خبر

آریومکس

رتبه:
( تعداد: 17 )

مدل کسب و کار: صرافی, بازار مبادلاتی

پشتیبانی از شبکه TRC20:

کیف پول اختصاصی:

کارمزد معاملات: %0.32 ~ %0.15

اپلیکیشن‌ها: اندروید

ورود دو مرحله‌ای:

پشتیبانی: چت، ایمیل، تلفن

زمان احراز هویت: 15 دقیقه

پایه پولی: تومان

ATOM کازماز / فروش
ATOM
قیمت ریالی
3,871,690
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
ATOM کازماز / فروش
ATOM
قیمت ریالی
7,024,780
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
BCH بیت کوین کش / فروش
BCH
قیمت ریالی
127,459,170
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
BCH بیت کوین کش / فروش
BCH
قیمت ریالی
127,459,170
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷

قیمت ارزهای دیجیتال در آریومکس

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,871,690 ریال 0 (0%) 3,872,050 ریال 3,871,690 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 7,024,780 ریال 480,950 (7.35%) 7,241,200 ریال 6,489,840 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,838,990 ریال 0 (0%) 3,839,660 ریال 3,838,990 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,839,660 ریال 0 (0%) 3,839,660 ریال 3,839,660 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 3,838,990 ریال 0 (0%) 3,839,660 ریال 3,838,990 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 6,927,330 ریال 510,010 (7.95%) 7,105,580 ریال 6,417,320 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BCH 127,459,170 ریال 0 (0%) 127,459,170 ریال 127,459,170 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BCH 127,459,170 ریال 0 (0%) 127,459,170 ریال 127,459,170 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BCH 127,459,170 ریال 0 (0%) 127,459,170 ریال 127,459,170 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BCH 182,549,870 ریال 8,939,370 (5.15%) 188,544,300 ریال 172,067,320 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BCH 126,402,730 ریال 0 (0%) 126,402,730 ریال 126,402,730 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BCH 126,402,730 ریال 0 (0%) 126,402,730 ریال 126,402,730 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BCH 126,402,730 ریال 0 (0%) 126,402,730 ریال 126,402,730 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BCH 180,169,890 ریال 9,274,720 (5.43%) 186,344,540 ریال 169,341,980 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BNB 117,864,510 ریال 0 (0%) 117,864,510 ریال 117,864,510 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BNB 117,864,510 ریال 0 (0%) 117,864,510 ریال 117,864,510 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BNB 117,864,510 ریال 0 (0%) 117,864,510 ریال 117,864,510 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BNB 240,147,540 ریال 1,003,280 (0.42%) 245,895,550 ریال 238,595,970 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BNB 117,448,490 ریال 0 (0%) 117,448,490 ریال 117,448,490 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BNB 117,448,490 ریال 0 (0%) 117,448,490 ریال 117,448,490 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BNB 117,448,490 ریال 0 (0%) 117,448,490 ریال 117,448,490 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BNB 238,009,690 ریال 1,876,740 (0.79%) 244,273,860 ریال 234,882,150 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BTC 17,884,023,110 ریال 0 (0%) 17,884,023,110 ریال 17,884,023,110 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BTC 17,884,023,110 ریال 0 (0%) 17,884,023,110 ریال 17,884,023,110 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BTC 17,884,023,110 ریال 0 (0%) 17,884,023,110 ریال 17,884,023,110 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BTC 36,910,000,000 ریال 1,433,891,840 (4.04%) 37,275,125,830 ریال 35,121,668,590 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BTC 17,758,919,810 ریال 0 (0%) 17,758,919,810 ریال 17,758,919,810 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BTC 17,758,919,810 ریال 0 (0%) 17,758,919,810 ریال 17,758,919,810 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BTC 17,758,919,810 ریال 0 (0%) 17,758,919,810 ریال 17,758,919,810 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BTC 36,289,255,170 ریال 1,229,710,340 (3.51%) 36,970,804,530 ریال 35,059,544,830 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 15,012,040 ریال 0 (0%) 15,029,930 ریال 15,012,040 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 19,640,780 ریال 1,704,830 (9.51%) 19,822,590 ریال 17,855,800 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 15,012,040 ریال 0 (0%) 15,029,930 ریال 15,012,040 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 15,029,930 ریال 0 (0%) 15,029,930 ریال 15,029,930 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 14,857,700 ریال 0 (0%) 14,870,740 ریال 14,857,700 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 14,870,740 ریال 0 (0%) 14,870,740 ریال 14,870,740 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 14,857,700 ریال 0 (0%) 14,870,740 ریال 14,857,700 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 19,268,090 ریال 1,438,770 (8.07%) 19,456,760 ریال 17,789,140 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
EOS 323,640 ریال 0 (0%) 324,050 ریال 323,640 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
EOS 516,230 ریال 38,920 (8.15%) 526,400 ریال 477,310 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
EOS 323,640 ریال 0 (0%) 324,050 ریال 323,640 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
EOS 324,050 ریال 0 (0%) 324,050 ریال 324,050 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
EOS 319,520 ریال 0 (0%) 320,140 ریال 319,520 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
EOS 320,140 ریال 0 (0%) 320,140 ریال 320,140 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
EOS 319,520 ریال 0 (0%) 320,140 ریال 319,520 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
