خبر

بیت میت

رتبه:
( تعداد: 15 )

مدل کسب و کار: صرافی

پشتیبانی از شبکه TRC20:

کیف پول اختصاصی:

کارمزد معاملات: %0.3

اپلیکیشن‌ها: اندروید

ورود دو مرحله‌ای:

پشتیبانی: چت، ایمیل، تلفن

زمان احراز هویت: 1 ساعت

پایه پولی: ریال

BTC بیت کوین / فروش
BTC
قیمت ریالی
36,665,663,892
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
ETH اتریوم / فروش
ETH
قیمت ریالی
2,035,023,679
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
TONCOIN / فروش
TONCOIN
قیمت ریالی
511,165
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
SOL سولانا / فروش
SOL
قیمت ریالی
76,218,663
زمان بروزرسانی
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶

قیمت ارزهای دیجیتال در بیت میت

فروش
خرید
ارز نماد آخرین قیمت تغییر بیشترین کمترین زمان
BTC 36,665,663,892 ریال 252,426,728 (0.69%) 37,225,770,753 ریال 36,316,359,214 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
BTC 36,227,010,404 ریال 242,582,141 (0.67%) 36,752,939,846 ریال 35,840,146,686 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ETH 2,035,023,679 ریال 7,011,337 (0.35%) 2,042,449,544 ریال 2,007,450,820 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ETH 2,010,674,857 ریال 7,302,384 (0.36%) 2,016,504,303 ریال 1,982,685,249 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
TONCOIN 511,165 ریال 0 (0%) 511,165 ریال 511,165 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
TONCOIN 505,815 ریال 0 (0%) 505,815 ریال 505,815 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
SOL 76,218,663 ریال 1,189,875 (1.56%) 77,785,061 ریال 74,941,660 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
SOL 75,300,500 ریال 1,165,427 (1.55%) 76,812,613 ریال 73,960,223 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
AVAX 25,220,521 ریال 331,980 (1.33%) 25,758,315 ریال 24,728,733 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
AVAX 24,918,247 ریال 332,609 (1.35%) 25,427,058 ریال 24,426,483 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ADA 436,114 ریال 26,508 (6.47%) 449,174 ریال 408,620 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ADA 430,850 ریال 26,221 (6.48%) 443,712 ریال 403,737 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
FTM 304,711 ریال 14,843 (5.12%) 309,956 ریال 289,420 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
FTM 295,010 ریال 14,380 (5.12%) 300,011 ریال 280,220 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
DOT 5,265,465 ریال 294,736 (5.93%) 5,321,955 ریال 4,953,797 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
DOT 5,202,420 ریال 292,130 (5.95%) 5,249,995 ریال 4,890,727 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
KSM 31,301,855 ریال 1,312,651 (4.38%) 31,642,563 ریال 29,850,021 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
KSM 30,287,489 ریال 1,278,003 (4.41%) 30,623,235 ریال 28,906,223 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 54,897,910 ریال 479,108 (0.87%) 57,485,765 ریال 54,103,692 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
کامپوند
کامپوند
Compound Coin
COMP 53,109,226 ریال 488,738 (0.92%) 55,466,076 ریال 52,212,007 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ALGO 138,773 ریال 8,755 (6.73%) 139,227 ریال 129,322 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ALGO 137,053 ریال 8,673 (6.76%) 137,500 ریال 127,716 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 790,008 ریال 32,533 (4.29%) 791,737 ریال 743,448 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
تزوس
تزوس
Tezos (Pre-Launch)
XTZ 764,747 ریال 31,482 (4.29%) 766,024 ریال 718,387 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 7,110,060 ریال 313,664 (4.62%) 7,150,116 ریال 6,769,435 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
کازماز
کازماز
Atomic Coin
ATOM 6,885,784 ریال 304,949 (4.63%) 6,924,341 ریال 6,555,954 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ZIL 17,790 ریال 732 (4.29%) 17,953 ریال 16,967 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ZIL 17,222 ریال 718 (4.35%) 17,335 ریال 16,421 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
UNI 7,321,115 ریال 461,460 (6.73%) 7,918,726 ریال 6,667,785 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
UNI 7,231,784 ریال 456,155 (6.73%) 7,805,083 ریال 6,572,809 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
SUSHI 966,266 ریال 6,164 (0.64%) 1,022,813 ریال 935,805 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
SUSHI 926,143 ریال 6,140 (0.67%) 978,668 ریال 892,154 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
CAKE 1,920,022 ریال 25,529 (1.35%) 1,970,644 ریال 1,880,489 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
CAKE 1,858,909 ریال 25,067 (1.37%) 1,904,526 ریال 1,817,329 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
RAY 132,800 ریال 0 (0%) 134,726 ریال 130,780 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
RAY 126,034 ریال 0 (0%) 127,193 ریال 123,567 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
SRM 20,357 ریال 1,183 (6.17%) 21,353 ریال 18,843 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
SRM 18,084 ریال 414 (2.29%) 20,496 ریال 18,084 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
DYDX 2,162,440 ریال 34,258 (1.61%) 2,281,937 ریال 2,100,492 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
DYDX 2,072,097 ریال 32,596 (1.6%) 2,180,215 ریال 2,003,843 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
YFI 5,521,691,680 ریال 213,390,213 (4.02%) 5,613,696,183 ریال 5,282,019,621 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
YFI 5,345,755,538 ریال 207,975,522 (4.05%) 5,431,923,259 ریال 5,109,186,875 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
MATIC 636,197 ریال 35,559 (5.92%) 640,395 ریال 598,541 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
MATIC 628,527 ریال 35,244 (5.94%) 632,600 ریال 591,008 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
AAVE 67,311,379 ریال 2,387,815 (3.68%) 68,078,176 ریال 64,489,898 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
AAVE 65,180,558 ریال 2,332,389 (3.71%) 65,880,839 ریال 62,474,576 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
AXS 5,918,523 ریال 99,425 (1.71%) 6,124,292 ریال 5,792,678 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
AXS 5,727,874 ریال 95,026 (1.69%) 5,906,143 ریال 5,602,663 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
MANA 394,104 ریال 5,479 (1.41%) 403,418 ریال 386,347 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
MANA 381,603 ریال 5,359 (1.42%) 390,418 ریال 373,668 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 389,931 ریال 3,588 (0.93%) 408,902 ریال 382,999 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
سندباکس
سندباکس
The Sandbox
SAND 377,561 ریال 3,556 (0.95%) 395,807 ریال 370,924 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 3,463,873 ریال 2,314 (0.07%) 3,492,551 ریال 3,396,550 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ثور چین
ثور چین
THORChain
RUNE 3,354,608 ریال 1,093 (0.03%) 3,374,082 ریال 3,285,865 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 53,223 ریال 2,020 (3.95%) 53,560 ریال 51,023 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
رن
رن
Republic Protocol
REN 51,008 ریال 1,969 (4.02%) 51,324 ریال 48,934 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
INJ 26,314,514 ریال 584,048 (2.22%) 27,576,874 ریال 25,937,756 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
INJ 25,216,869 ریال 554,044 (2.2%) 26,406,614 ریال 24,828,311 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 2,428,281 ریال 89,828 (3.84%) 2,436,647 ریال 2,309,245 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
نیر پروتکل
نیر پروتکل
NEAR Protocol
NEAR 2,351,260 ریال 87,130 (3.45%) 2,357,561 ریال 2,233,514 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 689,917 ریال 29,204 (4.42%) 697,224 ریال 657,394 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
فلو پروتکل
فلو پروتکل
Flow Protocol
FLOW 667,875 ریال 28,518 (4.46%) 674,513 ریال 635,833 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
XLM 79,006 ریال 4,207 (5.62%) 79,236 ریال 74,546 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
XLM 76,514 ریال 4,088 (5.64%) 76,815 ریال 72,191 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
LTC 53,282,790 ریال 3,256,083 (6.51%) 53,728,310 ریال 49,681,043 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
LTC 52,644,835 ریال 3,226,382 (6.53%) 53,041,651 ریال 49,086,165 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
BNB 241,836,968 ریال 1,340,020 (0.56%) 244,558,890 ریال 238,763,066 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
BNB 238,943,526 ریال 1,368,451 (0.58%) 241,538,057 ریال 235,747,355 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 1,303,061 ریال 214,649 (19.72%) 1,303,061 ریال 1,077,072 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
اف تی تی
اف تی تی
FarmaTrust
FTT 1,285,718 ریال 211,696 (19.71%) 1,285,718 ریال 1,062,454 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 476,343 ریال 29,704 (6.65%) 483,919 ریال 444,365 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ترا
ترا
Luna Coin
LUNA 456,676 ریال 28,562 (6.67%) 463,512 ریال 426,015 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
HNT 5,376,779 ریال 4,991 (0.09%) 5,473,574 ریال 5,319,706 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
HNT 5,204,947 ریال 3,282 (0.06%) 5,296,206 ریال 5,146,033 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
MKR 1,267,979,671 ریال 9,166,680 (0.73%) 1,270,714,945 ریال 1,246,934,950 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
MKR 1,227,569,602 ریال 8,885,512 (0.73%) 1,229,831,078 ریال 1,204,828,203 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO 77,429 ریال 5,974 (8.36%) 77,429 ریال 71,110 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
سی آر او
سی آر او
Crypto.com Chain
CRO 74,923 ریال 5,787 (8.37%) 74,923 ریال 68,736 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
TRX 83,182 ریال 287 (0.35%) 83,738 ریال 82,136 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
TRX 82,185 ریال 268 (0.33%) 82,728 ریال 81,128 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
EOS 589,341 ریال 60,065 (11.35%) 611,283 ریال 528,547 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
EOS 570,528 ریال 58,267 (11.37%) 591,460 ریال 511,718 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 369,002 ریال 17,699 (5.04%) 373,871 ریال 350,827 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ریپل
ریپل
Ripple
XRP 364,581 ریال 17,552 (5.06%) 369,171 ریال 346,624 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
BCH 240,789,014 ریال 54,404,633 (29.19%) 246,223,852 ریال 186,095,759 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
BCH 233,110,764 ریال 52,642,107 (29.17%) 238,150,746 ریال 180,208,678 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
IOTA 190,568 ریال 7,332 (4%) 190,971 ریال 182,021 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
IOTA 184,269 ریال 7,017 (3.96%) 184,703 ریال 176,281 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ETC 19,750,213 ریال 2,015,407 (11.36%) 20,467,235 ریال 17,679,968 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ETC 19,121,348 ریال 1,952,240 (11.37%) 19,796,247 ریال 17,117,443 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
XMR 85,507,038 ریال 417,255 (0.49%) 87,107,327 ریال 83,401,950 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
XMR 82,782,291 ریال 348,065 (0.42%) 84,202,532 ریال 80,641,890 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ZEC 18,547,254 ریال 959,718 (5.46%) 18,554,225 ریال 17,417,561 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ZEC 17,953,825 ریال 931,482 (5.47%) 17,956,039 ریال 16,835,314 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 20,994,071 ریال 878,155 (4.37%) 21,308,761 ریال 20,105,879 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
دش
دش
Dash
DASH 20,326,396 ریال 859,893 (4.42%) 20,614,018 ریال 19,459,866 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
NEO 9,527,099 ریال 349,952 (3.81%) 9,874,741 ریال 9,140,344 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
NEO 9,222,740 ریال 336,990 (3.79%) 9,520,527 ریال 8,845,533 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
XEM 27,507 ریال 494 (1.8%) 28,416 ریال 26,759 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
XEM 26,559 ریال 487 (1.83%) 27,404 ریال 25,702 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
OMG 581,747 ریال 12,742 (2.24%) 590,077 ریال 564,947 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
OMG 562,826 ریال 13,021 (2.37%) 567,609 ریال 545,128 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 7,994,610 ریال 328,815 (4.29%) 8,126,080 ریال 7,627,700 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
دفینیتی
دفینیتی
Internet Computer (IOU)
ICP 7,741,403 ریال 319,257 (4.3%) 7,862,879 ریال 7,386,642 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 196,069 ریال 20,360 (11.59%) 203,389 ریال 175,064 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
بیسیک اتنشن توکن
بیسیک اتنشن توکن
Basic Attention Token
BAT 189,597 ریال 19,577 (11.51%) 196,547 ریال 169,141 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
KDA 804,245 ریال 6,717 (0.84%) 808,198 ریال 782,451 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
KDA 778,599 ریال 6,419 (0.83%) 781,045 ریال 756,546 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
QTUM 1,598,354 ریال 0 (0%) 1,609,544 ریال 1,556,567 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
QTUM 1,535,005 ریال 0 (0%) 1,544,361 ریال 1,494,557 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 85,436 ریال 4,367 (5.39%) 88,089 ریال 80,359 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
دوج
دوج
Dogecoin
DOGE 84,408 ریال 4,336 (5.42%) 86,986 ریال 79,347 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
SHIB 12 ریال 3 (33.33%) 12 ریال 9 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
SHIB 12 ریال 3 (33.33%) 12 ریال 8 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
TOMO 173,444 ریال 0 (0%) 178,022 ریال 171,543 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
TOMO 166,393 ریال 0 (0%) 170,769 ریال 164,557 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 17,637 ریال 45 (0.26%) 17,954 ریال 17,343 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
سلر نتورک
سلر نتورک
Celer Network
CELR 16,887 ریال 17 (0.1%) 17,175 ریال 16,583 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ONE 15,331 ریال 157 (1.03%) 15,575 ریال 14,932 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ONE 14,837 ریال 153 (1.04%) 15,063 ریال 14,428 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 2,700,737 ریال 11,601 (0.43%) 2,733,028 ریال 2,670,668 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
آمپلفورس گاورنانس
آمپلفورس گاورنانس
Ampleforth Governance Token
FORTH 2,585,411 ریال 14,191 (0.55%) 2,612,463 ریال 2,554,525 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
GRT 187,913 ریال 3,628 (1.93%) 194,812 ریال 183,954 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
GRT 181,982 ریال 3,432 (1.89%) 188,511 ریال 177,887 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 93,861 ریال 1,013 (1.08%) 99,406 ریال 93,603 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
رز
رز
Oasis Network
ROSE 90,895 ریال 964 (1.06%) 96,354 ریال 90,594 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
CHZ 96,318 ریال 1,461 (1.54%) 97,966 ریال 92,759 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
CHZ 93,246 ریال 1,416 (1.54%) 94,712 ریال 89,651 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 90 ریال 0 (0%) 92 ریال 88 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
وین
وین
WCOIN
WIN 86 ریال 0 (0%) 88 ریال 85 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
CELO 682,741 ریال 16,328 (2.39%) 713,869 ریال 663,711 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
CELO 660,984 ریال 15,455 (2.34%) 689,500 ریال 642,314 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
THETA 1,165,049 ریال 16,933 (1.45%) 1,222,827 ریال 1,136,704 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
THETA 1,128,086 ریال 16,012 (1.42%) 1,181,026 ریال 1,099,151 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
KLV 2,670 ریال 1 (0.04%) 2,695 ریال 2,640 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
KLV 2,559 ریال 3 (0.12%) 2,583 ریال 2,530 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
VET 30,111 ریال 1,220 (4.22%) 30,244 ریال 28,762 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
VET 29,153 ریال 1,188 (4.25%) 29,283 ریال 27,839 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
HYDRA 379,716 ریال 8,247 (2.22%) 380,263 ریال 370,504 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
HYDRA 361,722 ریال 6,879 (1.94%) 364,442 ریال 353,833 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
LINK 12,879,374 ریال 901,741 (7.53%) 12,928,663 ریال 11,910,467 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
LINK 12,226,221 ریال 858,429 (7.55%) 12,273,104 ریال 11,305,760 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
OOE 15,436 ریال 1,165 (8.16%) 15,436 ریال 13,845 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
OOE 14,732 ریال 1,276 (9.48%) 14,732 ریال 13,138 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
TRIAS 9,253,490 ریال 79,844 (0.87%) 10,050,175 ریال 9,144,172 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
TRIAS 8,848,617 ریال 63,110 (0.72%) 9,595,201 ریال 8,785,253 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
VRA 6,166 ریال 311 (5.31%) 6,580 ریال 5,803 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
VRA 5,909 ریال 301 (5.37%) 6,298 ریال 5,560 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
WAVES 1,716,300 ریال 64,727 (3.92%) 1,747,294 ریال 1,637,996 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
WAVES 1,661,552 ریال 62,638 (3.92%) 1,689,841 ریال 1,584,849 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
STX 1,739,560 ریال 37,595 (2.16%) 1,784,710 ریال 1,720,910 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
STX 1,684,311 ریال 36,030 (2.14%) 1,727,496 ریال 1,662,719 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
MIR 5,543 ریال 326 (5.88%) 6,671 ریال 5,110 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
MIR 5,131 ریال 365 (7.11%) 6,273 ریال 4,840 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
EGLD 38,412,393 ریال 1,197,651 (3.22%) 39,400,986 ریال 37,045,090 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
EGLD 37,183,987 ریال 1,160,833 (3.22%) 38,084,775 ریال 35,865,646 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 852,858 ریال 9,088 (1.08%) 856,968 ریال 838,838 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
تراست ولت توکن
تراست ولت توکن
Trust Wallet (BEP-20)
TWT 825,274 ریال 9,475 (1.16%) 828,918 ریال 810,433 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 25,364 ریال 8 (0.03%) 26,046 ریال 24,795 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ترا
ترا
Terra Virtua Kolect
TVK 21,035 ریال 3,009 (14.3%) 24,921 ریال 21,035 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
AR 15,375,123 ریال 717,012 (4.66%) 16,253,140 ریال 15,315,650 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
AR 14,887,493 ریال 689,180 (4.63%) 15,710,793 ریال 14,826,039 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 5,213,897 ریال 365,943 (7.55%) 5,253,786 ریال 4,831,881 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
فایل کوین
فایل کوین
Filecoin [Futures]
FIL 5,049,459 ریال 355,574 (7.58%) 5,081,621 ریال 4,672,610 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
XEC 25 ریال 1 (4.17%) 26 ریال 24 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
XEC 24 ریال 1 (4.35%) 25 ریال 22 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 66,168 ریال 0 (0%) 66,168 ریال 66,168 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
الیپسیس
الیپسیس
Environmental Protection Share
EPS 65,367 ریال 0 (0%) 65,367 ریال 65,367 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 647,483 ریال 4,613 (0.71%) 657,972 ریال 637,162 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
پولکااستارتر
پولکااستارتر
Polkastarter (ERC-20)
POLS 618,466 ریال 4,654 (0.81%) 628,392 ریال 609,739 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
AUDIO 180,522 ریال 273 (0.15%) 182,605 ریال 177,477 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
AUDIO 174,714 ریال 413 (0.24%) 176,288 ریال 171,590 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
SLIM 145,878 ریال 8,347 (5.72%) 155,196 ریال 145,048 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
SLIM 139,209 ریال 7,856 (5.64%) 148,411 ریال 138,220 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
SXP 256,462 ریال 4,221 (1.67%) 259,258 ریال 250,547 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
SXP 248,202 ریال 4,018 (1.65%) 250,673 ریال 242,213 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 13,906 ریال 979 (7.57%) 14,300 ریال 12,870 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
تریلیوم
تریلیوم
Alien Worlds (BEP-20)
TLM 13,298 ریال 912 (7.36%) 13,655 ریال 12,300 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
GALA 25,700 ریال 1,856 (7.78%) 25,700 ریال 23,743 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
GALA 24,878 ریال 1,796 (7.78%) 24,878 ریال 22,988 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 396,622 ریال 28,477 (7.74%) 400,127 ریال 366,980 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
کرو دائو
کرو دائو
Curve DAO Token
CRV 383,943 ریال 27,588 (7.74%) 386,634 ریال 355,619 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
BLOK 1,397 ریال 102 (7.88%) 1,397 ریال 1,285 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
BLOK 1,337 ریال 98 (7.91%) 1,337 ریال 1,229 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
LINA 7,357 ریال 88 (1.21%) 7,410 ریال 7,205 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
LINA 7,046 ریال 83 (1.19%) 7,096 ریال 6,895 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
SLP 2,750 ریال 87 (3.27%) 2,794 ریال 2,668 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
SLP 2,631 ریال 66 (2.57%) 2,673 ریال 2,555 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
VLX 11,274 ریال 76 (0.68%) 11,310 ریال 11,052 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
VLX 10,617 ریال 63 (0.6%) 10,641 ریال 10,447 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
AMP 3,009 ریال 8 (0.27%) 3,040 ریال 2,952 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
AMP 2,905 ریال 2 (0.07%) 2,935 ریال 2,857 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 989 ریال 0 (0%) 1,014 ریال 982 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
هولو
هولو
Hydro Protocol
HOT 956 ریال 0 (0%) 984 ریال 949 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
DCR 10,449,072 ریال 0 (0%) 10,498,375 ریال 10,284,066 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
DCR 9,974,608 ریال 0 (0%) 10,038,777 ریال 9,827,483 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
XPR 938 ریال 1 (0.11%) 971 ریال 874 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
XPR 896 ریال 2 (0.22%) 925 ریال 830 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
FLUX 588,713 ریال 30,601 (5.2%) 625,699 ریال 578,605 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
FLUX 564,248 ریال 29,345 (5.2%) 599,591 ریال 552,820 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ANT 5,147,992 ریال 167,333 (3.36%) 5,360,203 ریال 4,960,292 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ANT 4,927,681 ریال 184,078 (3.88%) 5,117,161 ریال 4,743,766 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
HBAR 70,714 ریال 2,163 (3.16%) 71,252 ریال 67,960 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
HBAR 68,478 ریال 2,113 (3.18%) 69,000 ریال 65,740 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
KLAY 171,194 ریال 16,097 (10.38%) 171,194 ریال 154,682 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
KLAY 165,680 ریال 15,907 (10.62%) 165,680 ریال 149,335 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
QNT 73,008,660 ریال 2,670,078 (3.66%) 76,597,577 ریال 73,008,660 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
QNT 70,664,632 ریال 2,593,054 (3.67%) 74,066,503 ریال 70,664,632 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 1,154,351 ریال 7,585 (0.66%) 1,164,013 ریال 1,125,423 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
آلیس
آلیس
My Neighbor Alice
ALICE 1,105,679 ریال 8,053 (0.73%) 1,113,299 ریال 1,076,215 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
OCEAN 629,936 ریال 36,810 (5.84%) 667,178 ریال 613,819 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
OCEAN 603,658 ریال 35,463 (5.87%) 639,261 ریال 588,422 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
HT 1,984,406 ریال 973,713 (96.34%) 1,984,406 ریال 940,367 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
HT 1,143,962 ریال 174,664 (18.02%) 1,282,008 ریال 901,127 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
DAI 591,676 ریال 325 (0.05%) 592,520 ریال 584,357 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
DAI 584,539 ریال 430 (0.07%) 585,344 ریال 577,219 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 592,031 ریال 503 (0.09%) 592,815 ریال 584,707 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
تتر
تتر
Tether
USDT 584,949 ریال 607 (0.1%) 585,754 ریال 577,623 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
APE 1,392,450 ریال 194,396 (16.23%) 1,403,824 ریال 1,193,145 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
APE 1,347,622 ریال 188,252 (16.24%) 1,347,622 ریال 1,155,143 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
RACA 154 ریال 11 (7.69%) 160 ریال 140 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
RACA 147 ریال 12 (8.89%) 153 ریال 134 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ENJ 277,330 ریال 721 (0.26%) 279,154 ریال 269,568 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ENJ 268,412 ریال 648 (0.24%) 269,937 ریال 260,672 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
XNO 892,715 ریال 9,465 (1.07%) 905,213 ریال 879,401 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
XNO 854,928 ریال 13,434 (1.6%) 862,733 ریال 837,182 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
UST 203,238 ریال 0 (0%) 203,238 ریال 200,355 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
UST 201,104 ریال 0 (0%) 201,104 ریال 198,261 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
USDC 591,303 ریال 106 (0.02%) 592,040 ریال 584,439 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
USDC 584,223 ریال 214 (0.01%) 585,104 ریال 577,301 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
TON 1,623,084 ریال 10,165 (0.63%) 1,646,999 ریال 1,578,498 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
TON 1,583,550 ریال 9,510 (0.6%) 1,604,848 ریال 1,525,838 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
EPX 225 ریال 24 (10.67%) 253 ریال 224 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
EPX 214 ریال 22 (10.28%) 242 ریال 213 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 196,547 ریال 4,468 (2.33%) 199,955 ریال 191,177 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
گمبت
گمبت
Gambit
GMT 190,292 ریال 4,363 (2.35%) 193,589 ریال 185,094 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
LUNC 106 ریال 16 (17.78%) 110 ریال 88 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
LUNC 99 ریال 15 (17.86%) 103 ریال 83 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
USTC 22,729 ریال 1,065 (4.92%) 23,414 ریال 21,494 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
USTC 22,210 ریال 1,047 (4.95%) 22,855 ریال 20,981 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 137,068 ریال 1,625 (1.19%) 138,898 ریال 132,913 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
دودو
دودو
DODO (BEP-20)
DODO 131,022 ریال 1,821 (1.39%) 132,987 ریال 127,074 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
JASMY 12,412 ریال 224 (1.8%) 12,698 ریال 12,004 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
JASMY 11,898 ریال 209 (1.76%) 12,169 ریال 11,493 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
OGN 124,918 ریال 344 (0.28%) 130,042 ریال 122,346 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
OGN 119,706 ریال 244 (0.2%) 124,442 ریال 116,869 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 416,491 ریال 6,766 (1.62%) 430,081 ریال 411,312 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
یلد گیلد گیمز
یلد گیلد گیمز
Yield Guild Games
YGG 395,313 ریال 6,290 (1.59%) 407,451 ریال 390,169 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
KCS 7,484,557 ریال 52,362 (0.7%) 7,514,776 ریال 7,344,993 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
KCS 7,247,431 ریال 51,478 (0.72%) 7,276,327 ریال 7,119,452 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
RVN 17,048 ریال 1,233 (7.8%) 17,171 ریال 15,779 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
RVN 16,469 ریال 1,162 (7.59%) 16,566 ریال 15,269 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
SNX 2,692,844 ریال 45,875 (1.73%) 2,749,975 ریال 2,638,709 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
SNX 2,605,992 ریال 42,956 (1.68%) 2,661,059 ریال 2,553,893 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 2,950,117 ریال 0 (0%) 3,000,234 ریال 2,941,897 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
فن توکن پاری سن ژرمن
فن توکن پاری سن ژرمن
Paris Saint-Germain Fan Token
PSG 2,824,491 ریال 0 (0%) 2,876,279 ریال 2,817,856 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ATM 1,506,635 ریال 0 (0%) 1,533,685 ریال 1,500,596 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ATM 1,442,569 ریال 0 (0%) 1,469,033 ریال 1,437,099 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
JUV 1,362,287 ریال 0 (0%) 1,384,388 ریال 1,360,232 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
JUV 1,303,944 ریال 0 (0%) 1,325,607 ریال 1,301,112 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
CITY 2,075,006 ریال 0 (0%) 2,126,848 ریال 2,070,563 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
CITY 1,984,075 ریال 0 (0%) 2,039,037 ریال 1,983,281 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ASR 1,310,412 ریال 0 (0%) 1,338,065 ریال 1,304,745 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ASR 1,257,591 ریال 0 (0%) 1,282,408 ریال 1,250,802 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
PORTO 1,379,879 ریال 0 (0%) 1,405,412 ریال 1,379,879 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
PORTO 1,323,785 ریال 0 (0%) 1,348,746 ریال 1,323,785 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
LAZIO 1,599,650 ریال 0 (0%) 1,644,310 ریال 1,599,650 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
LAZIO 1,535,578 ریال 0 (0%) 1,578,049 ریال 1,535,578 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 4,572,937 ریال 85,274 (1.86%) 4,784,147 ریال 4,547,010 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
رندر توکن
رندر توکن
Render Token
RNDR 4,383,941 ریال 81,505 (1.86%) 4,583,851 ریال 4,355,168 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ARB 1,192,449 ریال 7,737 (0.45%) 1,197,121 ریال 1,169,102 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ARB 1,143,303 ریال 7,631 (0.67%) 1,147,607 ریال 1,117,582 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 314,842 ریال 5,869 (2.15%) 322,358 ریال 310,985 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ووترید نتورک
ووترید نتورک
Wootrade Network
WOO 301,708 ریال 5,587 (1.85%) 308,782 ریال 297,941 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
FLOKI 63 ریال 9 (16.67%) 64 ریال 51 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
FLOKI 60 ریال 7 (13.21%) 61 ریال 49 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
APT 7,178,008 ریال 189,821 (2.72%) 7,199,011 ریال 6,909,810 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
APT 6,881,141 ریال 183,145 (2.73%) 6,898,648 ریال 6,610,738 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
SUI 991,709 ریال 19,235 (1.94%) 1,018,269 ریال 978,180 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
SUI 950,544 ریال 18,469 (1.94%) 975,421 ریال 936,736 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
PEPE 2 ریال 0 (0%) 2 ریال 2 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
PEPE 2 ریال 0 (0%) 2 ریال 1 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
CGPT 245,150 ریال 19,470 (8.63%) 245,435 ریال 225,327 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
CGPT 234,246 ریال 18,444 (8.55%) 234,488 ریال 215,453 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
LDO 2,039,254 ریال 64,475 (3.26%) 2,047,380 ریال 1,967,225 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
LDO 1,955,076 ریال 62,232 (3.29%) 1,962,041 ریال 1,885,815 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
KAVA 552,719 ریال 15,360 (2.86%) 555,858 ریال 531,432 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
KAVA 529,850 ریال 14,939 (2.9%) 532,669 ریال 505,781 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
TENET 90,462 ریال 4,238 (4.92%) 95,217 ریال 85,805 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
TENET 86,138 ریال 4,038 (4.92%) 90,823 ریال 81,909 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
WLD 4,652,590 ریال 128,182 (2.76%) 4,918,150 ریال 4,592,121 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
WLD 4,412,019 ریال 121,583 (2.76%) 4,649,960 ریال 4,351,946 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
OP 2,271,623 ریال 62,265 (2.82%) 2,291,463 ریال 2,185,801 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
OP 2,243,864 ریال 61,929 (2.84%) 2,262,351 ریال 2,170,269 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
XDC 24,972 ریال 311 (1.26%) 25,079 ریال 24,084 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
XDC 24,638 ریال 318 (1.31%) 24,722 ریال 23,785 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 825,976 ریال 33,283 (4.2%) 833,049 ریال 783,813 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
مینا
مینا
Mina Protocol
MINA 783,174 ریال 31,048 (4.13%) 788,155 ریال 742,297 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
AZERO 761,181 ریال 5,414 (0.72%) 766,770 ریال 747,593 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
AZERO 722,065 ریال 6,704 (0.94%) 726,368 ریال 709,066 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
KAS 104,126 ریال 50 (0.05%) 105,276 ریال 101,973 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
KAS 98,839 ریال 18 (0.02%) 99,936 ریال 96,675 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
XRD 27,948 ریال 1,170 (4.37%) 27,986 ریال 26,686 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
XRD 26,507 ریال 1,133 (4.47%) 26,537 ریال 25,316 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
VANRY 60,826 ریال 4,642 (8.26%) 66,745 ریال 54,913 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
VANRY 59,711 ریال 4,479 (8.11%) 65,165 ریال 54,195 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
BONK 14 ریال 1 (7.14%) 16 ریال 14 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
BONK 14 ریال 0 (0%) 15 ریال 13 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ORDI 46,022,566 ریال 1,341,209 (3%) 47,811,259 ریال 44,110,783 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
ORDI 43,678,679 ریال 1,289,772 (3.04%) 45,328,944 ریال 41,868,451 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
FET 981,715 ریال 48,882 (4.98%) 1,064,669 ریال 966,041 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
FET 931,760 ریال 45,992 (4.94%) 1,009,165 ریال 916,634 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
MUBI 84,905 ریال 652 (0.77%) 87,596 ریال 83,039 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
MUBI 80,083 ریال 890 (1.11%) 83,094 ریال 78,989 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
METIS 67,579,273 ریال 1,487,182 (2.2%) 70,595,413 ریال 66,749,344 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
METIS 64,135,225 ریال 1,376,612 (2.15%) 66,911,202 ریال 63,349,140 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
JTO 1,512,971 ریال 16,187 (1.07%) 1,541,073 ریال 1,454,541 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
JTO 1,434,678 ریال 15,189 (1.06%) 1,457,827 ریال 1,377,126 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
PEOPLE 30,025 ریال 231 (0.78%) 34,824 ریال 28,867 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
PEOPLE 28,473 ریال 219 (0.78%) 33,007 ریال 27,327 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
AGIX 513,696 ریال 16,850 (3.28%) 569,773 ریال 511,161 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو
AGIX 487,400 ریال 16,039 (3.29%) 539,797 ریال 485,067 ریال ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۱۱:۱۶
آرشیو

مشخصات بیت میت

توضیحات

بیت‌میت بستری آنلاین برای خرید و فروش ارز دیجیتال است. با توجه به ظهور، رشد و فراگیری ارزهای دیجیتال و همچنین مشکلاتی که سرویس‌های فعلی دارند، تصمیم به ایجاد و ارائه سرویسی ساده، امن و کاربردی گرفتیم تا کاربران بتوانند ساده، سریع و بدون دغدغه، به خرید و فروش و نگهداری از ارزهای دیجیتال خود، بپردازند

نظرات بیت میت

notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین