خبر

هلواکس

رتبه:
( تعداد: 3 )

مدل کسب و کار: صرافی

پشتیبانی از شبکه TRC20:

کیف پول اختصاصی:

کارمزد معاملات: %0.1

اپلیکیشن‌ها:

ورود دو مرحله‌ای:

پشتیبانی: چت، تلفن

زمان احراز هویت: 5 دقیقه

پایه پولی: تومان

NTRN نوترون / فروش
NTRN
قیمت ریالی
888,349
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
WBETH / فروش
WBETH
قیمت ریالی
1,740,855,645
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
NULS نالس / فروش
NULS
قیمت ریالی
159,366
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
OAX او ای اکس / فروش
OAX
قیمت ریالی
93,012
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷

قیمت ارزهای دیجیتال در هلواکس

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
NTRN 888,349 ریال 69,687 (7.84%) 971,738 ریال 869,630 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
NTRN 880,618 ریال 69,080 (7.84%) 963,266 ریال 862,068 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
WBETH 1,740,855,645 ریال 36,532,455 (2.1%) 1,788,385,195 ریال 1,720,635,750 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
WBETH 1,725,704,595 ریال 36,214,505 (2.1%) 1,772,793,345 ریال 1,705,673,700 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
NULS 159,366 ریال 5,170 (3.35%) 161,255 ریال 150,995 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
NULS 157,979 ریال 5,125 (3.35%) 159,854 ریال 149,682 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OAX 93,012 ریال 58 (0.06%) 95,188 ریال 91,368 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OAX 92,202 ریال 57 (0.06%) 94,361 ریال 90,573 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AST 61,472 ریال 1,551 (2.52%) 63,142 ریال 59,973 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AST 60,937 ریال 1,537 (2.52%) 62,592 ریال 59,451 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AMB 5,515 ریال 281 (5.37%) 5,893 ریال 4,968 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AMB 5,467 ریال 279 (5.38%) 5,842 ریال 4,925 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
NYM 119,381 ریال 2,011 (1.71%) 120,395 ریال 113,891 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
NYM 118,342 ریال 1,993 (1.71%) 119,349 ریال 112,902 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TOMI 574,155 ریال 24,808 (4.32%) 619,065 ریال 553,553 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TOMI 569,158 ریال 24,583 (4.32%) 613,687 ریال 548,739 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SEI 455,119 ریال 42,053 (9.24%) 502,214 ریال 448,558 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SEI 451,158 ریال 41,687 (9.24%) 497,835 ریال 444,657 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
CYBER 4,867,739 ریال 133,284 (2.74%) 5,045,050 ریال 4,768,475 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
CYBER 4,825,374 ریال 132,124 (2.74%) 5,001,180 ریال 4,727,010 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
FDUSD 575,189 ریال 255 (0.04%) 577,884 ریال 574,074 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
FDUSD 570,183 ریال 262 (0.05%) 572,872 ریال 569,069 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ARKM 787,295 ریال 58,944 (7.49%) 903,843 ریال 769,731 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ARKM 780,443 ریال 58,431 (7.49%) 895,983 ریال 763,044 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
PENDLE 1,573,441 ریال 11,433 (0.73%) 1,630,104 ریال 1,486,145 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
PENDLE 1,559,747 ریال 11,333 (0.73%) 1,615,941 ریال 1,473,222 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MAV 379,170 ریال 8,503 (2.24%) 387,858 ریال 360,123 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MAV 375,870 ریال 8,429 (2.24%) 384,477 ریال 356,991 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
CREAM 9,226,470 ریال 74,685 (0.81%) 9,323,100 ریال 9,033,250 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
CREAM 9,146,170 ریال 74,035 (0.81%) 9,242,100 ریال 8,954,700 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OVR 315,630 ریال 7,411 (2.4%) 345,849 ریال 295,232 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OVR 312,883 ریال 7,346 (2.4%) 342,839 ریال 292,667 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SIN 7,419 ریال 525 (7.62%) 7,478 ریال 6,525 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SIN 7,354 ریال 520 (7.61%) 7,413 ریال 6,468 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BRN 268,745 ریال 4,848 (1.84%) 281,995 ریال 263,127 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BRN 266,406 ریال 4,806 (1.84%) 279,545 ریال 260,837 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
VEMP 5,349 ریال 566 (10.58%) 6,729 ریال 5,025 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
VEMP 5,303 ریال 560 (10.56%) 6,670 ریال 4,981 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
REVV 6,923 ریال 298 (4.3%) 7,278 ریال 6,837 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
REVV 6,862 ریال 297 (4.33%) 7,214 ریال 6,777 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SENSO 44,053 ریال 714 (1.62%) 45,631 ریال 43,283 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SENSO 43,669 ریال 708 (1.62%) 45,235 ریال 42,907 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
X2Y2 8,457 ریال 3 (0.04%) 8,654 ریال 8,201 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
X2Y2 8,383 ریال 2 (0.02%) 8,579 ریال 8,130 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SUDO 129,894 ریال 17,809 (15.89%) 130,293 ریال 108,618 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SUDO 128,764 ریال 17,655 (15.89%) 129,161 ریال 107,673 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DPX 35,538,570 ریال 11,162,535 (31.41%) 47,391,500 ریال 34,184,700 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DPX 35,229,270 ریال 11,065,385 (31.41%) 46,979,400 ریال 33,887,700 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
GRAIL 1,025,126,310 ریال 33,056,730 (3.22%) 1,077,199,250 ریال 1,020,211,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
GRAIL 1,016,204,410 ریال 32,769,030 (3.22%) 1,067,832,300 ریال 1,011,339,600 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XDB 297 ریال 4 (1.35%) 321 ریال 287 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XDB 295 ریال 3 (1.02%) 318 ریال 284 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
WOOF 159 ریال 5 (3.14%) 165 ریال 155 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
WOOF 158 ریال 5 (3.16%) 163 ریال 153 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
PEPES 6 ریال 0 (0%) 7 ریال 5 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
PEPES 6 ریال 0 (0%) 7 ریال 5 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
PAW 1 ریال 1 (100%) 2 ریال 1 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
PAW 1 ریال 1 (100%) 2 ریال 1 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DIS 77,439 ریال 5,092 (7.04%) 81,142 ریال 70,250 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DIS 76,638 ریال 5,161 (7.22%) 80,163 ریال 69,405 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
GLI 297,591 ریال 52,509 (17.64%) 348,860 ریال 293,052 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
GLI 295,001 ریال 52,052 (17.64%) 345,819 ریال 290,502 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
WLD 4,760,307 ریال 387,213 (8.13%) 5,266,976 ریال 4,514,325 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
WLD 4,718,877 ریال 383,843 (8.13%) 5,221,216 ریال 4,475,070 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TSUKA 12,656 ریال 776 (6.13%) 13,639 ریال 12,264 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TSUKA 12,546 ریال 769 (6.13%) 13,521 ریال 12,157 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 574,500 ریال 1,000 (0.17%) 576,500 ریال 573,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 569,500 ریال 1,000 (0.18%) 571,500 ریال 568,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SUI 930,403 ریال 84,164 (9.05%) 1,014,866 ریال 900,565 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SUI 922,305 ریال 83,432 (9.05%) 1,006,018 ریال 892,734 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
EDU 481,201 ریال 39,497 (8.21%) 543,334 ریال 460,127 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
EDU 477,013 ریال 39,153 (8.21%) 538,597 ریال 456,125 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
RDNT 191,940 ریال 11,720 (6.11%) 204,338 ریال 186,530 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
RDNT 190,270 ریال 11,618 (6.11%) 202,557 ریال 184,908 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ARB 1,027,838 ریال 41,421 (4.03%) 1,071,642 ریال 999,695 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ARB 1,018,892 ریال 41,061 (4.03%) 1,062,299 ریال 991,002 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ID 348,963 ریال 7,807 (2.24%) 359,561 ریال 340,670 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ID 345,926 ریال 7,739 (2.24%) 356,437 ریال 337,708 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LQTY 852,558 ریال 10,341 (1.21%) 864,838 ریال 829,725 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LQTY 845,138 ریال 10,251 (1.21%) 857,298 ریال 822,510 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SYN 392,671 ریال 20,509 (5.22%) 414,641 ریال 383,295 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SYN 389,253 ریال 20,331 (5.22%) 411,026 ریال 379,962 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
GNS 3,681,396 ریال 157,988 (4.29%) 3,861,376 ریال 3,608,700 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
GNS 3,649,356 ریال 156,613 (4.29%) 3,827,711 ریال 3,577,320 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL 15,879,180 ریال 327,465 (2.06%) 16,207,110 ریال 15,605,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
راکت پول
راکت پول
Rocket Pool
RPL 15,740,980 ریال 324,615 (2.06%) 16,065,810 ریال 15,469,800 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MAGIC 711,461 ریال 48,143 (6.77%) 761,780 ریال 692,990 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MAGIC 705,269 ریال 47,724 (6.77%) 755,139 ریال 686,964 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
HOOK 605,063 ریال 2,527 (0.42%) 613,483 ریال 573,178 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
HOOK 599,797 ریال 2,505 (0.42%) 608,153 ریال 568,202 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
HFT 226,238 ریال 9,422 (4.35%) 231,668 ریال 204,988 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
HFT 224,269 ریال 9,340 (4.35%) 229,653 ریال 203,205 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AGIX 449,414 ریال 36,406 (8.81%) 490,717 ریال 392,039 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AGIX 445,503 ریال 36,089 (8.81%) 486,454 ریال 388,627 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KAS 94,204 ریال 4,149 (4.4%) 99,004 ریال 92,515 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KAS 93,384 ریال 4,113 (4.4%) 98,141 ریال 91,711 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TAMA 3,421 ریال 150 (4.38%) 3,791 ریال 3,402 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TAMA 3,391 ریال 149 (4.39%) 3,758 ریال 3,373 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OSMO 885,879 ریال 7,928 (0.89%) 897,183 ریال 869,228 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OSMO 878,169 ریال 7,859 (0.89%) 889,361 ریال 861,669 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BTM 5,596 ریال 209 (3.73%) 6,331 ریال 5,411 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BTM 5,547 ریال 207 (3.73%) 6,276 ریال 5,364 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AE 15,603 ریال 1,982 (14.55%) 16,580 ریال 12,812 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AE 15,468 ریال 1,966 (14.56%) 16,436 ریال 12,700 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
CENNZ 10,066 ریال 606 (6.02%) 10,930 ریال 9,876 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
CENNZ 9,979 ریال 601 (6.02%) 10,836 ریال 9,790 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SPA 6,970 ریال 798 (12.93%) 8,020 ریال 6,158 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SPA 6,909 ریال 791 (12.93%) 7,950 ریال 6,104 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
هندشیک
هندشیک
Handshake
HNS 14,299 ریال 1,550 (12.16%) 14,549 ریال 12,483 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
هندشیک
هندشیک
Handshake
HNS 14,175 ریال 1,537 (12.16%) 14,422 ریال 12,375 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
FSN 115,992 ریال 3,012 (2.67%) 116,251 ریال 109,250 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
FSN 114,982 ریال 2,987 (2.67%) 115,241 ریال 108,300 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MTRG 1,552,874 ریال 79,307 (5.11%) 1,665,497 ریال 1,548,095 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MTRG 1,539,359 ریال 78,592 (5.11%) 1,651,027 ریال 1,534,645 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
GMX 26,955,540 ریال 40,215 (0.15%) 27,111,805 ریال 25,822,685 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
GMX 26,720,940 ریال 39,865 (0.15%) 26,876,255 ریال 25,598,335 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
APT 5,261,731 ریال 150,691 (2.86%) 5,443,662 ریال 5,119,858 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
APT 5,215,937 ریال 149,379 (2.86%) 5,396,202 ریال 5,075,337 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
VIB 41,341 ریال 31 (0.07%) 41,965 ریال 40,428 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
VIB 40,981 ریال 31 (0.08%) 41,601 ریال 40,077 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
GLM 196,019 ریال 24,646 (12.57%) 220,665 ریال 190,613 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
GLM 194,313 ریال 24,432 (12.57%) 218,745 ریال 188,955 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB 902,654 ریال 24,187 (2.68%) 996,593 ریال 871,595 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
فینکس گلوبال
فینکس گلوبال
Red Pulse Binance
PHB 894,798 ریال 23,976 (2.68%) 987,935 ریال 864,022 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OP 2,048,093 ریال 76,983 (3.76%) 2,132,847 ریال 2,019,400 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OP 2,030,268 ریال 76,313 (3.76%) 2,114,252 ریال 2,001,840 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DC 423 ریال 27 (6.82%) 432 ریال 386 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DC 419 ریال 26 (6.62%) 428 ریال 382 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
STG 372,219 ریال 8,617 (2.32%) 382,180 ریال 363,458 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
STG 368,979 ریال 8,543 (2.32%) 378,848 ریال 360,297 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SSV 17,849,715 ریال 752,595 (4.22%) 18,759,185 ریال 17,198,250 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SSV 17,694,365 ریال 746,045 (4.22%) 18,595,635 ریال 17,048,700 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
PROM 6,382,121 ریال 641,716 (10.05%) 7,023,837 ریال 6,248,779 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
PROM 6,326,576 ریال 636,131 (10.05%) 6,962,707 ریال 6,194,489 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
بِث
بِث
Binance ETH
BETH 787,347,802 ریال 775,865 (0.1%) 788,123,667 ریال 785,796,072 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
بِث
بِث
Binance ETH
BETH 779,589,152 ریال 775,865 (0.1%) 780,365,017 ریال 778,037,422 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM 59,708 ریال 3,751 (6.28%) 63,641 ریال 58,064 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
لوم نتورک
لوم نتورک
Loom Network
LOOM 59,188 ریال 3,719 (6.28%) 63,086 ریال 57,559 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
HIGH 959,415 ریال 16,086 (1.68%) 975,524 ریال 929,775 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
HIGH 951,065 ریال 15,946 (1.68%) 967,019 ریال 921,690 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC 29,329,230,375 ریال 428,416,140 (1.46%) 29,822,000,000 ریال 29,067,670,250 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
رپد بیت کوین
رپد بیت کوین
Wrapped Bitcoin
WBTC 29,073,971,625 ریال 424,687,540 (1.46%) 29,562,000,000 ریال 28,814,907,900 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BIFI 196,823,700 ریال 5,163,000 (2.62%) 202,617,550 ریال 193,257,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BIFI 195,110,700 ریال 5,115,000 (2.62%) 200,851,050 ریال 191,577,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LINKUP 3,493 ریال 6 (0.17%) 3,505 ریال 3,487 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LINKUP 3,463 ریال 7 (0.2%) 3,475 ریال 3,456 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LINKDOWN 514 ریال 1 (0.19%) 516 ریال 513 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LINKDOWN 510 ریال 1 (0.2%) 511 ریال 509 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XRPUP 49,120 ریال 86 (0.18%) 49,291 ریال 49,034 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XRPUP 48,692 ریال 85 (0.17%) 48,863 ریال 48,607 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XRPDOWN 47 ریال 0 (0%) 47 ریال 47 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XRPDOWN 47 ریال 1 (2.17%) 47 ریال 46 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BTCUP 7,762,070 ریال 217,735 (2.81%) 8,026,133 ریال 7,586,550 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BTCUP 7,694,515 ریال 215,840 (2.81%) 7,956,158 ریال 7,520,580 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BTCDOWN 862 ریال 20 (2.38%) 877 ریال 836 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BTCDOWN 855 ریال 20 (2.4%) 870 ریال 829 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ETHUP 5,183,139 ریال 384,341 (7.42%) 5,714,928 ریال 4,955,350 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ETHUP 5,138,029 ریال 380,996 (7.42%) 5,665,103 ریال 4,912,260 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ETHDOWN 32,189 ریال 1,333 (4.32%) 33,011 ریال 30,281 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ETHDOWN 31,909 ریال 1,321 (4.32%) 32,724 ریال 30,017 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BNBUP 33,240,570 ریال 756,510 (2.28%) 34,387,060 ریال 31,987,250 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BNBUP 32,951,270 ریال 749,410 (2.27%) 34,087,260 ریال 31,709,100 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BNBDOWN 1,488 ریال 30 (2.06%) 1,578 ریال 1,434 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BNBDOWN 1,475 ریال 30 (2.08%) 1,564 ریال 1,421 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ADAUP 59,748 ریال 104 (0.17%) 59,956 ریال 59,644 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ADAUP 59,228 ریال 104 (0.18%) 59,436 ریال 59,124 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ADADOWN 1,101 ریال 2 (0.18%) 1,105 ریال 1,099 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ADADOWN 1,092 ریال 2 (0.18%) 1,096 ریال 1,090 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
NEXO 661,824 ریال 1,149 (0.17%) 671,600 ریال 650,880 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
NEXO 656,064 ریال 1,139 (0.17%) 665,760 ریال 645,230 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MOB 197,685 ریال 746 (0.38%) 199,238 ریال 191,993 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MOB 195,965 ریال 740 (0.38%) 197,507 ریال 190,323 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL 1,703,967 ریال 117,198 (6.88%) 1,829,465 ریال 1,654,275 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
جی اِِی ال
جی اِِی ال
GALATASARAY FAN TOKEN
GAL 1,689,137 ریال 116,178 (6.88%) 1,813,515 ریال 1,639,890 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LDO 1,816,569 ریال 63,769 (3.64%) 1,848,625 ریال 1,688,200 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LDO 1,800,759 ریال 63,214 (3.64%) 1,832,550 ریال 1,673,520 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LUNC 70 ریال 0 (0%) 72 ریال 68 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LUNC 69 ریال 2 (2.9%) 71 ریال 67 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 377,102 ریال 7,353 (1.95%) 385,449 ریال 366,908 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 373,820 ریال 7,289 (1.95%) 382,089 ریال 363,717 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
JASMY 7,582 ریال 1,345 (17.74%) 9,327 ریال 7,207 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
JASMY 7,516 ریال 1,333 (17.74%) 9,246 ریال 7,144 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
GLMR 245,771 ریال 11,490 (4.68%) 257,674 ریال 239,833 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
GLMR 243,632 ریال 11,390 (4.68%) 255,427 ریال 237,747 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MULTI 712,244 ریال 6,374 (0.89%) 729,680 ریال 701,406 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MULTI 705,879 ریال 5,005 (0.71%) 723,165 ریال 693,864 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SERO 2,079 ریال 18 (0.87%) 2,111 ریال 2,062 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SERO 2,060 ریال 17 (0.83%) 2,092 ریال 2,044 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SANTOS 3,332,675 ریال 48,681 (1.46%) 3,432,282 ریال 3,268,300 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SANTOS 3,303,670 ریال 48,206 (1.46%) 3,402,462 ریال 3,239,880 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
USTC 17,532 ریال 33 (0.19%) 18,487 ریال 16,794 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
USTC 17,379 ریال 33 (0.19%) 18,326 ریال 16,648 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 149,715 ریال 4,308 (2.88%) 154,558 ریال 146,280 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 148,412 ریال 4,271 (2.88%) 153,211 ریال 145,008 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BSW 73,191 ریال 862 (1.18%) 74,470 ریال 71,136 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BSW 72,554 ریال 855 (1.18%) 73,823 ریال 70,519 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ALPINE 1,278,837 ریال 3,509 (0.27%) 1,294,300 ریال 1,253,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ALPINE 1,267,707 ریال 3,459 (0.27%) 1,283,055 ریال 1,242,600 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
APE 958,841 ریال 33,895 (3.53%) 996,743 ریال 928,625 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
APE 950,496 ریال 33,600 (3.53%) 988,053 ریال 920,550 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LOKA 153,621 ریال 5,296 (3.45%) 159,834 ریال 149,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LOKA 152,284 ریال 5,247 (3.45%) 158,441 ریال 148,200 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AERGO 87,680 ریال 1,718 (2%) 90,651 ریال 84,374 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AERGO 86,917 ریال 1,703 (2%) 89,864 ریال 83,641 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DAO 526,242 ریال 8,100 (1.54%) 539,523 ریال 517,558 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DAO 521,662 ریال 8,030 (1.54%) 534,831 ریال 513,057 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
VRA 3,788 ریال 150 (3.96%) 4,013 ریال 3,706 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
VRA 3,755 ریال 148 (3.94%) 3,978 ریال 3,674 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SFUND 2,010,290 ریال 31,425 (1.59%) 2,074,505 ریال 1,943,213 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SFUND 1,992,794 ریال 31,151 (1.59%) 2,056,481 ریال 1,926,315 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SOLO 88,806 ریال 931 (1.05%) 90,659 ریال 87,354 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SOLO 88,033 ریال 923 (1.04%) 89,868 ریال 86,594 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
VOXEL 142,189 ریال 632 (0.44%) 148,307 ریال 138,173 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
VOXEL 140,951 ریال 627 (0.44%) 147,014 ریال 136,971 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TOKE 551,980 ریال 7,353 (1.33%) 563,702 ریال 540,395 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TOKE 547,176 ریال 7,289 (1.33%) 558,805 ریال 535,700 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XCH 18,544,860 ریال 419,385 (2.26%) 18,954,175 ریال 18,207,360 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XCH 18,383,460 ریال 415,735 (2.26%) 18,788,925 ریال 18,049,310 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SLIM 118,876 ریال 7,445 (6.26%) 129,525 ریال 115,817 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SLIM 117,841 ریال 7,381 (6.26%) 128,396 ریال 114,809 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KAI 12,027 ریال 852 (7.08%) 14,019 ریال 10,123 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KAI 11,922 ریال 845 (7.09%) 13,897 ریال 10,035 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
FXS 4,795,926 ریال 78,132 (1.63%) 4,879,338 ریال 4,613,184 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
FXS 4,754,186 ریال 77,452 (1.63%) 4,836,798 ریال 4,573,139 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH 14,092 ریال 449 (3.19%) 15,220 ریال 13,633 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
آلکمی پی
آلکمی پی
Alchemy Pay
ACH 13,970 ریال 444 (3.18%) 15,088 ریال 13,515 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
STEEM 142,706 ریال 402 (0.28%) 144,566 ریال 137,310 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
STEEM 141,464 ریال 399 (0.28%) 143,310 ریال 136,116 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LOOKS 46,420 ریال 3,648 (7.86%) 51,325 ریال 45,368 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LOOKS 46,016 ریال 3,616 (7.86%) 50,878 ریال 44,973 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KLV 1,971 ریال 10 (0.51%) 2,036 ریال 1,961 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KLV 1,953 ریال 11 (0.56%) 2,018 ریال 1,944 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AMPL 676,448 ریال 14,742 (2.18%) 695,763 ریال 676,330 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AMPL 670,561 ریال 14,613 (2.18%) 689,718 ریال 670,444 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
QKC 6,261 ریال 46 (0.73%) 6,487 ریال 6,152 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
QKC 6,206 ریال 47 (0.76%) 6,430 ریال 6,098 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ALCX 17,866,950 ریال 128,595 (0.72%) 21,466,150 ریال 17,075,085 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ALCX 17,711,450 ریال 127,745 (0.73%) 21,279,650 ریال 16,926,735 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
WNCG 48,045 ریال 322 (0.67%) 49,821 ریال 47,681 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
WNCG 47,627 ریال 319 (0.67%) 49,388 ریال 47,265 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BICO 225,606 ریال 7,928 (3.51%) 234,447 ریال 219,133 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BICO 223,643 ریال 7,859 (3.51%) 232,403 ریال 217,227 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
PEOPLE 16,873 ریال 6 (0.04%) 17,046 ریال 16,255 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
PEOPLE 16,726 ریال 5 (0.03%) 16,898 ریال 16,114 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TLOS 203,218 ریال 408 (0.2%) 210,358 ریال 200,848 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TLOS 201,449 ریال 404 (0.2%) 208,529 ریال 199,101 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
API3 2,185,398 ریال 191,309 (8.75%) 2,376,584 ریال 2,122,325 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
API3 2,166,378 ریال 189,644 (8.75%) 2,355,864 ریال 2,103,870 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
FLUX 512,914 ریال 9,652 (1.92%) 519,792 ریال 480,499 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
FLUX 508,450 ریال 9,568 (1.92%) 515,276 ریال 476,328 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
PLA 123,690 ریال 10,801 (9.57%) 146,280 ریال 111,396 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
PLA 122,613 ریال 10,706 (9.57%) 145,008 ریال 110,426 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SNT 24,428 ریال 379 (1.58%) 24,520 ریال 23,403 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SNT 24,215 ریال 376 (1.58%) 24,306 ریال 23,199 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 3,774,465 ریال 141,327 (3.74%) 3,936,504 ریال 3,665,625 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ولکن فورگد
ولکن فورگد
Vulcan Forged
PYR 3,741,615 ریال 140,097 (3.74%) 3,902,184 ریال 3,633,750 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XWG 726 ریال 5 (0.69%) 748 ریال 718 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XWG 720 ریال 5 (0.69%) 742 ریال 712 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
JOE 296,787 ریال 9,250 (3.22%) 307,777 ریال 278,013 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
JOE 294,204 ریال 9,169 (3.22%) 305,103 ریال 275,595 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ASTR 91,977 ریال 2,816 (3.06%) 94,972 ریال 89,873 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ASTR 91,177 ریال 2,791 (3.06%) 94,144 ریال 89,091 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BOBA 141,522 ریال 6,843 (4.84%) 148,869 ریال 140,110 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BOBA 140,291 ریال 6,782 (4.83%) 147,571 ریال 138,892 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BFC 31,199 ریال 1,858 (6.33%) 33,471 ریال 18,795 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BFC 30,909 ریال 1,844 (6.34%) 33,160 ریال 18,620 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
HT 1,099,593 ریال 141,327 (12.85%) 1,255,166 ریال 1,058,345 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
HT 1,090,023 ریال 140,097 (12.85%) 1,244,261 ریال 1,049,150 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV 42,760,035 ریال 1,344,330 (3.14%) 44,188,175 ریال 41,900,250 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
بیت کوین اس وی
بیت کوین اس وی
Bitcoin Cash SV [IOU]
BSV 42,387,885 ریال 1,332,630 (3.14%) 43,802,925 ریال 41,535,900 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ANC 7,622 ریال 23 (0.3%) 7,857 ریال 7,158 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ANC 7,556 ریال 23 (0.31%) 7,788 ریال 7,096 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
CVX 2,665,680 ریال 114,900 (4.31%) 2,785,490 ریال 2,565,579 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
CVX 2,642,480 ریال 113,900 (4.31%) 2,761,205 ریال 2,543,289 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SGB 8,620 ریال 887 (11.47%) 8,744 ریال 7,700 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SGB 8,545 ریال 893 (11.67%) 8,668 ریال 7,633 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 276,794 ریال 115 (0.04%) 285,563 ریال 271,055 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
سکرت
سکرت
SecretCoin
SCRT 274,385 ریال 114 (0.04%) 283,082 ریال 268,698 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
CTC 317,641 ریال 10,916 (3.44%) 331,488 ریال 312,340 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
CTC 314,877 ریال 10,820 (3.44%) 328,608 ریال 309,624 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OKT 10,668,465 ریال 149,370 (1.4%) 10,882,705 ریال 10,491,365 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OKT 10,575,615 ریال 148,070 (1.4%) 10,788,155 ریال 10,400,215 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
POKT 130,567 ریال 10,915 (8.36%) 143,591 ریال 128,371 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
POKT 129,430 ریال 10,819 (8.36%) 142,341 ریال 127,256 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 62,103 ریال 1,264 (2.04%) 63,257 ریال 60,950 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
اتوس
اتوس
Voyager Token
VGX 61,563 ریال 1,253 (2.04%) 62,706 ریال 60,420 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
METIS 51,446,475 ریال 585,990 (1.15%) 54,423,750 ریال 49,688,040 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
METIS 50,998,725 ریال 580,890 (1.15%) 53,950,500 ریال 49,254,840 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
HERO 844 ریال 89 (10.55%) 956 ریال 835 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
HERO 836 ریال 87 (10.41%) 948 ریال 827 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SPELL 453 ریال 99 (21.85%) 612 ریال 445 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SPELL 449 ریال 98 (21.83%) 607 ریال 441 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TON 1,217,940 ریال 6,319 (0.52%) 1,222,536 ریال 1,186,917 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TON 1,207,340 ریال 6,264 (0.52%) 1,211,896 ریال 1,176,587 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO 52,848 ریال 1,017 (1.92%) 54,024 ریال 51,859 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO 52,388 ریال 1,008 (1.92%) 53,553 ریال 51,408 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DAI 574,155 ریال 288 (0.05%) 576,500 ریال 573,213 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DAI 569,158 ریال 285 (0.05%) 571,500 ریال 568,216 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ARGON 899 ریال 14 (1.58%) 966 ریال 863 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ARGON 891 ریال 14 (1.6%) 957 ریال 855 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
WILD 96,795 ریال 0 (0%) 97,360 ریال 96,641 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
WILD 223,595 ریال 3,735 (1.67%) 228,024 ریال 218,230 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
WILD 95,852 ریال 0 (0%) 96,412 ریال 95,700 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
WILD 221,649 ریال 3,702 (1.67%) 226,036 ریال 216,334 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
POLIS 63,777 ریال 0 (0%) 64,033 ریال 63,725 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
POLIS 233,879 ریال 25,680 (10.98%) 260,369 ریال 224,998 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
POLIS 63,156 ریال 0 (0%) 63,410 ریال 63,105 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
POLIS 231,843 ریال 25,457 (10.98%) 258,099 ریال 223,041 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 891,950 ریال 0 (0%) 891,950 ریال 889,382 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 4,334,028 ریال 113,177 (2.61%) 4,662,126 ریال 4,102,625 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 883,265 ریال 0 (0%) 883,265 ریال 880,722 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 4,296,308 ریال 112,192 (2.61%) 4,621,621 ریال 4,066,950 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ACA 23,108 ریال 0 (0%) 23,159 ریال 23,108 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ACA 60,897 ریال 2,643 (4.54%) 62,046 ریال 55,881 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ACA 22,883 ریال 0 (0%) 22,933 ریال 22,883 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ACA 60,367 ریال 2,620 (4.54%) 61,506 ریال 55,396 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AMP 750 ریال 0 (0%) 752 ریال 749 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AMP 2,803 ریال 218 (7.78%) 3,414 ریال 2,694 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AMP 742 ریال 0 (0%) 744 ریال 741 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AMP 2,773 ریال 222 (8.01%) 3,385 ریال 2,671 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KDA 222,346 ریال 0 (0%) 222,346 ریال 221,832 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KDA 611,843 ریال 34,470 (5.63%) 647,482 ریال 601,450 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KDA 220,181 ریال 0 (0%) 220,181 ریال 219,672 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KDA 606,518 ریال 34,170 (5.63%) 641,837 ریال 596,220 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OKB 22,121,067 ریال 0 (0%) 22,122,607 ریال 22,110,283 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OKB 29,286,861 ریال 52,854 (0.18%) 29,440,049 ریال 28,869,600 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OKB 21,905,672 ریال 0 (0%) 21,907,197 ریال 21,894,993 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OKB 29,031,971 ریال 52,394 (0.18%) 29,183,379 ریال 28,618,560 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
IMX 271,898 ریال 0 (0%) 271,898 ریال 271,539 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
IMX 1,776,929 ریال 132,077 (7.43%) 1,913,483 ریال 1,770,425 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
IMX 269,251 ریال 0 (0%) 269,251 ریال 268,895 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
IMX 1,761,464 ریال 130,928 (7.43%) 1,896,800 ریال 1,755,030 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BLOK 673 ریال 0 (0%) 673 ریال 673 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BLOK 1,211 ریال 23 (1.94%) 1,254 ریال 1,188 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BLOK 667 ریال 0 (0%) 667 ریال 667 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BLOK 1,201 ریال 23 (1.95%) 1,243 ریال 1,178 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
CEEK 18,127 ریال 0 (0%) 18,137 ریال 18,055 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
CEEK 28,656 ریال 1,080 (3.77%) 29,788 ریال 28,319 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
CEEK 17,950 ریال 0 (0%) 17,960 ریال 17,879 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
CEEK 28,407 ریال 1,070 (3.77%) 29,529 ریال 28,073 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OOE 4,633 ریال 0 (0%) 4,645 ریال 4,632 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OOE 9,398 ریال 344 (3.66%) 9,818 ریال 8,823 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OOE 4,588 ریال 0 (0%) 4,599 ریال 4,587 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OOE 9,316 ریال 341 (3.66%) 9,733 ریال 8,746 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ATLAS 734 ریال 0 (0%) 734 ریال 732 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ATLAS 2,868 ریال 306 (10.67%) 3,365 ریال 2,781 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ATLAS 727 ریال 0 (0%) 727 ریال 725 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ATLAS 2,844 ریال 302 (10.62%) 3,336 ریال 2,757 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DOGGY 139 ریال 0 (0%) 140 ریال 139 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DOGGY 396 ریال 5 (1.26%) 404 ریال 391 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DOGGY 137 ریال 0 (0%) 138 ریال 137 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DOGGY 393 ریال 4 (1.02%) 401 ریال 387 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SAMO 1,527 ریال 0 (0%) 1,527 ریال 1,523 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SAMO 5,183 ریال 352 (6.79%) 5,564 ریال 5,169 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SAMO 1,512 ریال 0 (0%) 1,512 ریال 1,508 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SAMO 5,137 ریال 350 (6.81%) 5,516 ریال 5,124 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
RACA 45 ریال 0 (0%) 45 ریال 45 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
RACA 93 ریال 2 (2.15%) 95 ریال 91 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
RACA 45 ریال 0 (0%) 45 ریال 45 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
RACA 92 ریال 1 (1.09%) 94 ریال 90 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
STARL 3 ریال 0 (0%) 3 ریال 3 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
STARL 2 ریال 1 (100%) 2 ریال 1 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
STARL 3 ریال 0 (0%) 3 ریال 3 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
STARL 2 ریال 1 (100%) 2 ریال 1 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 90,735 ریال 0 (0%) 90,787 ریال 90,633 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 263,696 ریال 5,457 (2.07%) 280,830 ریال 257,888 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 89,852 ریال 0 (0%) 89,903 ریال 89,750 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 261,401 ریال 5,410 (2.07%) 278,388 ریال 255,645 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
FLOKI 9 ریال 0 (0%) 9 ریال 9 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
FLOKI 20 ریال 1 (5.26%) 21 ریال 19 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
FLOKI 9 ریال 0 (0%) 9 ریال 9 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
FLOKI 20 ریال 0 (0%) 21 ریال 19 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DVI 5,197 ریال 0 (0%) 5,216 ریال 5,189 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DVI 7,474 ریال 380 (5.08%) 8,439 ریال 7,424 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DVI 5,146 ریال 0 (0%) 5,165 ریال 5,138 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DVI 7,409 ریال 361 (4.87%) 8,365 ریال 7,359 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MC 247,182 ریال 972 (0.39%) 248,154 ریال 246,210 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MC 171,150 ریال 0 (0%) 171,560 ریال 171,150 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MC 244,751 ریال 973 (0.4%) 245,724 ریال 243,779 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MC 169,483 ریال 0 (0%) 169,890 ریال 169,483 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KIN 5 ریال 0 (0%) 5 ریال 5 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KIN 13 ریال 3 (30%) 14 ریال 10 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KIN 12 ریال 1 (9.09%) 14 ریال 10 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KIN 5 ریال 0 (0%) 5 ریال 5 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SAITAMA 561 ریال 12 (2.14%) 601 ریال 506 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SAITAMA 458 ریال 0 (0%) 459 ریال 458 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SAITAMA 454 ریال 0 (0%) 455 ریال 453 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SAITAMA 556 ریال 14 (2.52%) 595 ریال 501 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BTC 13,812,631,365 ریال 0 (0%) 13,812,631,365 ریال 13,804,261,315 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BTC 29,368,801,935 ریال 430,162,620 (1.46%) 29,828,687,010 ریال 29,118,506,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BTC 13,678,136,415 ریال 0 (0%) 13,678,136,415 ریال 13,669,847,865 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BTC 29,113,198,785 ریال 426,418,820 (1.46%) 29,568,628,710 ریال 28,865,301,600 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ETH 799,134,375 ریال 0 (0%) 799,134,375 ریال 798,292,235 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ETH 1,691,471,625 ریال 36,612,885 (2.16%) 1,738,289,970 ریال 1,671,755,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ETH 1,676,750,375 ریال 36,294,235 (2.16%) 1,723,134,870 ریال 1,657,218,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ETH 791,353,125 ریال 0 (0%) 791,353,125 ریال 790,519,185 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 249,818 ریال 0 (0%) 249,818 ریال 249,612 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 308,851 ریال 6,837 (2.21%) 315,999 ریال 302,738 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 247,385 ریال 0 (0%) 247,385 ریال 247,182 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 306,163 ریال 6,777 (2.21%) 313,244 ریال 300,105 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LINK 3,772,685 ریال 0 (0%) 3,772,685 ریال 3,766,523 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LINK 10,377,768 ریال 259,674 (2.5%) 10,664,806 ریال 10,136,100 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LINK 3,735,950 ریال 0 (0%) 3,735,950 ریال 3,729,848 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LINK 10,287,448 ریال 257,414 (2.5%) 10,571,826 ریال 10,047,960 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BNB 106,602,600 ریال 0 (0%) 106,602,600 ریال 106,448,550 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BNB 216,471,600 ریال 4,021,500 (1.86%) 221,944,500 ریال 212,232,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BNB 214,587,600 ریال 3,986,500 (1.86%) 220,009,500 ریال 210,387,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BNB 105,564,600 ریال 0 (0%) 105,564,600 ریال 105,412,050 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DOT 1,916,382 ریال 0 (0%) 1,917,409 ریال 1,913,301 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DOT 4,359,881 ریال 17,235 (0.4%) 4,394,731 ریال 4,186,763 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DOT 1,897,722 ریال 0 (0%) 1,898,739 ریال 1,894,671 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DOT 4,321,936 ریال 17,085 (0.4%) 4,356,416 ریال 4,150,388 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BCH 152,529,750 ریال 861,750 (0.57%) 153,428,300 ریال 149,212,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BCH 110,197,100 ریال 0 (0%) 110,248,450 ریال 110,094,400 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BCH 109,124,100 ریال 0 (0%) 109,174,950 ریال 109,022,400 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BCH 151,202,250 ریال 854,250 (0.57%) 152,095,300 ریال 147,915,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LTC 31,621,330 ریال 0 (0%) 31,621,330 ریال 31,611,060 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LTC 39,485,385 ریال 287,250 (0.73%) 39,829,575 ریال 38,910,250 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LTC 31,313,430 ریال 0 (0%) 31,313,430 ریال 31,303,260 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LTC 39,141,735 ریال 284,750 (0.73%) 39,482,325 ریال 38,571,900 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
EOS 279,858 ریال 0 (0%) 280,371 ریال 279,858 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
EOS 463,622 ریال 16,086 (3.59%) 503,563 ریال 437,575 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
EOS 277,133 ریال 0 (0%) 277,641 ریال 277,133 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
EOS 459,587 ریال 15,946 (3.59%) 499,188 ریال 433,770 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ADA 127,348 ریال 0 (0%) 127,348 ریال 127,091 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ADA 337,461 ریال 6,722 (1.99%) 345,821 ریال 327,233 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ADA 126,108 ریال 0 (0%) 126,108 ریال 125,854 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ADA 334,524 ریال 6,663 (1.99%) 342,806 ریال 324,387 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TRX 43,750 ریال 0 (0%) 43,750 ریال 43,730 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TRX 79,603 ریال 678 (0.85%) 80,281 ریال 79,178 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TRX 43,324 ریال 0 (0%) 43,324 ریال 43,304 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TRX 78,910 ریال 672 (0.85%) 79,582 ریال 78,489 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 631,376 ریال 15,511 (2.46%) 648,629 ریال 612,375 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 334,802 ریال 0 (0%) 334,802 ریال 334,289 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 625,881 ریال 15,376 (2.46%) 642,974 ریال 607,050 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 331,542 ریال 0 (0%) 331,542 ریال 331,034 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
USDC 574,557 ریال 173 (0.03%) 576,615 ریال 573,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
USDC 513,500 ریال 0 (0%) 513,551 ریال 513,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
USDC 508,500 ریال 0 (0%) 508,551 ریال 508,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
USDC 569,557 ریال 171 (0.03%) 571,614 ریال 568,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XLM 66,125 ریال 804 (1.22%) 67,157 ریال 65,033 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XLM 53,918 ریال 0 (0%) 53,969 ریال 53,866 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XLM 53,393 ریال 0 (0%) 53,443 ریال 53,342 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XLM 65,549 ریال 798 (1.22%) 66,571 ریال 64,467 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XMR 78,616,850 ریال 0 (0%) 78,616,850 ریال 78,462,800 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XMR 70,888,650 ریال 197,650 (0.28%) 72,072,000 ریال 69,228,600 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XMR 77,851,350 ریال 0 (0%) 77,851,350 ریال 77,698,800 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XMR 70,255,150 ریال 324,950 (0.46%) 71,428,500 ریال 68,482,200 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
IOTA 75,279 ریال 0 (0%) 75,279 ریال 75,125 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
IOTA 153,277 ریال 5,113 (3.34%) 158,917 ریال 147,890 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
IOTA 74,546 ریال 0 (0%) 74,546 ریال 74,394 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
IOTA 151,943 ریال 5,068 (3.34%) 157,531 ریال 146,604 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
NEO 3,553,420 ریال 0 (0%) 3,553,420 ریال 3,553,420 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
NEO 7,278,915 ریال 5,745 (0.08%) 7,343,380 ریال 6,986,250 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
NEO 3,518,820 ریال 0 (0%) 3,518,820 ریال 3,518,820 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
NEO 7,215,565 ریال 5,695 (0.08%) 7,279,580 ریال 6,925,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
YFI 2,632,714,500 ریال 0 (0%) 2,633,741,500 ریال 2,632,201,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
YFI 4,398,946,500 ریال 5,170,500 (0.12%) 4,415,425,000 ریال 4,215,744,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
YFI 2,607,079,500 ریال 0 (0%) 2,608,096,500 ریال 2,606,571,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
YFI 4,360,661,500 ریال 5,125,500 (0.12%) 4,377,030,000 ریال 4,179,149,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,372,668 ریال 0 (0%) 3,373,695 ریال 3,370,614 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 5,757,639 ریال 46,534 (0.81%) 5,782,049 ریال 5,590,150 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,339,828 ریال 0 (0%) 3,340,845 ریال 3,337,794 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 5,707,529 ریال 46,129 (0.81%) 5,731,814 ریال 5,541,540 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
UMA 2,248,019 ریال 28,150 (1.25%) 2,281,957 ریال 2,167,750 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
UMA 663,956 ریال 0 (0%) 663,956 ریال 663,442 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
UMA 657,491 ریال 0 (0%) 657,491 ریال 656,982 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
UMA 2,228,454 ریال 27,905 (1.25%) 2,262,062 ریال 2,148,900 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
VET 8,529 ریال 0 (0%) 8,534 ریال 8,529 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
VET 25,410 ریال 850 (3.35%) 26,772 ریال 24,834 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
VET 8,446 ریال 0 (0%) 8,451 ریال 8,446 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
VET 25,189 ریال 843 (3.35%) 26,540 ریال 24,618 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 13,155,870 ریال 0 (0%) 13,155,870 ریال 13,135,330 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 16,976,475 ریال 344,700 (2.03%) 17,348,375 ریال 16,554,250 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 13,027,770 ریال 0 (0%) 13,027,770 ریال 13,007,430 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 16,828,725 ریال 341,700 (2.03%) 17,197,125 ریال 16,410,300 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ZEC 12,868,310 ریال 0 (0%) 12,868,310 ریال 12,863,175 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ZEC 15,505,755 ریال 17,235 (0.11%) 16,039,185 ریال 15,043,570 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ZEC 15,370,805 ریال 17,085 (0.11%) 15,899,835 ریال 14,912,870 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ZEC 12,743,010 ریال 0 (0%) 12,743,010 ریال 12,737,925 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SNX 959,732 ریال 0 (0%) 959,732 ریال 955,624 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SNX 2,168,163 ریال 109,729 (5.33%) 2,214,524 ریال 1,956,150 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SNX 950,387 ریال 0 (0%) 950,387 ریال 946,319 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SNX 2,149,293 ریال 108,774 (5.33%) 2,195,284 ریال 1,939,140 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OMG 405,023 ریال 1,723 (0.43%) 409,181 ریال 392,150 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OMG 227,994 ریال 0 (0%) 227,994 ریال 227,481 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OMG 225,774 ریال 0 (0%) 225,774 ریال 225,266 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OMG 401,498 ریال 1,708 (0.43%) 405,626 ریال 388,740 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ONT 84,265 ریال 0 (0%) 84,265 ریال 84,163 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ONT 149,600 ریال 919 (0.61%) 151,414 ریال 145,935 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ONT 83,445 ریال 0 (0%) 83,445 ریال 83,343 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ONT 148,298 ریال 911 (0.61%) 150,099 ریال 144,666 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ONG 197,456 ریال 3,504 (1.77%) 201,471 ریال 191,935 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ONG 118,002 ریال 0 (0%) 118,002 ریال 118,002 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ONG 116,853 ریال 0 (0%) 116,853 ریال 116,853 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ONG 195,737 ریال 3,474 (1.77%) 199,714 ریال 190,266 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MKR 727,116,000 ریال 0 (0%) 727,629,500 ریال 727,116,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MKR 1,141,531,500 ریال 33,895,500 (2.97%) 1,176,248,500 ریال 1,124,700,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MKR 720,036,000 ریال 0 (0%) 720,544,500 ریال 720,036,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MKR 1,131,596,500 ریال 33,600,500 (2.97%) 1,165,993,500 ریال 1,114,920,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 20,955,935 ریال 0 (0%) 20,976,475 ریال 20,935,395 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 37,480,380 ریال 2,723,130 (7.83%) 43,720,735 ریال 33,373,585 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 20,751,885 ریال 0 (0%) 20,772,225 ریال 20,731,545 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 37,154,180 ریال 2,699,430 (7.83%) 43,340,885 ریال 33,084,135 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TUSD 559,965 ریال 286 (0.05%) 563,845 ریال 559,105 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TUSD 513,089 ریال 0 (0%) 513,089 ریال 513,038 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TUSD 508,093 ریال 0 (0%) 508,093 ریال 508,042 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TUSD 555,092 ریال 293 (0.05%) 558,942 ریال 554,231 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
THETA 306,560 ریال 0 (0%) 306,560 ریال 306,046 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
THETA 690,549 ریال 21,831 (3.16%) 719,951 ریال 669,875 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
THETA 303,575 ریال 0 (0%) 303,575 ریال 303,066 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
THETA 684,539 ریال 21,641 (3.16%) 713,696 ریال 664,050 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ALGO 108,236 ریال 2,240 (2.07%) 110,800 ریال 104,823 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ALGO 48,988 ریال 0 (0%) 48,988 ریال 48,885 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ALGO 48,511 ریال 0 (0%) 48,511 ریال 48,409 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ALGO 107,294 ریال 2,221 (2.07%) 109,834 ریال 103,911 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 90,530 ریال 0 (0%) 90,530 ریال 90,479 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 142,821 ریال 4,711 (3.3%) 147,848 ریال 138,920 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 89,649 ریال 0 (0%) 89,649 ریال 89,598 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 141,578 ریال 4,670 (3.3%) 146,559 ریال 137,712 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 544,464 ریال 0 (0%) 547,494 ریال 544,310 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 986,474 ریال 30,506 (3.09%) 1,018,823 ریال 978,190 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 539,163 ریال 0 (0%) 542,163 ریال 539,010 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 977,888 ریال 30,241 (3.09%) 1,009,940 ریال 969,684 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ZRX 204,005 ریال 2,528 (1.24%) 208,619 ریال 198,259 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ZRX 114,613 ریال 0 (0%) 114,767 ریال 113,586 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ZRX 113,497 ریال 0 (0%) 113,650 ریال 112,480 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ZRX 202,229 ریال 2,506 (1.24%) 206,806 ریال 196,538 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 48,896 ریال 69 (0.14%) 49,113 ریال 47,708 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 30,507 ریال 0 (0%) 30,507 ریال 30,486 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 48,470 ریال 68 (0.14%) 48,686 ریال 47,293 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 30,210 ریال 0 (0%) 30,210 ریال 30,190 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KSM 9,047,870 ریال 0 (0%) 9,047,870 ریال 9,027,330 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KSM 26,340,825 ریال 608,970 (2.31%) 27,017,585 ریال 25,530,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KSM 8,959,770 ریال 0 (0%) 8,959,770 ریال 8,939,430 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KSM 26,111,575 ریال 603,670 (2.31%) 26,782,035 ریال 25,308,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DGB 3,204 ریال 0 (0%) 3,204 ریال 3,204 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DGB 5,659 ریال 143 (2.53%) 5,854 ریال 5,486 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DGB 3,173 ریال 0 (0%) 3,173 ریال 3,173 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DGB 5,610 ریال 142 (2.53%) 5,803 ریال 5,438 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 22,757 ریال 0 (0%) 22,839 ریال 22,757 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 42,453 ریال 643 (1.54%) 45,853 ریال 40,787 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 22,536 ریال 0 (0%) 22,617 ریال 22,536 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 42,084 ریال 638 (1.54%) 45,455 ریال 40,432 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BUSD 513,705 ریال 0 (0%) 513,705 ریال 513,654 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BUSD 507,400 ریال 51 (0.01%) 508,002 ریال 506,451 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BUSD 502,400 ریال 50 (0.01%) 503,001 ریال 501,450 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BUSD 508,703 ریال 0 (0%) 508,703 ریال 508,653 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LRC 149,370 ریال 1,206 (0.81%) 151,003 ریال 143,530 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LRC 86,371 ریال 0 (0%) 86,371 ریال 86,319 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LRC 85,530 ریال 0 (0%) 85,530 ریال 85,479 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LRC 148,070 ریال 1,196 (0.81%) 149,686 ریال 142,283 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ICX 88,887 ریال 0 (0%) 89,144 ریال 88,887 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ICX 140,867 ریال 229 (0.16%) 143,875 ریال 135,700 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ICX 88,021 ریال 0 (0%) 88,276 ریال 88,021 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ICX 139,641 ریال 227 (0.16%) 142,625 ریال 134,520 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SUSHI 281,398 ریال 0 (0%) 281,398 ریال 280,885 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SUSHI 830,153 ریال 56,876 (7.36%) 890,299 ریال 725,130 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SUSHI 278,658 ریال 0 (0%) 278,658 ریال 278,150 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SUSHI 822,928 ریال 56,381 (7.36%) 882,564 ریال 718,830 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
WAVES 756,899 ریال 0 (0%) 757,413 ریال 756,899 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
WAVES 1,369,608 ریال 3,447 (0.25%) 1,380,049 ریال 1,306,975 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
WAVES 749,529 ریال 0 (0%) 750,038 ریال 749,529 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
WAVES 1,357,688 ریال 3,417 (0.25%) 1,368,059 ریال 1,295,610 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
QTUM 1,111,214 ریال 0 (0%) 1,111,214 ریال 1,110,701 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
QTUM 1,858,508 ریال 40,215 (2.16%) 1,902,873 ریال 1,802,050 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
QTUM 1,100,394 ریال 0 (0%) 1,100,394 ریال 1,099,886 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
QTUM 1,842,333 ریال 39,865 (2.16%) 1,886,283 ریال 1,786,380 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KNC 385,375 ریال 4,137 (1.09%) 387,714 ریال 368,460 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KNC 329,154 ریال 0 (0%) 329,154 ریال 328,640 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KNC 325,949 ریال 0 (0%) 325,949 ریال 325,440 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
KNC 382,021 ریال 4,101 (1.09%) 384,346 ریال 365,256 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
USDP 513,654 ریال 0 (0%) 513,654 ریال 513,654 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
USDP 574,557 ریال 58 (0.01%) 577,358 ریال 573,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
USDP 508,653 ریال 0 (0%) 508,653 ریال 508,653 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
USDP 569,557 ریال 57 (0.01%) 572,337 ریال 568,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
YFII 253,833,577 ریال 0 (0%) 253,837,736 ریال 253,624,017 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
YFII 411,629,250 ریال 24,760,950 (6.02%) 438,383,400 ریال 398,073,350 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
YFII 251,361,974 ریال 0 (0%) 251,366,093 ریال 251,154,455 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
YFII 408,046,750 ریال 24,545,450 (6.02%) 434,561,400 ریال 394,614,850 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 532,500 ریال 0 (0%) 532,500 ریال 531,473 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 1,163,937 ریال 6,320 (0.54%) 1,183,228 ریال 1,133,325 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 527,315 ریال 0 (0%) 527,315 ریال 526,298 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
بند پروتکل
بند پروتکل
Band Protocol
BAND 1,153,807 ریال 6,265 (0.54%) 1,172,948 ریال 1,123,470 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
EGLD 12,257,245 ریال 0 (0%) 12,257,245 ریال 12,246,975 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
EGLD 32,493,720 ریال 1,177,725 (3.62%) 33,744,740 ریال 31,820,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
EGLD 12,137,895 ریال 0 (0%) 12,137,895 ریال 12,127,725 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
EGLD 32,210,920 ریال 1,167,475 (3.62%) 33,450,540 ریال 31,543,800 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LSK 405,665 ریال 0 (0%) 405,665 ریال 405,665 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LSK 785,342 ریال 41,938 (5.34%) 827,561 ریال 772,225 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LSK 401,715 ریال 0 (0%) 401,715 ریال 401,715 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
LSK 778,507 ریال 41,573 (5.34%) 820,346 ریال 765,510 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ZIL 8,632 ریال 0 (0%) 8,642 ریال 8,627 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ZIL 13,328 ریال 230 (1.73%) 13,592 ریال 12,903 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ZIL 8,548 ریال 0 (0%) 8,558 ریال 8,543 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ZIL 13,212 ریال 228 (1.73%) 13,473 ریال 12,791 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BAL 1,585,688 ریال 0 (0%) 1,585,688 ریال 1,583,121 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BAL 2,506,544 ریال 25,278 (1.02%) 2,551,192 ریال 2,411,712 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BAL 1,570,248 ریال 0 (0%) 1,570,248 ریال 1,567,706 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
BAL 2,484,729 ریال 25,058 (1.02%) 2,529,027 ریال 2,390,777 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DCR 6,269,835 ریال 0 (0%) 6,269,835 ریال 6,249,295 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DCR 10,898,265 ریال 575,265 (5.57%) 11,262,535 ریال 10,160,250 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DCR 6,208,785 ریال 0 (0%) 6,208,785 ریال 6,188,445 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DCR 10,803,415 ریال 570,415 (5.57%) 11,164,685 ریال 10,071,900 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ANT 2,376,478 ریال 0 (0%) 2,377,505 ریال 2,369,803 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ANT 4,281,117 ریال 84,509 (1.91%) 4,383,949 ریال 4,231,655 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ANT 2,353,338 ریال 0 (0%) 2,354,355 ریال 2,346,728 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ANT 4,243,857 ریال 83,774 (1.91%) 4,345,728 ریال 4,194,858 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SC 1,517 ریال 0 (0%) 1,518 ریال 1,515 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SC 11,541 ریال 1,592 (16%) 11,708 ریال 9,634 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SC 1,502 ریال 0 (0%) 1,503 ریال 1,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SC 11,440 ریال 1,578 (16%) 11,606 ریال 9,551 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ENJ 192,687 ریال 115 (0.06%) 194,692 ریال 186,645 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ENJ 109,273 ریال 0 (0%) 109,273 ریال 109,119 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ENJ 108,209 ریال 0 (0%) 108,209 ریال 108,056 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ENJ 191,010 ریال 114 (0.06%) 193,000 ریال 185,022 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OCEAN 148,350 ریال 0 (0%) 148,350 ریال 148,196 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OCEAN 430,415 ریال 9,230 (2.14%) 473,973 ریال 422,510 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OCEAN 146,906 ریال 0 (0%) 146,906 ریال 146,753 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
OCEAN 426,669 ریال 9,143 (2.14%) 469,851 ریال 418,836 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SXP 138,696 ریال 0 (0%) 138,696 ریال 138,388 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SXP 204,292 ریال 1,034 (0.51%) 205,108 ریال 195,788 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SXP 202,514 ریال 1,025 (0.51%) 203,326 ریال 194,085 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SXP 137,346 ریال 0 (0%) 137,346 ریال 137,041 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
STX 261,372 ریال 0 (0%) 261,423 ریال 260,550 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
STX 1,425,277 ریال 78,362 (5.5%) 1,511,689 ریال 1,382,300 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
STX 258,827 ریال 0 (0%) 258,877 ریال 258,013 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
STX 1,412,873 ریال 77,679 (5.5%) 1,498,509 ریال 1,370,280 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
RVN 13,214 ریال 115 (0.88%) 13,386 ریال 12,656 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
RVN 7,266 ریال 0 (0%) 7,266 ریال 7,256 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
RVN 13,099 ریال 114 (0.88%) 13,270 ریال 12,546 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
RVN 7,195 ریال 0 (0%) 7,195 ریال 7,185 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
IOST 5,423 ریال 0 (0%) 5,444 ریال 5,250 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
IOST 3,641 ریال 0 (0%) 3,641 ریال 3,630 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
IOST 3,605 ریال 0 (0%) 3,605 ریال 3,595 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
IOST 5,376 ریال 0 (0%) 5,397 ریال 5,204 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 943 ریال 0 (0%) 943 ریال 942 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 1,738 ریال 29 (1.67%) 1,781 ریال 1,699 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 1,723 ریال 28 (1.63%) 1,765 ریال 1,684 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
رزرو رایت
رزرو رایت
Reserve Rights
RSR 934 ریال 0 (0%) 934 ریال 933 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XNO 313,235 ریال 0 (0%) 313,235 ریال 313,235 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XNO 671,016 ریال 36,194 (5.39%) 710,567 ریال 668,150 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XNO 310,185 ریال 0 (0%) 310,185 ریال 310,185 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XNO 665,176 ریال 35,879 (5.39%) 704,372 ریال 662,340 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MANA 147,477 ریال 0 (0%) 147,477 ریال 147,169 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MANA 277,771 ریال 5,630 (2.03%) 284,513 ریال 270,710 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MANA 146,041 ریال 0 (0%) 146,041 ریال 145,736 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MANA 275,353 ریال 5,581 (2.03%) 282,033 ریال 268,356 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 850,356 ریال 0 (0%) 850,356 ریال 848,302 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 2,942,589 ریال 32,172 (1.09%) 2,982,774 ریال 2,852,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 842,076 ریال 0 (0%) 842,076 ریال 840,042 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 2,916,979 ریال 31,892 (1.09%) 2,956,769 ریال 2,827,200 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SRM 16,663 ریال 0 (0%) 16,766 ریال 16,663 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SRM 27,306 ریال 799 (3.01%) 27,491 ریال 25,622 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SRM 16,501 ریال 0 (0%) 16,603 ریال 16,501 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SRM 27,068 ریال 791 (3.01%) 27,252 ریال 25,399 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SOL 58,150,890 ریال 1,993,515 (3.43%) 60,337,935 ریال 56,838,750 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SOL 11,266,190 ریال 0 (0%) 11,266,190 ریال 11,240,515 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SOL 11,156,490 ریال 0 (0%) 11,156,490 ریال 11,131,065 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
SOL 57,644,790 ریال 1,976,165 (3.43%) 59,811,885 ریال 56,344,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
NMR 18,608,055 ریال 1,246,665 (6.7%) 19,917,655 ریال 18,112,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
NMR 6,290,375 ریال 0 (0%) 6,290,375 ریال 6,274,970 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
NMR 18,446,105 ریال 1,235,815 (6.7%) 19,744,005 ریال 17,955,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
NMR 6,229,125 ریال 0 (0%) 6,229,125 ریال 6,213,870 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
FET 615,979 ریال 49,752 (8.08%) 706,484 ریال 604,843 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
FET 109,632 ریال 0 (0%) 109,632 ریال 109,427 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
FET 108,565 ریال 0 (0%) 108,565 ریال 108,361 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
FET 610,618 ریال 49,319 (8.08%) 700,346 ریال 599,583 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 6,106 ریال 0 (0%) 6,136 ریال 6,106 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 12,886 ریال 270 (2.1%) 13,219 ریال 12,432 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 6,046 ریال 0 (0%) 6,077 ریال 6,046 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 12,774 ریال 268 (2.1%) 13,104 ریال 12,323 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ONE 4,740 ریال 0 (0%) 4,745 ریال 4,740 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ONE 10,588 ریال 253 (2.39%) 10,879 ریال 10,137 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ONE 4,693 ریال 0 (0%) 4,699 ریال 4,693 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ONE 10,496 ریال 250 (2.38%) 10,784 ریال 10,049 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
GFT 10,491 ریال 0 (0%) 10,706 ریال 10,491 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
GFT 12,151 ریال 64 (0.53%) 12,983 ریال 11,770 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
GFT 10,389 ریال 0 (0%) 10,602 ریال 10,389 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
GFT 12,045 ریال 63 (0.53%) 12,870 ریال 11,668 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 31 ریال 0 (0%) 31 ریال 31 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 70 ریال 4 (5.71%) 74 ریال 68 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 30 ریال 0 (0%) 30 ریال 30 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 69 ریال 3 (4.35%) 73 ریال 67 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MATIC 265,736 ریال 0 (0%) 265,736 ریال 265,274 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MATIC 574,443 ریال 8,848 (1.56%) 600,053 ریال 543,318 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MATIC 263,149 ریال 0 (0%) 263,149 ریال 262,691 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
MATIC 569,443 ریال 8,770 (1.56%) 594,822 ریال 538,593 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ANKR 10,126 ریال 0 (0%) 10,157 ریال 10,111 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ANKR 17,051 ریال 437 (2.56%) 17,566 ریال 16,330 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ANKR 10,028 ریال 0 (0%) 10,058 ریال 10,012 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ANKR 16,903 ریال 433 (2.56%) 17,413 ریال 16,188 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 583 ریال 0 (0%) 586 ریال 583 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 1,359 ریال 24 (1.8%) 1,382 ریال 1,292 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 578 ریال 0 (0%) 581 ریال 578 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 1,347 ریال 24 (1.81%) 1,370 ریال 1,281 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
COS 2,265 ریال 0 (0%) 2,270 ریال 2,229 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
COS 3,815 ریال 97 (2.54%) 3,936 ریال 3,749 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
COS 2,242 ریال 0 (0%) 2,248 ریال 2,207 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
COS 3,781 ریال 97 (2.57%) 3,902 ریال 3,716 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
FTM 228,766 ریال 9,479 (4.14%) 239,150 ریال 221,720 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
FTM 94,689 ریال 0 (0%) 94,741 ریال 94,638 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
FTM 226,775 ریال 9,397 (4.14%) 237,065 ریال 219,792 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
FTM 93,767 ریال 0 (0%) 93,818 ریال 93,717 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DUSK 55,715 ریال 0 (0%) 55,766 ریال 55,663 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DUSK 167,352 ریال 2,700 (1.61%) 170,636 ریال 161,230 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DUSK 55,172 ریال 0 (0%) 55,223 ریال 55,121 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
DUSK 165,895 ریال 2,677 (1.61%) 169,153 ریال 159,828 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
JST 11,595 ریال 0 (0%) 11,605 ریال 11,595 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
JST 19,361 ریال 787 (4.06%) 20,148 ریال 19,199 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
JST 11,482 ریال 0 (0%) 11,492 ریال 11,482 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
JST 19,192 ریال 780 (4.06%) 19,972 ریال 19,032 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 2,757 ریال 0 (0%) 2,757 ریال 2,752 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 5,814 ریال 122 (2.1%) 5,964 ریال 5,796 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 5,763 ریال 121 (2.1%) 5,912 ریال 5,746 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
سان
سان
Sun Token
SUN 2,731 ریال 0 (0%) 2,731 ریال 2,726 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 572 ریال 0 (0%) 572 ریال 571 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 2,715 ریال 157 (5.78%) 2,887 ریال 2,680 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 2,691 ریال 156 (5.8%) 2,861 ریال 2,656 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
وتور
وتور
VeThor Token
VTHO 566 ریال 0 (0%) 566 ریال 565 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TFUEL 27,875 ریال 913 (3.28%) 29,650 ریال 27,232 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TFUEL 16,910 ریال 0 (0%) 16,910 ریال 16,853 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TFUEL 27,632 ریال 906 (3.28%) 29,392 ریال 26,995 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TFUEL 16,745 ریال 0 (0%) 16,745 ریال 16,689 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 191,251 ریال 4,251 (2.22%) 195,850 ریال 188,830 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 152,407 ریال 0 (0%) 152,766 ریال 151,893 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 150,923 ریال 0 (0%) 151,279 ریال 150,414 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
هایو
هایو
Hive Blockchain
HIVE 189,587 ریال 4,214 (2.22%) 194,143 ریال 187,188 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 227,070 ریال 0 (0%) 227,224 ریال 227,070 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 337,519 ریال 16,316 (5.08%) 353,395 ریال 312,168 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 224,859 ریال 0 (0%) 225,011 ریال 224,859 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 334,581 ریال 16,174 (5.08%) 350,322 ریال 309,453 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AAVE 54,968,160 ریال 1,263,900 (2.35%) 58,562,880 ریال 51,513,005 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AAVE 33,053,995 ریال 0 (0%) 33,053,995 ریال 33,033,455 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AAVE 54,489,760 ریال 1,252,900 (2.35%) 58,054,080 ریال 51,065,455 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AAVE 32,732,145 ریال 0 (0%) 32,732,145 ریال 32,711,805 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ETC 7,692,230 ریال 0 (0%) 7,692,230 ریال 7,687,095 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ETC 14,712,945 ریال 321,720 (2.19%) 15,065,845 ریال 14,438,250 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ETC 14,584,895 ریال 318,920 (2.19%) 14,934,495 ریال 14,312,700 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ETC 7,617,330 ریال 0 (0%) 7,617,330 ریال 7,612,245 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
RLC 493,474 ریال 0 (0%) 493,474 ریال 491,933 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
RLC 2,156,099 ریال 201,649 (9.35%) 2,456,810 ریال 2,113,700 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
RLC 2,137,334 ریال 199,894 (9.35%) 2,435,465 ریال 2,095,320 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
RLC 488,669 ریال 0 (0%) 488,669 ریال 487,143 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TOMO 748,067 ریال 0 (0%) 748,067 ریال 744,062 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TOMO 706,151 ریال 3,455 (0.49%) 709,606 ریال 704,769 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TOMO 699,241 ریال 3,455 (0.49%) 702,696 ریال 697,860 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
TOMO 740,783 ریال 0 (0%) 740,783 ریال 736,817 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 68,900 ریال 2,223 (3.23%) 71,017 ریال 66,390 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 20,853 ریال 0 (0%) 20,858 ریال 20,828 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 68,300 ریال 2,204 (3.23%) 70,397 ریال 65,812 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 20,650 ریال 0 (0%) 20,655 ریال 20,625 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
UNI 6,278,711 ریال 1,971,110 (45.76%) 7,193,750 ریال 4,060,800 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
UNI 2,117,161 ریال 0 (0%) 2,117,161 ریال 2,116,134 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
UNI 2,096,546 ریال 0 (0%) 2,096,546 ریال 2,095,529 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
UNI 6,224,066 ریال 1,953,955 (45.76%) 7,131,250 ریال 4,025,550 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
NKN 42,415 ریال 0 (0%) 42,415 ریال 42,364 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
NKN 76,064 ریال 4,768 (6.27%) 81,075 ریال 73,428 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
NKN 75,402 ریال 4,727 (6.27%) 80,370 ریال 72,789 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
NKN 42,002 ریال 0 (0%) 42,002 ریال 41,951 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 649 ریال 0 (0%) 650 ریال 649 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 994 ریال 52 (5.23%) 1,051 ریال 965 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 643 ریال 0 (0%) 643 ریال 643 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
ریف
ریف
Reef Finance (BEP-20)
REEF 987 ریال 50 (5.07%) 1,042 ریال 956 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AVAX 4,713,930 ریال 0 (0%) 4,713,930 ریال 4,703,660 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AVAX 20,848,605 ریال 758,340 (3.64%) 21,643,890 ریال 20,257,250 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AVAX 4,668,030 ریال 0 (0%) 4,668,030 ریال 4,657,860 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
AVAX 20,667,155 ریال 751,740 (3.64%) 21,455,190 ریال 20,081,100 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XEM 13,289 ریال 0 (0%) 13,315 ریال 13,289 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XEM 22,216 ریال 316 (1.44%) 22,295 ریال 21,264 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XEM 13,160 ریال 0 (0%) 13,185 ریال 13,160 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
XEM 22,023 ریال 314 (1.45%) 22,101 ریال 21,079 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
CTSI 189,413 ریال 2,355 (1.24%) 202,403 ریال 181,068 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
CTSI 67,782 ریال 0 (0%) 67,782 ریال 67,679 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
CTSI 67,122 ریال 0 (0%) 67,122 ریال 67,020 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
CTSI 187,764 ریال 2,335 (1.24%) 200,645 ریال 179,493 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
HBAR 63,023 ریال 3,849 (6.11%) 68,768 ریال 61,813 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
HBAR 24,186 ریال 0 (0%) 24,237 ریال 24,186 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
HBAR 23,950 ریال 0 (0%) 24,001 ریال 23,950 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
HBAR 62,474 ریال 3,816 (6.11%) 68,169 ریال 61,275 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷
آرشیو
GRT 42,261 ریال 0 (0%) 42,261 ریال 42,158 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۲۳:۱۷