EOS 507,690 ریال 40,300 (8.62%) 517,680 ریال 467,390 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ETC 8,691,240 ریال 0 (0%) 8,691,240 ریال 8,691,240 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ETC 8,691,240 ریال 0 (0%) 8,691,240 ریال 8,691,240 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ETC 8,691,240 ریال 0 (0%) 8,691,240 ریال 8,691,240 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ETC 17,918,610 ریال 1,023,470 (6.06%) 18,435,000 ریال 16,895,140 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ETC 8,593,630 ریال 0 (0%) 8,593,630 ریال 8,593,630 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ETC 8,593,630 ریال 0 (0%) 8,593,630 ریال 8,593,630 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ETC 8,593,630 ریال 0 (0%) 8,593,630 ریال 8,593,630 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ETC 17,591,590 ریال 879,850 (5.26%) 18,193,000 ریال 16,631,390 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ETH 939,420,620 ریال 0 (0%) 939,420,620 ریال 939,363,660 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ETH 939,363,660 ریال 0 (0%) 939,363,660 ریال 939,363,660 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ETH 939,420,620 ریال 0 (0%) 939,420,620 ریال 939,363,660 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ETH 2,045,389,760 ریال 120,067,920 (6.24%) 2,062,301,270 ریال 1,920,349,670 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ETH 931,818,860 ریال 0 (0%) 931,818,860 ریال 931,473,850 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ETH 2,024,214,940 ریال 127,445,560 (6.72%) 2,055,682,750 ریال 1,894,566,880 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ETH 931,818,860 ریال 0 (0%) 931,818,860 ریال 931,473,850 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ETH 931,473,850 ریال 0 (0%) 931,473,850 ریال 931,473,850 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
LINK 5,933,660 ریال 0 (0%) 5,933,660 ریال 5,933,660 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
LINK 5,933,660 ریال 0 (0%) 5,933,660 ریال 5,933,660 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
LINK 11,769,590 ریال 660,850 (5.95%) 12,069,830 ریال 11,059,790 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
LINK 5,855,510 ریال 0 (0%) 5,855,510 ریال 5,855,510 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
LINK 5,855,510 ریال 0 (0%) 5,855,510 ریال 5,855,510 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
LINK 5,855,510 ریال 0 (0%) 5,855,510 ریال 5,855,510 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
LINK 11,668,320 ریال 768,530 (7.05%) 11,867,840 ریال 10,899,790 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
LTC 35,783,640 ریال 0 (0%) 35,783,640 ریال 35,783,640 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
LTC 48,472,120 ریال 5,539,450 (12.9%) 49,219,910 ریال 42,932,670 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
LTC 35,783,640 ریال 0 (0%) 35,783,640 ریال 35,783,640 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
LTC 35,783,640 ریال 0 (0%) 35,783,640 ریال 35,783,640 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
LTC 35,314,190 ریال 0 (0%) 35,314,190 ریال 35,314,190 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
LTC 35,314,190 ریال 0 (0%) 35,314,190 ریال 35,314,190 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
LTC 35,314,190 ریال 0 (0%) 35,314,190 ریال 35,314,190 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
LTC 48,061,740 ریال 5,818,160 (13.77%) 48,780,600 ریال 42,243,580 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
NEO 4,727,980 ریال 0 (0%) 4,727,980 ریال 4,727,980 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
NEO 4,727,980 ریال 0 (0%) 4,727,980 ریال 4,727,980 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
NEO 4,727,980 ریال 0 (0%) 4,727,980 ریال 4,727,980 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
NEO 8,559,150 ریال 1,012,120 (13.41%) 9,174,420 ریال 7,547,030 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
NEO 4,672,020 ریال 0 (0%) 4,672,020 ریال 4,672,020 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
NEO 4,672,020 ریال 0 (0%) 4,672,020 ریال 4,672,020 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
NEO 4,672,020 ریال 0 (0%) 4,672,020 ریال 4,672,020 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
NEO 8,457,630 ریال 1,076,020 (14.58%) 9,031,180 ریال 7,381,610 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
TRX 49,290 ریال 0 (0%) 49,290 ریال 49,290 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
TRX 49,290 ریال 0 (0%) 49,290 ریال 49,290 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
TRX 49,290 ریال 0 (0%) 49,290 ریال 49,290 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
TRX 83,930 ریال 360 (0.43%) 84,680 ریال 83,070 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
TRX 48,790 ریال 0 (0%) 48,790 ریال 48,790 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
TRX 48,790 ریال 0 (0%) 48,790 ریال 48,790 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
TRX 48,790 ریال 0 (0%) 48,790 ریال 48,790 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
TRX 83,030 ریال 480 (0.58%) 83,790 ریال 82,470 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 517,930 ریال 0 (0%) 517,930 ریال 517,930 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 517,930 ریال 0 (0%) 517,930 ریال 517,930 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 517,930 ریال 0 (0%) 517,930 ریال 517,930 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 594,100 ریال 2,220 (0.38%) 597,090 ریال 585,700 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 515,530 ریال 0 (0%) 515,530 ریال 515,530 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 515,530 ریال 0 (0%) 515,530 ریال 515,530 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 515,530 ریال 0 (0%) 515,530 ریال 515,530 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 588,500 ریال 2,890 (0.49%) 591,950 ریال 585,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
XLM 61,380 ریال 0 (0%) 61,380 ریال 61,380 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
XLM 61,380 ریال 0 (0%) 61,380 ریال 61,380 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
XLM 61,380 ریال 0 (0%) 61,380 ریال 61,380 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
XLM 73,790 ریال 3,790 (5.41%) 74,690 ریال 70,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
XLM 60,760 ریال 0 (0%) 60,760 ریال 60,760 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
XLM 60,760 ریال 0 (0%) 60,760 ریال 60,760 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
XLM 60,760 ریال 0 (0%) 60,760 ریال 60,760 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
XLM 73,050 ریال 4,280 (6.22%) 73,720 ریال 68,770 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
XMR 89,734,790 ریال 0 (0%) 89,734,790 ریال 89,734,790 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
XMR 89,734,790 ریال 0 (0%) 89,734,790 ریال 89,734,790 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
XMR 89,734,790 ریال 0 (0%) 89,734,790 ریال 89,734,790 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
XMR 84,000,000 ریال 21,419,760 (34.23%) 84,000,000 ریال 62,244,270 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
XMR 88,885,870 ریال 0 (0%) 88,885,870 ریال 88,885,870 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
XMR 88,885,870 ریال 0 (0%) 88,885,870 ریال 88,885,870 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
XMR 88,885,870 ریال 0 (0%) 88,885,870 ریال 88,885,870 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
XMR 66,405,310 ریال 4,106,840 (6.59%) 66,551,020 ریال 62,052,160 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 298,730 ریال 0 (0%) 298,730 ریال 297,420 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 297,420 ریال 0 (0%) 297,420 ریال 297,420 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 298,730 ریال 0 (0%) 298,730 ریال 297,420 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 352,550 ریال 21,670 (6.55%) 356,560 ریال 328,380 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 295,370 ریال 0 (0%) 295,370 ریال 294,820 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 294,820 ریال 0 (0%) 294,820 ریال 294,820 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 295,370 ریال 0 (0%) 295,370 ریال 294,820 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 344,410 ریال 18,530 (5.69%) 351,550 ریال 325,880 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ONT 105,310 ریال 0 (0%) 105,310 ریال 105,300 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ONT 105,300 ریال 0 (0%) 105,300 ریال 105,300 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ONT 105,310 ریال 0 (0%) 105,310 ریال 105,300 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ONT 171,300 ریال 16,290 (10.51%) 171,780 ریال 155,010 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ONT 102,900 ریال 0 (0%) 102,900 ریال 102,900 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ONT 102,900 ریال 0 (0%) 102,900 ریال 102,900 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ONT 102,900 ریال 0 (0%) 102,900 ریال 102,900 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ONT 166,810 ریال 15,540 (10.27%) 168,000 ریال 151,270 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
گس
گس
Gas
GAS 2,708,500 ریال 0 (0%) 2,708,500 ریال 2,708,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
گس
گس
Gas
GAS 2,708,500 ریال 0 (0%) 2,708,500 ریال 2,708,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
گس
گس
Gas
GAS 2,708,500 ریال 0 (0%) 2,708,500 ریال 2,708,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
گس
گس
Gas
GAS 3,900,410 ریال 246,940 (6.76%) 3,922,510 ریال 3,653,470 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
گس
گس
Gas
GAS 2,704,870 ریال 0 (0%) 2,704,870 ریال 2,704,870 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
گس
گس
Gas
GAS 2,704,870 ریال 0 (0%) 2,704,870 ریال 2,704,870 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
گس
گس
Gas
GAS 2,704,870 ریال 0 (0%) 2,704,870 ریال 2,704,870 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
گس
گس
Gas
GAS 3,843,550 ریال 269,440 (7.54%) 3,922,360 ریال 3,574,110 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ADA 155,080 ریال 0 (0%) 155,410 ریال 155,080 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ADA 155,410 ریال 0 (0%) 155,410 ریال 155,410 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ADA 155,080 ریال 0 (0%) 155,410 ریال 155,080 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ADA 404,790 ریال 43,350 (11.99%) 418,360 ریال 361,440 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ADA 153,610 ریال 0 (0%) 153,610 ریال 153,490 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ADA 153,490 ریال 0 (0%) 153,490 ریال 153,490 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ADA 153,610 ریال 0 (0%) 153,610 ریال 153,490 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ADA 400,380 ریال 46,370 (13.1%) 412,830 ریال 354,010 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
DOT 2,247,720 ریال 0 (0%) 2,247,720 ریال 2,241,810 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
DOT 2,241,810 ریال 0 (0%) 2,241,810 ریال 2,241,810 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
DOT 2,247,720 ریال 0 (0%) 2,247,720 ریال 2,241,810 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
DOT 5,140,220 ریال 383,190 (8.06%) 5,234,400 ریال 4,757,030 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
DOT 2,218,310 ریال 0 (0%) 2,218,310 ریال 2,218,040 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
DOT 2,218,040 ریال 0 (0%) 2,218,040 ریال 2,218,040 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
DOT 2,218,310 ریال 0 (0%) 2,218,310 ریال 2,218,040 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
DOT 5,039,380 ریال 365,760 (7.83%) 5,164,420 ریال 4,673,620 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 36,240 ریال 0 (0%) 36,240 ریال 36,240 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 36,240 ریال 0 (0%) 36,240 ریال 36,240 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 36,240 ریال 0 (0%) 36,240 ریال 36,240 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 74,560 ریال 7,610 (11.37%) 79,650 ریال 65,530 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 35,950 ریال 0 (0%) 35,950 ریال 35,850 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 35,850 ریال 0 (0%) 35,850 ریال 35,850 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 35,950 ریال 0 (0%) 35,950 ریال 35,850 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 73,290 ریال 7,970 (12.2%) 77,970 ریال 65,320 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
HBAR 27,470 ریال 0 (0%) 27,530 ریال 27,470 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
HBAR 27,530 ریال 0 (0%) 27,530 ریال 27,530 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
HBAR 27,470 ریال 0 (0%) 27,530 ریال 27,470 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
HBAR 70,470 ریال 4,050 (6.1%) 73,460 ریال 65,560 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
HBAR 27,260 ریال 0 (0%) 27,260 ریال 27,200 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
HBAR 27,200 ریال 0 (0%) 27,200 ریال 27,200 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
HBAR 27,260 ریال 0 (0%) 27,260 ریال 27,200 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
HBAR 69,230 ریال 3,940 (6.03%) 71,980 ریال 64,640 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SHIB 4 ریال 0 (0%) 4 ریال 4 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SHIB 8 ریال 0 (0%) 9 ریال 8 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SHIB 4 ریال 0 (0%) 4 ریال 4 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SHIB 4 ریال 0 (0%) 4 ریال 4 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SHIB 4 ریال 0 (0%) 4 ریال 4 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SHIB 4 ریال 0 (0%) 4 ریال 4 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SHIB 4 ریال 0 (0%) 4 ریال 4 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SHIB 8 ریال 0 (0%) 9 ریال 7 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
UNI 2,166,630 ریال 0 (0%) 2,166,630 ریال 2,166,630 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
UNI 2,166,630 ریال 0 (0%) 2,166,630 ریال 2,166,630 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
UNI 2,166,630 ریال 0 (0%) 2,166,630 ریال 2,166,630 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
UNI 6,493,310 ریال 294,720 (4.75%) 6,752,610 ریال 6,172,970 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
UNI 2,139,650 ریال 0 (0%) 2,139,650 ریال 2,139,650 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
UNI 2,139,650 ریال 0 (0%) 2,139,650 ریال 2,139,650 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
UNI 2,139,650 ریال 0 (0%) 2,139,650 ریال 2,139,650 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
UNI 6,354,820 ریال 124,820 (2%) 6,636,670 ریال 6,178,530 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CAKE 645,670 ریال 0 (0%) 645,670 ریال 645,670 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CAKE 645,670 ریال 0 (0%) 645,670 ریال 645,670 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CAKE 645,670 ریال 0 (0%) 645,670 ریال 645,670 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CAKE 1,868,160 ریال 64,520 (3.58%) 1,907,260 ریال 1,803,640 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CAKE 639,620 ریال 0 (0%) 639,620 ریال 639,620 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CAKE 1,846,930 ریال 77,990 (4.41%) 1,890,310 ریال 1,768,940 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CAKE 639,620 ریال 0 (0%) 639,620 ریال 639,620 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CAKE 639,620 ریال 0 (0%) 639,620 ریال 639,620 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MATIC 333,760 ریال 0 (0%) 333,880 ریال 333,760 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MATIC 616,290 ریال 38,660 (6.69%) 626,510 ریال 573,600 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MATIC 333,760 ریال 0 (0%) 333,880 ریال 333,760 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MATIC 333,880 ریال 0 (0%) 333,880 ریال 333,880 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MATIC 330,010 ریال 0 (0%) 330,010 ریال 329,680 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MATIC 329,680 ریال 0 (0%) 329,680 ریال 329,680 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MATIC 330,010 ریال 0 (0%) 330,010 ریال 329,680 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MATIC 609,830 ریال 44,610 (7.89%) 620,000 ریال 565,220 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CHZ 35,010 ریال 0 (0%) 35,030 ریال 35,010 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CHZ 35,030 ریال 0 (0%) 35,030 ریال 35,030 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CHZ 35,010 ریال 0 (0%) 35,030 ریال 35,010 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CHZ 84,480 ریال 4,200 (5.23%) 85,890 ریال 79,530 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CHZ 34,660 ریال 0 (0%) 34,660 ریال 34,570 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CHZ 34,570 ریال 0 (0%) 34,570 ریال 34,570 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CHZ 34,660 ریال 0 (0%) 34,660 ریال 34,570 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CHZ 83,470 ریال 4,050 (5.1%) 84,760 ریال 78,160 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
VET 9,950 ریال 0 (0%) 9,950 ریال 9,950 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
VET 9,950 ریال 0 (0%) 9,950 ریال 9,950 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
VET 9,950 ریال 0 (0%) 9,950 ریال 9,950 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
VET 29,100 ریال 1,100 (3.93%) 29,570 ریال 27,790 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
VET 9,830 ریال 0 (0%) 9,830 ریال 9,820 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
VET 9,820 ریال 0 (0%) 9,820 ریال 9,820 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
VET 9,830 ریال 0 (0%) 9,830 ریال 9,820 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
VET 28,610 ریال 1,020 (3.7%) 29,250 ریال 27,460 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SOL 17,986,300 ریال 0 (0%) 18,005,550 ریال 17,986,300 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SOL 18,005,550 ریال 0 (0%) 18,005,550 ریال 18,005,550 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SOL 17,986,300 ریال 0 (0%) 18,005,550 ریال 17,986,300 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SOL 76,097,370 ریال 10,835,610 (16.6%) 78,270,370 ریال 65,261,760 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SOL 17,779,060 ریال 0 (0%) 17,779,060 ریال 17,759,810 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SOL 17,759,810 ریال 0 (0%) 17,759,810 ریال 17,759,810 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SOL 17,779,060 ریال 0 (0%) 17,779,060 ریال 17,759,810 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SOL 74,967,500 ریال 10,816,530 (16.86%) 77,657,560 ریال 64,150,970 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,993,160 ریال 0 (0%) 1,993,160 ریال 1,990,760 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,990,760 ریال 0 (0%) 1,990,760 ریال 1,990,760 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,993,160 ریال 0 (0%) 1,993,160 ریال 1,990,760 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 4,835,000 ریال 473,830 (10.86%) 4,835,000 ریال 4,361,170 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,971,950 ریال 0 (0%) 1,972,290 ریال 1,971,950 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 4,797,340 ریال 507,610 (11.83%) 4,807,420 ریال 4,289,730 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,971,950 ریال 0 (0%) 1,972,290 ریال 1,971,950 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 1,972,290 ریال 0 (0%) 1,972,290 ریال 1,972,290 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 390,740 ریال 0 (0%) 390,740 ریال 389,980 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 389,980 ریال 0 (0%) 389,980 ریال 389,980 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 390,740 ریال 0 (0%) 390,740 ریال 389,980 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 740,260 ریال 56,770 (8.31%) 762,860 ریال 681,550 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 385,380 ریال 0 (0%) 386,140 ریال 385,380 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 732,890 ریال 60,620 (9.02%) 751,980 ریال 671,510 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 385,380 ریال 0 (0%) 386,140 ریال 385,380 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 386,140 ریال 0 (0%) 386,140 ریال 386,140 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MANA 195,000 ریال 0 (0%) 195,000 ریال 194,520 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MANA 194,520 ریال 0 (0%) 194,520 ریال 194,520 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MANA 195,000 ریال 0 (0%) 195,000 ریال 194,520 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MANA 358,320 ریال 29,230 (8.88%) 358,320 ریال 329,090 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MANA 193,160 ریال 0 (0%) 193,160 ریال 192,720 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MANA 350,130 ریال 27,480 (8.52%) 350,130 ریال 322,650 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MANA 193,160 ریال 0 (0%) 193,160 ریال 192,720 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MANA 192,720 ریال 0 (0%) 192,720 ریال 192,720 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 184,630 ریال 0 (0%) 184,630 ریال 184,140 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 184,140 ریال 0 (0%) 184,140 ریال 184,140 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 184,630 ریال 0 (0%) 184,630 ریال 184,140 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 346,050 ریال 30,760 (9.76%) 348,670 ریال 315,290 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 182,190 ریال 0 (0%) 182,190 ریال 181,660 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 181,660 ریال 0 (0%) 181,660 ریال 181,660 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 182,190 ریال 0 (0%) 182,190 ریال 181,660 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 342,000 ریال 33,320 (10.79%) 343,670 ریال 308,680 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
FTM 126,990 ریال 0 (0%) 126,990 ریال 126,490 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
FTM 283,160 ریال 13,530 (5.02%) 289,930 ریال 268,770 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
FTM 126,990 ریال 0 (0%) 126,990 ریال 126,490 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
FTM 126,490 ریال 0 (0%) 126,490 ریال 126,490 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
FTM 125,540 ریال 0 (0%) 125,540 ریال 125,110 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
FTM 278,210 ریال 14,680 (5.57%) 286,180 ریال 263,530 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
FTM 125,540 ریال 0 (0%) 125,540 ریال 125,110 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
FTM 125,110 ریال 0 (0%) 125,110 ریال 125,110 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AVAX 6,006,010 ریال 0 (0%) 6,016,320 ریال 6,006,010 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AVAX 6,016,320 ریال 0 (0%) 6,016,320 ریال 6,016,320 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AVAX 6,006,010 ریال 0 (0%) 6,016,320 ریال 6,006,010 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AVAX 25,325,290 ریال 2,659,170 (11.73%) 26,130,350 ریال 22,556,840 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AVAX 5,929,520 ریال 0 (0%) 5,939,820 ریال 5,929,520 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AVAX 5,939,820 ریال 0 (0%) 5,939,820 ریال 5,939,820 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AVAX 5,929,520 ریال 0 (0%) 5,939,820 ریال 5,929,520 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AVAX 24,728,870 ریال 2,441,330 (10.95%) 25,734,350 ریال 22,287,540 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 328,690 ریال 0 (0%) 328,690 ریال 328,520 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 328,520 ریال 0 (0%) 328,520 ریال 328,520 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 328,690 ریال 0 (0%) 328,690 ریال 328,520 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 783,200 ریال 43,000 (5.81%) 805,900 ریال 740,200 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 324,360 ریال 0 (0%) 325,880 ریال 324,360 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 325,880 ریال 0 (0%) 325,880 ریال 325,880 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 324,360 ریال 0 (0%) 325,880 ریال 324,360 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 767,760 ریال 41,750 (5.75%) 795,580 ریال 726,010 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AXS 3,019,270 ریال 0 (0%) 3,019,270 ریال 3,001,870 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AXS 3,009,430 ریال 0 (0%) 3,009,430 ریال 3,009,430 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AXS 3,019,270 ریال 0 (0%) 3,019,270 ریال 3,001,870 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AXS 5,551,030 ریال 315,170 (6.02%) 6,467,020 ریال 5,230,600 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AXS 2,989,730 ریال 0 (0%) 2,989,730 ریال 2,965,890 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AXS 2,968,640 ریال 0 (0%) 2,968,640 ریال 2,968,640 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AXS 2,989,730 ریال 0 (0%) 2,989,730 ریال 2,965,890 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AXS 5,453,610 ریال 317,970 (6.19%) 5,588,560 ریال 5,129,440 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AAVE 43,875,440 ریال 0 (0%) 43,875,440 ریال 43,875,440 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AAVE 43,875,440 ریال 0 (0%) 43,875,440 ریال 43,875,440 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AAVE 66,730,460 ریال 6,601,290 (10.98%) 67,348,750 ریال 60,129,170 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AAVE 43,301,340 ریال 0 (0%) 43,301,340 ریال 43,301,340 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AAVE 43,301,340 ریال 0 (0%) 43,301,340 ریال 43,301,340 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AAVE 43,301,340 ریال 0 (0%) 43,301,340 ریال 43,301,340 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
AAVE 65,442,510 ریال 6,165,930 (10.4%) 66,243,580 ریال 59,276,580 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
EGLD 15,829,210 ریال 0 (0%) 15,829,210 ریال 15,829,210 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
EGLD 15,829,210 ریال 0 (0%) 15,829,210 ریال 15,829,210 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
EGLD 15,829,210 ریال 0 (0%) 15,829,210 ریال 15,829,210 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
EGLD 36,445,970 ریال 2,361,120 (6.93%) 37,498,600 ریال 34,084,850 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
EGLD 15,689,660 ریال 0 (0%) 15,689,660 ریال 15,689,660 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
EGLD 15,689,660 ریال 0 (0%) 15,689,660 ریال 15,689,660 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
EGLD 15,689,660 ریال 0 (0%) 15,689,660 ریال 15,689,660 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
EGLD 35,793,270 ریال 2,249,160 (6.71%) 36,988,550 ریال 33,544,110 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 560,360 ریال 0 (0%) 560,360 ریال 558,030 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 558,030 ریال 0 (0%) 558,030 ریال 558,030 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 560,360 ریال 0 (0%) 560,360 ریال 558,030 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 842,400 ریال 45,870 (5.76%) 852,880 ریال 796,530 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 546,090 ریال 0 (0%) 546,370 ریال 546,090 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 546,370 ریال 0 (0%) 546,370 ریال 546,370 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 546,090 ریال 0 (0%) 546,370 ریال 546,090 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 824,590 ریال 45,130 (5.79%) 834,940 ریال 779,460 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
INJ 7,135,960 ریال 0 (0%) 7,176,930 ریال 7,135,960 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
INJ 7,176,930 ریال 0 (0%) 7,176,930 ریال 7,176,930 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
INJ 7,135,960 ریال 0 (0%) 7,176,930 ریال 7,135,960 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
INJ 25,669,450 ریال 2,865,250 (12.56%) 27,029,120 ریال 22,804,200 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
INJ 7,005,270 ریال 0 (0%) 7,005,270 ریال 6,986,980 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
INJ 25,017,560 ریال 2,707,920 (12.14%) 26,353,140 ریال 22,298,750 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
INJ 7,005,270 ریال 0 (0%) 7,005,270 ریال 6,986,980 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
INJ 6,986,980 ریال 0 (0%) 6,986,980 ریال 6,986,980 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
DYDX 1,274,660 ریال 0 (0%) 1,275,540 ریال 1,274,660 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
DYDX 1,275,540 ریال 0 (0%) 1,275,540 ریال 1,275,540 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
DYDX 1,274,660 ریال 0 (0%) 1,275,540 ریال 1,274,660 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
DYDX 2,040,500 ریال 101,320 (5.22%) 2,120,770 ریال 1,929,680 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
DYDX 1,259,840 ریال 0 (0%) 1,264,110 ریال 1,259,840 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
DYDX 1,264,110 ریال 0 (0%) 1,264,110 ریال 1,264,110 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
DYDX 1,259,840 ریال 0 (0%) 1,264,110 ریال 1,259,840 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
DYDX 2,000,390 ریال 105,480 (5.57%) 2,092,680 ریال 1,894,910 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MKR 728,652,270 ریال 0 (0%) 731,404,140 ریال 728,652,270 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MKR 1,311,509,300 ریال 66,733,300 (5.36%) 1,338,174,240 ریال 1,242,716,900 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MKR 728,652,270 ریال 0 (0%) 731,404,140 ریال 728,652,270 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MKR 731,404,140 ریال 0 (0%) 731,404,140 ریال 731,404,140 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MKR 721,545,450 ریال 0 (0%) 721,885,680 ریال 721,545,450 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MKR 721,885,680 ریال 0 (0%) 721,885,680 ریال 721,885,680 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MKR 721,545,450 ریال 0 (0%) 721,885,680 ریال 721,545,450 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
MKR 1,283,196,860 ریال 61,359,120 (5.02%) 1,315,196,600 ریال 1,220,271,510 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
GRT 56,150 ریال 0 (0%) 56,270 ریال 56,150 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
GRT 56,270 ریال 0 (0%) 56,270 ریال 56,270 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
GRT 56,150 ریال 0 (0%) 56,270 ریال 56,150 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
GRT 169,580 ریال 670 (0.4%) 174,620 ریال 164,630 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
GRT 55,580 ریال 0 (0%) 55,660 ریال 55,580 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
GRT 55,660 ریال 0 (0%) 55,660 ریال 55,660 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
GRT 55,580 ریال 0 (0%) 55,660 ریال 55,580 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
GRT 167,230 ریال 1,310 (0.78%) 172,740 ریال 162,010 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
QNT 54,685,750 ریال 0 (0%) 54,685,750 ریال 54,685,750 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
QNT 54,685,750 ریال 0 (0%) 54,685,750 ریال 54,685,750 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
QNT 54,685,750 ریال 0 (0%) 54,685,750 ریال 54,685,750 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
QNT 54,685,750 ریال 0 (0%) 54,685,750 ریال 54,685,750 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
QNT 54,685,750 ریال 0 (0%) 54,685,750 ریال 54,685,750 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
QNT 68,083,870 ریال 4,470,600 (7.03%) 68,092,330 ریال 63,613,270 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
QNT 53,950,240 ریال 0 (0%) 53,950,240 ریال 53,950,240 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
QNT 53,950,240 ریال 0 (0%) 53,950,240 ریال 53,950,240 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
QNT 53,950,240 ریال 0 (0%) 53,950,240 ریال 53,950,240 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
QNT 53,950,240 ریال 0 (0%) 53,950,240 ریال 53,950,240 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
QNT 53,950,240 ریال 0 (0%) 53,950,240 ریال 53,950,240 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
QNT 66,690,840 ریال 3,697,080 (5.87%) 66,962,620 ریال 62,654,640 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SNX 1,211,800 ریال 0 (0%) 1,216,760 ریال 1,211,800 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SNX 1,216,760 ریال 0 (0%) 1,216,760 ریال 1,216,760 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SNX 1,211,800 ریال 0 (0%) 1,216,760 ریال 1,211,800 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SNX 1,216,760 ریال 0 (0%) 1,216,760 ریال 1,216,760 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SNX 1,211,800 ریال 0 (0%) 1,216,760 ریال 1,211,800 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SNX 2,587,610 ریال 322,540 (14.24%) 2,652,960 ریال 2,263,480 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SNX 1,189,730 ریال 0 (0%) 1,189,730 ریال 1,186,830 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SNX 1,186,830 ریال 0 (0%) 1,186,830 ریال 1,186,830 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SNX 1,189,730 ریال 0 (0%) 1,189,730 ریال 1,186,830 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SNX 1,186,830 ریال 0 (0%) 1,186,830 ریال 1,186,830 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SNX 1,189,730 ریال 0 (0%) 1,189,730 ریال 1,186,830 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
SNX 2,548,060 ریال 339,240 (15.36%) 2,584,390 ریال 2,204,590 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,428,310 ریال 0 (0%) 24,480,090 ریال 24,428,310 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,480,090 ریال 0 (0%) 24,480,090 ریال 24,480,090 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,428,310 ریال 0 (0%) 24,480,090 ریال 24,428,310 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 56,858,790 ریال 4,503,700 (8.6%) 60,829,110 ریال 52,242,970 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,428,310 ریال 0 (0%) 24,480,090 ریال 24,428,310 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,480,090 ریال 0 (0%) 24,480,090 ریال 24,480,090 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,231,130 ریال 0 (0%) 24,231,130 ریال 24,169,050 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,169,050 ریال 0 (0%) 24,169,050 ریال 24,169,050 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,231,130 ریال 0 (0%) 24,231,130 ریال 24,169,050 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,169,050 ریال 0 (0%) 24,169,050 ریال 24,169,050 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 24,231,130 ریال 0 (0%) 24,231,130 ریال 24,169,050 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 56,211,330 ریال 4,312,440 (8.31%) 59,530,610 ریال 51,719,750 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CVX 1,538,080 ریال 0 (0%) 1,538,530 ریال 1,538,080 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CVX 1,538,530 ریال 0 (0%) 1,538,530 ریال 1,538,530 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CVX 1,538,080 ریال 0 (0%) 1,538,530 ریال 1,538,080 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CVX 1,538,530 ریال 0 (0%) 1,538,530 ریال 1,538,530 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CVX 1,538,080 ریال 0 (0%) 1,538,530 ریال 1,538,080 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CVX 2,991,690 ریال 87,090 (3%) 3,047,350 ریال 2,901,870 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CVX 1,523,100 ریال 0 (0%) 1,523,100 ریال 1,517,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CVX 1,517,500 ریال 0 (0%) 1,517,500 ریال 1,517,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CVX 1,523,100 ریال 0 (0%) 1,523,100 ریال 1,517,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CVX 1,517,500 ریال 0 (0%) 1,517,500 ریال 1,517,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CVX 1,523,100 ریال 0 (0%) 1,523,100 ریال 1,517,500 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
CVX 2,933,710 ریال 76,630 (2.68%) 3,005,630 ریال 2,840,450 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ENS 4,141,290 ریال 0 (0%) 4,141,290 ریال 4,141,290 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ENS 13,235,690 ریال 1,068,280 (8.78%) 13,420,000 ریال 12,167,410 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ENS 4,141,290 ریال 0 (0%) 4,141,290 ریال 4,141,290 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ENS 4,141,290 ریال 0 (0%) 4,141,290 ریال 4,141,290 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ENS 4,141,290 ریال 0 (0%) 4,141,290 ریال 4,141,290 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ENS 4,141,290 ریال 0 (0%) 4,141,290 ریال 4,141,290 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ENS 4,094,020 ریال 0 (0%) 4,094,020 ریال 4,094,020 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ENS 4,094,020 ریال 0 (0%) 4,094,020 ریال 4,094,020 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ENS 4,094,020 ریال 0 (0%) 4,094,020 ریال 4,094,020 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ENS 4,094,020 ریال 0 (0%) 4,094,020 ریال 4,094,020 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ENS 4,094,020 ریال 0 (0%) 4,094,020 ریال 4,094,020 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ENS 12,957,480 ریال 986,060 (8.24%) 13,345,480 ریال 11,971,420 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
STORJ 451,120 ریال 31,800 (7.58%) 462,050 ریال 417,880 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
STORJ 447,420 ریال 36,060 (8.77%) 458,000 ریال 411,360 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ANT 5,500,000 ریال 1,300,240 (30.96%) 5,500,000 ریال 4,155,680 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
ANT 2,386,710 ریال 1,770,260 (74.17%) 4,227,130 ریال 2,386,710 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BLUR 263,960 ریال 0 (0%) 264,730 ریال 263,960 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BLUR 264,730 ریال 0 (0%) 264,730 ریال 264,730 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BLUR 263,960 ریال 0 (0%) 264,730 ریال 263,960 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BLUR 442,520 ریال 9,810 (2.27%) 460,000 ریال 432,000 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BLUR 261,610 ریال 0 (0%) 262,520 ریال 261,610 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BLUR 262,520 ریال 0 (0%) 262,520 ریال 262,520 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BLUR 261,610 ریال 0 (0%) 262,520 ریال 261,610 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو
BLUR 436,910 ریال 12,020 (2.83%) 458,620 ریال 424,890 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ - ۱۶:۲۷
آرشیو

مشخصات آریومکس

توضیحات

مجموعه آریومکس با هدف طراحی و ساخت نرم‌افزار و پلتفرم‌ برای معامله‌گران و فعالین حوزه رمزارزها، در سال 97 در تهران ایجاد شد.ایده اصلی آریومکس، صرفا طراحی بستری ساده، برای مبادله رمزارزها نیست. هدف ما، ارائه پلتفرم معاملاتی جامعی است که تمامی نیازهای معامله‌گران در حوزه رمزارزها را برآورده کند، به گونه ای که کاربران ایرانی بتوانند در یک بستر و بازار معاملاتی بومی و پیشرفته و بدون محدودیت‌، معاملات خود را انجام دهند.تیم فنی آریومکس، با بومی‌سازی و پیاده‌سازی هسته پردازش معاملات (Matching-Engine)، توانست گام بزرگی در ایجاد بازار معاملاتی برای معامله‌گران ایرانی، بردارد.تعهد ما، تبادل هوشمندانه ایده هاست و در این راستا، خود را ملزم به ادامه راهی می دانیم که شایسته ایرانیان است. 

نظرات آریومکس

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین