خبر

بازارهای ارزی

ترین‌ها ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
EURUSD
1.08220 -0.01% 0.0001 0.45% -0.56% 2.62% Feb 23 -
GBPUSD
1.26748 0.12% 0.0016 0.61% -0.38% 6.12% Feb 23 -
AUDUSD
0.65626 0.15% 0.001 0.48% -0.20% -2.41% Feb 23 -
NZDUSD
0.61937 0.01% 0.0001 1.15% 1.37% 0.55% Feb 23 -
USDJPY
150.388 -0.08% 0.122 0.12% 1.96% 10.21% Feb 23 -
USDCNY
7.20669 0.08% 0.0059 -0.07% 0.64% 3.25% Feb 23 -
USDCHF
0.88100 0.10% 0.0009 0.06% 2.12% -6.36% Feb 23 -
USDCAD
1.35017 0.15% 0.0021 0.13% -0.15% -0.79% Feb 23 -
USDMXN
17.1174 0.11% 0.0194 0.39% -0.54% -6.93% Feb 23 -
USDINR
82.8590 0.03% 0.022 -0.19% -0.33% -0.05% Feb 23 -
USDBRL
4.98850 0.56% 0.028 0.44% 1.11% -4.25% Feb 23 -
USDRUB
93.6205 0.62% 0.575 1.77% 5.49% 23.18% Feb 23 -
USDKRW
1330.16 0.22% 2.91 -0.08% -0.14% 1.20% Feb 23 -
DXY
103.935 -0.02% 0.023 -0.35% 0.68% -1.22% Feb 23 -
USDTRY
31.0517 0.56% 0.1724 0.76% 2.72% 64.58% Feb 23 -
USDSEK
10.31731 0.01% 0.0009 -1.01% -1.08% -1.71% Feb 23 -
USDPLN
3.97869 -0.39% 0.0155 -1.12% -1.00% -11.06% Feb 23 -
USDNOK
10.53079 0.37% 0.0389 0.34% 0.72% 1.37% Feb 23 -
USDZAR
19.2684 0.63% 0.1209 2.09% 2.07% 4.69% Feb 23 -
USDDKK
6.88809 0.02% 0.0013 -0.41% 0.57% -2.41% Feb 23 -
USDSGD
1.34311 0.03% 0.0004 -0.20% 0.28% -0.47% Feb 23 -
USDHKD
7.82466 0.03% 0.0025 0.03% 0.09% -0.31% Feb 23 -
USDCLP
979.350 0.04% 0.35 0.73% 7.76% 18.57% Feb 23 -
USDPKR
279.250 0.00% 0 0.19% 0.01% 7.53% Feb 23 -
USDCZK
23.4136 -0.01% 0.0024 -0.74% 2.72% 4.56% Feb 23 -
USDHUF
359.160 0.29% 1.03 -0.43% 1.00% -0.26% Feb 23 -
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
EURUSD
1.08220 -0.01% 0.0001 0.45% -0.56% 2.62% Feb 23 -
GBPUSD
1.26748 0.12% 0.0016 0.61% -0.38% 6.12% Feb 23 -
USDCHF
0.88100 0.10% 0.0009 0.06% 2.12% -6.36% Feb 23 -
USDRUB
93.6205 0.62% 0.575 1.77% 5.49% 23.18% Feb 23 -
USDTRY
31.0517 0.56% 0.1724 0.76% 2.72% 64.58% Feb 23 -
USDSEK
10.31731 0.01% 0.0009 -1.01% -1.08% -1.71% Feb 23 -
USDPLN
3.97869 -0.39% 0.0155 -1.12% -1.00% -11.06% Feb 23 -
USDNOK
10.53079 0.37% 0.0389 0.34% 0.72% 1.37% Feb 23 -
USDDKK
6.88809 0.02% 0.0013 -0.41% 0.57% -2.41% Feb 23 -
USDCZK
23.4136 -0.01% 0.0024 -0.74% 2.72% 4.56% Feb 23 -
USDRON
4.59570 0.02% 0.0009 -0.43% 0.57% -1.41% Feb 23 -
USDHUF
359.160 0.29% 1.03 -0.43% 1.00% -0.26% Feb 23 -
USDUAH
38.2300 -0.37% 0.1406 0.47% 2.22% 4.54% Feb 23 -
USDBYR
3.26610 0.00% 0 0.00% 0.00% 29.70% Feb 23 -
USDHRV
7.03850 -0.37% 0.0264 -0.83% -1.84% 6.52% Dec 30 -
USDRSD
108.190 0.03% 0.03 -0.34% 0.62% -2.60% Feb 23 -
USDBIH
1.80360 -0.18% 0.0033 -0.58% 0.40% -2.73% Feb 23 -
USDISK
137.620 0.28% 0.39 -0.15% 1.41% -4.83% Feb 23 -
USDALL
95.460 0.06% 0.06 -0.35% 0.55% -12.22% Feb 23 -
USDMKD
56.8300 0.07% 0.04 -0.39% 1.05% -2.55% Feb 23 -
USDMDL
17.7800 -0.11% 0.02 0.00% 0.84% -5.23% Feb 23 -
USDBGN
1.80690 0.01% 0.0002 -0.42% 0.58% -2.56% Feb 23 -
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
USDCAD
1.35017 0.15% 0.0021 0.13% -0.15% -0.79% Feb 23 -
USDMXN
17.1174 0.11% 0.0194 0.39% -0.54% -6.93% Feb 23 -
USDBRL
4.98850 0.56% 0.028 0.44% 1.11% -4.25% Feb 23 -
DXY
103.935 -0.02% 0.023 -0.35% 0.68% -1.22% Feb 23 -
USDARS
838.900 0.07% 0.6 0.47% 2.01% 328.67% Feb 23 -
USDCOP
3961.93 0.81% 31.67 1.48% 1.29% -18.10% Feb 23 -
USDCLP
979.350 0.04% 0.35 0.73% 7.76% 18.57% Feb 23 -
USDPEN
3.78670 0.38% 0.0142 -0.47% 1.10% -0.84% Feb 23 -
USDCUC
24.0000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Feb 22 -
USDDOP
58.6500 0.05% 0.03 0.31% 0.15% 5.71% Feb 23 -
USDGTQ
7.81300 0.10% 0.008 0.19% 0.04% 0.10% Feb 23 -
USDURY
39.0800 -0.05% 0.02 -0.05% 1.11% 0.54% Feb 23 -
USDCRC
513.075 -0.18% 0.925 -0.08% 0.17% -8.15% Feb 23 -
USDPAB
1.00000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Feb 22 -
USDBOB
6.86000 0.15% 0.01 0.00% 0.15% 0.15% Feb 23 -
USDPYG
7278.32 0.05% 3.71 -0.20% -0.20% -0.06% Feb 23 -
USDSVC
8.74980 0.00% 0.0003 0.00% 0.10% 0.00% Feb 23 -
USDTTD
6.76850 0.14% 0.0095 0.36% -0.01% 0.28% Feb 23 -
USDHNL
24.6410 0.00% 0 0.04% 0.25% 0.54% Feb 23 -
USDJMD
154.000 -0.95% 1.47 -1.18% -0.34% 0.65% Feb 23 -
USDNIO
36.6200 0.03% 0.01 0.03% 1.02% 1.50% Feb 23 -
USDHTG
132.000 0.00% 0 0.30% 0.38% -10.81% Feb 23 -
USDBSD
1.00000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Feb 23 -
USDSRD
35.4000 0.00% 0 -1.58% -3.14% 6.85% Feb 23 -
USDGYD
207.980 -0.15% 0.31 0.00% -0.15% -0.96% Feb 22 -
USDKYD
0.82000 -0.61% 0.005 -0.61% -0.61% -0.61% Feb 23 -
USDVES
36.14230 0.00% 0.0014 -0.11% 0.29% 48.67% Feb 22 -
CLPCLF
31675.7 0.03% 9.2 0.13% 0.99% 7.87% Mar 14 -
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
USDJPY
150.388 -0.08% 0.122 0.12% 1.96% 10.21% Feb 23 -
USDCNY
7.20669 0.08% 0.0059 -0.07% 0.64% 3.25% Feb 23 -
USDINR
82.8590 0.03% 0.022 -0.19% -0.33% -0.05% Feb 23 -
USDKRW
1330.16 0.22% 2.91 -0.08% -0.14% 1.20% Feb 23 -
USDIDR
15590.0 0.03% 5 -0.16% -0.73% 2.43% Feb 23 -
USDSAR
3.75040 0.00% 0.0001 0.01% 0.01% 0.10% Feb 23 -
USDTWD
31.5880 0.18% 0.056 0.76% 0.94% 3.01% Feb 23 -
USDIRR
42000.0 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Feb 23 -
USDAED
3.67280 0.01% 0.0004 0.00% 0.01% 0.01% Feb 23 -
USDTHB
35.8700 -0.19% 0.07 -0.33% 0.42% 2.72% Feb 23 -
USDMYR
4.77500 0.04% 0.002 -0.06% 0.97% 7.71% Feb 23 -
USDSGD
1.34311 0.03% 0.0004 -0.20% 0.28% -0.47% Feb 23 -
USDHKD
7.82466 0.03% 0.0025 0.03% 0.09% -0.31% Feb 23 -
USDPHP
55.8900 0.31% 0.17 -0.11% -0.64% 1.86% Feb 23 -
USDPKR
279.250 0.00% 0 0.19% 0.01% 7.53% Feb 23 -
USDIQD
1309.00 0.00% 0 0.00% 0.00% -10.25% Feb 23 -
USDKZT
449.240 -0.42% 1.89 -0.03% 0.67% -0.01% Feb 23 -
USDQAR
3.64560 0.00% 0 0.00% 0.11% 0.15% Feb 23 -
USDVND
24630.0 0.16% 40 0.49% 0.12% 3.57% Feb 23 -
USDBDT
86.0200 -0.10% 0.09 0.13% 0.29% 2.37% Mar 25 -
USDOMR
0.38500 0.00% 0 0.03% 0.08% 0.08% Mar 25 -
USDAZN
1.69480 0.11% 0.0018 0.11% 0.11% 0.11% Mar 25 -
USDLKR
290.000 1.75% 5 5.45% 44.34% 46.10% Mar 25 -
USDSYP
2511.00 0.04% 1 0.00% 0.00% 99.92% Mar 25 -
USDMMK
1769.50 0.00% 0 0.00% 0.00% 26.39% Mar 25 -
USDUZS
11481.9 -0.20% 22.7 -0.20% 5.65% 9.30% Mar 25 -
USDMOP
8.05900 0.01% 0.001 0.00% 0.14% 0.71% Mar 25 -
USDTMT
3.49000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDLBP
1505.50 -0.01% 0.2 0.00% 0.00% -0.01% Mar 25 -
USDYER
249.980 0.01% 0.03 -0.01% 0.01% 1.02% Mar 25 -
USDBHD
0.37700 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.11% Mar 25 -
USDAFN
73.5700 0.00% 0 -0.15% 0.64% -17.15% Feb 23 -
USDNPR
121.920 -0.21% 0.26 0.54% 1.14% 5.09% Mar 25 -
USDBND
1.35770 0.03% 0.0004 0.22% 0.23% 0.93% Mar 25 -
USDKHR
4040.00 0.00% 0 0.35% -0.39% 0.12% Mar 25 -
USDGEL
3.19000 -0.78% 0.025 0.47% 1.27% -4.41% Mar 25 -
USDKPW
130.000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDMNT
2915.00 0.34% 10 1.22% 2.28% 3.37% Mar 25 -
USDLAK
11610.0 -0.04% 5 1.22% 1.69% 23.64% Mar 25 -
USDAMD
489.300 0.24% 1.15 0.35% 2.04% -7.07% Mar 25 -
USDTJS
12.9300 -0.23% 0.03 -0.23% 14.63% 14.42% Mar 25 -
USDKGS
89.4300 0.00% 0 0.00% 0.13% 2.30% Feb 23 -
USDMVR
15.4200 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDKWD
0.30370 -0.03% 0.0001 -0.07% 0.50% 0.56% Mar 22 01:00
USDJOD
0.70800 0.00% 0 0.06% 0.00% 0.00% Mar 25 -
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
AUDUSD
0.65626 0.15% 0.001 0.48% -0.20% -2.41% Feb 23 -
NZDUSD
0.61937 0.01% 0.0001 1.15% 1.37% 0.55% Feb 23 -
USDPGK
3.52355 0.00% 0 0.41% -0.51% 0.33% Mar 24 -
USDXPF
108.330 0.10% 0.11 0.61% 1.98% 7.24% Mar 25 -
USDFJD
2.08655 0.04% 0.0009 -1.56% -2.30% 0.74% Mar 24 -
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان هفتگی ماهانه سالیانه تاریخ
USDNGN
415.250 0.00% 0 -0.04% -0.07% 9.12% Mar 25 -
USDZAR
19.2684 0.63% 0.1209 2.09% 2.07% 4.69% Feb 23 -
USDZMW
17.8000 -0.01% 0.0014 0.60% 0.48% -19.21% Mar 25 -
USDEGP
30.8965 0.15% 0.0465 0.15% 0.15% 1.04% Feb 23 -
USDDZD
141.900 -0.48% 0.685 -0.24% 0.62% 6.45% Mar 25 -
USDAOA
449.887 0.23% 1.017 -0.03% -8.39% -27.57% Mar 25 -
USDMAD
9.70150 0.09% 0.0086 -0.69% 1.65% 7.23% Mar 25 -
USDSDG
445.399 0.00% 0 0.00% 0.52% 17.52% Mar 25 -
USDKES
114.700 0.17% 0.2 0.35% 0.84% 4.61% Mar 25 -
USDETB
50.9510 0.02% 0.0112 0.10% 0.34% 23.90% Mar 25 -
USDTZS
2315.00 0.00% 0 0.09% 0.22% 0.04% Mar 25 -
USDTND
2.94900 -0.84% 0.0251 0.83% 1.45% 7.00% Mar 25 -
USDLYD
4.81950 0.00% 0 -0.37% 0.24% 0.17% Feb 23 -
USDGHS
7.40000 2.21% 0.16 0.68% 11.28% 28.92% Mar 25 -
USDCDF
1994.15 0.00% 0.01 -0.05% -0.10% 0.88% Mar 25 -
USDUGX
3590.00 -0.22% 8 0.28% 1.57% -1.70% Mar 25 -
USDMZN
63.2000 0.00% 0 0.00% 0.00% -9.23% Mar 25 -
USDBWP
13.7741 0.55% 0.0755 0.96% 1.38% 3.44% Feb 23 -
USDXAF
597.250 0.19% 1.14 0.65% 2.15% 8.00% Mar 25 -
USDNAD
14.5400 0.14% 0.02 -2.70% -5.59% -2.77% Mar 25 -
USDSSP
423.653 0.00% 0 -0.15% -0.58% 141.66% Mar 25 -
USDMUR
44.3000 0.00% 0 0.34% 2.19% 10.20% Mar 25 -
USDMGA
3985.57 0.14% 5.57 0.09% 0.14% 5.71% Mar 25 -
USDRWF
1008.21 0.04% 0.43 0.07% 0.28% 1.47% Mar 25 -
USDGNF
8815.00 -0.14% 12 0.26% -0.81% -11.76% Mar 25 -
USDMRO
39.7701 0.00% 0 0.99% -0.28% 10.01% Feb 23 -
USDSLL
11714.0 0.82% 94.9 0.82% 1.16% 15.64% Mar 25 -
USDXOF
591.250 -0.04% 0.25 0.42% 1.37% 7.16% Mar 25 -
USDMWK
809.900 1.03% 8.25 0.12% 0.78% 4.46% Mar 25 -
USDERN
15.0700 0.47% 0.07 0.47% 0.47% 0.47% Mar 25 -
USDSZL
14.5373 0.12% 0.0173 -2.86% -5.51% -3.24% Mar 25 -
USDBIF
2003.35 0.07% 1.35 0.10% 0.24% 3.06% Mar 25 -
USDLSL
14.5313 0.12% 0.0175 -2.86% -5.51% -2.96% Mar 25 -
USDLRD
152.000 0.00% 0 -0.26% -0.59% -11.83% Mar 25 -
USDCVE
100.2000 -0.06% 0.06 0.45% 1.96% 7.28% Mar 25 -
USDDJF
177.500 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDSCR
13.9310 0.73% 0.101 0.73% 0.95% -33.18% Mar 25 -
USDSOS
575.000 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00% Mar 25 -
USDGMD
53.9000 0.19% 0.1 0.47% 1.32% 6.52% Mar 25 -
USDKMF
447.040 -0.11% 0.47 0.09% 1.83% 7.01% Mar 25 -
USDSTD
22.3051 0.13% 0.0284 0.64% 2.14% 7.47% Mar 25 -
RTGS
132.071 0.00% 0 3.02% 8.11% 59.65% Mar 22 01:00
ترین‌ها ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
EURUSD
1.08220 -0.01% 0.0001 1.07188 1.06476 1.05774 1.05084
GBPUSD
1.26748 0.12% 0.0016 1.25426 1.24529 1.23632 1.22735
AUDUSD
0.65626 0.15% 0.001 0.64614 0.64013 0.6342 0.62826
NZDUSD
0.61937 0.01% 0.0001 0.60899 0.60339 0.59786 0.59233
USDJPY
150.388 -0.08% 0.122 150.611 151.91 153.21 154.524
USDCNY
7.20669 0.08% 0.0059 7.25179 7.28427 7.31748 7.34997
USDCHF
0.88100 0.10% 0.0009 0.88091 0.88721 0.89351 0.8998
USDCAD
1.35017 0.15% 0.0021 1.3537 1.36083 1.36811 1.37538
USDMXN
17.1174 0.11% 0.0194 17.2591 17.4385 17.6195 17.804
USDINR
82.8590 0.03% 0.022 83.2158 83.4316 83.6474 83.8632
USDBRL
4.98850 0.56% 0.028 5.00604 5.05757 5.1096 5.16212
USDRUB
93.6205 0.62% 0.575 92.9969 94.6507 96.3411 98.0497
USDKRW
1330.16 0.22% 2.91 1,343.86 1,355.45 1,367.04 1,378.77
DXY
103.935 -0.02% 0.023 104.639 105.222 105.815 106.408
USDTRY
31.0517 0.56% 0.1724 31.0532 31.4245 31.802 32.1855
USDSEK
10.31731 0.01% 0.0009 10.56077 10.66948 10.77924 10.89004
USDPLN
3.97869 -0.39% 0.0155 4.05034 4.09085 4.13175 4.17306
USDNOK
10.53079 0.37% 0.0389 10.66892 10.79232 10.91782 11.04438
USDZAR
19.2684 0.63% 0.1209 19.2787 19.5356 19.7943 20.0588
USDDKK
6.88809 0.02% 0.0013 6.95469 7.00029 7.04658 7.09356
USDSGD
1.34311 0.03% 0.0004 1.35116 1.35655 1.36193 1.36745
USDHKD
7.82466 0.03% 0.0025 7.82655 7.8328 7.83906 7.84532
USDCLP
979.350 0.04% 0.35 982.461 994.976 1,007.587 1,020.393
USDPKR
279.250 0.00% 0 277.8 280.877 284.009 287.141
USDCZK
23.4136 -0.01% 0.0024 23.5864 23.7899 23.9933 24.1991
USDHUF
359.160 0.29% 1.03 363.082 367.458 371.907 376.427
قاره اروپا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
EURUSD
1.08220 -0.01% 0.0001 1.07188 1.06476 1.05774 1.05084
GBPUSD
1.26748 0.12% 0.0016 1.25426 1.24529 1.23632 1.22735
USDCHF
0.88100 0.10% 0.0009 0.88091 0.88721 0.89351 0.8998
USDRUB
93.6205 0.62% 0.575 92.9969 94.6507 96.3411 98.0497
USDTRY
31.0517 0.56% 0.1724 31.0532 31.4245 31.802 32.1855
USDSEK
10.31731 0.01% 0.0009 10.56077 10.66948 10.77924 10.89004
USDPLN
3.97869 -0.39% 0.0155 4.05034 4.09085 4.13175 4.17306
USDNOK
10.53079 0.37% 0.0389 10.66892 10.79232 10.91782 11.04438
USDDKK
6.88809 0.02% 0.0013 6.95469 7.00029 7.04658 7.09356
USDCZK
23.4136 -0.01% 0.0024 23.5864 23.7899 23.9933 24.1991
USDRON
4.59570 0.02% 0.0009 4.64256 4.67391 4.70573 4.73801
USDHUF
359.160 0.29% 1.03 363.082 367.458 371.907 376.427
USDUAH
38.2300 -0.37% 0.1406 37.9234 38.1758 38.432 38.6919
USDBYR
3.26610 0.00% 0 3.34971 3.43561 3.52347 3.61361
USDHRV
7.03850 -0.37% 0.0264 7.15534 7.27429 7.39465 7.51782
USDRSD
108.190 0.03% 0.03 109.236 109.952 110.68 111.417
USDBIH
1.80360 -0.18% 0.0033 1.80504 1.81687 1.82889 1.84108
USDISK
137.620 0.28% 0.39 138.484 139.693 140.901 142.136
USDALL
95.460 0.06% 0.06 96.98 97.959 98.948 99.946
USDMKD
56.8300 0.07% 0.04 57.4678 57.9013 58.3348 58.7683
USDMDL
17.7800 -0.11% 0.02 17.8255 17.923 18.0223 18.1216
USDBGN
1.80690 0.01% 0.0002 1.82378 1.83556 1.84752 1.85966
قاره آمریکا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
USDCAD
1.35017 0.15% 0.0021 1.3537 1.36083 1.36811 1.37538
USDMXN
17.1174 0.11% 0.0194 17.2591 17.4385 17.6195 17.804
USDBRL
4.98850 0.56% 0.028 5.00604 5.05757 5.1096 5.16212
DXY
103.935 -0.02% 0.023 104.639 105.222 105.815 106.408
USDARS
838.900 0.07% 0.6 893.041 959.454 1,030.854 1,107.574
USDCOP
3961.93 0.81% 31.67 3,973.82 4,032.17 4,091.70 4,151.62
USDCLP
979.350 0.04% 0.35 982.461 994.976 1,007.587 1,020.393
USDPEN
3.78670 0.38% 0.0142 3.88697 3.91053 3.93449 3.95844
USDCUC
24.0000 0.00% 0 24 24 24 24
USDDOP
58.6500 0.05% 0.03 58.5518 58.7037 58.8555 59.0074
USDGTQ
7.81300 0.10% 0.008 7.81203 7.81905 7.82607 7.8331
USDURY
39.0800 -0.05% 0.02 39.4592 39.6985 39.9416 40.1848
USDCRC
513.075 -0.18% 0.925 518.93 521.461 524.043 526.573
USDPAB
1.00000 0.00% 0 1 1 1 1
USDBOB
6.86000 0.15% 0.01 6.86302 6.87603 6.88905 6.90206
USDPYG
7278.32 0.05% 3.71 7,307.55 7,331.58 7,355.62 7,380.38
USDSVC
8.74980 0.00% 0.0003 8.75388 8.75825 8.76262 8.767
USDTTD
6.76850 0.14% 0.0095 6.76954 6.79248 6.81542 6.83903
USDHNL
24.6410 0.00% 0 24.6753 24.7245 24.7738 24.823
USDJMD
154.000 -0.95% 1.47 155.093 156.202 157.311 158.42
USDNIO
36.6200 0.03% 0.01 36.7052 36.8004 36.8956 36.9907
USDHTG
132.000 0.00% 0 132.516 133.88 135.258 136.648
USDBSD
1.00000 0.00% 0 1 1 1 1
USDSRD
35.4000 0.00% 0 36.8621 37.2848 37.7149 38.1485
USDGYD
207.980 -0.15% 0.31 208.521 209.061 209.602 210.143
USDKYD
0.82000 -0.61% 0.005 0.82649 0.82797 0.82946 0.83094
USDVES
36.14230 0.00% 0.0014 36.32402 36.50114 36.68187 36.85899
CLPCLF
31675.7 0.03% 9.2 36.3 35.9 35.6 35.2
قاره آسیا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
USDJPY
150.388 -0.08% 0.122 150.611 151.91 153.21 154.524
USDCNY
7.20669 0.08% 0.0059 7.25179 7.28427 7.31748 7.34997
USDINR
82.8590 0.03% 0.022 83.2158 83.4316 83.6474 83.8632
USDKRW
1330.16 0.22% 2.91 1,343.86 1,355.45 1,367.04 1,378.77
USDIDR
15590.0 0.03% 5 15,701.9 15,773.8 15,847.3 15,919.2
USDSAR
3.75040 0.00% 0.0001 3.7501 3.7501 3.7501 3.7501
USDTWD
31.5880 0.18% 0.056 31.5383 31.6796 31.824 31.9653
USDIRR
42000.0 0.00% 0 42,000.0 42,000.0 42,000.0 42,000.0
USDAED
3.67280 0.01% 0.0004 3.6728 3.6728 3.6728 3.6728
USDTHB
35.8700 -0.19% 0.07 36.2167 36.4971 36.7774 37.0613
USDMYR
4.77500 0.04% 0.002 4.78618 4.81236 4.83902 4.86567
USDSGD
1.34311 0.03% 0.0004 1.35116 1.35655 1.36193 1.36745
USDHKD
7.82466 0.03% 0.0025 7.82655 7.8328 7.83906 7.84532
USDPHP
55.8900 0.31% 0.17 56.1974 56.5048 56.8178 57.1308
USDPKR
279.250 0.00% 0 277.8 280.877 284.009 287.141
USDIQD
1309.00 0.00% 0 1,328.24 1,347.75 1,367.64 1,387.67
USDKZT
449.240 -0.42% 1.89 450.079 453.873 457.667 461.505
USDQAR
3.64560 0.00% 0 3.65534 3.66519 3.67503 3.68487
USDVND
24630.0 0.16% 40 24,463.4 24,526.9 24,590.3 24,653.8
USDBDT
86.0200 -0.10% 0.09 86.4931 86.7862 87.0792 87.3809
USDOMR
0.38500 0.00% 0 0.3847 0.3847 0.3847 0.3847
USDAZN
1.69480 0.11% 0.0018 1.6948 1.6948 1.6948 1.6948
USDLKR
290.000 1.75% 5 279.648 284.378 289.19 294.058
USDSYP
2511.00 0.04% 1 2,630.73 2,757.24 2,890.01 3,028.82
USDMMK
1769.50 0.00% 0 1,793.21 1,817.28 1,841.52 1,866.29
USDUZS
11481.9 -0.20% 22.7 11,556.4 11,608.1 11,661.1 11,712.8
USDMOP
8.05900 0.01% 0.001 8.062 8.062 8.062 8.062
USDTMT
3.49000 0.00% 0 3.49 3.49 3.49 3.49
USDLBP
1505.50 -0.01% 0.2 1,505.70 1,505.70 1,505.70 1,505.70
USDYER
249.980 0.01% 0.03 250.43 250.88 251.33 251.78
USDBHD
0.37700 0.00% 0 0.377 0.377 0.377 0.377
USDAFN
73.5700 0.00% 0 74.6075 75.5796 76.5592 77.5535
USDNPR
121.920 -0.21% 0.26 122.38 122.879 123.391 123.891
USDBND
1.35770 0.03% 0.0004 1.36084 1.36477 1.36871 1.37278
USDKHR
4040.00 0.00% 0 4,035.00 4,035.00 4,035.00 4,035.00
USDGEL
3.19000 -0.78% 0.025 3.23513 3.26558 3.29634 3.32711
USDKPW
130.000 0.00% 0 130 130 130 130
USDMNT
2915.00 0.34% 10 2,906.29 2,917.58 2,928.87 2,940.45
USDLAK
11610.0 -0.04% 5 11,535.2 11,583.5 11,632.9 11,681.1
USDAMD
489.300 0.24% 1.15 490.885 493.909 496.983 500.057
USDTJS
12.9300 -0.23% 0.03 13.1116 13.2646 13.4201 13.5769
USDKGS
89.4300 0.00% 0 89.6089 89.7877 89.9666 90.1454
USDMVR
15.4200 0.00% 0 15.4616 15.5033 15.5449 15.5865
USDKWD
0.30370 -0.03% 0.0001 0.31 0.31 0.3 0.3
USDJOD
0.70800 0.00% 0 0.7 0.82 0.82 0.82
قاره استرالیا و اقیانوسیه ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
AUDUSD
0.65626 0.15% 0.001 0.64614 0.64013 0.6342 0.62826
NZDUSD
0.61937 0.01% 0.0001 0.60899 0.60339 0.59786 0.59233
USDPGK
3.52355 0.00% 0 3.53905 3.55456 3.57041 3.58592
USDXPF
108.330 0.10% 0.11 108.453 109.046 109.65 110.254
USDFJD
2.08655 0.04% 0.0009 2.11657 2.12689 2.13742 2.14774
قاره آفریقا ریت فعلی تغییر روزانه درصد نوسان
پیش بینی
فصل اول
پیش بینی
فصل دوم
پیش بینی
فصل سوم
پیش بینی
فصل چهارم
USDNGN
415.250 0.00% 0 417.965 420.541 423.158 425.775
USDZAR
19.2684 0.63% 0.1209 19.2787 19.5356 19.7943 20.0588
USDZMW
17.8000 -0.01% 0.0014 17.8812 18.116 18.3525 18.5925
USDEGP
30.8965 0.15% 0.0465 30.9691 31.0464 31.1236 31.2008
USDDZD
141.900 -0.48% 0.685 142.038 142.407 142.775 143.143
USDAOA
449.887 0.23% 1.017 452.59 455.736 458.927 462.163
USDMAD
9.70150 0.09% 0.0086 9.74469 9.78158 9.81847 9.85633
USDSDG
445.399 0.00% 0 447.561 449.122 450.683 452.289
USDKES
114.700 0.17% 0.2 114.45 114.45 114.45 114.45
USDETB
50.9510 0.02% 0.0112 50.9204 50.9204 50.9204 50.9204
USDTZS
2315.00 0.00% 0 2,311.00 2,311.00 2,311.00 2,311.00
USDTND
2.94900 -0.84% 0.0251 2.96183 2.98096 3.00038 3.02009
USDLYD
4.81950 0.00% 0 4.84209 4.85898 4.87587 4.89324
USDGHS
7.40000 2.21% 0.16 7.46068 7.5221 7.58352 7.64568
USDCDF
1994.15 0.00% 0.01 2,005.12 2,016.09 2,027.25 2,038.42
USDUGX
3590.00 -0.22% 8 3,605.43 3,615.85 3,626.28 3,637.06
USDMZN
63.2000 0.00% 0 63.6993 64.2049 64.7105 65.2224
USDBWP
13.7741 0.55% 0.0755 13.8268 13.9365 14.0463 14.1574
USDXAF
597.250 0.19% 1.14 598.574 602.558 606.601 610.703
USDNAD
14.5400 0.14% 0.02 14.9956 15.1646 15.3366 15.5101
USDSSP
423.653 0.00% 0 444.738 470.946 498.666 528.024
USDMUR
44.3000 0.00% 0 44.4115 44.8773 45.3476 45.8267
USDMGA
3985.57 0.14% 5.57 4,006.33 4,026.66 4,047.38 4,068.11
USDRWF
1008.21 0.04% 0.43 1,021.21 1,029.81 1,038.42 1,047.13
USDGNF
8815.00 -0.14% 12 8,830.38 8,849.77 8,869.15 8,888.54
USDMRO
39.7701 0.00% 0 39.7503 40.1244 40.5024 40.8805
USDSLL
11714.0 0.82% 94.9 11,662.6 11,710.2 11,759.0 11,806.6
USDXOF
591.250 -0.04% 0.25 599.361 604.531 609.701 614.93
USDMWK
809.900 1.03% 8.25 814.158 819.416 824.754 830.174
USDERN
15.0700 0.47% 0.07 15.07 15.07 15.07 15.07
USDSZL
14.5373 0.12% 0.0173 14.9841 15.1515 15.3219 15.4938
USDBIF
2003.35 0.07% 1.35 2,002.70 2,002.70 2,002.70 2,002.70
USDLSL
14.5313 0.12% 0.0175 14.9842 15.1516 15.322 15.4939
USDLRD
152.000 0.00% 0 152.714 153.429 154.158 154.873
USDCVE
100.2000 -0.06% 0.06 100.4396 100.9592 101.4887 102.0183
USDDJF
177.500 0.00% 0 177.5 177.5 177.5 177.5
USDSCR
13.9310 0.73% 0.101 15.0897 16.0166 16.999 18.044
USDSOS
575.000 0.00% 0 575 575 575 575
USDGMD
53.9000 0.19% 0.1 54.0116 54.1731 54.3347 54.5016
USDKMF
447.040 -0.11% 0.47 448.447 450.633 452.865 455.051
USDSTD
22.3051 0.13% 0.0284 22.4188 22.5812 22.7437 22.9062
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین