83 743.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
BGBX40 158.09 158.09 158.09 158.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
BGTR30 788.53 788.53 788.53 788.53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
BSE SOFIX 756.56 756.56 756.56 756.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

بنگلادش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DSE 30 2097.54 2097.54 2097.54 2097.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۷:۱۲
DSE Broad 6251.17 6251.17 6251.17 6251.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۷:۱۲
DSE 30 2112.82 2112.82 2112.82 2112.82 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
DSE Broad 6250.47 6250.47 6250.47 6250.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

بوتسوانا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Domestic Company 8915.47 8915.47 8915.47 8915.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
BSE Foreign Company 2464.82 2464.82 2464.82 2464.82 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ساعت ۱۶:۳۵
BSE Domestic Company 8884.88 8884.88 8884.88 8884.88 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
BSE Foreign Company 2463.38 2463.38 2463.38 2463.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
بیشتر

بوسنی و هرزگوین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIRS 935.18 935.18 935.18 935.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
BIRS 803.5 803.5 803.5 803.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
Sarajevo 10 940.9 940.9 940.9 940.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Sarajevo 30 1780.85 1780.85 1780.85 1780.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
بیشتر

پاکستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Karachi 100 62926.11 62926.11 61849.67 62945.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۴۰
Karachi 30 20953.39 20953.39 20953.39 20953.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Karachi 100 62722.39 62722.39 62722.39 62722.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Pakistan 1017.81 1017.81 1017.81 1017.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KMI All Shares 30558.83 30558.83 30558.83 30558.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Karachi All Share 41874.43 41874.43 41874.43 41874.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Karachi Meezan 30 105629.97 105629.97 105629.97 105629.97 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Karachi 30 21616.86 21616.86 21616.86 21616.86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Karachi 100 64757.23 64757.23 64757.23 64757.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE Pakistan 1009.69 1009.69 1009.69 1009.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
KMI All Shares 31645.85 31645.85 31645.85 31645.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Karachi All Share 43048.57 43048.57 43048.57 43048.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Karachi Meezan 30 109739.6 109739.6 109739.6 109739.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

پرتغال

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSI 6242.11 6242.11 6176.85 6242.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۱۴
PSI 6379.43 6379.43 6379.43 6379.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
PSI All Share GR 4665.33 4665.33 4665.33 4665.33 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
PSI 20 6530.82 6530.82 6530.82 6530.82 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
PSI All Share GR 4746.62 4746.62 4746.62 4746.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

پرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P Lima Select 31797.63 31797.63 31797.63 31797.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P Peru Select 637.13 637.13 637.13 637.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P Lima General 24962.39 24962.39 24962.39 24962.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P Lima Select 29382.96 29382.96 29382.96 29382.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P Peru Select 573.17 573.17 573.17 573.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P Lima General 22160.03 22160.03 22160.03 22160.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P Lima Corporate Gov 187.45 187.45 187.45 187.45 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ساعت ۰:۰۰
FTSE Peru 124.58 124.58 124.58 124.58 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

تانزانیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tanzania All Share 1734.98 1734.98 1734.98 1734.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Tanzania All Share 1731.13 1731.13 1731.13 1731.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

تایلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SET 1398.14 1398.14 1397.03 1404.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۳۰
MAI 400.31 400.31 400.31 400.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
SET 50 866.96 866.96 866.96 866.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
SET 100 1918.68 1918.68 1918.68 1918.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE SET Shariah 1129.87 1129.87 1129.87 1129.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE SET Large Cap 1483.95 1483.95 1483.95 1483.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE SET Mid Small Cap 1934.35 1934.35 1934.35 1934.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
SET 1394.9 1394.9 1394.9 1394.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE SET Mid Cap 1869.95 1869.95 1869.95 1869.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE SET All-Share 1563.32 1563.32 1563.32 1563.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
SET 50 850 850 850 850 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
MAI 402.06 402.06 402.06 402.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
SET 1378.73 1378.73 1378.73 1378.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
SET 100 1885.06 1885.06 1885.06 1885.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE SET Mid Cap 1882.6 1882.6 1882.6 1882.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE SET Shariah 1113.63 1113.63 1113.63 1113.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE SET All-Share 1549.95 1549.95 1549.95 1549.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE SET Large Cap 1458.63 1458.63 1458.63 1458.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE SET Mid Small Cap 1946.84 1946.84 1946.84 1946.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

تایوان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Taiwan Weighted 18852.78 18852.78 18852.78 18852.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۲:۳۴
TPEx 231.08 231.08 231.08 231.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
TPEx 50 254.39 254.39 254.39 254.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
MSCI Taiwan 672.69 672.69 672.69 672.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
TSEC Taiwan 50 13156.5 13156.5 13156.5 13156.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Taiwan Weighted 17576.55 17576.55 17576.55 17576.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
TPEx 230.83 230.83 230.83 230.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
TPEx 50 250.47 250.47 250.47 250.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
MSCI Taiwan 657.8 657.8 657.8 657.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
TSEC Taiwan 50 12874.88 12874.88 12874.88 12874.88 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Taiwan Weighted 17278.74 17278.74 17278.74 17278.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

ترکیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BIST 30 8365.59 8365.59 8365.59 8365.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BIST 100-30 14034.77 14034.77 14034.77 14034.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BIST All - 100 26415.55 26415.55 26415.55 26415.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BIST All Shares 8827.57 8827.57 8827.57 8827.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BIST 50 6812.33 6812.33 6812.33 6812.33 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BIST 100 7703.54 7703.54 7703.54 7703.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
بیشتر

تونس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tunindex 8611.3 8611.3 8611.3 8611.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Tunindex20 3759.17 3759.17 3759.17 3759.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Tunindex 8550.28 8550.28 8550.28 8550.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Tunindex20 3735.24 3735.24 3735.24 3735.24 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

جاماییکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
JSE All Jamaican Composite 313186 313186 313186 313186 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
JSE Market 348455 348455 348455 348455 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
JSE Market 347575 347575 347575 347575 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
JSE All Jamaican Composite 312106 312106 312106 312106 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

جزایر موریس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Semdex 2044.68 2044.68 2044.68 2044.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Semdex 2060.2 2060.2 2060.2 2060.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

جمهوری چک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Czech Republic 1561.72 1561.72 1561.72 1561.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
PX 1379.69 1379.69 1379.69 1379.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
PX-GLOB 1834.59 1834.59 1834.59 1834.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
OETOB Czech Traded (CZK) 1560.91 1560.91 1560.91 1560.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
OETOB Czech Traded (EUR) 1762.18 1762.18 1762.18 1762.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
OETOB Czech Traded (USD) 1900.6 1900.6 1900.6 1900.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
PX 1399.27 1399.27 1399.27 1399.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE Czech Republic 1626 1626 1626 1626 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
PX-GLOB 1852.25 1852.25 1852.25 1852.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۴۹
OETOB Czech Traded (CZK) 1560.91 1560.91 1560.91 1560.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
OETOB Czech Traded (EUR) 1762.18 1762.18 1762.18 1762.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
OETOB Czech Traded (USD) 1900.6 1900.6 1900.6 1900.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

چین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SZSE Component 9069.42 9069.42 8972.86 9074.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۱:۱۳
China A50 12000.76 12000.76 11933.01 12056.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۵۴
Shanghai 3004.88 3004.88 2980.42 3007.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۳۷
شانگهای 3004.88 3004.88 2980.42 3007.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
SSE 100 5187.93 5187.93 5187.93 5187.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
CSI 1000 5863.54 5863.54 5863.54 5863.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Shanghai 2932.39 2932.39 2932.39 2932.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
China A50 11127.23 11127.23 11127.23 11127.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/CITIC50 2953.83 2953.83 2953.83 2953.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/CITIC300 3040.32 3040.32 3040.32 3040.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
SZSE Component 9289.34 9289.34 9289.34 9289.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Shanghai SE A Share 3074.47 3074.47 3074.47 3074.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
SSE 100 5294.86 5294.86 5294.86 5294.86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P/CITIC50 3010.25 3010.25 3010.25 3010.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P/CITIC300 3100.83 3100.83 3100.83 3100.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Shanghai SE A Share 3109.84 3109.84 3109.84 3109.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
CSI 1000 6020.83 6020.83 6020.83 6020.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Shanghai 2966.21 2966.21 2966.21 2966.21 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
China A50 11333.16 11333.16 11333.16 11333.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
SZSE Component 9519.91 9519.91 9519.91 9519.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

دانمارک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXC25 1895.04 1895.04 1890.17 1904.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۸
OMXC20 2224.76 2224.76 2224.76 2224.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMXC25 1775.81 1775.81 1775.81 1775.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Copenhagen Mid Cap 763.8 763.8 763.8 763.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Copenhagen Benchmark 3555.53 3555.53 3555.53 3555.53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Copenhagen Small Cap 504.11 504.11 504.11 504.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Copenhagen All shares 2949.8 2949.8 2949.8 2949.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Copenhagen 25 1735.68 1735.68 1735.68 1735.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OMX Copenhagen Mid Cap 747.92 747.92 747.92 747.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OMXC20 2185.14 2185.14 2185.14 2185.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OMX Copenhagen Benchmark 3490.04 3490.04 3490.04 3490.04 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OMX Copenhagen Small Cap 503.73 503.73 503.73 503.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OMX Copenhagen All shares 2889.35 2889.35 2889.35 2889.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

رواندا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Rwanda All Share 143.7 143.7 143.7 143.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ ساعت ۱۶:۴۶
Rwanda Share 110.34 110.34 110.34 110.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
Rwanda All Share 143.78 143.78 143.78 143.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ ساعت ۱۶:۴۴
Rwanda Share 110.34 110.34 110.34 110.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

روسیه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MOEX 3145.26 3145.26 3142.27 3166.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۲۱
RTSI 1062.56 1062.56 1062.06 1079.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ ساعت ۱۹:۲۱
MOEX 3076.05 3076.05 3076.05 3076.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
RTSI 1073.3 1073.3 1073.3 1073.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
MOEX 10 5797.75 5797.75 5797.75 5797.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Russian VIX 26.71 26.71 26.71 26.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
MOEX Blue Chip 19636.75 19636.75 19636.75 19636.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
MOEX 3049.76 3049.76 3049.76 3049.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
RTSI 1039.08 1039.08 1039.08 1039.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
MICEX 10 5726.87 5726.87 5726.87 5726.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Russian VIX 29.36 29.36 29.36 29.36 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
RTS Standard 19539.85 19539.85 19539.85 19539.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

رومانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bucharest BET-XT 1330.7 1330.7 1330.7 1330.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BET 15472.07 15472.07 15472.07 15472.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BET 14820.81 14820.81 14820.81 14820.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Bucharest BET-XT 1277.26 1277.26 1277.26 1277.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

زامبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
LSE EN 2368.73 2368.73 2368.73 2368.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
LSE All Share 11070.58 11070.58 11070.58 11070.58 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
LSE Inv 350.98 350.98 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
LSE EN 2498.85 2498.85 2498.85 2498.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
LSE All Share 11360.63 11360.63 11360.63 11360.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
LSE Inv 350.98 350.98 350.98 350.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

زیمباوه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ZSE Top 15 105937.11 105937.11 105937.11 105937.11 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ZSE Top 25 168007.72 168007.72 168007.72 168007.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ZSE All Share 187499.78 187499.78 187499.78 187499.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ZSE Medium Cap 879725.56 879725.56 879725.56 879725.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ZSE Industrials 297906.63 297906.63 297906.63 297906.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ZSE Top 10 77127.43 77127.43 77127.43 77127.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
ZSE Small Cap 5344424 5344424 5344424 5344424 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۷:۱۳
ZSE Mining 145542.27 145542.27 145542.27 145542.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
ZSE Top 15 110385.6 110385.6 110385.6 110385.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
ZSE Top 25 173757.56 173757.56 173757.56 173757.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
ZSE Medium Cap 849516.13 849516.13 849516.13 849516.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Zimbabwe Industrial 297806.66 297806.66 297806.66 297806.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
ZSE Top 10 81196.19 81196.19 81196.19 81196.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
ZSE All Share 191561.61 191561.61 191561.61 191561.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
ZSE Small Cap 5344424 5344424 5344424 5344424 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
Zimbabwe Mining 145542.27 145542.27 145542.27 145542.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ساعت ۱۷:۰۲
بیشتر

ژاپن

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Nikkei 225 39098.68 39098.68 39098.68 39098.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۲
نیکی 225 39098.68 39098.68 39098.68 39098.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
TOPIX 2333.81 2333.81 2333.81 2333.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Topix 100 1565.42 1565.42 1565.42 1565.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Topix 500 1818.12 1818.12 1818.12 1818.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nikkei 300 494.32 494.32 494.32 494.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nikkei 500 3009.58 3009.58 3009.58 3009.58 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Topix 1000 2206.51 2206.51 2206.51 2206.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
JPX-Nikkei 400 21069.08 21069.08 21069.08 21069.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nikkei Volatility 17.08 17.08 17.08 17.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
TOPIX 2359.91 2359.91 2359.91 2359.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Topix 100 1582.82 1582.82 1582.82 1582.82 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Topix 500 1839.47 1839.47 1839.47 1839.47 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nikkei 225 32858.31 32858.31 32858.31 32858.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nikkei 300 501.1 501.1 501.1 501.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nikkei 500 2980.77 2980.77 2980.77 2980.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Topix 1000 2231.49 2231.49 2231.49 2231.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
JPX-Nikkei 400 21253.69 21253.69 21253.69 21253.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nikkei Volatility 18.22 18.22 18.22 18.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
JASDAQ 160.23 160.23 160.23 160.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
JASDAQ 20 4395.37 4395.37 4395.37 4395.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
TOPIX Composite 2371.96 2371.96 2371.96 2371.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Nikkei JQ Average 3542.16 3542.16 3542.16 3542.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Nikkei 1000 2357.74 2357.74 2357.74 2357.74 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ ساعت ۰:۰۰
Nikkei 225 19081 19081 19081 19193.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 172.32 172.32 172.32 172.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
BRVM Composite 208.62 208.62 208.62 208.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
BRVM 10 172.96 172.96 172.96 172.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
BRVM Composite 209.86 209.86 209.86 209.86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

سری لانکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CSE All-Share 10655.35 10655.35 10655.35 10655.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۵:۴۰
CSE All-Share 10672.69 10672.69 10672.69 10672.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P Sri Lanka 20 3075.41 3075.41 3075.41 3075.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
CSE All-Share 10703.09 10703.09 10703.09 10703.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P Sri Lanka 20 3056.33 3056.33 3056.33 3056.33 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

سنگاپور

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE Singapore 331.45 331.45 331.45 331.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
MSCI Singapore 273.27 273.27 273.27 273.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
STI Index 3116.62 3116.62 3116.62 3116.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
STI Index 3074.26 3074.26 3074.26 3074.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE Singapore 328.09 328.09 328.09 328.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
MSCI Singapore 271.56 271.56 271.56 271.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

سوئد

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMXS30 2435.45 2435.45 2417.39 2437.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۰۹
OMXS30 2386.06 2386.06 2386.06 2386.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Nordic 40 2494.83 2494.83 2494.83 2494.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Stockholm 898.9 898.9 898.9 898.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Stockholm Mid Cap 1400.49 1400.49 1400.49 1400.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Stockholm Benchmark 762.03 762.03 762.03 762.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Stockholm Small Cap 1168.91 1168.91 1168.91 1168.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMXS30 2287.92 2287.92 2287.92 2287.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OMX Nordic 40 2416.16 2416.16 2416.16 2416.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OMX Stockholm 855.92 855.92 855.92 855.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OMX Stockholm Mid Cap 1315.8 1315.8 1315.8 1315.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OMX Stockholm Benchmark 727.35 727.35 727.35 727.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OMX Stockholm Small Cap 1136.69 1136.69 1136.69 1136.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

سوییس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
SMI 11496.76 11496.76 11398.5 11504.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۳:۲۵
Swiss Mid Price 2593.13 2593.13 2593.13 2593.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Switzerland 586.7 586.7 586.7 586.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Swiss All Share Cumulative Dividend 14486.95 14486.95 14486.95 14486.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Swiss All Share Cumulative Dividend 14227.79 14227.79 14227.79 14227.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
SMI 10977.4 10977.4 10977.4 10977.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Swiss Mid Price 2503.75 2503.75 2503.75 2503.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE Switzerland 578.4 578.4 578.4 578.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
SMI 9376.5 9376.5 9369 9437.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

شیلی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P CLX IGPA 30636.51 30636.51 30636.51 30636.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P CLX IPSA 6051.52 6051.52 6051.52 6051.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
IPSA Select 5920.01 5920.01 5920.01 5920.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
IGPA General 29808.14 29808.14 29808.14 29808.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Inter 10 6136.77 6136.77 6136.77 6136.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
بیشتر

صربستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Belex 15 877.66 877.66 877.66 877.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Belex 15 872.91 872.91 872.91 872.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

عراق

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
ISX Main 60 645.14 645.14 645.14 645.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
ISX Main 60 645.14 645.14 645.14 645.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

عربستان سعودی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Tadawul All Share 12634.33 12634.33 12582.73 12658.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ ساعت ۱۶:۰۴
Tadawul All Share 11683.59 11683.59 11683.59 11683.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NOMU Parallel Market Capped 23750.73 23750.73 23750.73 23750.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
MSCI TADAWUL 30 1347.2 1347.2 1347.2 1347.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
Tadawul All Share 11190.99 11190.99 11190.99 11190.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
NOMU Parallel Market Capped 23772.7 23772.7 23772.7 23772.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
MSCI TADAWUL 30 1347.2 1347.2 1347.2 1347.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

عمان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSM 30 4588.92 4588.92 4588.92 4588.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
MSM 30 4600.78 4600.78 4600.78 4600.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

فرانسه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CAC 40 7966.68 7966.68 7908.42 7976.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۱۴
کک 40 7966.68 7966.68 7908.42 7976.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Next 150 3158.66 3158.66 3158.66 3158.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
CAC Mid 60 13575.74 13575.74 13575.74 13575.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
CAC Large 60 8161.94 8161.94 8161.94 8161.94 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
EuroNext 100 1396.76 1396.76 1396.76 1396.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
CAC All Shares 9163.46 9163.46 9163.46 9163.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
CAC Mid & Small 13279.29 13279.29 13279.29 13279.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
SBF 120 5741.81 5741.81 5741.81 5741.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
CAC Small 11283.6 11283.6 11283.6 11283.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
CAC Next 20 11383.62 11383.62 11383.62 11383.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
CAC All-Tradable 5617.83 5617.83 5617.83 5617.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Next 150 3071.08 3071.08 3071.08 3071.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
CAC Large 60 8009.18 8009.18 8009.18 8009.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
EuroNext 100 1376.39 1376.39 1376.39 1376.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
CAC All Shares 8978.34 8978.34 8978.34 8978.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
CAC Mid & Small 12957.69 12957.69 12957.69 12957.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
CAC 40 7431.57 7431.57 7431.57 7431.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
SBF 120 5633.29 5633.29 5633.29 5633.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
CAC Small 10815.27 10815.27 10815.27 10815.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
CAC Mid 60 13274.65 13274.65 13274.65 13274.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
CAC Next 20 10945.18 10945.18 10945.18 10945.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
CAC All-Tradable 5510.86 5510.86 5510.86 5510.86 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
CAC 40 4373.01 4373.01 4369.26 4401.01 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

فلسطین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Al-Quds 572.02 572.02 572.02 572.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Al-Quds 571.02 571.02 571.02 571.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

فنلاند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
OMX Helsinki 10012.52 10012.52 10012.52 10012.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Helsinki 25 4478.19 4478.19 4478.19 4478.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Helsinki Cap PI 7235.09 7235.09 7235.09 7235.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Helsinki Mid Cap 384.06 384.06 384.06 384.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Helsinki 25 Growth 6671.13 6671.13 6671.13 6671.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Helsinki Benchmark 53 53 53 53 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Helsinki Small Cap PI 435.98 435.98 435.98 435.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
OMX Helsinki 9797.87 9797.87 9797.87 9797.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OMX Helsinki Cap PI 7072.7 7072.7 7072.7 7072.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OMX Helsinki Mid Cap 377.56 377.56 377.56 377.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OMX Helsinki 25 Growth 6512.43 6512.43 6512.43 6512.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OMX Helsinki 25 4372.14 4372.14 4372.14 4372.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OMX Helsinki Benchmark 51.66 51.66 51.66 51.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OMX Helsinki Small Cap PI 435.24 435.24 435.24 435.24 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

فیلیپین

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
PSEi Composite 6913.21 6913.21 6913.21 6990.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۴۲
PHS All Shares 3432.71 3432.71 3432.71 3432.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
PSEi Composite 6521.27 6521.27 6521.27 6521.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Philippines 583.85 583.85 583.85 583.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
PHS All Shares 3329.58 3329.58 3329.58 3329.58 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
PSEi Composite 6234.77 6234.77 6234.77 6234.77 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE Philippines 573.75 573.75 573.75 573.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

قبرس

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Cyprus Alternative Market 1174.2 1174.2 1174.2 1174.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Cyprus Main and Parallel Market 135.01 135.01 135.01 135.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Cyprus Main Market 102.48 102.48 102.48 102.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
Cyprus Main Market 102.7 102.7 102.7 102.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Cyprus Alternative Market 1156 1156 1156 1156 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Cyprus Main and Parallel Market 134.48 134.48 134.48 134.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

قزاقستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KASE 4151.54 4151.54 4151.54 4151.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KASE 4221.43 4221.43 4221.43 4221.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

قطر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
QE General 10142.71 10142.71 10142.71 10142.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
QE All Shares 3405.76 3405.76 3405.76 3405.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE NASDAQ Qatar 10 6180.7 6180.7 6180.7 6180.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
QE All Shares 3332.72 3332.72 3332.72 3332.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
QE General 9848.15 9848.15 9848.15 9848.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE NASDAQ Qatar 10 6058.76 6058.76 6058.76 6058.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

کاستاریکا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Costa Rica Indice Accionario 11892.61 11892.61 11892.61 11892.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ ساعت ۱۶:۴۶
Costa Rica Indice Accionario 11892.62 11892.62 11892.62 11892.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ساعت ۱۶:۵۲
بیشتر

کانادا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/TSX 21413.15 21413.15 21276.84 21439.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ساعت ۰:۴۰
S&P/TSX 20622.71 20622.71 20622.71 20622.71 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/TSX 60 1244.9 1244.9 1244.9 1244.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/TSX Venture 533.55 533.55 533.55 533.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/TSX Smallcap 690.54 690.54 690.54 690.54 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/TSX Completion 1205.08 1205.08 1205.08 1205.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/TSX 20274.21 20274.21 20274.21 20274.21 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P/TSX 60 1223.34 1223.34 1223.34 1223.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P/TSX MidCap 1186.93 1186.93 1186.93 1186.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P/TSX Venture 533.97 533.97 533.97 533.97 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P/TSX Small Cap 675.64 675.64 675.64 675.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

کره جنوبی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
KOSPI 2667.7 2667.7 2665.43 2694.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۰:۰۸
KOSDAQ 858.3 858.3 858.3 858.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KQ 100 2022.29 2022.29 2022.29 2022.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KOSPI 100 2594.19 2594.19 2594.19 2594.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KOSPI Large Sized 2547.63 2547.63 2547.63 2547.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KOSPI Small Sized 2282.6 2282.6 2282.6 2282.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KOSPI Medium Sized 2765.76 2765.76 2765.76 2765.76 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KOSPI 2568.55 2568.55 2568.55 2568.55 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KRX 100 5360.46 5360.46 5360.46 5360.46 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KOSPI 50 2383.23 2383.23 2383.23 2383.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KOSPI 200 343.95 343.95 343.95 343.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Korea 384.19 384.19 384.19 384.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KOSDAQ 813.2 813.2 813.2 813.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
KQ 100 1884.7 1884.7 1884.7 1884.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
KRX 100 5147.61 5147.61 5147.61 5147.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
KOSPI 100 2503.8 2503.8 2503.8 2503.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
KOSPI 200 332.67 332.67 332.67 332.67 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
KOSPI Large Sized 2471.63 2471.63 2471.63 2471.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
KOSPI Small Sized 2271.17 2271.17 2271.17 2271.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
KOSPI Medium Sized 2733.61 2733.61 2733.61 2733.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
KOSPI 2492.07 2492.07 2492.07 2492.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
KOSPI 50 2290.22 2290.22 2290.22 2290.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE Korea 372.31 372.31 372.31 372.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

کرواسی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
CROBEX 2491.29 2491.29 2491.29 2491.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
CROBEX10 1526.29 1526.29 1526.29 1526.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
CROBEX10 1499.06 1499.06 1499.06 1499.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
CROBEX 2451.74 2451.74 2451.74 2451.74 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

کلمبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
COLCAP 1163.33 1163.33 1163.33 1163.33 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
COLEQTY 812.51 812.51 812.51 812.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
FTSE Colombia 3603.73 3603.73 3603.73 3603.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
COLCAP 1134.17 1134.17 1134.17 1134.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
COLEQTY 790.06 790.06 790.06 790.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE Colombia 3577.66 3577.66 3577.66 3577.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

کنیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Kenya NSE 20 1492.16 1492.16 1492.16 1492.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۵۹
Nairobi All Share 93.37 93.37 93.37 93.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ساعت ۱۶:۵۹
FTSE NSE Kenya 15 205.93 205.93 205.93 205.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
FTSE NSE Kenya 25 216.6 216.6 216.6 216.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
بیشتر

کویت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
All Share PR 6765.7 6765.7 6765.7 6765.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
Main Market 50 5372.28 5372.28 5372.28 5372.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
Main Market PR 5497.88 5497.88 5497.88 5497.88 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
Premier Market PR 7430.99 7430.99 7430.99 7430.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ساعت ۱۶:۳۴
KSX 15 5484.23 5484.23 5484.23 5484.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Kuwait Main 7282.83 7282.83 7282.83 7282.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Main Market 50 5386.14 5386.14 5386.14 5386.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Kuwait Parallel Market 6655.4 6655.4 6655.4 6655.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

لبنان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BLOM Stock 1781.57 1781.57 1781.57 1781.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BDL STOCK IX 3445.25 3445.25 3445.25 3445.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
Beirut Stock 39.62 39.62 39.62 39.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
BLOM Stock 1646.26 1646.26 1646.26 1646.26 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Beirut Stock 39.62 39.62 39.62 39.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
BDL STOCK IX 3445.25 3445.25 3445.25 3445.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

لتونی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Riga General 1340.01 1340.01 1340.01 1340.01 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Riga General 1341.83 1341.83 1341.83 1341.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

لهستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
WIG20 2476.82 2476.82 2454.22 2494.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۹:۳۸
WIG 78935.89 78935.89 78935.89 78935.89 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
WIG20 2365.4 2365.4 2365.4 2365.4 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
WIG30 2934.28 2934.28 2934.28 2934.28 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
mWIG40 5866.91 5866.91 5866.91 5866.91 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
sWIG80 22663.17 22663.17 22663.17 22663.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
WIG 76967.51 76967.51 76967.51 76967.51 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
sWIG80 22107.03 22107.03 22107.03 22107.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
WIG20 2302.21 2302.21 2302.21 2302.21 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
WIG30 2862.13 2862.13 2862.13 2862.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
mWIG40 5735.45 5735.45 5735.45 5735.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ساعت ۱۶:۵۰
بیشتر

لیتوانی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Vilnius SE General 941.44 941.44 941.44 941.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Vilnius SE General 939.21 939.21 939.21 939.21 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

مالاوی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
49.15 49.15 49.15 49.15 0.00 0.00% ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ ساعت ۱۲:۰۶
بیشتر

مالت

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MSE 3665.25 3665.25 3665.25 3665.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ ساعت ۱۶:۲۴
MSE 3677.75 3677.75 3677.75 3677.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

مالزی

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Malaysia Top 100 10530.52 10530.52 10530.52 10530.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
KLCI 1465.67 1465.67 1465.67 1465.67 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Malaysia ACE 5183.13 5183.13 5183.13 5183.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Malaysia 209.59 209.59 209.59 209.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE BM Mid 70 14534.02 14534.02 14534.02 14534.02 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Malaysia Top 100 10291.14 10291.14 10291.14 10291.14 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
KLCI 1442.85 1442.85 1442.85 1442.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Malaysia ACE 5064.73 5064.73 5064.73 5064.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE Malaysia 205.67 205.67 205.67 205.67 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE BM Mid 70 13877.24 13877.24 13877.24 13877.24 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

مجارستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Budapest SE 66263.18 66263.18 66263.18 66263.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۲:۰۱
BUMIX 5179.06 5179.06 5179.06 5179.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
HTX (EUR) 5029.49 5029.49 5029.49 5029.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
HTX (HUF) 12555.79 12555.79 12555.79 12555.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
HTX (USD) 5489.69 5489.69 5489.69 5489.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Budapest SE 60538.62 60538.62 60538.62 60538.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Hungary 5012.29 5012.29 5012.29 5012.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BUMIX 5139.78 5139.78 5139.78 5139.78 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
HTX (EUR) 4955.22 4955.22 4955.22 4955.22 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
HTX (HUF) 12222.48 12222.48 12222.48 12222.48 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
HTX (USD) 5347.17 5347.17 5347.17 5347.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Budapest SE 58447.63 58447.63 58447.63 58447.63 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE Hungary 4785.57 4785.57 4785.57 4785.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

مراکش

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE CSE Morocco All-Liquid 10249.92 10249.92 10249.92 10249.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE CSE Morocco 15 11280.1 11280.1 11280.1 11280.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Moroccan All Shares 12188.41 12188.41 12188.41 12188.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE CSE Morocco 15 10906.62 10906.62 10906.62 10906.62 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Moroccan All Shares 11792.96 11792.96 11792.96 11792.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE CSE Morocco All-Liquid 9918.29 9918.29 9918.29 9918.29 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
MADEX 10807.69 10807.69 10804.52 10855.42 0.00 0.00% ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

مصر

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
EGX 30 25289.38 25289.38 25289.38 25289.38 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
EGX 70 5465.84 5465.84 5465.84 5465.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
EGX 30 Capped 30505.13 30505.13 30505.13 30505.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
S&P/ESG Egypt 862.39 862.39 862.39 862.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۲
EGX 30 24393.04 24393.04 24393.04 24393.04 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
EGX 70 5236.03 5236.03 5236.03 5236.03 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
EGX 20 Capped 29254.06 29254.06 29254.06 29254.06 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P/ESG Egypt 853.3 853.3 853.3 853.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

مغولستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MNE Top 20 39026.66 39026.66 39026.66 39026.66 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
MNE Top 20 36671.99 36671.99 36671.99 36671.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

مکزیک

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
S&P/BMV IPC 56689.37 56689.37 56689.37 56699.75 43.00 0.08% ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ ساعت ۰:۴۴
S&P/BMV IPC 57732.81 57732.81 57732.81 57732.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P/BMV INMEX 3549.92 3549.92 3549.92 3549.92 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P/BMV IPC CompMx 480.84 480.84 480.84 480.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE BIVA Real Time Price 1190.98 1190.98 1190.98 1190.98 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
INMEX 3316.68 3316.68 3316.68 3316.68 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
IPC CompMx 450.67 450.67 450.67 450.67 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P/BMV IPC 54100.37 54100.37 54100.37 54100.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE BIVA Real Time Price 1117.58 1117.58 1117.58 1117.58 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

مونته نگرو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
MONEX 15538.5 15538.5 15538.5 15538.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
MNSE 10 1026.43 1026.43 1026.43 1026.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ساعت ۷:۵۶
MONEX 15604.52 15604.52 15604.52 15604.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
MNSE 10 1026.43 1026.43 1026.43 1026.43 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ ساعت ۱۷:۵۵
بیشتر

نامیبیا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSX 1527.2 1527.2 1527.2 1527.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NSX Local 670.9 670.9 670.9 670.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NSX 1634.9 1634.9 1634.9 1634.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
NSX Local 675.2 675.2 675.2 675.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

نروژ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Oslo OBX 1192.08 1192.08 1192.08 1192.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OBX Price 571.59 571.59 571.59 571.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OMX Oslo 20 707.07 707.07 707.07 707.07 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
OSE Benchmark 1303.17 1303.17 1303.17 1303.17 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Oslo All Share 1514.64 1514.64 1514.64 1514.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Oslo OBX 1185.87 1185.87 1185.87 1185.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OBX Price 568.8 568.8 568.8 568.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OMX Oslo 20 710.73 710.73 710.73 710.73 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
OSE Benchmark 1290.35 1290.35 1290.35 1290.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Oslo All Share 1501.96 1501.96 1501.96 1501.96 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

نیجریه

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
NSE 30 2673.8 2673.8 2673.8 2673.8 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NSE All Share 72423.18 72423.18 72423.18 72423.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NSE All Share 71475.13 71475.13 71475.13 71475.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
NSE 30 2627.9 2627.9 2627.9 2627.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

نیوزیلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
DJ New Zealand 324.1 324.1 322.9 324.34 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۱:۰۵
NZX All 1753.25 1753.25 1753.25 1753.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NZX SmallCap 18331.24 18331.24 18331.24 18331.24 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
DJ New Zealand (USD) 371.23 371.23 371.23 371.23 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NZX 50 11617.37 11617.37 11617.37 11617.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NZX MidCap 4874.97 4874.97 4874.97 4874.97 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
DJ New Zealand 322.09 322.09 322.09 322.09 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NZX 50 11496.61 11496.61 11496.61 11496.61 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
NZX All 1733.75 1733.75 1733.75 1733.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
NZX MidCap 4821.42 4821.42 4821.42 4821.42 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
NZX SmallCap 17830.7 17830.7 17830.7 17830.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
DJ New Zealand 314.5 314.5 314.5 314.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
DJ New Zealand (USD) 357.12 357.12 357.12 357.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P/NZAX All Price 427.58 427.58 427.58 427.58 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

هلند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
AEX 854.97 854.97 854.41 859.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۲۰:۱۴
AEX 792.56 792.56 792.56 792.56 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
AMX 913.84 913.84 913.84 913.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
AEX All Share 1071.99 1071.99 1071.99 1071.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
AMS Small Cap 1194.79 1194.79 1194.79 1194.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
AEX 776.84 776.84 776.84 776.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
AMX 868.84 868.84 868.84 868.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
AEX All Share 1048.16 1048.16 1048.16 1048.16 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
AMS Small Cap 1201.64 1201.64 1201.64 1201.64 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Next 150 3071.08 3071.08 3071.08 3071.08 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
EuroNext 100 1376.39 1376.39 1376.39 1376.39 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

هند

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BSE Sensex 73142.8 73142.8 73043.28 73405.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۵۳
Nifty 50 22212.7 22212.7 22191.25 22290 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۳:۳۹
Sensex  73142.8 73142.8 73043.28 73405.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
India VIX 13.8675 13.8675 13.8675 13.8675 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nifty 100 21622.95 21622.95 21622.95 21622.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nifty 500 19169.25 19169.25 19169.25 19169.25 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nifty 50 USD 8935.05 8935.05 8935.05 8935.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nifty Next 50 52387.2 52387.2 52387.2 52387.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nifty Midcap 50 12977.65 12977.65 12977.65 12977.65 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NIFTY Midcap 100 45512.45 45512.45 45512.45 45512.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nifty 50 21453.1 21453.1 21453.1 21453.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nifty 200 11637.45 11637.45 11637.45 11637.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BSE MidCap 36186.1 36186.1 36186.1 36186.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BSE Sensex 71437.19 71437.19 71437.19 71437.19 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P BSE-100 22095.9 22095.9 22095.9 22095.9 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P BSE-200 9509.59 9509.59 9509.59 9509.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P BSE-500 30303.95 30303.95 30303.95 30303.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
BSE SmallCap 42327.6 42327.6 42327.6 42327.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
S&P BSE ALLCAP 8820.18 8820.18 8820.18 8820.18 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nifty Midcap 150 16836.75 16836.75 16836.75 16836.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nifty 50 Value 20 11473.35 11473.35 11473.35 11473.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NIfty smallcap 50 6978.95 6978.95 6978.95 6978.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
NIFTY Smallcap 100 14951.2 14951.2 14951.2 14951.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Nifty Smallcap 250 13888.95 13888.95 13888.95 13888.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
India VIX 12.6725 12.6725 12.6725 12.6725 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nifty 100 21076.35 21076.35 21076.35 21076.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nifty 500 18703.85 18703.85 18703.85 18703.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nifty 50 USD 8706.37 8706.37 8706.37 8706.37 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nifty Next 50 50920.6 50920.6 50920.6 50920.6 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nifty 200 11348.45 11348.45 11348.45 11348.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P BSE-100 21533.83 21533.83 21533.83 21533.83 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P BSE-200 9279.87 9279.87 9279.87 9279.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nifty Midcap 50 12631.2 12631.2 12631.2 12631.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
NIfty smallcap 50 6772.1 6772.1 6772.1 6772.1 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nifty Smallcap 250 13586.2 13586.2 13586.2 13586.2 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
NIFTY Free Float Midcap 100 44495 44495 44495 44495 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
NIFTY Free Float Smallcap 100 14562 14562 14562 14562 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nifty 50 20901.15 20901.15 20901.15 20901.15 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
BSE MidCap 35347.59 35347.59 35347.59 35347.59 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
BSE Sensex 69521.69 69521.69 69521.69 69521.69 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P BSE-500 29584.41 29584.41 29584.41 29584.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
BSE SmallCap 41287.95 41287.95 41287.95 41287.95 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
S&P BSE ALLCAP 8607.05 8607.05 8607.05 8607.05 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nifty Midcap 150 16479.85 16479.85 16479.85 16479.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Nifty 50 Value 20 11019.85 11019.85 11019.85 11019.85 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

هنگ کنگ

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Hang Seng 16725.86 16725.86 16652 16871.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۱۲:۰۱
هنگ سنگ 16725.86 16725.86 16652 16871.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ ساعت ۰:۰۰
Hang Seng CEI 5595.52 5595.52 5595.52 5595.52 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1180.41 1180.41 1180.41 1180.41 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE China 50 10742.67 10742.67 10742.67 10742.67 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۷:۱۲
Hang Seng CCI 3220.7 3220.7 3220.7 3220.7 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۷:۱۲
Hang Seng 16342.5 16342.5 16342.5 16342.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE China 50 10790.75 10790.75 10790.75 10790.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Hang Seng CCI 3266.97 3266.97 3266.97 3266.97 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Hang Seng CEI 5614.31 5614.31 5614.31 5614.31 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE EPRA/NAREIT Hong Kong 1133.5 1133.5 1133.5 1133.5 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE CHI Hong Kong 11489.13 11489.13 11489.13 11489.13 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ساعت ۲۰:۵۵
Hang Seng 24092 24092 23731.5 24581.5 0.00 0.00% ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ونزوئلا

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Bursatil 54493.93 54493.93 54493.93 54493.93 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Bursatil 58331.32 58331.32 58331.32 58331.32 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Merinvest Composite 22286.12 22286.12 22286.12 22947.65 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۰:۰۰
بیشتر

ویتنام

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
HNX 227.27 227.27 227.27 227.27 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
VNI 1096.3 1096.3 1096.3 1096.3 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
VN 30 1091.87 1091.87 1091.87 1091.87 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
VN100 1102.81 1102.81 1102.81 1102.81 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Vietnam 355.44 355.44 355.44 355.44 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE Vietnam All 1080 1080 1080 1080 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
HNX 30 481.79 481.79 481.79 481.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ساعت ۱۷:۱۳
VN 1121.49 1121.49 1121.49 1121.49 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
HNX 231.84 231.84 231.84 231.84 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
VN 30 1111.35 1111.35 1111.35 1111.35 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
VN100 1126.45 1126.45 1126.45 1126.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
HNX 30 507.75 507.75 507.75 507.75 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE Vietnam 362.72 362.72 362.72 362.72 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
FTSE Vietnam All 1114.79 1114.79 1114.79 1114.79 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر

یونان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
FTSE/Athex 20 3139.99 3139.99 3139.99 3139.99 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
Athens General Composite 1297.12 1297.12 1297.12 1297.12 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ساعت ۱۶:۵۳
FTSE/Athex 20 3072.57 3072.57 3072.57 3072.57 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
Athens General 1272.45 1272.45 1272.45 1272.45 0.00 0.00% ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ ساعت ۱۶:۴۶
بیشتر
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین