خبر

دلار / ین ژاپن

USD/JPY Ask
نرخ فعلی:: 150.49 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 150.49 0.01

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 150.49 0.01

واحد پولی : -

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی